20 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 868/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 868/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea

 • Hotărârea nr. 869/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 869/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea

 • Hotărârea nr. 87/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 87/2006 privind aprobarea modelului Contractului de management pentru instituţiile publice de cultură

 • Hotărârea nr. 870/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 870/2006 privind aprobarea Strategiei pentru îmbunătăţirea sistemului de elaborare, coordonare şi planificare a politicilor publice la nivelul administraţiei publice centrale

 • Hotărârea nr. 871/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 871/2006 pentru modificarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.351/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Harghita, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Harghita

 • Hotărârea nr. 872/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 872/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru înlăturarea unor efecte ale calamităţilor naturale produse în judeţele Bistriţa-Năsăud şi Suceava

 • Hotărârea nr. 873/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 873/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru înlăturarea unor efecte ale calamităţilor naturale produse în judeţul Ilfov

 • Hotărârea nr. 874/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 874/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Maramureş

 • Hotărârea nr. 875/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 875/2006 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 766/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru asigurarea unor cheltuieli curente şi de capital ale autorităţilor administraţiei publice locale

 • Hotărârea nr. 876/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 876/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru asigurarea unor cheltuieli curente şi de capital ale autorităţilor administraţiei publice locale

 • Hotărârea nr. 877/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 877/2006 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 • Hotărârea nr. 878/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 878/2006 privind anularea constituirii parcului industrial Parc turistic şi de agrement Snagov, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.560/2004

 • Hotărârea nr. 879/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 879/2006 privind organizarea la Bucureşti a Sesiunii Comitetului mixt CEFTA, în data de 11 iulie 2006, şi a Reuniunii pregătitoare la nivel de experţi din ţările CEFTA, în data de 10 iulie 2006

 • Hotărârea nr. 88/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 88/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 344/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire

 • Hotărârea nr. 880/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 880/2006 pentru completarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 640/2005 privind organizarea de către România a celei de-a XI-a Reuniuni la nivel de şefi de stat şi de guvern a Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei, la Bucureşti, în perioada 25-29 septembrie 2006

 • Hotărârea nr. 881/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 881/2006 pentru numirea domnului Marius Bălu în funcţia publică de prefect al judeţului Mehedinţi

 • Hotărârea nr. 882/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 882/2006 privind constituirea Comisiei naţionale de autoevaluare Schengen

 • Hotărârea nr. 883/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 883/2006 privind preluarea unor sectoare de drum locale din domeniul public al municipiului Oradea şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea, judeţul Bihor, în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în vederea realizării activităţilor de interes naţional de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., precum şi încadrarea acestora în categoria funcţională a drumurilor naţionale

 • Hotărârea nr. 884/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 884/2006 privind transmiterea unei suprafeţe de 22 ha teren agricol din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor – Centrul pentru Testarea Soiurilor Huedin în domeniul privat al oraşului Huedin şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Huedin, judeţul Cluj

 • Hotărârea nr. 885/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 885/2006 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

 • Hotărârea nr. 886/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 886/2006 privind înscrierea în domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale – Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Alba a unui imobil situat în municipiul Alba Iulia, judeţul Alba

 • Hotărârea nr. 887/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 887/2006 privind modificarea valorilor de inventar ale unor bunuri aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale – Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Suceava

 • Hotărârea nr. 888/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 888/2006 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 al Companiei Naţionale Loteria Română – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice

 • Hotărârea nr. 889/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 889/2006 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 759/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Sport

 • Hotărârea nr. 89/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 89/2006 pentru aprobarea Programului strategic privind monitorizarea, controlul şi eradicarea pestei porcine clasice în România

 • Hotărârea nr. 890/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 890/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 577/1997 privind pietruirea, reabilitarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi alimentarea cu apă a satelor

 • Hotărârea nr. 891(r1)/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 891/2004 privind stabilirea unor măsuri de supraveghere a pieţei produselor din domeniile reglementate, prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, republicată

 • Hotărârea nr. 891/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 891/2006 pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Interne şi Serviciul Grăniceri din Republica Moldova, semnat la Bucureşti la 23 martie 2006, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind readmisia străinilor, semnat la Bucureşti la 27 iulie 2001

 • Hotărârea nr. 892/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 892/2006 privind închiderea Punctului de control pentru trecerea frontierei Giurgiu (România) – Ruse (Bulgaria) Gara Fluvială km 492+500, pentru traficul internaţional de călători

 • Hotărârea nr. 893/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 893/2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.593/2002 privind aprobarea Planului naţional de pregătire, răspuns şi cooperare în caz de poluare marină cu hidrocarburi

 • Hotărârea nr. 894/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 894/2006 privind înfiinţarea Comisiei naţionale consultative pentru facilitarea comerţului internaţional – ROMPRO prin reorganizarea Comisiei naţionale consultative pentru facilitarea comerţului internaţional – ROMPRO

 • Hotărârea nr. 895/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 895/2006 pentru aplicarea de la data aderării României la Uniunea Europeană a Regulamentului Consiliului nr. 259/93/CEE privind supravegherea şi controlul transporturilor de deşeuri în, înspre şi dinspre Comunitatea Europeană, adoptat la 1 februarie 1993

 • Hotărârea nr. 896/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 896/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.358/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Teleorman, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Teleorman

 • Hotărârea nr. 897/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 897/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Buzău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Buzău

 • Hotărârea nr. 898/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 898/2006 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Integrării Europene şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare referitor la cofinanţarea şi administrarea proiectului Extinderea implementării Agendei locale 21 în România, semnat la Bucureşti la 12 mai 2006

 • Hotărârea nr. 899/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 899/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru asigurarea unor cheltuieli curente şi de capital ale autorităţilor administraţiei publice locale

 • Hotărârea nr. 9/2006, Senatul României

  Hotărârea nr. 9/2006 privind Comisia specială pentru modificarea şi completarea Regulamentului Senatului

 • Hotărârea nr. 9/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 9/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bihor, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bihor

 • Hotărârea nr. 9/2006, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 9/2006 privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 8/2005 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei Interparlamentare Bucureşti-Chişinău

 • Hotărârea nr. 9/2006, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 9/2006 privind demisia domnului deputat Adrian Năstase din funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 90/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 90/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat

 • Hotărârea nr. 900/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 900/2006 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 • Hotărârea nr. 901/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 901/2006 privind acordarea unor ajutoare financiare

 • Hotărârea nr. 902/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 902/2006 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2005

 • Hotărârea nr. 903/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 903/2006 pentru abrogarea poziţiei nr. 26 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău

 • Hotărârea nr. 904/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 904/2006 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Finanţelor Publice – Direcţia Generală a Finanţelor Publice Argeş în domeniul public al comunei Rucăr şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Rucăr, judeţul Argeş

 • Hotărârea nr. 905/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 905/2006 privind aprobarea plăţii contribuţiei financiare a României pentru participarea în anul 2006 la Programul comunitar FISCALIS 2003-2007

 • Hotărârea nr. 906/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 906/2006 pentru redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

 • Hotărârea nr. 907/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 907/2006 privind transmiterea unor imobile din proprietatea publică a statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale – Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală a Judeţului Neamţ în proprietatea publică a municipiului Piatra-Neamţ şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamţ

 • Hotărârea nr. 908/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 908/2006 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale – Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală a Judeţului Dâmboviţa

 • Hotărârea nr. 909/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 909/2006 privind transmiterea unui teren agricol, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale – Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Călăraşi – Unitatea pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie Călăraşi în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului

 • Hotărârea nr. 91/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 91/2006 privind prelungirea dreptului de şedere, din motive umanitare, a unor cetăţeni uzbeci aflaţi temporar pe teritoriul României

 • Hotărârea nr. 910/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 910/2006 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării Deviere DN 28 km 19+500-22+900 pe teritoriul localităţilor Blăgeşti, oraş Paşcani, judeţul Iaşi

 • Hotărârea nr. 911/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 911/2006 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Deva şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Deva, judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 912/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 912/2006 pentru includerea unui imobil aflat în administrarea Direcţiei Regionale de Statistică Dolj în inventarul bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 913/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 913/2006 privind transmiterea unor terenuri degradate, trecute în condiţiile legii în domeniul public al statului, în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva

 • Hotărârea nr. 914/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 914/2006 pentru aprobarea Protocolului dintre Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor din România şi Administraţia Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei privind înfiinţarea şi funcţionarea Punctului de contact Porubne, semnat la Bucureşti şi la Kiev la 7 februarie 2006

 • Hotărârea nr. 915/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 915/2006 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru retehnologizarea, modernizarea şi dezvoltarea sistemelor centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice, precum şi pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 433/2006 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru retehnologizarea, modernizarea şi dezvoltarea sistemelor centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice

 • Hotărârea nr. 916/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 916/2006 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 al Regiei Autonome Editura Didactică şi Pedagogică

 • Hotărârea nr. 917/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 917/2006 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane

 • Hotărârea nr. 918/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 918/2006 pentru aprobarea Programului de stimulare a cercetării, dezvoltării şi inovării – IMPACT

 • Hotărârea nr. 919/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 919/2006 privind modificarea anexei nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 2.060/2004 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 92/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 92/2006 privind acordarea unor ajutoare financiare

 • Hotărârea nr. 920/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 920/2006 privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru Agenţia Naţională pentru Sport

 • Hotărârea nr. 922/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 922/2006 pentru aprobarea Protocolului de colaborare în domeniul arhivistic între Arhivele Naţionale din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor din România şi Direcţia Generală a Arhivelor de pe lângă Consiliul de Miniştri al Republicii Bulgaria, semnat la Bucureşti la 28 martie 2006

 • Hotărârea nr. 923/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 923/2006 privind aprobarea bilanţului general al Trezoreriei Statului şi a contului de execuţie al bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2005

 • Hotărârea nr. 924/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 924/2006 privind aprobarea Actului adiţional pe anul 2006 la Contractul de activitate a Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A. pentru perioada 2004-2007

 • Hotărârea nr. 925/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 • Hotărârea nr. 926/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 926/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Maramureş

 • Hotărârea nr. 927/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 927/2006 pentru aprobarea contribuţiei financiare anuale a României, corespunzătoare anului 2006, la Programul comunitar de acţiune în domeniul sănătăţii publice (2003-2008)

 • Hotărârea nr. 928/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 928/2006 privind transmiterea unei părţi de imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul public al municipiului Mediaş şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Mediaş, judeţul Sibiu

 • Hotărârea nr. 929/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 929/2006 privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrarea de interes naţional Deschiderea şi punerea în exploatare a carierei Roşiuţa, judeţul Gorj, la o capacitate de 3.000.000 tone/an lignit

 • Hotărârea nr. 93/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 93/2006 pentru modificarea alin. 3 al art. 4 din Instrucţiunile de metrologie legală IML 8-01 Preambalarea unor produse în funcţie de masă sau volum, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 530/2001

 • Hotărârea nr. 930/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 930/2006 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul privat al comunei Brâncoveneşti şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Brâncoveneşti, judeţul Mureş

 • Hotărârea nr. 931/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 931/2006 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul public al comunei Muşeniţa şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Muşeniţa, judeţul Suceava

 • Hotărârea nr. 932/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 932/2006 privind darea în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Botoşani, a unui imobil trecut în domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 934/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 934/2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 786/2005 privind sprijinul direct al statului care se acordă pentru producţia de tutun brut, în anul 2005, în scopul creşterii producţiei şi a calităţii tutunului

 • Hotărârea nr. 935/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 935/2006 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 al Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii – S.A. la care Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar

 • Hotărârea nr. 936/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 936/2006 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 794/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţele Călăraşi, Dolj şi Tulcea

 • Hotărârea nr. 937/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 937/2006 privind transmiterea din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Sport în domeniul public al comunei Voşlăbeni şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Voşlăbeni, judeţul Harghita, a unui tronson de canalizare

 • Hotărârea nr. 938/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 938/2006 pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 2.111/2004 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Extindere spaţii de învăţământ şi cercetare la Centrul de documentare, educaţie continuă şi transfer tehnologic din cadrul Universităţii Politehnica din Timişoara

 • Hotărârea nr. 939/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 939/2006 privind aprobarea contribuţiei voluntare, pe anul 2006, pentru susţinerea activităţii Centrului Internaţional pentru Tranziţie Democratică din Budapesta

 • Hotărârea nr. 94/2006, Guvernul României

  Enactment no. 94/2006 for the approval of the Methodological Standards for implementing Law no. 248/2005 on the status of the free movement of Romanian citizens abroad*)

 • Hotărârea nr. 94/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 94/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

 • Hotărârea nr. 940/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 940/2006 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994

 • Hotărârea nr. 941/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 941/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 617/2006 privind constituirea Comisiei pentru elaborarea proiectului de lege privind salarizarea personalului contractual din sectorul bugetar, în funcţie de calitatea şi performanţa activităţii

 • Hotărârea nr. 942/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică

 • Hotărârea nr. 943/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 943/2006 privind stabilirea unor măsuri în vederea încheierii de acte adiţionale la Contractul pentru servicii de consultanţă încheiat între Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Electrica – S.A. şi firma PricewaterhouseCoopers LLP

 • Hotărârea nr. 943(r1)/2001, Guvernul României

  Hotărârea nr. 943/2001 privind înfiinţarea Grupului Interministerial Român pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat

 • Hotărârea nr. 944/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 944/2006 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătăţiri Funciare – I.N.C.D.I.F. – ISPIF Bucureşti

 • Hotărârea nr. 945/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 945/2006 pentru aprobarea Normelor privind determinarea valorii în vamă pentru bunurile aparţinând călătorilor şi altor persoane fizice

 • Hotărârea nr. 946/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 946/2006 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional pentru investiţii iniţiale

 • Hotărârea nr. 947/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 947/2006 privind aprobarea contractului de consultanţă şi servicii financiare în vederea finalizării privatizării Societăţii Comerciale Romtelecom – S.A.

 • Hotărârea nr. 948/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 948/2006 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale a unui drum vicinal situat pe raza administrativ-teritorială a comunei Dascălu, judeţul Ilfov

 • Hotărârea nr. 949/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 949/2006 privind transmiterea unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor comune din judeţul Suceava şi în administrarea consiliilor locale ale acestora

 • Hotărârea nr. 95/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 95/2006 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2006

 • Hotărârea nr. 950/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 950/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Maramureş

 • Hotărârea nr. 951/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 951/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2006, pentru Parohia greco-catolică din comuna Mireşu Mare, judeţul Maramureş

 • Hotărârea nr. 952/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 952/2006 privind acordarea unui ajutor umanitar de urgenţă pentru populaţia din judeţele Alba, Bistriţa-Năsăud şi Suceava

 • Hotărârea nr. 953/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 953/2006 pentru aprobarea unor măsuri speciale ca urmare a conflictului din Liban