22 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 780/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

 • Hotărârea nr. 781/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 781/2006 pentru modificarea Normelor metodologice privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 400/2003

 • Hotărârea nr. 782/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

 • Hotărârea nr. 783/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 783/2006 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase

 • Hotărârea nr. 784/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 784/2006 privind aprobarea încheierii de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor acte adiţionale la Contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni în Banca Comercială Română – S.A. şi la Contractul de garanţie şi asistare la plată şi drepturi de coparticipare la apărare

 • Hotărârea nr. 785/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 785/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru asigurarea unor cheltuieli curente şi de capital ale autorităţilor administraţiei publice locale

 • Hotărârea nr. 786/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 786/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Maramureş

 • Hotărârea nr. 787/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 787/2006 privind suplimentarea bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2006, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru finanţarea cheltuielilor aferente amenajării şi dotării spaţiilor din Palatul Parlamentului destinate desfăşurării lucrărilor celei de-a XI-a Reuniuni la nivel de şefi de stat şi de guvern a Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei

 • Hotărârea nr. 788/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 788/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 539/2006 privind acumularea de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat a unor stocuri de urgenţă destinate acordării de ajutoare umanitare

 • Hotărârea nr. 789/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 789/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru acoperirea cheltuielilor cu energia electrică necesară evacuării apei de pe suprafeţele agricole inundate

 • Hotărârea nr. 79/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 79/2006 privind modificarea art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 69/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind cazarea şi transportul persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică numite sau funcţii asimilate funcţiilor de demnitate publică

 • Hotărârea nr. 790/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 790/2006 pentru aprobarea lucrărilor de prevenire şi înlăturare a efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii în luna septembrie 2005 în zona localităţii Costineşti, judeţul Constanţa, finanţate din Fondul pentru mediu

 • Hotărârea nr. 791/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 791/2006 pentru aprobarea lucrărilor de înlăturare a efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii în anul 2006, finanţate din Fondul pentru mediu

 • Hotărârea nr. 792/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 792/2006 privind aprobarea finanţării unor cheltuieli pentru reparaţia şi amenajarea unor unităţi de asistenţă socială

 • Hotărârea nr. 793/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 793/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în unele judeţe

 • Hotărârea nr. 794/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 794/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţele Călăraşi, Dolj şi Tulcea

 • Hotărârea nr. 795/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 795/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova

 • Hotărârea nr. 796/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 796/2006 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul public al judeţului Hunedoara şi în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara

 • Hotărârea nr. 797/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 797/2006 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul public al municipiului Baia Mare şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, judeţul Maramureş

 • Hotărârea nr. 798/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 798/2006 privind transmiterea unor bunuri imobile în proprietatea publică a unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Hunedoara şi în administrarea consiliilor locale ale acestora

 • Hotărârea nr. 799/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 799/2006 pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 487/2005 privind transmiterea unui imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Hotărârea nr. 8/2006, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 8/2006 privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 8/2005, Curtea Europeană a Drepturilor Omului

  Hotărârea nr. 8/2005 în Cauza Buzescu împotriva României

 • Hotărârea nr. 8/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 8/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova

 • Hotărârea nr. 8/2006, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 8/2006 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 34/2005 privind desemnarea unor deputaţi şi senatori în calitate de observatori la Parlamentul European

 • Hotărârea nr. 8/2006, Senatul României

  Hotărârea nr. 8/2006 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 80/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 80/2006 privind aprobarea Acordului de cooperare dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Securităţii Publice din Republica Populară Chineză pentru prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de substanţe stupefiante, psihotrope şi precursori, semnat la Beijing la 14 noiembrie 2005

 • Hotărârea nr. 800/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 800/2006 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

 • Hotărârea nr. 801/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 801/2006 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane

 • Hotărârea nr. 802/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 802/2006 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Reabilitarea lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor la Dunăre, incinta Olteniţa-Surlari-Dorobanţu, km 422-426, judeţul Călăraşi

 • Hotărârea nr. 803/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 803/2006 privind deschiderea temporară a unui punct de trecere a frontierei de stat în zona poligonului Capu Midia

 • Hotărârea nr. 804/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 804/2006 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Apărării Naţionale a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii

 • Hotărârea nr. 805/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 805/2006 privind aprobarea prealabilă în vederea recunoaşterii prin judecătorească a Asociaţiei I CARE ONLUS din Italia

 • Hotărârea nr. 806/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 806/2006 privind aprobarea prealabilă în vederea recunoaşterii prin judecătorească a Fundaţiei Terre des hommes din Elveţia

 • Hotărârea nr. 807/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 807/2006 privind recunoaşterea Asociaţiei Academia de Ştiinţe Tehnice din România ca fiind de utilitate publică

 • Hotărârea nr. 808/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 808/2006 privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială Balneoclimaterica Sovata – S.A.

 • Hotărârea nr. 809/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 809/2006 privind numirea membrilor în Consiliul interimar al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior

 • Hotărârea nr. 81/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 81/2006 privind transmiterea unor părţi de imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Drobeta-Turnu Severin

 • Hotărârea nr. 810/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 810/2006 pentru aprobarea Programului de reconstrucţie a caselor de locuit afectate de calamităţi naturale – inundaţii şi alunecări de teren – în localităţile riverane fluviului Dunărea şi în judeţul Gorj

 • Hotărârea nr. 811/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 811/2006 privind finanţarea din bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor a asistenţei tehnice pentru pregătirea de proiecte de investiţii publice, finanţabile prin Programul operaţional regional 2007-2013

 • Hotărârea nr. 812/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 812/2006 privind autorizarea Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru încheierea unor contracte de achiziţii publice de produse şi servicii şi a Ministerului Finanţelor Publice de a contracta credite externe pentru realizarea unor programe de achiziţii

 • Hotărârea nr. 813/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 813/2006 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 12 ianuarie 2006 şi la Zagreb la 21 februarie 2006, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, cu privire la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 3 aprilie 2002, pentru finanţarea Proiectului de dezvoltare rurală

 • Hotărârea nr. 814/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 814/2006 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Autoritatea Naţională a Vămilor din subordinea Ministerului Finanţelor Publice, în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, din România şi Administraţia Generală a Vămilor Republicii Populare Chineze privind cooperarea şi asistenţa administrativă reciprocă în domeniul vamal, semnat la Beijing la 28 martie 2006

 • Hotărârea nr. 815/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 815/2006 privind transmiterea unor bunuri imobile în proprietatea publică a municipiului Brăila şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brăila, judeţul Brăila

 • Hotărârea nr. 816/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 816/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 992/2005 privind limitarea utilizării anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice

 • Hotărârea nr. 817/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 817/2006 pentru includerea unui imobil aflat în administrarea Direcţiei Judeţene de Statistică Arad în inventarul bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 818/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 818/2006 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 521/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanţarea lucrărilor de cadastru de specialitate imobiliar-edilitar şi de constituire a băncilor de date urbane

 • Hotărârea nr. 82/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 82/2006 pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 206/1995 privind reorganizarea Institutului Superior de Informaţii în Academia Naţională de Informaţii, în subordinea Serviciului Român de Informaţii

 • Hotărârea nr. 820/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 820/2006 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 • Hotărârea nr. 821/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 821/2006 privind acordarea unui ajutor

 • Hotărârea nr. 822/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 822/2006 privind acordarea unui ajutor umanitar de urgenţă pentru populaţia din judeţele Bistriţa-Năsăud, Dolj, Galaţi şi Maramureş

 • Hotărârea nr. 823/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 823/2006 privind acordarea unui ajutor umanitar de urgenţă pentru judeţele Buzău şi Dolj

 • Hotărârea nr. 824/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 824/2006 pentru completarea anexei nr. 18 la Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 825/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 825/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Suceava

 • Hotărârea nr. 826/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 826/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru asigurarea unor cheltuieli curente şi de capital ale autorităţilor administraţiei publice locale

 • Hotărârea nr. 827/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 827/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru realizarea în regim de urgenţă a unor lucrări de înlăturare a efectelor inundaţiilor

 • Hotărârea nr. 828/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 828/2006 privind declararea stării de calamitate naturală în agricultură pentru culturile însămânţate în toamna anului 2005 şi în primăvara anului 2006, ca urmare a fenomenelor meteorologice din perioada aprilie-mai 2006, înregistrate în unele zone geografice, precum şi stabilirea nivelului maxim al sumei ce poate fi acordată ca despăgubire

 • Hotărârea nr. 829/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 829/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Mureş

 • Hotărârea nr. 83/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 83/2006 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unor bunuri intrate în proprietatea privată a statului

 • Hotărârea nr. 830/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 830/2006 privind suplimentarea bugetelor unor ordonatori principali de credite din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru finanţarea achiziţiei unor bunuri, servicii şi active nefinanciare necesare îndeplinirii misiunilor specifice cu ocazia manifestărilor care se vor desfăşura în cadrul Anului Francofoniei în România

 • Hotărârea nr. 831/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 831/2006 privind transmiterea unui sector de drum aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Autoritatea Naţională a Vămilor în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în vederea realizării activităţilor de interes naţional de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A.

 • Hotărârea nr. 832/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 832/2006 pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Slovenia privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Bucureşti la 4 aprilie 2006

 • Hotărârea nr. 833/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 833/2006 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Mihai Eminescu, judeţul Botoşani, şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Mihai Eminescu

 • Hotărârea nr. 834/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 834/2006 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al oraşului Avrig şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Avrig, judeţul Sibiu

 • Hotărârea nr. 835/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 835/2006 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Dâmboviţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa

 • Hotărârea nr. 836/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 836/2006 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Răchiţi, judeţul Botoşani, şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Răchiţi

 • Hotărârea nr. 837/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 837/2006 privind reclasificarea protezelor pentru articulaţiile de umăr, genunchi şi şold prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 911/2005 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de punere în funcţiune a dispozitivelor medicale

 • Hotărârea nr. 838/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 838/2006 pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 437/2005 privind aprobarea Listei cu substanţele active autorizate pentru utilizare în produse de protecţie a plantelor pe teritoriul României

 • Hotărârea nr. 839/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 839/2006 privind forma şi conţinutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea reşedinţei şi ale cărţii de imobil

 • Hotărârea nr. 84/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 84/2006 privind autorizarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale de a încheia contracte de achiziţie externă pentru realizarea unor programe necesare îndeplinirii obiectivelor specifice

 • Hotărârea nr. 840/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 840/2006 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Instituţiei Prefectului Judeţului Sălaj în domeniul public al judeţului Sălaj şi în administrarea Consiliului Judeţean Sălaj, judeţul Sălaj

 • Hotărârea nr. 841/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 841/2006 privind transmiterea unor drumuri forestiere situate în judeţul Dâmboviţa şi a terenurilor aferente acestora, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Moroeni şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Moroeni

 • Hotărârea nr. 842/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 842/2006 privind transmiterea unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Arefu şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Arefu, judeţul Argeş

 • Hotărârea nr. 843/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 843/2006 privind trecerea unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Covasna şi în administrarea consiliilor locale ale acestora

 • Hotărârea nr. 844/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 844/2006 privind transmiterea unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Remeţi şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Remeţi, judeţul Maramureş

 • Hotărârea nr. 845/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 845/2006 privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 • Hotărârea nr. 846/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 846/2006 privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 • Hotărârea nr. 847/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 847/2006 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.080/1995 privind constituirea şi funcţionarea Comitetului interministerial pentru dezvoltarea relaţiilor economice româno-japoneze

 • Hotărârea nr. 848/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 848/2006 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe concesionate Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica – S.A., Sucursala de Transport Piteşti

 • Hotărârea nr. 849/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 849/2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 618/2005 privind constituirea Colegiului pentru Consultarea Asociaţiilor şi Fundaţiilor

 • Hotărârea nr. 85/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 85/2006 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova cu privire la cooperarea economică, industrială şi tehnico-ştiinţifică, semnat la Bucureşti la 16 noiembrie 2005

 • Hotărârea nr. 850/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 850/2006 privind modificarea anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 2.060/2004 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 851/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 851/2006 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 145/2006 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/07a la Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005

 • Hotărârea nr. 852/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 852/2006 privind aprobarea Metodologiei gestionării cotelor de lapte de vacă în România

 • Hotărârea nr. 853/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 853/2006 privind înfiinţarea unor staţiuni de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul legumiculturii prin reorganizarea unor staţiuni de cercetare şi producţie agricolă din domeniul legumiculturii

 • Hotărârea nr. 854/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 854/2006 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare

 • Hotărârea nr. 855/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 855/2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 577/2003 privind structura organizatorică şi atribuţiile Autorităţii pentru străini

 • Hotărârea nr. 856/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 856/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 • Hotărârea nr. 857/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 857/2006 privind unele măsuri pentru organizarea Zilei Justiţiei

 • Hotărârea nr. 858/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 858/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Justiţiei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 • Hotărârea nr. 859/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 859/2006 privind aprobarea ieşirii din vigoare a unor tratate internaţionale în domeniul comerţului şi cooperării economice

 • Hotărârea nr. 86/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 86/2006 privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienţa energetică pentru introducerea pe piaţă a maşinilor de spălat vase de uz casnic

 • Hotărârea nr. 860/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 860/2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 103/2006 privind organizarea şi funcţionarea Biroului directorului executiv al Grupului la nivel înalt în domeniul protecţiei şi îngrijirii copilului

 • Hotărârea nr. 861/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 861/2006 privind suplimentarea bugetului Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de organizarea şi desfăşurarea în România, în perioada 2-6 octombrie 2006, a unor activităţi specifice, potrivit prevederilor Documentului Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) de la Viena 1999 cu privire la măsurile de creştere a încrederii şi securităţii în Europa

 • Hotărârea nr. 862/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice

 • Hotărârea nr. 863/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 863/2006 privind aprobarea transferului pachetelor de acţiuni deţinute de stat la unele societăţi comerciale de la Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Hotărârea nr. 864/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 864/2006 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti, la 20 februarie 2006, şi la Zagreb, la 15 martie 2006, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general şi publicităţii imobiliare, în sumă de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998

 • Hotărârea nr. 865/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 865/2006 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Finanţelor Publice a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii

 • Hotărârea nr. 866/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 866/2006 privind continuarea şi finalizarea lucrărilor la obiectivul de investiţii Amenajarea hidroenergetică Paşcani

 • Hotărârea nr. 867/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 867/2006 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice