25 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 1069/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1069/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Bihor

 • Hotărârea nr. 107/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 107/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor pe anul 2006 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 • Hotărârea nr. 1070/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1070/2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei

 • Hotărârea nr. 1071/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1071/2006 privind aprobarea Normelor metodologice pentru acordarea, utilizarea şi controlul sumelor destinate proprietarilor de păduri pentru gestionarea durabilă a acestora

 • Hotărârea nr. 1072/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1072/2006 privind modificarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale – Laboratorul Central de Carantină Fitosanitară

 • Hotărârea nr. 1073/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1073/2006 privind aprobarea Protocolului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei, semnat la Odesa la 4 iulie 2006, pentru modificarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei cu privire la condiţiile călătoriilor reciproce ale cetăţenilor, semnat la Kiev la 19 decembrie 2003

 • Hotărârea nr. 1074/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1074/2006 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 65/2003 privind stabilirea drepturilor de hrană, în timp de pace, ale personalului aparţinând structurilor Ministerului de Interne, căruia i se aplică Statutul poliţistului

 • Hotărârea nr. 1075/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1075/2006 pentru completarea anexei nr. 49 la Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Cluj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Cluj

 • Hotărârea nr. 1076/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1076/2006 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Buzău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Buzău

 • Hotărârea nr. 1077/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1077/2006 privind încadrarea în categoria funcţională a drumurilor comunale a unui drum situat pe raza administrativ-teritorială a comunei Găvăneşti, judeţul Olt

 • Hotărârea nr. 1078/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1078/2006 privind transmiterea unui imobil situat în oraşul Borsec, judeţul Harghita, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Finanţelor Publice – Administraţia Finanţelor Publice a Oraşului Borsec în domeniul public al oraşului Borsec şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Borsec, judeţul Harghita

 • Hotărârea nr. 1079/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1079/2006 privind trecerea unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Hunedoara şi în administrarea consiliilor locale ale acestora

 • Hotărârea nr. 108/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 108/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.557/2002 privind aprobarea mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de creştere a competitivităţii produselor agroalimentare

 • Hotărârea nr. 1080/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1080/2006 privind constituirea Comisiei pentru soluţionarea întâmpinărilor persoanelor propuse pentru expropriere în vederea realizării lucrării de interes naţional Menţinerea şi dezvoltarea capacităţii de producţie în câmpul minier Amaradia-Tărâia, etapa a II-a, carierele Berbeşti şi Olteţ, judeţul Vâlcea

 • Hotărârea nr. 1081/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1081/2006 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 725/2003 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Hotărârea nr. 1082/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1082/2006 privind trecerea unor imobile aflate în administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat din domeniul public al statului în domeniul privat al statului

 • Hotărârea nr. 1083/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1083/2006 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.584/2005 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Prevenire a Traficului de Persoane şi Monitorizare a Asistenţei Acordate Victimelor Traficului de Persoane

 • Hotărârea nr. 1084/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1084/2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 765/2006 privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru Agenţia Naţională pentru Sport

 • Hotărârea nr. 1085/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1085/2006 pentru modificarea art. 49 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 234/2006

 • Hotărârea nr. 1086/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1086/2006 privind aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport, prevăzute la art. 263 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile în anul fiscal 2007

 • Hotărârea nr. 1087/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1087/2006 pentru majorarea plafoanelor de garantare prevăzute la art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 909/2000 privind emiterea garanţiilor prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 131/2000 pentru reglementarea situaţiei patrimoniale a Băncii Comerciale Române – S.A. în litigiile izvorâte din activitatea desfăşurată de Banca Română de Comerţ Exterior – Bancorex – S.A. până la data radierii acesteia din registrul comerţului

 • Hotărârea nr. 1088/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1088/2006 privind înfiinţarea Centrului pentru Artele Spectacolului «Sala Palatului»

 • Hotărârea nr. 1089/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1089/2006 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea şi funcţionarea Operei Naţionale din Bucureşti

 • Hotărârea nr. 109/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 109/2006 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 276/2005 pentru aprobarea Programului privind sprijinirea producătorilor agricoli pentru achiziţionarea de tractoare agricole noi, combine noi de recoltat cereale şi maşini agricole noi care lucrează în agregat cu tractoarele, cu finanţare de la bugetul de stat

 • Hotărârea nr. 1090/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1090/2006 pentru modificarea unor acte normative

 • Hotărârea nr. 1091/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă

 • Hotărârea nr. 1092/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1092/2006 privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici în muncă

 • Hotărârea nr. 1093/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă

 • Hotărârea nr. 1094/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1094/2006 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 12 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 161/2006 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor

 • Hotărârea nr. 1095/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1095/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Maramureş

 • Hotărârea nr. 1096/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1096/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Maramureş

 • Hotărârea nr. 1097/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1097/2006 privind acordarea de către România a unui ajutor umanitar, cu titlu gratuit, pentru Guvernul Republicii Libaneze

 • Hotărârea nr. 1098/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1098/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Cluj

 • Hotărârea nr. 1099/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1099/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Suceava

 • Hotărârea nr. 11/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 11/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.518/2002 privind aprobarea mecanismului de acordare a primelor de export de la bugetul de stat pentru produsele agroalimentare

 • Hotărârea nr. 11/2006, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 11/2006 privind renunţarea la funcţii a doi membri ai Biroului permanent al Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 11/2006, Senatul României

  Hotărârea nr. 11/2006 privind validarea unui magistrat în calitate de membru al Consiliului Superior al Magistraturii

 • Hotărârea nr. 11/2006, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 11/2006 pentru modificarea componenţei nominale a Grupului de prietenie cu Republica Populară Chineză, prevăzută în anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2005 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

 • Hotărârea nr. 11/2005, Consiliul pentru Dezvoltare Regională

  Hotărârea nr. 11/2005 privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Nord-Est

 • Hotărârea nr. 110/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 110/2006 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

 • Hotărârea nr. 1100/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1100/2006 privind acordarea unui sprijin financiar în anul 2006 pentru funcţionarea grupurilor de producători pentru comercializarea legumelor şi fructelor

 • Hotărârea nr. 1101/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1101/2006 pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare a României, determinată de participarea la elaborarea Studiului privind cooperarea NATO-Rusia în domeniul industriilor de apărare, cercetării şi tehnologiilor

 • Hotărârea nr. 1102/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1102/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor pe anul 2006, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, pentru construirea, reabilitarea şi consolidarea unor lăcaşuri de cult, inclusiv a aşezămintelor şi centrelor social-caritabile aparţinând acestora

 • Hotărârea nr. 1103/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1103/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Bacău

 • Hotărârea nr. 1104/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1104/2006 privind înscrierea în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale – Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală a Judeţului Maramureş a unor terenuri din judeţul Maramureş

 • Hotărârea nr. 1105/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1105/2006 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2006 al Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

 • Hotărârea nr. 1106/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1106/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Botoşani

 • Hotărârea nr. 1107/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1107/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Botoşani

 • Hotărârea nr. 1108/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1108/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Brăila

 • Hotărârea nr. 1109/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1109/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru municipiul Bucureşti

 • Hotărârea nr. 111/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 111/2006 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală

 • Hotărârea nr. 1110/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1110/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Buzău

 • Hotărârea nr. 1111/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1111/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Dâmboviţa

 • Hotărârea nr. 1112/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1112/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru înlăturarea unor efecte ale calamităţilor naturale produse în judeţul Dâmboviţa

 • Hotărârea nr. 1113/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1113/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Iaşi

 • Hotărârea nr. 1114/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1114/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Iaşi

 • Hotărârea nr. 1115/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1115/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Tulcea

 • Hotărârea nr. 1116/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1116/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Vrancea

 • Hotărârea nr. 1117/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1117/2006 privind darea în administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, pentru Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, a unor imobile trecute în proprietatea publică a statului

 • Hotărârea nr. 1118/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1118/2006 privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara – din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 • Hotărârea nr. 1119/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1119/2006 privind transmiterea unor terenuri aparţinând domeniului public al statului din administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului în administrarea Autorităţii Navale Române

 • Hotărârea nr. 112/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 112/2006 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale

 • Hotărârea nr. 1120/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1120/2006 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi fiinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu modificările şi completările ulterioare

 • Hotărârea nr. 1121/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1121/2006 pentru modificarea unor poziţii din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 348/2006 privind acordarea cetăţeniei române unor persoane

 • Hotărârea nr. 1122/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1122/2006 pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, de către Societatea Comercială Centrala Electrică de Termoficare – S.A. Braşov, judeţul Braşov

 • Hotărârea nr. 1123/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1123/2006 pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, de către Regia Autonomă de Gospodărie Comunală şi Locativă Olteniţa, judeţul Călăraşi

 • Hotărârea nr. 1124/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1124/2006 pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, de către Societatea Comercială Termourban – S.R.L. Olteniţa, judeţul Călăraşi

 • Hotărârea nr. 1125/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1125/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova

 • Hotărârea nr. 1126/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1126/2006 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov

 • Hotărârea nr. 1127/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1127/2006 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor judeţene şi comunale a unor sectoare de drumuri situate în judeţul Neamţ

 • Hotărârea nr. 1128/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1128/2006 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor drumuri de exploatare situate pe raza administrativ-teritorială a comunei Şăulia, judeţul Mureş

 • Hotărârea nr. 1129/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1129/2006 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor drumuri situate în judeţul Argeş

 • Hotărârea nr. 113/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 113/2006 privind trecerea unor imobile, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, de la unele unităţi subordonate la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

 • Hotărârea nr. 1130/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1130/2006 privind transmiterea unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Fântânele şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Fântânele, judeţul Mureş

 • Hotărârea nr. 1131/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1131/2006 privind transmiterea unor drumuri forestiere, a unor sectoare de drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Ghindari şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Ghindari, judeţul Mureş

 • Hotărârea nr. 1132/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1132/2006 privind transmiterea drumului forestier Corhago şi a terenului aferent acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Chiheru de Jos şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Chiheru de Jos, judeţul Mureş

 • Hotărârea nr. 1133/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1133/2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei şi documentului de legitimare pentru poliţişti

 • Hotărârea nr. 1134/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1134/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Argeş

 • Hotărârea nr. 1135/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1135/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă la bordul navelor de pescuit

 • Hotărârea nr. 1136/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1136/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice

 • Hotărârea nr. 1137/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1137/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului

 • Hotărârea nr. 1138/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1138/2006 pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, de către Societatea Comercială TERMICA – S.A. Botoşani, judeţul Botoşani

 • Hotărârea nr. 1139/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1139/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 904/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Constanţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Constanţa

 • Hotărârea nr. 114/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 114/2006 pentru aprobarea plăţii contribuţiei României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, grupul de lucru din cadrul Comitetului pentru Investiţii şi Companii Multinaţionale care gestionează problematica Declaraţiei pentru investiţii internaţionale şi întreprinderi multinaţionale

 • Hotărârea nr. 1140/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1140/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa

 • Hotărârea nr. 1141/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1141/2006 pentru completarea anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 1142/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1142/2006 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 62 la Hotărârea Guvernului nr. 1.355/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Olt, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Olt

 • Hotărârea nr. 1143/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1143/2006 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea

 • Hotărârea nr. 1144/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1144/2006 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.039/2003 privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienţa energetică a aparatelor frigorifice de uz casnic pentru introducerea lor pe piaţă

 • Hotărârea nr. 1145/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1145/2006 privind continuarea finanţării proiectului Institutul Japoniei pentru Investiţii Străine oportunităţi de afaceri pentru România din bugetul Ministerului Afacerilor Externe

 • Hotărârea nr. 1146/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă

 • Hotărârea nr. 1147/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1147/2006 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea consiliilor locale şi a primarilor în unele circumscripţii electorale

 • Hotărârea nr. 1148/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1148/2006 privind eliberarea domnului Stragea Cristian-Dimitrie din funcţia publică de prefect al judeţului Arad

 • Hotărârea nr. 1149/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1149/2006 privind numirea domnului Popescu Gavril-Florin-Valer în funcţia publică de prefect al judeţului Arad

 • Hotărârea nr. 115/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 115/2006 privind acordarea unui sprijin financiar de către statul român Iniţiativei de Cooperare în Europa de Sud-Est (SECI)

 • Hotărârea nr. 1150/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1150/2006 privind suspendarea domnului Prisăcaru Vasile Radu din funcţia publică de prefect al judeţului Iaşi

 • Hotărârea nr. 1151/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1151/2006 privind rechemarea şi numirea unui consul general

 • Hotărârea nr. 1152/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1152/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor pe anul 2006 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, pentru Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române

 • Hotărârea nr. 1153/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1153/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Suceava

 • Hotărârea nr. 1154/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1154/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Suceava