21 Martie, 2019
 • Hotărârea nr. 616/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 616/2006 pentru modificarea art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 459/2004 privind desemnarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale ca furnizor de servicii de telecomunicaţii necesare sistemului informatic unic integrat al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi furnizorilor săi de servicii medicale

 • Hotărârea nr. 617/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 617/2006 privind constituirea Comisiei pentru elaborarea proiectului de lege privind salarizarea personalului din sectorul bugetar, în funcţie de calitatea şi performanţa activităţii

 • Hotărârea nr. 618/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 618/2006 pentru aprobarea amendamentului convenit prin Scrisoarea semnată la Zagreb la 25 ianuarie 2006 şi, respectiv, la Bucureşti la 9 februarie 2006, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de compensare dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind Proiectul de privatizare a societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice Electrica Banat – S.A. şi Electrica Dobrogea – S.A., semnat la Bucureşti la 20 aprilie 2005, în legătură cu garanţia parţială de risc acordată de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi aprobarea acordurilor care compun garanţia parţială de risc

 • Hotărârea nr. 619/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 619/2006 privind aprobarea fondurilor pentru cheltuielile de personal, cheltuielile materiale şi serviciile necesare pregătirii, organizării, prelucrării datelor şi publicării rezultatelor anchetei structurale în agricultură în anul 2006

 • Hotărârea nr. 62/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 62/2006 privind aprobarea stemei oraşului Amara, judeţul Ialomiţa

 • Hotărârea nr. 62/2006, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 62/2006 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România

 • Hotărârea nr. 620/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 620/2006 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 • Hotărârea nr. 621/2006, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 621/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor

 • Hotărârea nr. 621/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 621/2006 privind acordarea unui ajutor umanitar de urgenţă pentru populaţia din judeţele Brăila, Călăraşi, Constanţa, Dolj, Ialomiţa şi Tulcea

 • Hotărârea nr. 622/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 622/2006 privind acordarea unui ajutor umanitar de urgenţă pentru populaţia din judeţele Călăraşi şi Gorj

 • Hotărârea nr. 622/2006, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 622/2006 privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005

 • Hotărârea nr. 623/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 623/2006 privind aprobarea finanţării unor cheltuieli pentru reparaţia şi amenajarea unor unităţi de asistenţă medico-sociale

 • Hotărârea nr. 624/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 624/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Justiţiei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 • Hotărârea nr. 625/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 625/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Constanţa

 • Hotărârea nr. 626/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 626/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Constanţa

 • Hotărârea nr. 627/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 627/2006 pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, de către Regia Autonomă de Gospodărie Comunală şi Locativă Bârlad

 • Hotărârea nr. 628/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 628/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecţie a plantelor în vederea plasării pe piaţă şi a utilizării lor pe teritoriul României

 • Hotărârea nr. 629/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 629/2006 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 al Regiei Autonome Multiproduct, aflată în coordonarea Ministerului Justiţiei

 • Hotărârea nr. 63/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 63/2006 privind aprobarea stemei oraşului Oraviţa, judeţul Caraş-Severin

 • Hotărârea nr. 63/2006, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 63/2006 privind modificarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 39/2005 pentru aprobarea Normelor privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar

 • Hotărârea nr. 630/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 630/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2006, pentru finanţarea cheltuielilor aferente pregătirii, organizării şi desfăşurării în anul 2007 a Festivalului Internaţional George Enescu, ediţia a XVIII-a

 • Hotărârea nr. 632/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 632/2006 pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 al Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare

 • Hotărârea nr. 633/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 633/2006 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind recalcularea pensiilor militare de stat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.188/2001

 • Hotărârea nr. 635/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 635/2006 pentru aprobarea practicării sportului profesionist în ramurile de sport kick box şi thai box

 • Hotărârea nr. 635/2006, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 635/2006 pentru completarea anexei la Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti

 • Hotărârea nr. 636/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 636/2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe

 • Hotărârea nr. 637/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 637/2006 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 889/2004 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale Optica Română – S.A. Bucureşti prin reorganizarea prin divizare parţială a Societăţii Comerciale IOR – S.A. Bucureşti

 • Hotărârea nr. 638/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 638/2006 pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Statul Israel privind cooperarea militară, semnat la Bucureşti la 9 martie 2006

 • Hotărârea nr. 639/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 639/2006 pentru aprobarea Protocolului adiţional de amendare a Protocolului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Azerbaidjan privind cooperarea în domeniul învăţământului militar (Baku, 15 februarie 2000), semnat la Baku la 14 martie 2006

 • Hotărârea nr. 64/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 64/2006 privind aprobarea stemelor unor comune din judeţul Covasna

 • Hotărârea nr. 64/2006, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 64/2006 a Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România cu privire la aprobarea materialelor prezentate în cadrul acestei conferinţe

 • Hotărârea nr. 640/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 640/2006 privind schimbarea titularilor dreptului de proprietate şi de administrare asupra unor imobile situate în comuna Vadu Paşii, judeţul Buzău

 • Hotărârea nr. 641/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 641/2006 privind rechemarea unui consul general

 • Hotărârea nr. 642/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 642/2006 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Clădire spaţii de învăţământ pentru Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative

 • Hotărârea nr. 643/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 643/2006 privind trecerea unor bunuri imobile, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Băncii Naţionale a României – Sucursala Arad în administrarea Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara

 • Hotărârea nr. 644/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 644/2006 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Băncii Naţionale a României – Sucursala Argeş în domeniul public al municipiului Slatina şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina, judeţul Olt

 • Hotărârea nr. 645/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 645/2006 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării Secţiunea 2 Fundulea-Lehliu şi Secţiunea 3 Lehliu-Drajna din cadrul obiectivului de investiţie Autostrada Bucureşti-Cernavodă pe teritoriul localităţilor Săruleşti, Tămădău Mare, Nicolae Bălcescu, Lehliu-Gară, Dragoş Vodă, Dragalina, Vlad fiepeş, Vâlcelele şi Dor Mărunt din judeţul Călăraşi

 • Hotărârea nr. 646/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 646/2006 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 • Hotărârea nr. 647/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 647/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru Mănăstirea Antim, Bucureşti, din cadrul Patriarhiei Române

 • Hotărârea nr. 648/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 648/2006 privind aprobarea Listei cuprinzând echipamentele scutite de la plata taxelor vamale şi a taxei pe valoarea adăugată, achiziţionate pentru realizarea Sistemului informaţional-decizional hidrologic (DESWAT)

 • Hotărârea nr. 649/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 649/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru Monumentul Luptei Anticomuniste

 • Hotărârea nr. 65/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 65/2006 privind aprobarea stemelor comunelor Giurgeni, Movila şi Vlădeni, judeţul Ialomiţa

 • Hotărârea nr. 65/2006, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 65/2006 pentru aprobarea noii organigrame a aparatului executiv al Camerei Auditorilor Financiari din România

 • Hotărârea nr. 650/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 650/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru finanţarea unor acţiuni aferente Programului «Sibiu – capitală culturală europeană 2007» şi pentru finanţarea unor lucrări de reamenajare muzeistică la Muzeul Naţional «Brukenthal» din Sibiu

 • Hotărârea nr. 651/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 651/2006 privind aprobarea Politicii în domeniul ajutorului de stat pentru perioada 2006-2013

 • Hotărârea nr. 652/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 652/2006 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, pentru Agenţia de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială

 • Hotărârea nr. 653/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 653/2006 privind suplimentarea unor normative de cheltuieli pentru instituţiile prefectului din judeţele afectate de inundaţiile produse ca urmare a revărsării fluviului Dunărea

 • Hotărârea nr. 654/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 654/2006 privind aprobarea organizării şi finanţarea programului cultural Anul 2006 – Anul Carol I

 • Hotărârea nr. 655/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 655/2006 privind suplimentarea numărului de posturi la Direcţia Naţională Anticorupţie din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

 • Hotărârea nr. 656/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 656/2006 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2006

 • Hotărârea nr. 657/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 657/2006 pentru aprobarea finanţării proiectului cu tema Contribuţia României la redactarea Revistei Parlament

 • Hotărârea nr. 658/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 658/2006 privind reorganizarea Comisiei Naţionale privind Schimbările Climatice

 • Hotărârea nr. 659/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 659/2006 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2006 al Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

 • Hotărârea nr. 66/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 66/2006 privind aprobarea stemelor comunelor Rusca Montană şi Vrani, judeţul Caraş-Severin

 • Hotărârea nr. 66/2006, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 66/2006 privind aprobarea calendarului de organizare a examenului de aptitudini profesionale pentru atribuirea calităţii de auditor financiar

 • Hotărârea nr. 660/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 660/2006 privind trecerea unui imobil, aflat în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale – Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Alba, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 • Hotărârea nr. 661/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 661/2006 privind înscrierea în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, pentru Laboratorul Central de Carantină Fitosanitară, a unui imobil situat în oraşul Voluntari, judeţul Ilfov

 • Hotărârea nr. 662/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 662/2006 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale în administrarea Institutului de Bioresurse Alimentare

 • Hotărârea nr. 663/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 663/2006 pentru completarea anexei nr. 14 la Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa

 • Hotărârea nr. 664/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 664/2006 pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.356/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Neamţ, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Neamţ

 • Hotărârea nr. 665/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 665/2006 pentru modificarea poziţiei nr. 3 din anexa nr. 49 la Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Cluj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Cluj

 • Hotărârea nr. 666/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 666/2006 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării – Institutul Geologic al României în administrarea Cancelariei Primului-Ministru

 • Hotărârea nr. 668/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 668/2006 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane

 • Hotărârea nr. 669/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 669/2006 privind aprobarea Strategiei naţionale de incluziune socială a tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie a copilului

 • Hotărârea nr. 67/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 67/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 • Hotărârea nr. 67/2006, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 67/2006 privind atribuirea calităţii şi a dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar pentru persoanele care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat

 • Hotărârea nr. 670/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 670/2006 pentru aprobarea amendamentelor convenite prin scrisoarea semnată la Washington la 9 martie 2006 şi la Bucureşti la 27 martie 2006, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de închidere a minelor şi de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucureşti la 13 octombrie 1999

 • Hotărârea nr. 671/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 671/2006 privind constituirea Comisiei pentru elaborarea proiectului de lege privind salarizarea personalului din sectorul bugetar, în funcţie de calitatea şi performanţa activităţii

 • Hotărârea nr. 672/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 672/2006 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării Reabilitare DN 66 Petroşani-Simeria, între km 131+000 şi km 210+516, din cadrul etapei a IV-a de reabilitare a drumurilor naţionale, pe teritoriul judeţului Hunedoara

 • Hotărârea nr. 673/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 673/2006 pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Azerbaidjan privind protecţia informaţiilor militare clasificate schimbate, semnat la Baku la 14 martie 2006

 • Hotărârea nr. 674/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 674/2006 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere privind cooperarea în domeniul administraţiei publice, managementului şi organizării personalului dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul de Interne, al Administraţiei Publice şi Descentralizării din Republica Elenă, semnat la Bucureşti la 28 martie 2006

 • Hotărârea nr. 675/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 675/2006 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei cu privire la punctele de trecere a frontierei de stat româno-ucrainene, semnat la Kiev la 2 februarie 2006

 • Hotărârea nr. 676/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 676/2006 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere privind cooperarea dintre Ministerul Justiţiei al României şi Departamentul Justiţiei şi Drepturilor Omului al Republicii Indonezia, semnat la Bucureşti la 11 aprilie 2006

 • Hotărârea nr. 677/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 677/2006 privind suplimentarea bugetului Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale pe anul 2006 din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 • Hotărârea nr. 678/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 678/2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 578/2006 privind acumularea de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat în anul 2006, ca stoc de urgenţă, a cantităţii de 500 bucăţi de construcţii uşoare din elemente modulate pentru cazarea familiilor sinistrate şi acordarea unui ajutor umanitar populaţiei din judeţele Călăraşi şi Dolj

 • Hotărârea nr. 679/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 679/2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 984/2005 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor

 • Hotărârea nr. 68/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 68/2006 pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, de către Societatea Comercială URBAN – S.A. Slobozia, judeţul Ialomiţa

 • Hotărârea nr. 68/2006, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 68/2006 privind aprobarea Regulilor de organizare şi desfăşurare a examenului de aptitudini profesionale pentru atribuirea calităţii de auditor financiar

 • Hotărârea nr. 680/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 680/2006 privind acordarea unui ajutor umanitar de urgenţă pentru populaţia din judeţele Călăraşi, Dolj şi Gorj

 • Hotărârea nr. 681/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 681/2006 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea consiliilor locale şi a primarilor în unele circumscripţii electorale

 • Hotărârea nr. 682/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 682/2006 privind numirea domnului Paulescu Ioan Anton în funcţia publică de prefect al judeţului Caraş-Severin

 • Hotărârea nr. 683/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 683/2006 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 384/2001

 • Hotărârea nr. 684/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 684/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru finanţarea cheltuielilor aferente organizării şi desfăşurării Festivalului Internaţional de Teatru Sibiu, ediţia a XIII-a

 • Hotărârea nr. 685/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 685/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru asigurarea derulării acţiunilor de prevenire şi combatere a gripei aviare asupra infrastructurii rutiere naţionale din zonele care au fost declarate în carantină

 • Hotărârea nr. 686/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 686/2006 privind numirea doamnei Donţu Adriana în funcţia publică de subprefect al judeţului Braşov

 • Hotărârea nr. 687/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 687/2006 privind numirea domnului Giurgiţeanu Nicolae în funcţia publică de subprefect al judeţului Dolj

 • Hotărârea nr. 688/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 688/2006 privind numirea domnului Clăbescu Doru-Eduard în funcţia publică de subprefect al judeţului Călăraşi

 • Hotărârea nr. 689/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 689/2006 privind numirea domnului Popa Dumitru în funcţia publică de subprefect al judeţului Brăila

 • Hotărârea nr. 69/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 69/2006 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna

 • Hotărârea nr. 69/2006, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 69/2006 privind modul de programare şi desfăşurare a inspecţiilor de calitate a activităţii de audit financiar

 • Hotărârea nr. 690/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 690/2006 privind numirea domnului Nicolae Alexandri în funcţia publică de subprefect al judeţului Prahova

 • Hotărârea nr. 691/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 691/2006 privind numirea domnului Rizescu Gheorghe în funcţia publică de subprefect al judeţului Argeş

 • Hotărârea nr. 692/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 692/2006 privind transmiterea unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor comune din judeţul Covasna şi în administrarea consiliilor locale ale acestora

 • Hotărârea nr. 693/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 693/2006 privind aprobarea plăţii contribuţiei financiare anuale a României pentru participarea la Secretariatul Forumului Internaţional pentru Energie

 • Hotărârea nr. 694/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 694/2006 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Ilfov, precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov

 • Hotărârea nr. 695/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 695/2006 privind organizarea şi gestionarea sistemului informaţional pentru agricultură şi silvicultură

 • Hotărârea nr. 696/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 696/2006 privind trecerea unui imobil aflat în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale – Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Alba din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 • Hotărârea nr. 697/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 697/2006 pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 710/1996 privind intrarea, ieşirea din ţară şi tranzitul mărfurilor purtătoare de accize

 • Hotărârea nr. 698/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 698/2006 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba

 • Hotărârea nr. 699/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 699/2006 privind modificarea anexei nr. I la H.G. nr. 994/2004 pentru aprobarea înfiinţării perdelelor forestiere de protecţie a căilor de comunicaţie împotriva înzăpezirii în toate zonele ţării, în conformitate cu Programul de înfiinţare a perdelelor forestiere de protecţie a căilor de comunicaţie împotriva înzăpezirii şi pentru aprobarea Studiului de fundamentare a necesităţii înfiinţării unei reţele de perdele forestiere de protecţie în judeţele Mehedinţi, Dolj, Olt şi Teleorman şi pe terenurile unităţilor de creştere şi exploatare a cailor de rasă, preluate de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva în baza O.U.G. nr. 139/2002