25 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 538/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 538/2006 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 • Hotărârea nr. 539/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 539/2006 privind acumularea de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat a unor stocuri de urgenţă destinate acordării de ajutoare umanitare

 • Hotărârea nr. 54/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 54/2006 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Hotărârea nr. 540/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 540/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Sibiu

 • Hotărârea nr. 541/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 541/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Tulcea

 • Hotărârea nr. 542/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 542/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Tulcea

 • Hotărârea nr. 543/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 543/2006 pentru aprobarea structurilor din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare comunitare, precum şi a normelor de acordare a drepturilor salariale personalului aferent

 • Hotărârea nr. 544/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 544/2006 pentru aprobarea plăţii unui procent de 50% din contribuţia României pe anul 2006 la Agenţia Mondială Antidoping

 • Hotărârea nr. 545/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 545/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2006, în vederea organizării Conferinţei Internaţionale Pogromul de la Iaşi din Iunie 1941

 • Hotărârea nr. 546/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 546/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului Consultativ pentru Promovarea Donării de Sânge

 • Hotărârea nr. 547/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 547/2006 privind aprobarea plăţii contribuţiei anuale pentru participarea Agenţiei Naţionale Antidrog la Asociaţia Europeană a Bibliotecilor şi Serviciilor de Informare cu privire la Alcool şi Alte Droguri (ELISAD)

 • Hotărârea nr. 548/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 548/2006 privind aprobarea Planului de acţiune în anul 2006 pentru implementarea Strategiei naţionale privind migraţia

 • Hotărârea nr. 549/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 549/2006 privind aprobarea sumelor necesare pentru accelerarea lucrărilor de construcţie a Autostrăzii Bucureşti-Constanţa, Tronsonul 4 – Drajna-Feteşti şi Tronsonul 5 – Feteşti-Cernavodă

 • Hotărârea nr. 55/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 55/2006 privind acordarea unui ajutor umanitar populaţiei din comuna Bertea, judeţul Prahova

 • Hotărârea nr. 55/2005, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 55/2005 privind aprobarea Regulilor de organizare şi desfăşurare a examenului de aptitudini profesionale pentru atribuirea calităţii de auditor financiar, sesiunea 2006

 • Hotărârea nr. 550/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 550/2006 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 al Companiei Naţionale Imprimeria Naţională – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice

 • Hotărârea nr. 551/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 551/2006 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 al Regiei Autonome Monetăria Statului

 • Hotărârea nr. 552/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 552/2006 pentru redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

 • Hotărârea nr. 553/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 553/2006 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Lugoj şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Lugoj, judeţul Timiş

 • Hotărârea nr. 554/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 554/2006 privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru instanţele militare

 • Hotărârea nr. 555/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 555/2006 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 al Regiei Autonome Imprimeria Băncii Naţionale a României

 • Hotărârea nr. 556/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 556/2006 privind stabilirea datei de la care se eliberează paşapoarte simple temporare, precum şi a formei şi conţinutului acestora

 • Hotărârea nr. 557/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun în circulaţie paşapoartele electronice, precum şi a formei şi conţinutului acestora

 • Hotărârea nr. 558/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 558/2006 privind aprobarea Listei cuprinzând echipamentele pentru protecţia mediului, scutite de la plata taxelor vamale şi a taxei pe valoarea adăugată, achiziţionate în cadrul Proiectului Prevenirea catastrofelor naturale generate de inundaţii şi poluarea aerului, componenta 2 – Monitorizarea poluării aerului, în baza Acordului-cadru de împrumut dintre România şi B.D.C.E.

 • Hotărârea nr. 559/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 559/2006 privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru Autoritatea Naţională pentru Tineret, în scopul efectuării plăţii contribuţiei financiare pentru Programul comunitar YOUTH în România

 • Hotărârea nr. 56/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 56/2006 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 100/2005 privind numirea reprezentanţilor Guvernului în Consiliul Economic şi Social

 • Hotărârea nr. 56/2006, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 56/2006 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 55/2005 privind aprobarea Regulilor de organizare şi desfăşurare a examenului de aptitudini profesionale pentru atribuirea calităţii de auditor financiar, sesiunea 2006

 • Hotărârea nr. 560/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 560/2006 pentru modificarea alin. (4) al art. 50 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului Naţional al Poliţiştilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.305/2002

 • Hotărârea nr. 561/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 561/2006 privind stabilirea cuantumului compensaţiei lunare pentru chirie şi condiţiile de acordare a acesteia unor cadre militare în activitate

 • Hotărârea nr. 562/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 562/2006 pentru aprobarea Memorandumului de colaborare dintre Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie din România şi Ministerul Economiei şi Transporturilor din Republica Ungară, semnat la Bucureşti la 20 octombrie 2005

 • Hotărârea nr. 563/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 563/2006 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 202/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor de suprafaţă care necesită protecţie şi ameliorare în scopul susţinerii vieţii piscicole

 • Hotărârea nr. 564/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 564/2006 privind cadrul de realizare a participării publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul

 • Hotărârea nr. 565/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 565/2006 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale Filiala de Închidere a Obiectivelor Miniere Econord – S.A. Baia Mare prin reorganizarea unor activităţi din cadrul Companiei Naţionale a Metalelor Preţioase şi Neferoase Remin – S.A. Baia Mare

 • Hotărârea nr. 566/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 566/2006 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării Construcţia variantei de ocolire Deva şi Orăştie la profil de autostradă

 • Hotărârea nr. 567/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 567/2006 privind modificarea Normelor de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafaţă utilizate pentru potabilizare NTPA-013, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 100/2002

 • Hotărârea nr. 568/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 568/2006 privind aprobarea Listei cuprinzând echipamentele pentru protecţia mediului, scutite de la plata taxei pe valoarea adăugată, achiziţionate în cadrul proiectului Realizarea hărţii acustice şi a sistemului de monitorizare a zgomotului pentru municipiul Bucureşti, realizat de Primăria Municipiului Bucureşti

 • Hotărârea nr. 569/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 569/2006 privind aprobarea Condiţiilor de închiriere a instalaţiilor de tracţiune electrică şi de electroalimentare şi a reţelei de telecomunicaţii C.F.R., cu echipamentele aferente, ale infrastructurii feroviare publice

 • Hotărârea nr. 57/2006, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 57/2006 privind completarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 20/2003 pentru aprobarea Normelor privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar

 • Hotărârea nr. 57/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 57/2006 pentru modificarea alin. (5) al art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Rutiere Române – A.R.R.

 • Hotărârea nr. 570/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 570/2006 privind organizarea manifestării România – Secolul XXI la Strasbourg

 • Hotărârea nr. 571/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 571/2006 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii cuprinse în Proiectul nr. 2 – Program-pilot pentru reabilitarea zonelor fierbinţi Zlatna şi Copşa Mică din cadrul Memorandumului aprobat în şedinţa Guvernului din 12 ianuarie 2006 pentru aprobarea unor împrumuturi de până la 1.441.000.000 euro în perioada 2006-2009, pentru finanţarea investiţiilor prioritare de mediu şi gospodărire a apelor

 • Hotărârea nr. 572/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 572/2006 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei cuprinse în Proiectul nr. 5 – Sistem informatic integrat de mediu, la nivel naţional din cadrul Memorandumului aprobat în şedinţa Guvernului din 12 ianuarie 2006 pentru aprobarea unor împrumuturi de până la 1.441.000.000 euro în perioada 2006-2009, pentru finanţarea investiţiilor prioritare de mediu şi gospodărire a apelor

 • Hotărârea nr. 573/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 573/2006 pentru modificarea şi completarea Strategiei de privatizare a Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A., aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 806/2005

 • Hotărârea nr. 574/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 574/2006 pentru aprobarea primei etape a strategiei de privatizare a unor societăţi comerciale aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, prin ofertă publică secundară

 • Hotărârea nr. 575/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 575/2006 privind acordarea unui ajutor umanitar populaţiei sinistrate din judeţele Hunedoara şi Vâlcea

 • Hotărârea nr. 576/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 576/2006 privind acordarea unui ajutor

 • Hotărârea nr. 577/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 577/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Sibiu

 • Hotărârea nr. 578/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 578/2006 privind acumularea de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat în anul 2006, ca stoc de urgenţă, a cantităţii de 500 bucăţi de construcţii uşoare din elemente modulate pentru cazarea familiilor sinistrate şi acordarea unui ajutor umanitar populaţiei din judeţele Călăraşi şi Dolj

 • Hotărârea nr. 579/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 579/2006 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Hotărârea nr. 58/2006, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 58/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor

 • Hotărârea nr. 58/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 58/2006 privind numirea unui consul general

 • Hotărârea nr. 580/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 580/2006 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

 • Hotărârea nr. 581/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 581/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova

 • Hotărârea nr. 581/2006, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 581/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi al procurorilor stagiari

 • Hotărârea nr. 582/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 582/2006 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul public al comunei Zerind şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Zerind, judeţul Arad

 • Hotărârea nr. 583/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 583/2006 privind schimbarea denumirii Centrului Regional pentru Managementul Resurselor de Apărare din subordinea Universităţii Naţionale de Apărare Carol I în Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare

 • Hotărârea nr. 584/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 584/2006 pentru modificarea alin. (2) al art. 85 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide

 • Hotărârea nr. 585/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 585/2006 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru activităţi specifice ale Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat

 • Hotărârea nr. 586/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 586/2006 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 127/2006 privind desfiinţarea Direcţiei Generale de Protecţie şi Anticorupţie din subordinea Ministerului Justiţiei

 • Hotărârea nr. 587/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 587/2006 pentru aprobarea Actului final al întrunirii plenare a administraţiilor semnatare din Austria, Belgia, Republica Cehă, Germania, Franţa, Ungaria, Olanda, Croaţia, Italia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Polonia, România, Republica Slovacă, Slovenia şi Elveţia, prin care s-a adoptat Acordul privind coordonarea frecvenţelor cuprinse în intervalul dintre 29,7 MHz şi 39,5 GHz pentru servicii fixe şi servicii terestre mobile, semnat la Vilnius la 12 octombrie 2005

 • Hotărârea nr. 588/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 588/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău

 • Hotărârea nr. 589/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 589/2006 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A. prin reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române

 • Hotărârea nr. 59/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 59/2006 privind numirea unui consul general

 • Hotărârea nr. 590/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 590/2006 pentru aprobarea Strategiei de restructurare, privatizare şi atragere de investiţii la următoarele societăţi cu capital de stat din sectorul minier – exploatări minereuri metalifere (necarbonifere/altele decât exploatarea cărbunelui): S.C. Cupru Min – S.A. Abrud, S.C. Moldomin – S.A. Moldova Nouă, Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului Minvest – S.A. Deva, S.C. Băiţa – S.A. Ştei, Compania Naţională a Metalelor Preţioase şi Neferoase Remin – S.A. Baia Mare, S.C. Minbucovina – S.A. Vatra Dornei, precum şi la filialele acestora

 • Hotărârea nr. 591/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 591/2006 pentru aprobarea destinaţiilor şi modului de utilizare a sumei aferente sprijinirii activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentantive ale acestora, prevăzută în bugetul Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2006, precum şi a modului de acordare a finanţărilor nerambursabile programelor, proiectelor şi acţiunilor destinate acestei activităţi

 • Hotărârea nr. 592/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 592/2006 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001

 • Hotărârea nr. 593/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 593/2006 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 • Hotărârea nr. 594/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 594/2006 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 • Hotărârea nr. 595/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 595/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii în anul 2005

 • Hotărârea nr. 596/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 596/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţiile din anul 2005 în judeţul Bacău

 • Hotărârea nr. 597/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 597/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2006, pentru repararea Bisericii Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil din satul Drăghia, comuna Coroieni, judeţul Maramureş

 • Hotărârea nr. 598/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 598/2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 429/2006 privind numirea doamnei Coruţ Cristina-Ecaterina în funcţia publică de subprefect al municipiului Bucureşti

 • Hotărârea nr. 599/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 599/2006 pentru aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea Conferinţei internaţionale Ghid pentru o viziune comună, având ca temă de discuţii corelarea, armonizarea planurilor şi politicilor publice pentru romi, sinti şi travellers

 • Hotărârea nr. 6/2005, Fondul Român de Dezvoltare Socială

  Hotărârea nr. 6/2005 privind aprobarea Manualului de operare al subcomponentei Schema de dezvoltare socială a comunităţilor miniere (SDSCM) – ediţia 2005

 • Hotărârea nr. 6/2006, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 6/2006 privind numirea membrilor Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii

 • Hotărârea nr. 6/2006, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 6/2006 privind numirea secretarului general şi a unui secretar general adjunct al Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 6/2006, Fondul Român de Dezvoltare Socială

  Hotărârea nr. 6/2006 privind aprobarea modificărilor la Ghidul de achiziţii pentru proiecte finanţate de FRDS – Partea 1 – Proceduri de achiziţii, aplicabil în cadrul SDSCM, şi republicarea acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I

 • Hotărârea nr. 6/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 6/2006 pentru aprobarea Protocolului de cooperare în domeniul prevenirii şi luptei împotriva fenomenului drogurilor dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Tineretului, Familiei, Afacerilor Sociale şi Oportunităţilor Egale din Republica Ungară, semnat la Budapesta la 28 octombrie 2005

 • Hotărârea nr. 6/2006, Senatul României

  Hotărârea nr. 6/2006 pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Senatului nr. 29/2005 privind înfiinţarea unei comisii de anchetă pentru investigarea afirmaţiilor cu privire la existenţa unor centre de detenţie ale CIA sau a unor zboruri ale avioanelor închiriate de CIA pe teritoriul României

 • Hotărârea nr. 60/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 60/2006 privind aprobarea stemei judeţului Vaslui

 • Hotărârea nr. 60/2006, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 60/2006 privind completarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 28/2004, cu modificările şi completările ulterioare

 • Hotărârea nr. 600/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 600/2006 privind sprijinul direct al statului acordat producătorilor de legume de seră şi ciuperci de cultură în anul 2006

 • Hotărârea nr. 601/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 601/2006 privind transmiterea unui teren, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale – Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură

 • Hotărârea nr. 602/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 602/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei privind determinarea oportunităţii, eligibilităţii şi aprobării proiectelor

 • Hotărârea nr. 603/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 603/2006 privind revocarea şi numirea unor membri în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

 • Hotărârea nr. 604/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 604/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani

 • Hotărârea nr. 605/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 605/2006 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul public al municipiului Giurgiu şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu

 • Hotărârea nr. 606/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 606/2006 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Sibiu şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu, judeţul Sibiu

 • Hotărârea nr. 607/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 607/2006 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.609/2003 privind preţurile produselor subvenţionate din sectorul minier

 • Hotărârea nr. 607/2005, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 607/2005 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare a concursului sau examenului pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor

 • Hotărârea nr. 608/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 608/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2005 privind autorizarea Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru încheierea unor contracte comerciale de achiziţii publice şi a Ministerului Finanţelor Publice de a contracta credite externe pentru realizarea unor programe de achiziţii, precum şi pentru aprobarea modificării în structură a sumelor alocate Ministerului Administraţiei şi Internelor din credite externe pe anul 2006

 • Hotărârea nr. 609/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 609/2006 pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii

 • Hotărârea nr. 61/2006, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 61/2006 privind alegerea preşedintelui Camerei Auditorilor Financiari din România şi a membrilor Biroului permanent al Consiliului Camerei

 • Hotărârea nr. 61/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 61/2006 privind aprobarea stemei oraşului Cugir, judeţul Alba

 • Hotărârea nr. 610/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 610/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 532/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Caraş-Severin, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Caraş-Severin

 • Hotărârea nr. 611/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 611/2006 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2006 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 • Hotărârea nr. 612/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 612/2006 pentru aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea celei de-a XXI-a Întâlniri internaţionale a Grupului de specialişti pe problemele romilor, ţiganilor şi travellers în Europa, MG-S-ROM

 • Hotărârea nr. 613/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 613/2006 privind autorizarea Serviciului Român de Informaţii de a achiziţiona mijloace de transport prin intermediul unei finanţări tip leasing financiar

 • Hotărârea nr. 614/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 614/2006 privind completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 2.424/2004 pentru trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a locuinţelor de serviciu aflate în administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază şi aprobarea Normelor metodologice de aplicare de către Serviciul de Protecţie şi Pază a prevederilor Legii nr. 562/2004 privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională de a vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în administrare

 • Hotărârea nr. 615/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 615/2006 privind aprobarea finanţării din bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării pe anul 2006 a lucrărilor de execuţie pentru unele obiective de investiţii, consolidări, reparaţii capitale şi reabilitări la imobile din învăţământul preuniversitar