26 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 458/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 458/2006 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii datoriei publice nr. 313/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 2.415/2004

 • Hotărârea nr. 459/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 459/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

 • Hotărârea nr. 46/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 46/2006 privind înfiinţarea unui post în serviciul extern al Ministerului Apărării Naţionale pe lângă Comandamentul Forţelor Întrunite ale Statelor Unite ale Americii – USJFCOM

 • Hotărârea nr. 46/2006, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 46/2006 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare pe anul 2007

 • Hotărârea nr. 460/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului

 • Hotărârea nr. 461/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 461/2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 752/2004 privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piaţă a echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive

 • Hotărârea nr. 462/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 462/2006 pentru aprobarea programului “Termoficare 2006-2015 căldură şi confort” şi înfiinţarea Unităţii de management al proiectului

 • Hotărârea nr. 463/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 463/2006 privind autorizarea Ministerului Administraţiei şi Internelor de a achiziţiona aparatură medicală de înaltă performanţă

 • Hotărârea nr. 464/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 464/2006 privind acordarea unui ajutor

 • Hotărârea nr. 465/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 465/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2006, pentru Oficiul Parohial Reformat Oradea Rogerius, judeţul Bihor

 • Hotărârea nr. 466/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 466/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Ilfov

 • Hotărârea nr. 467/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 467/2006 pentru modificarea Normelor tehnice privind calitatea apelor pentru moluşte, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 201/2002

 • Hotărârea nr. 468/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 468/2006 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului de Onoare al Ordinului Virtutea Aeronautică

 • Hotărârea nr. 469/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 469/2006 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului de Onoare al Ordinului Virtutea Maritimă

 • Hotărârea nr. 47/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 47/2006 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută şi celelalte drepturi în valută şi în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate

 • Hotărârea nr. 47/2006, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 47/2006 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 23/2005 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

 • Hotărârea nr. 470/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 470/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 880/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Diplomatic Român

 • Hotărârea nr. 471/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 471/2006 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil şi a terenului aferent, proprietate publică a statului, din administrarea Casei Judeţene de Pensii Bistriţa-Năsăud în administrarea Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bistriţa-Năsăud

 • Hotărârea nr. 472/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 472/2006 pentru aprobarea plăţii contribuţiilor voluntare, în lei, ale României la programele şi fondurile de dezvoltare ale Organizaţiei Naţiunilor Unite pe anul 2006

 • Hotărârea nr. 473/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 473/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2006, pentru Episcopia Dunării de Jos, judeţul Galaţi

 • Hotărârea nr. 474/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 474/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 • Hotărârea nr. 475/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 475/2006 privind stabilirea cuantumului sumei minime în valută pe care trebuie să o prezinte cetăţenii români la ieşirea din ţară, când călătoresc în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state pentru care nu este necesară viza de intrare, precum şi a modalităţilor prin care se poate face dovada deţinerii acesteia

 • Hotărârea nr. 476/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 476/2006 privind transmiterea cu titlu gratuit a unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul privat al comunei Dorobanţi şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Dorobanţi, judeţul Arad

 • Hotărârea nr. 477/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 477/2006 privind trecerea unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 • Hotărârea nr. 478/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 478/2006 privind atribuirea destinaţiei de reşedinţă, pentru persoanele care au avut calitatea de şef al statului român, unor imobile proprietate publică a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat

 • Hotărârea nr. 479/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 479/2006 privind transmiterea unor bunuri, proprietate privată a statului, din administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat în administrarea Ministerului Afacerilor Externe

 • Hotărârea nr. 48/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 48/2006 pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor O.U.G. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, de către Societatea Comercială Urbana – S.A. Zimnicea, judeţul Teleorman

 • Hotărârea nr. 48/2006, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 48/2006 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 7/2006 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, a preşedintelui României, alegerile autorităţilor administraţiei publice locale, finanţarea campaniilor electorale şi alegerea europarlamentarilor

 • Hotărârea nr. 480/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 480/2006 privind acordarea unui ajutor umanitar populaţiei din comunele Roşia de Amaradia şi Albeni, judeţul Gorj

 • Hotărârea nr. 481/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 481/2006 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.825/2004 privind transmiterea unei părţi a unui imobil, proprietate privată a statului, din administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat în administrarea Agenţiei Naţionale de Presă ROMPRES

 • Hotărârea nr. 482/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 482/2006 pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Zagreb la 23 decembrie 2005 şi la Bucureşti la 17 ianuarie 2006, la Acordul de împrumut (Proiectul privind fondul de dezvoltare socială – faza a II-a) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 16 ianuarie 2002

 • Hotărârea nr. 483/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 483/2006 pentru aprobarea atribuţiilor ocoalelor silvice de stat şi ale celor constituite ca structuri proprii, a obligaţiilor ce revin deţinătorilor de păduri, în vederea respectării regimului silvic, precum şi a Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 139/2005 privind administrarea pădurilor din România

 • Hotărârea nr. 484/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 484/2006 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 al Societăţii Naţionale Îmbunătăţiri Funciare – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

 • Hotărârea nr. 485/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 485/2006 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 al Companiei Naţionale Unifarm – S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii

 • Hotărârea nr. 486/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 486/2006 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 ale Companiei Naţionale Romtehnica – S.A. şi Companiei Române de Aviaţie Romavia – R.A., aflate în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale

 • Hotărârea nr. 487/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 487/2006 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 al Companiei Naţionale a Imprimeriilor Coresi – S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Culturii şi Cultelor

 • Hotărârea nr. 487(r1)/2002, Guvernul României

  Hotărârea nr. 487/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea laboratoarelor de încercări, precum şi a organismelor de certificare şi de inspecţie care realizează evaluarea conformităţii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, republicată

 • Hotărârea nr. 488/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 488/2006 privind modificarea în structură a sumelor alocate din credite externe în bugetul Ministerului Sănătăţii pe anul 2006

 • Hotărârea nr. 49/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 49/2006 pentru aprobarea, pentru anul 2006, a Listei operatorilor economici aflaţi sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului, care beneficiază de prevederile art. 10 alin. (7) din Legea nr. 379/2005, a subvenţiilor pe produse şi a subvenţiilor privind protecţia socială acordate companiilor, societăţilor naţionale şi societăţilor comerciale din sectorul minier, a subvenţiilor pentru acţiuni de ecologizare pentru S.C. Romplumb – S.A. Baia Mare

 • Hotărârea nr. 49/2006, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 49/2006 privind numirea unor membri ai Consiliului Naţional al Audiovizualului

 • Hotărârea nr. 490/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 490/2006 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.822/2004 privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii, specifice pentru poliţişti

 • Hotărârea nr. 491/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 491/2006 privind eliberarea domnului Groza Ion, la cerere, din funcţia publică de subprefect al judeţului Dolj

 • Hotărârea nr. 492/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 492/2006 privind numirea domnului Giurgiţeanu Nicolaie în funcţia publică de subprefect al judeţului Dolj

 • Hotărârea nr. 493/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 493/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot

 • Hotărârea nr. 494/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 494/2006 privind echipamentul maritim

 • Hotărârea nr. 495/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 495/2006 privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilului proprietate privată situat pe amplasamentul lucrării Sporire capacitate circulaţie pe DN 1 Ploieşti – Câmpina km 66+500 – km 88+515 din cadrul obiectivului de investiţie Sporire capacitate circulaţie pe DN 1 Ploieşti – Câmpina km 66+500 – km 88+515 – Sistematizarea circulaţiei rutiere în zona intersecţiei între DN 1 şi DN 1B

 • Hotărârea nr. 496/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 496/2006 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul public al municipiului Galaţi şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Galaţi, judeţul Galaţi

 • Hotărârea nr. 497/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 497/2006 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Buzău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Buzău

 • Hotărârea nr. 498/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 498/2006 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 pentru companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului

 • Hotărârea nr. 499/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 499/2006 privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Sport, prin Complexul Sportiv Naţional Lia Manoliu Bucureşti, în domeniul public al municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti

 • Hotărârea nr. 5/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 5/2006 pentru redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

 • Hotărârea nr. 5/2006, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 5/2006 privind constituirea Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară Euro-Mediteraneană

 • Hotărârea nr. 5/2006, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 5/2006 pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2004 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 5/2006, Senatul României

  Hotărârea nr. 5/2006 privind validarea unui membru al Consiliului Superior al Magistraturii

 • Hotărârea nr. 50(r1)/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 50/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare

 • Hotărârea nr. 50/2006, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 50/2006 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 2/2005 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei Parlamentului României pentru Integrare Europeană

 • Hotărârea nr. 50/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 50/2006 privind aprobarea obiectivelor salariale trimestriale, pe anul 2006, pentru operatorii economici monitorizaţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar

 • Hotărârea nr. 500/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 500/2006 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 • Hotărârea nr. 501/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 501/2006 privind acordarea unor ajutoare financiare

 • Hotărârea nr. 502/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 502/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2006, în vederea demarării lucrărilor de reparaţii capitale la Teatrul Naţional din Târgu Mureş

 • Hotărârea nr. 503/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 503/2006 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Fluidizarea traficului pe DN 1 între km 8+100 şi km 17+100 şi centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti – Obiect 7 – Completarea centurii rutiere a municipiului Bucureşti prin construcţia sectorului cuprins între DN 7 – DN 1A

 • Hotărârea nr. 504/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 504/2006 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Fluidizarea traficului pe DN 1 între km 8+100 şi km 17+100 şi centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti – Obiectul 6: Continuizarea centurii rutiere existente a municipiului Bucureşti cu pasaj superior peste calea ferată la Otopeni

 • Hotărârea nr. 505/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 505/2006 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Reabilitare DN 2D Focşani-Ojdula între km 0+000 – km 118+873

 • Hotărârea nr. 506/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 506/2006 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Varianta de ocolire Cluj Est

 • Hotărârea nr. 507/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 507/2006 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Autostrada Bucureşti-Braşov km 0+000 – 173+300

 • Hotărârea nr. 508/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 508/2006 pentru aprobarea proiectului cu tema «Organizarea unei expoziţii tematice despre România la Bruxelles în cadrul Direcţiei Generale Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Egalitate de Şanse a Comisiei Europene în perioada 5-18 octombrie 2006»

 • Hotărârea nr. 509/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 509/2006 privind acordarea unui ajutor umanitar de urgenţă pentru populaţia din judeţele Constanţa, Dolj şi Tulcea

 • Hotărârea nr. 51/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 51/2006 privind redistribuirea de posturi şi fonduri aferente în vederea întăririi structurilor cu atribuţii în cadrul procesului de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană, din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

 • Hotărârea nr. 51/2006, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 51/2006 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 4/2005 privind aprobarea componenţei nominale a delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei

 • Hotărârea nr. 510/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 510/2006 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, pentru Agenţia pentru Strategii Guvernamentale

 • Hotărârea nr. 511/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 511/2006 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 235/2005 privind aprobarea pentru anul 2005 a listei cuprinzând denumirile comune internaţionale ale medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman, de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală

 • Hotărârea nr. 512/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 512/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.212/2005 privind unele măsuri necesare pentru desfăşurarea activităţii comisiilor pentru înalţii funcţionari publici şi pentru suplimentarea bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 • Hotărârea nr. 513/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 513/2006 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii pentru infrastructura de transport, care se vor executa în perioada 2006-2008

 • Hotărârea nr. 514/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 514/2006 privind unele măsuri financiare în favoarea Societăţii Naţionale Nuclearelectrica – S.A. pentru finalizarea lucrărilor de investiţii la Unitatea 2 CNE Cernavodă

 • Hotărârea nr. 515/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 515/2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 172/2003 privind adaptări instituţionale în perspectiva aderării României la NATO, inclusiv organizarea şi funcţionarea reprezentării României la Cartierul general al NATO şi la Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa – SHAPE

 • Hotărârea nr. 516/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 516/2006 pentru aprobarea Memorandumului de cooperare economică dintre Ministerul Economiei şi Comerţului din România şi Ministerul Economiei din Republica Slovenia, semnat la Ljublijana la 21 octombrie 2005

 • Hotărârea nr. 517/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 517/2006 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe concesionate Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica – S.A., Sucursala de Transport Bacău

 • Hotărârea nr. 518/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 518/2006 pentru modificarea structurii sumelor alocate din credite externe în bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor pe anul 2006

 • Hotărârea nr. 519/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 519/2006 pentru completarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj

 • Hotărârea nr. 52/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 52/2006 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 • Hotărârea nr. 52/2006, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 52/2006 privind constituirea Comisiei pentru afaceri europene a Parlamentului României

 • Hotărârea nr. 520/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 520/2006 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat în administrarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

 • Hotărârea nr. 521/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 521/2006 privind transmiterea unui imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Justiţiei, pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor

 • Hotărârea nr. 522/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 522/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 430/2001 privind aprobarea Strategiei Guvernului României de îmbunătăţire a situaţiei romilor

 • Hotărârea nr. 523/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 523/2006 pentru aprobarea Programului de dezvoltare comunitară în localitatea Hădăreni, judeţul Mureş, pentru perioada 2006-2008

 • Hotărârea nr. 524/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 524/2006 privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru Autoritatea Naţională pentru Tineret în scopul deblocării Programului comunitar Youth în România

 • Hotărârea nr. 526/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 526/2006 privind echivalarea funcţiilor militare din Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Serviciul de Protecţie şi Pază cu funcţii civile

 • Hotărârea nr. 527/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 527/2006 privind aprobarea contractului-cadru şi a onorariilor maximale acordate evaluatorilor autorizaţi, persoane fizice sau juridice, în vederea efectuării raportului de evaluare a imobilelor conform titlului VII Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Hotărârea nr. 528/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 528/2006 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Sport în domeniul public al municipiului Zalău şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Zalău, judeţul Sălaj

 • Hotărârea nr. 529/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 529/2006 privind aprobarea plăţii contribuţiei României la Fondul pentru Siguranţă Nucleară al Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică (AIEA) – Viena

 • Hotărârea nr. 53/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 53/2006 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.825/2005

 • Hotărârea nr. 530/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 530/2006 pentru aprobarea plăţii contribuţiei României la bugetul Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research

 • Hotărârea nr. 531/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 531/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

 • Hotărârea nr. 532/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 532/2006 pentru aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi a Metodologiei de alocare a fondurilor şi criteriile de identificare şi de aplicare a proiectelor specifice din cadrul programelor de interes naţional

 • Hotărârea nr. 533/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 533/2006 pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 728/2005 privind unele măsuri pentru declanşarea procesului de privatizare a Companiei Naţionale Poşta Română – S.A.

 • Hotărârea nr. 534/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 534/2006 pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 727/2005 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării Societăţii Comerciale Romtelecom – S.A.

 • Hotărârea nr. 535/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 535/2006 pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 774/2005 privind unele măsuri pentru declanşarea procesului de privatizare a Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii – S.A.

 • Hotărârea nr. 535/2006, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 535/2006 pentru modificarea Regulamentului privind modul de organizare şi desfăşurare a concursului sau examenului pentru definitivarea în funcţie, promovare în grade sau trepte profesionale superioare în cadrul aceleiaşi instanţe sau aceluiaşi parchet, precum şi în funcţii de execuţie a personalului auxiliar de specialitate la instanţe şi parchete superioare

 • Hotărârea nr. 536/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 536/2006 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii cuprinse în Proiectul nr. 3 – Modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în bazinul Criş, în judeţul Vaslui şi în municipiul Ploieşti din cadrul Memorandumului aprobat în şedinţa Guvernului din 12 ianuarie 2006 pentru aprobarea unor împrumuturi de până la 1.441.000.000 euro în perioada 2006-2009, pentru finanţarea investiţiilor prioritare de mediu şi gospodărire a apelor

 • Hotărârea nr. 537/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 537/2006 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii cuprinse în Proiectul nr. 4 – Sistem integrat de management al deşeurilor în Iaşi, Satu Mare şi Sibiu din cadrul Memorandumului aprobat în şedinţa Guvernului din 12 ianuarie 2006 privind aprobarea unor împrumuturi de până la 1.441.000.000 euro în perioada 2006-2009 pentru finanţarea investiţiilor prioritare de mediu şi gospodărire a apelor