25 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 384/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 384/2006 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării Sporire capacitate DN 7 km 11+200 – km 30+800 – pe teritoriul localităţilor Chitila, Buftea şi Tărtăşeşti – din judeţele Ilfov şi Dâmboviţa, din cadrul obiectivului de investiţii Sporire capacitate de circulaţie pe DN 7 km 11+200 – km 30+800

 • Hotărârea nr. 385/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 385/2006 privind constituirea Comitetului director pentru monitorizarea implementării angajamentelor asumate prin Memorandumul comun în domeniul incluziunii sociale

 • Hotărârea nr. 386/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 386/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.489/2004 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă

 • Hotărârea nr. 387/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 387/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Tulcea

 • Hotărârea nr. 388/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 388/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Arad

 • Hotărârea nr. 389/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 389/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Olt

 • Hotărârea nr. 39/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 39/2006 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mureş

 • Hotărârea nr. 39/2006, Senatul României

  Hotărârea nr. 39/2006 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Senatului nr. 9/2006 privind Comisia specială pentru modificarea şi completarea Regulamentului Senatului

 • Hotărârea nr. 39/2006, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 39/2006 privind constituirea Comisiei parlamentare de anchetă pentru investigări şi clarificări referitoare la conturile lui Nicolae Ceauşescu

 • Hotărârea nr. 390/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 390/2006 privind acordarea de către România a unui ajutor umanitar de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru Republica Kârgâzstan

 • Hotărârea nr. 391/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 391/2006 pentru modificarea structurii bugetului Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor pe anul 2006 privind cheltuielile din credite externe

 • Hotărârea nr. 392/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 392/2006 privind eliberarea doamnei Ciurezu Elena-Veronica din funcţia publică de subprefect al municipiului Bucureşti

 • Hotărârea nr. 393/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 393/2006 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 100/2005 privind numirea reprezentanţilor Guvernului în Consiliul Economic şi Social

 • Hotărârea nr. 394/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 394/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.724/2005 privind înfiinţarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România

 • Hotărârea nr. 395/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 395/2006 pentru modificarea structurii sumelor alocate din credite externe în bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor pe anul 2006

 • Hotărârea nr. 396/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 396/2006 privind organizarea la Bucureşti, în perioada 4-6 iunie 2006, a Reuniunii la nivel înalt a Forumului Mării Negre pentru dialog şi parteneriat

 • Hotărârea nr. 397/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 397/2006 pentru modificarea şi completarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău

 • Hotărârea nr. 398/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 398/2006 privind transmiterea unui teren din domeniul privat al statului în domeniul public al municipiului Hunedoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara, judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 399/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 399/2006 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

 • Hotărârea nr. 4/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 4/2006 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

 • Hotărârea nr. 4/2006, Senatul României

  Hotărârea nr. 4/2006 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 4/2006, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 4/2006 privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 4/2006, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 4/2006 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 7/2005 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre

 • Hotărârea nr. 4/2006, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Hotărârea nr. 4/2006 privind declararea stării de alertă în judeţele riverane fluviului Dunărea

 • Hotărârea nr. 40/2006, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 40/2006 privind constituirea Comisiei parlamentare de anchetă pentru investigări şi clarificări referitoare la activitatea ICE Dunărea

 • Hotărârea nr. 40/2006, Senatul României

  Hotărârea nr. 40/2006 privind aprobarea concluziilor Comisiei de anchetă având drept scop investigarea condiţiilor de legalitate şi de oportunitate privind construirea imobilului Cathedral Plaza în imediata apropiere a Catedralei Romano-Catolice Sfântul Iosif din Bucureşti, precum şi a proiectelor de construire şi de sistematizare care afectează zonele istorice din municipiul Bucureşti

 • Hotărârea nr. 40/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 40/2006 privind darea în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru Instituţia Prefectului Judeţului Brăila, a unei părţi dintr-un imobil, trecută în domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 400/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 400/2006 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

 • Hotărârea nr. 401/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor

 • Hotărârea nr. 402/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 402/2006 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 157/2005 pentru organizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului

 • Hotărârea nr. 403/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 403/2006 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004, şi pentru aprobarea calendarului desfăşurării programului pe anul 2006

 • Hotărârea nr. 404/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat

 • Hotărârea nr. 405/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 405/2006 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2006-2007

 • Hotărârea nr. 406/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 406/2006 privind darea în folosinţă gratuită Agenţiei pentru Protecţia Mediului Brăila a unei suprafeţe de 27 m2 din terenul aferent Palatului Administrativ din municipiul Brăila

 • Hotărârea nr. 407/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 407/2006 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane

 • Hotărârea nr. 408/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 408/2006 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

 • Hotărârea nr. 409/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 409/2006 privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, pentru Societatea Naţională Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia – S.A.

 • Hotărârea nr. 41/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 41/2006 privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile situate în municipiul Piteşti, judeţul Argeş

 • Hotărârea nr. 41/2006, Senatul României

  Hotărârea nr. 41/2006 pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Senatului nr. 29/2005 privind înfiinţarea unei comisii de anchetă pentru investigarea afirmaţiilor cu privire la existenţa unor centre de detenţie ale CIA sau a unor zboruri ale avioanelor închiriate de CIA pe teritoriul României

 • Hotărârea nr. 41/2006, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 41/2006 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 6/2006 privind numirea membrilor Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii

 • Hotărârea nr. 410/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 410/2006 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Beiuş, judeţul Bihor, şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Beiuş

 • Hotărârea nr. 411/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 411/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru instituirea măsurilor de prevenire şi combatere a gripei aviare pe teritoriul României

 • Hotărârea nr. 412/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 412/2006 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 ale operatorilor economici monitorizaţi conform O.U.G. nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, a pachetului minim necesar pentru serviciul public social în transportul feroviar de călători

 • Hotărârea nr. 413/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 413/2006 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea prefecturilor şi pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 2.060/2004 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 414/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 414/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

 • Hotărârea nr. 415/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 415/2006 privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.607/2004 pentru înfiinţarea Centrului român de informare şi documentare în domeniul de activitate al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică – OCDE şi a Punctului de informare şi documentare OCDE la Bucureşti

 • Hotărârea nr. 416/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 416/2006 privind nivelul maxim al plăţilor restante pe anul 2006 pentru operatorii economici monitorizaţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar

 • Hotărârea nr. 417/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 417/2006 privind aprobarea normelor pentru stabilirea cuantumului subvenţiei de la bugetul de stat ce se poate acorda în anul 2006 categoriilor de persoane prevăzute la art. 7 din Legea locuinţei nr. 114/1996

 • Hotărârea nr. 418/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 418/2006 privind desfiinţarea Sanatoriului de Boli Profesionale Avrig şi reorganizarea Spitalului Clinic Judeţean Sibiu

 • Hotărârea nr. 419/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 419/2006 pentru trecerea unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii în domeniul public al judeţului Botoşani şi în administrarea Consiliului Judeţean Botoşani

 • Hotărârea nr. 42/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 42/2006 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în administrarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, pentru Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Mehedinţi

 • Hotărârea nr. 42/2006, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 42/2006 privind prelungirea mandatelor preşedintelui şi unui membru ai Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare

 • Hotărârea nr. 42/2006, Senatul României

  Hotărârea nr. 42/2006 pentru înfiinţarea Comisiei de anchetă având drept scop investigarea condiţiilor de legalitate privind privatizarea Societăţii Naţionale a Petrolului Petrom – S.A.

 • Hotărârea nr. 420/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 420/2006 privind înfiinţarea şi organizarea Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar

 • Hotărârea nr. 421/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 421/2006 pentru completarea anexei nr. 42 la Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiului Târgovişte, al oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa

 • Hotărârea nr. 422/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 422/2006 privind trecerea imobilului Palatul Administrativ, proprietate publică a statului, situat în municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, din administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Ialomiţa în administrarea Consiliului Judeţean Ialomiţa

 • Hotărârea nr. 423/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 423/2006 privind suplimentarea parcului normat de mijloace de transport pentru desfăşurarea activităţilor specifice ale Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei

 • Hotărârea nr. 424/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 424/2006 privind transmiterea unor suprafeţe de teren, domeniu public al statului, din administrarea Serviciului de Informaţii Externe în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în vederea realizării activităţilor de interes naţional de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A.

 • Hotărârea nr. 425/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 425/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.113/2002 privind acordarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radioelectrice în vederea furnizării reţelelor şi serviciilor de comunicaţii mobile de generaţia a treia

 • Hotărârea nr. 426/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 426/2006 privind suplimentarea bugetului Societăţii Române de Radiodifuziune din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2006, pentru lucrări de reparaţii la Sala de concerte Mihail Jora

 • Hotărârea nr. 427/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 427/2006 privind acordarea unui ajutor umanitar populaţiei din satul Bădila, comuna Pârscov, judeţul Buzău

 • Hotărârea nr. 428/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 428/2006 privind acordarea unui ajutor umanitar populaţiei din comuna Bustuchin, judeţul Gorj

 • Hotărârea nr. 429/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 429/2006 privind numirea doamnei Coruţ Cristina-Ecaterina în funcţia publică de subprefect al municipiului Bucureşti

 • Hotărârea nr. 43/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 43/2006 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Caransebeş şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Caransebeş, judeţul Caraş-Severin

 • Hotărârea nr. 43/2006, Senatul României

  Hotărârea nr. 43/2006 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Senatului nr. 9/2006 privind Comisia specială pentru modificarea şi completarea Regulamentului Senatului

 • Hotărârea nr. 43/2006, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 43/2006 privind desemnarea unor deputaţi şi senatori în calitatea de membru al Parlamentului European

 • Hotărârea nr. 430/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 430/2006 privind acordarea unui ajutor bănesc unor categorii de pensionari care beneficiază de pensie din bugetul asigurărilor sociale de stat

 • Hotărârea nr. 431/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 431/2006 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe concesionate Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica – S.A., Sucursala de Transport Sibiu

 • Hotărârea nr. 432/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 432/2006 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe concesionate Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica – S.A., Sucursala de Transport Timişoara

 • Hotărârea nr. 433/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 433/2006 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru retehnologizarea, modernizarea şi dezvoltarea sistemelor centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice

 • Hotărârea nr. 434/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 434/2006 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Vadu Crişului şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Vadu Crişului, judeţul Bihor

 • Hotărârea nr. 435/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 435/2006 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Hotărârea nr. 436/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 436/2006 pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.820/2005 privind stabilirea nivelului fondurilor publice care se acordă în anul 2006 conform prevederilor Legii creditului agricol pentru producţie nr. 150/2003

 • Hotărârea nr. 437/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 437/2006 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută şi celelalte drepturi în valută şi în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate

 • Hotărârea nr. 438/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 438/2006 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

 • Hotărârea nr. 439/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 439/2006 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane

 • Hotărârea nr. 439/2006, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 439/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii

 • Hotărârea nr. 44/2006, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 44/2006 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 6/2005 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Uniunii Europei Occidentale

 • Hotărârea nr. 44/2006, Senatul României

  Hotărârea nr. 44/2006 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 44/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 44/2006 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Coşteiu, judeţul Timiş, şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Coşteiu

 • Hotărârea nr. 440/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 440/2006 pentru abrogarea unei poziţii din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.372/2005 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane

 • Hotărârea nr. 441/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 441/2006 pentru redobândirea cetăţeniei române de către o persoană

 • Hotărârea nr. 442/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 442/2006 privind aprobarea stemei municipiului Buzău, judeţul Buzău

 • Hotărârea nr. 443/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 443/2006 privind numirea unui consul general

 • Hotărârea nr. 444/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 444/2006 privind numirea unui consul general

 • Hotărârea nr. 445/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 445/2006 privind modificarea denumirii Bibliotecii Centrale Universitare din Bucureşti

 • Hotărârea nr. 446/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 446/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind concesionarea activităţii instituţiilor publice de spectacole şi concerte

 • Hotărârea nr. 447/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 447/2006 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Hotărârea nr. 448/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 448/2006 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în administrarea Ministerului Sănătăţii

 • Hotărârea nr. 449/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 449/2006 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul public al comunei C.A. Rosetti şi în administrarea Consiliului Local al Comunei C.A. Rosetti, judeţul Tulcea

 • Hotărârea nr. 45/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 45/2006 privind trecerea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Constanţa în administrarea Agenţiei SAPARD

 • Hotărârea nr. 45/2006, Senatul României

  Hotărârea nr. 45/2006 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 45/2006, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 45/2006 privind aprobarea numirii unui ministru

 • Hotărârea nr. 450/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 450/2006 privind darea în administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, pentru Inspectoratul Şcolar al Judeţului Buzău, a unei părţi dintr-un imobil, trecută în proprietatea publică a statului

 • Hotărârea nr. 451/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 451/2006 privind plata contribuţiei financiare a României pentru participarea în anul 2006 la programele Comunităţii Europene în domeniul educaţiei şi formării profesionale Socrates II şi Leonardo da Vinci II

 • Hotărârea nr. 452/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 452/2006 privind revocarea unui membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi numirea în funcţie pe postul rămas vacant a altui membru

 • Hotărârea nr. 454/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 454/2006 pentru aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul Sesiunii a XVII-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Oradea la 2 februarie 2006

 • Hotărârea nr. 455/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 455/2006 privind aprobarea Aranjamentului administrativ pentru aplicarea Convenţiei dintre România şi Marele Ducat de Luxemburg în domeniul securităţii sociale, semnat la Bruxelles la 8 decembrie 2005

 • Hotărârea nr. 456/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 456/2006 privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienţa energetică pentru introducerea pe piaţă a cuptoarelor electrice de uz casnic

 • Hotărârea nr. 457/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 457/2006 privind transmiterea din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Autoritatea Naţională a Vămilor în domeniul public al municipiului Giurgiu şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu a unui tronson de canalizare