22 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 318/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 318/2006 pentru modificarea pct. 8 lit. a) şi b) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 876/2005

 • Hotărârea nr. 319/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 319/2006 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pentru perioada 2006-2009 şi a Planului general de acţiuni pentru implementarea Strategiei naţionale pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pentru perioada 2006-2009

 • Hotărârea nr. 32/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 32/2006 privind suplimentarea bugetului Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pentru anul 2006

 • Hotărârea nr. 32/2006, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 32/2006 privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 32/2006, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 32/2006 privind numirea directorului Serviciului Român de Informaţii

 • Hotărârea nr. 32/2006, Senatul României

  Hotărârea nr. 32/2006 privind demisia unui senator

 • Hotărârea nr. 320/2006, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 320/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului sau examenului pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor

 • Hotărârea nr. 320/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 320/2006 privind aprobarea Programului naţional pentru reducerea costurilor cu energia pentru populaţie, prin creşterea eficienţei energetice şi utilizarea energiei regenerabile în anul 2006

 • Hotărârea nr. 321/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 321/2006 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale a unui drum situat pe raza administrativ-teritorială a comunei Miroslava, judeţul Iaşi

 • Hotărârea nr. 322/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 322/2006 privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România

 • Hotărârea nr. 323/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 323/2006 privind aprobarea finanţării unor cheltuieli aferente organizării şi desfăşurării, în perioada 25 aprilie-3 mai 2006, a Festivalului Internaţional Shakespeare, Craiova

 • Hotărârea nr. 324/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 324/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2006, în vederea finalizării lucrărilor la Muzeul Unirii din Iaşi

 • Hotărârea nr. 325/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 325/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 • Hotărârea nr. 326/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 326/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Bihor

 • Hotărârea nr. 327/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 327/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 • Hotărârea nr. 328/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 328/2006 pentru suplimentarea bugetului Ministerului Economiei şi Comerţului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 • Hotărârea nr. 329/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 329/2006 pentru aprobarea atestării localităţii Arieşeni, judeţul Alba, ca staţiune turistică de interes local

 • Hotărârea nr. 33/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 33/2006 privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanţelor Publice a unui credit extern în valoare de 52,2 milioane euro, destinat asigurării parţiale a necesarului de finanţat pentru derularea unor proiecte prioritare din portofoliul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului

 • Hotărârea nr. 33/2006, Senatul României

  Hotărârea nr. 33/2006 privind validarea unor membri ai Consiliului Superior al Magistraturii

 • Hotărârea nr. 33/2006, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 33/2006 privind numirea directorului Serviciului de Informaţii Externe

 • Hotărârea nr. 33/2006, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 33/2006 pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 30/2006 privind bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2007

 • Hotărârea nr. 330/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 330/2006 privind rechemarea şi numirea unui consul general

 • Hotărârea nr. 331/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 331/2006 privind eliberarea domnului Avram Aurică din funcţia publică de subprefect al judeţului Brăila

 • Hotărârea nr. 332/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 332/2006 privind numirea domnului Popa Dumitru în funcţia publică de subprefect al judeţului Brăila

 • Hotărârea nr. 333/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 333/2006 pentru propunerea Înalt Preasfinţitului Bartolomeu (Valeriu) Anania, Arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi Clujului, în funcţia de Mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului în vederea recunoaşterii prin decret al Preşedintelui României

 • Hotărârea nr. 334/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 334/2006 pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 25 noiembrie 2005 şi la Zagreb la 5 ianuarie 2006, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind învăţământul rural, semnat la Bucureşti la 23 mai 2003

 • Hotărârea nr. 335/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 335/2006 pentru aprobarea contribuţiei financiare a României pentru anul 2006 la bugetul Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998, ratificată prin Legea nr. 86/2000

 • Hotărârea nr. 336/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 336/2006 pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 810/2005 privind alocarea de la bugetul de stat a sumelor necesare acoperirii cheltuielilor pentru recepţionarea, depozitarea şi păstrarea cantităţii de 1.500 mii tone grâu din recolta anului 2005

 • Hotărârea nr. 337/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 337/2006 privind aprobarea contribuţiei financiare a României pentru anul 2006 la bugetul Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001

 • Hotărârea nr. 338/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 338/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 262/2005 privind trecerea unor terenuri, proprietate publică a statului, din administrarea Autorităţii Naţionale a Vămilor în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

 • Hotărârea nr. 339/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 339/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.356/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Neamţ, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Neamţ

 • Hotărârea nr. 34/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 34/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 • Hotărârea nr. 34/2006, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 34/2006 privind instituirea Comisiei de anchetă parlamentară pentru analiza activităţii Ministerului Economiei şi Comerţului

 • Hotărârea nr. 34/2006, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 34/2006 privind aprobarea Normei nr. 15/2006 pentru modificarea Normei nr. 1/2006 privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii

 • Hotărârea nr. 34/2006, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 34/2006 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Hotărârea Parlamentului României nr. 7/2006 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, a Preşedintelui României, alegerile autorităţilor administraţiei publice locale, finanţarea campaniilor electorale şi alegerea europarlamentarilor

 • Hotărârea nr. 34/2006, Senatul României

  Hotărârea nr. 34/2006 privind validarea unui mandat de senator

 • Hotărârea nr. 340/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 340/2006 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.124/2001 privind normarea parcului auto şi a consumului de carburanţi pentru activităţi specifice desfăşurate în unele unităţi din subordinea Ministerului Sănătăţii

 • Hotărârea nr. 341/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 341/2006 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Bacău şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău, judeţul Bacău

 • Hotărârea nr. 342/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 342/2006 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei în domeniul public al municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov

 • Hotărârea nr. 343/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 343/2006 privind organizarea Reuniunii Grupului de lucru pentru turism, Bucureşti, 7-8 aprilie 2006, şi a Salonului special pentru turism, Bucureşti, 6-9 aprilie 2006, pentru statele membre ale Organizaţiei Cooperării Economice a Mării Negre (OCEMN)

 • Hotărârea nr. 344/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 344/2006 privind trecerea unei părţi dintr-o construcţie aflată în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al statului

 • Hotărârea nr. 345/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 345/2006 privind declararea utilităţii publice pentru lucrarea de interes naţional Reabilitarea liniei de cale ferată Bucureşti Băneasa-Feteşti, componentă a Coridorului IV Paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h

 • Hotărârea nr. 346/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 346/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.405/2005 privind transmiterea unui teren, proprietate publică a statului, din administrarea Autorităţii Naţionale a Vămilor în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

 • Hotărârea nr. 347/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 347/2006 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane

 • Hotărârea nr. 348/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 348/2006 privind acordarea cetăţeniei române unor persoane

 • Hotărârea nr. 349/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 349/2006 privind aprobarea Listei societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului, la care se efectuează concedieri colective în anul 2006 şi care vor beneficia de prevederile O.U.G. nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat

 • Hotărârea nr. 35/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 35/2006 privind înfiinţarea unor staţiuni de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul zootehniei prin reorganizarea unor staţiuni de cercetare şi producţie agricolă din domeniul zootehniei

 • Hotărârea nr. 35/2006, Senatul României

  Hotărârea nr. 35/2006 privind bugetul de venituri şi cheltuieli al Senatului pe anul 2007

 • Hotărârea nr. 35/2006, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 35/2006 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 34/2005 privind desemnarea unor deputaţi şi senatori în calitate de observatori la Parlamentul European

 • Hotărârea nr. 35/2006, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 35/2006 privind aprobarea Normei nr. 16/2006 pentru modificarea Normei nr. 2/2006 privind autorizarea societăţii de administrare a fondurilor de pensii facultative

 • Hotărârea nr. 35/2006, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 35/2006 cu privire la validarea unui mandat de deputat

 • Hotărârea nr. 350/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 350/2006 privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială S.U.G.C.T. – S.A.

 • Hotărârea nr. 351/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 351/2006 privind aprobarea unor licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială Miniera Medgidia – S.A.

 • Hotărârea nr. 352/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 352/2006 pentru aprobarea Protocolului dintre Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Române din Ministerul Administraţiei şi Internelor al României şi Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova privind schimbul de informaţii în scopul îndeplinirii misiunilor specifice, semnat la Chişinău la 22 noiembrie 2005

 • Hotărârea nr. 352/2006, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 352/2006 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti

 • Hotărârea nr. 353/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 353/2006 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 al Regiei Autonome Rasirom

 • Hotărârea nr. 354/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 354/2006 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului de Onoare al Ordinului Virtutea Militară

 • Hotărârea nr. 355/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 355/2006 privind acordarea unui ajutor de urgenţă

 • Hotărârea nr. 356/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 356/2006 privind acordarea unui ajutor de urgenţă

 • Hotărârea nr. 357/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 357/2006 privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de organizarea şi desfăşurarea în România, în perioada 5-6 aprilie 2006, a Summit-ului CEFTA

 • Hotărârea nr. 358/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 358/2006 privind organizarea la Bucureşti, în perioada 3-5 aprilie 2006, a Conferinţei Energiei în regiunea Mării Negre

 • Hotărârea nr. 359/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 359/2006 privind acordarea unui ajutor umanitar de urgenţă pentru populaţia din judeţele Constanţa, Dâmboviţa, Dolj şi Tulcea

 • Hotărârea nr. 36/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 36/2006 pentru modificarea alin. (2) al art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 920/2005 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Control al Exporturilor

 • Hotărârea nr. 36/2006, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 36/2006 privind demisia din funcţie a unui chestor al Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 36/2006, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 36/2006 privind aprobarea Normei nr. 17/2006 pentru modificarea Normei nr. 9/2006 privind taxele de autorizare, avizare şi administrare în sistemul pensiilor facultative

 • Hotărârea nr. 36/2006, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 36/2006 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 4/2005 privind aprobarea componenţei nominale a delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei

 • Hotărârea nr. 36/2006, Senatul României

  Hotărârea nr. 36/2006 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 360/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 360/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru realizarea în regim de urgenţă a unor lucrări de apărare şi de prevenire a inundaţiilor

 • Hotărârea nr. 361/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 361/2006 pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, de către Societatea Comercială Calor – S.A. Deva, judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 362/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 362/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Botoşani

 • Hotărârea nr. 363/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 363/2006 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 427/2004 pentru aprobarea Normelor privind circulaţia materialelor lemnoase şi controlul circulaţiei acestora şi al instalaţiilor de transformat lemn rotund

 • Hotărârea nr. 364/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 364/2006 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 al Companiei Naţionale Poşta Română – S.A., la care Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar

 • Hotărârea nr. 365/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 365/2006 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

 • Hotărârea nr. 366/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 366/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Justiţiei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 • Hotărârea nr. 367/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 367/2006 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul public al municipiului Reşiţa şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Reşiţa, judeţul Caraş-Severin

 • Hotărârea nr. 368/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 368/2006 privind transmiterea unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor comune din judeţul Bihor şi în administrarea consiliilor locale ale acestora

 • Hotărârea nr. 369/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 369/2006 privind aprobarea plăţii unei contribuţii voluntare a României la Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare – România

 • Hotărârea nr. 37/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 37/2006 privind modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 560/2005 pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la care se amenajează puncte de comandă

 • Hotărârea nr. 37/2006, Senatul României

  Hotărârea nr. 37/2006 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 37/2006, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 37/2006 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 7/2005 privind aprobarea componenţei nominale a delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre

 • Hotărârea nr. 37/2006, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 37/2006 privind aprobarea Normei nr. 18/2006 pentru modificarea Normei nr. 10/2006 privind marketingul prospectului schemei de pensii facultative

 • Hotărârea nr. 37/2006, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 37/2006 pentru alegerea unui chestor al Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 370/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 370/2006 pentru aprobarea finanţării din bugetul Ministerului Afacerilor Externe a cheltuielilor privind traducerea unui volum de studii consacrate României

 • Hotărârea nr. 371/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 371/2006 privind numirea unui consul general

 • Hotărârea nr. 372/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 372/2006 privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru Autoritatea Naţională pentru Tineret

 • Hotărârea nr. 373/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 373/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru prevenirea şi înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii

 • Hotărârea nr. 374/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 374/2006 privind prelungirea aplicării prevederilor H.G. nr. 52/2005 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005 şi ale H.G. nr. 235/2005 privind aprobarea pentru anul 2005 a listei cuprinzând denumirile comune internaţionale ale medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman

 • Hotărârea nr. 375/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 375/2006 privind suspendarea executării silite a creanţelor fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală faţă de Societatea Naţională de Îmbunătăţiri Funciare – S.A.

 • Hotărârea nr. 376/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 376/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei

 • Hotărârea nr. 377/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 377/2006 pentru aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei privind activitatea de privatizare pe anul 2006

 • Hotărârea nr. 378/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 378/2006 privind darea în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru Instituţia Prefectului Judeţului Bacău, a unei părţi dintr-un imobil, trecută în domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 379/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 379/2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 984/1996 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor – INCERC Bucureşti

 • Hotărârea nr. 38/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 38/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 363/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Brăila, precum şi al municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Brăila

 • Hotărârea nr. 38/2006, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 38/2006 privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 38/2006, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 38/2006 privind aprobarea Normei nr. 19/2006 pentru modificarea Normei nr. 12/2006 privind participanţii la un fond de pensii facultative

 • Hotărârea nr. 38/2006, Senatul României

  Hotărârea nr. 38/2006 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Hotărârea Senatului nr. 23/2006 privind înfiinţarea unei comisii de anchetă având drept scop investigarea condiţiilor de legalitate şi de oportunitate privind construirea imobilului Cathedral Plaza în imediata apropiere a Catedralei Romano-Catolice Sfântul Iosif din Bucureşti, precum şi a proiectelor de construire şi de sistematizare care afectează zonele istorice din municipiul Bucureşti

 • Hotărârea nr. 380/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 380/2006 pentru aprobarea Amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 22 noiembrie 2005 şi la Bucureşti la 27 decembrie 2005, între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, Banca Europeană de Investiţii şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, la Contractul de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti pentru finanţarea Proiectului privind infrastructura urbană în Bucureşti

 • Hotărârea nr. 381/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 381/2006 pentru modificarea pct. 3 al anexei la H.G. 1.347/2003 privind transmiterea fără plată a activelor Depozit reactivi, combustibil şi staţie păcură, Aducţiune de apă Grota Morii şi instalaţiile de captare apă potabilă Grota Morii şi Colonia de baracamente Crivina din patrimoniul S.C. Termoelectrica – S.A. în domeniul public al oraşului Anina şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Anina, judeţul Caraş-Severin

 • Hotărârea nr. 382/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 382/2006 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Autoritatea Naţională a Vămilor

 • Hotărârea nr. 383/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 383/2006 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării Fluidizarea traficului pe DN 1 între km 7+535 – 11+938, din cadrul obiectivului de investiţii Fluidizarea traficului pe DN 1 între km 8+100 – 17+100 şi centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti