24 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 251/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 251/2006 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor

 • Hotărârea nr. 252/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 252/2006 pentru modificarea art. 26 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.258/2005

 • Hotărârea nr. 253/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 253/2006 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 al Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, regie autonomă de interes naţional, aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

 • Hotărârea nr. 254/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 254/2006 privind revocarea unor membri ai Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, numirea în funcţie, pe posturile rămase vacante, a altor membri, precum şi numirea preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

 • Hotărârea nr. 255/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 255/2006 privind stabilirea produselor pentru care se eliberează certificate de export şi de import şi a cuantumului garanţiilor aferente exportului şi importului de produse agricole

 • Hotărârea nr. 256/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 256/2006 privind hrana pentru animale şi alimentele modificate genetic

 • Hotărârea nr. 257/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 257/2006 pentru modificarea art. 19 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al funcţionarului public denumit manager public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 783/2005

 • Hotărârea nr. 258/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 258/2006 privind modificarea şi completarea anexei la H.G. nr. 785/2005 pentru aprobarea Programului privind sprijinirea asociaţiilor crescătorilor de animale pentru lapte, înfiinţate conform O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, precum şi pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 1.853/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii, în anul 2006, producătorilor agricoli din sectorul animalier şi din sectorul piscicol

 • Hotărârea nr. 258/2006, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 258/2006 pentru modificarea Regulamentului privind modul de organizare şi desfăşurare a concursului sau examenului pentru definitivare în funcţie, promovare în grade sau trepte profesionale superioare în cadrul aceleiaşi instanţe sau aceluiaşi parchet, precum şi în funcţii de execuţie a personalului auxiliar de specialitate la instanţe şi parchete superioare

 • Hotărârea nr. 259/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 259/2006 privind aprobarea Normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Autorităţii Naţionale pentru Tineret în domeniul activităţii de tineret

 • Hotărârea nr. 26/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 26/2006 privind aprobarea stemelor unor oraşe din judeţul Tulcea

 • Hotărârea nr. 26/2006, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 26/2006 pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2004 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 26/2006, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 26/2006 pentru aprobarea Normei nr. 14/2006 privind transferul participanţilor între fondurile de pensii facultative

 • Hotărârea nr. 26/2006, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 26/2006 privind demisia directorului Serviciului de Informaţii Externe

 • Hotărârea nr. 26/2006, Senatul României

  Hotărârea nr. 26/2006 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 26/2006, Consiliul Superior al Registrului Urbaniştilor din România

  Hotărârea nr. 26/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi a Regulamentului referitor la organizarea şi funcţionarea Registrului Urbaniştilor din România

 • Hotărârea nr. 260/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 260/2006 pentru aprobarea Acordului bilateral dintre Guvernul României, acţionând prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Republica Irak, acţionând prin Ministerul Finanţelor, semnat la Amman la 18 august 2005

 • Hotărârea nr. 261/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 261/2006 privind alocarea unei sume de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, pentru dotarea şcolilor din mediul urban cu materiale didactice

 • Hotărârea nr. 262/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 262/2006 pentru modificarea şi completarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 1.351/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Harghita, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Harghita

 • Hotărârea nr. 263/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 263/2006 pentru aprobarea Protocolului Sesiunii a V-a a împuterniciţilor, semnat la Baia Mare la 23 decembrie 2005, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galaţi la 30 septembrie 1997

 • Hotărârea nr. 264/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 264/2006 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de punere în funcţiune a mijloacelor de măsurare

 • Hotărârea nr. 265/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 265/2006 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii cuprinse în Proiectul pentru reabilitarea infrastructurii şcolare (şcoli – Componenta III C şi cămine studenţeşti – Componenta IV a)

 • Hotărârea nr. 266/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 266/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 63/2002 privind aprobarea Principiilor de bună practică de laborator, precum şi inspecţia şi verificarea respectării acestora în cazul testărilor efectuate asupra substanţelor chimice

 • Hotărârea nr. 267/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 267/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată

 • Hotărârea nr. 268/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 268/2006 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 • Hotărârea nr. 269/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 269/2006 privind acordarea unor ajutoare financiare

 • Hotărârea nr. 27/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 27/2006 privind înfiinţarea unor staţiuni de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul viticulturii prin reorganizarea unor staţiuni de cercetare şi producţie agricolă din domeniul viticulturii

 • Hotărârea nr. 27/2006, Senatul României

  Hotărârea nr. 27/2006 pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Senatului nr. 23/2006 privind înfiinţarea unei comisii de anchetă având drept scop investigarea condiţiilor de legalitate şi de oportunitate privind construirea imobilului Cathedral Plaza în imediata apropiere a Catedralei Romano-Catolice Sfântul Iosif din Bucureşti, precum şi a proiectelor de construire şi de sistematizare care afectează zonele istorice din municipiul Bucureşti

 • Hotărârea nr. 27/2006, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 27/2006 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 11/2005 privind aprobarea componenţei nominale a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare

 • Hotărârea nr. 27/2006, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 27/2006 privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 270/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 270/2006 privind acordarea unui ajutor umanitar de urgenţă pentru populaţia din judeţul Constanţa

 • Hotărârea nr. 271/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 271/2006 privind numirea domnului Paulescu Ioan Anton în funcţia publică de prefect al judeţului Caraş-Severin

 • Hotărârea nr. 272/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 272/2006 privind aprobarea numărului mediu maxim pe anul 2006 la operatorii economici din industria de apărare, pentru personalul care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare

 • Hotărârea nr. 273/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 273/2006 privind modificarea anexelor nr. 2/5 şi 2/7 la H.G. nr. 49/2006 pentru aprobarea, pentru anul 2006, a Listei operatorilor economici aflaţi sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului, care beneficiază de prevederile art. 10 alin. (7) din Legea nr. 379/2005, a subvenţiilor pe produse şi a subvenţiilor privind protecţia socială acordate companiilor, societăţilor naţionale şi societăţilor comerciale

 • Hotărârea nr. 274/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 274/2006 pentru suplimentarea bugetului Ministerului Economiei şi Comerţului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 • Hotărârea nr. 275/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 275/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Integrării Europene pe anul 2006 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 • Hotărârea nr. 276/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 276/2006 pentru modificarea structurii sumelor alocate Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului din credite externe pe anul 2006

 • Hotărârea nr. 277/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 277/2006 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Societăţii Române de Televiziune în domeniul public al judeţului Mureş şi în administrarea Consiliului Judeţean Mureş

 • Hotărârea nr. 278/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 278/2006 pentru suportarea cheltuielilor de şcolarizare în România a unor ofiţeri din Republica Azerbaidjan

 • Hotărârea nr. 279/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 279/2006 privind suplimentarea bugetului Serviciului de Protecţie şi Pază pe anul 2006 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului

 • Hotărârea nr. 28/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 28/2006 privind transportul transfrontieră al organismelor modificate genetic

 • Hotărârea nr. 28/2006, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 28/2006 pentru numirea unui judecător la Curtea Constituţională

 • Hotărârea nr. 28/2006, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 28/2006 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 4/2005 privind aprobarea componenţei nominale a delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei

 • Hotărârea nr. 28/2006, Senatul României

  Hotărârea nr. 28/2006 pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Senatului nr. 29/2005 privind înfiinţarea unei comisii de anchetă pentru investigarea afirmaţiilor cu privire la existenţa unor centre de detenţie ale CIA sau a unor zboruri ale avioanelor închiriate de CIA pe teritoriul României

 • Hotărârea nr. 280/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 280/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Maramureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Maramureş

 • Hotărârea nr. 281/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 281/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea în România a acţiunilor de protocol specifice Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, precum şi a cheltuielilor ce se pot efectua în acest scop

 • Hotărârea nr. 282/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 282/2006 pentru redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

 • Hotărârea nr. 283/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 283/2006 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane

 • Hotărârea nr. 284/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 284/2006 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane

 • Hotărârea nr. 285/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 285/2006 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane

 • Hotărârea nr. 286/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 286/2006 privind recunoaşterea Fundaţiei Un copil o speranţă ca fiind de utilitate publică

 • Hotărârea nr. 287/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 287/2006 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane

 • Hotărârea nr. 288/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 288/2006 privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2002

 • Hotărârea nr. 289/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 289/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 29/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 29/2006 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

 • Hotărârea nr. 29/2006, Senatul României

  Hotărârea nr. 29/2006 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 29/2006, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 29/2006 pentru modificarea componenţei nominale a Grupului de prietenie cu Republica Ungară, prevăzută în anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2005 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

 • Hotărârea nr. 29/2006, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 29/2006 privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 290/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 290/2006 pentru aprobarea Strategiei de stimulare a dezvoltării reţelei naţionale de incubatoare de afaceri

 • Hotărârea nr. 291/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 291/2006 privind achiziţia de echipamente, în vederea realizării Sistemului antiefracţie, control acces şi supraveghere perimetrală la sediile unităţilor Jandarmeriei Române, de către Ministerul Administraţiei şi Internelor

 • Hotărârea nr. 292/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 292/2006 pentru modificarea art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.578/2002 privind condiţiile în baza cărora poliţistul are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii şi învoiri plătite, concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament şi recuperare

 • Hotărârea nr. 293/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 293/2006 privind stabilirea tarifului de licenţiere al Regiei Autonome Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA pentru anul 2006

 • Hotărârea nr. 294/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 294/2006 privind aprobarea Programului cercetărilor statistice în anul 2006 al Institutului Naţional de Statistică

 • Hotărârea nr. 295/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 295/2006 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.277/2005 pentru nominalizarea unităţilor şcolare afectate de inundaţiile din perioada aprilie-mai şi iulie-august 2005

 • Hotărârea nr. 296/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 296/2006 pentru aprobarea scoaterii definitive din rezervele de stat a unor cantităţi de cărbune energetic pentru societăţile comerciale Termoelectrica – S.A. Bucureşti, Complexul Energetic Craiova – S.A., Complexul Energetic Turceni – S.A., Complexul Energetic Rovinari – S.A., Colterm – S.A. Timişoara şi Electrocentrale Oradea – S.A.

 • Hotărârea nr. 297/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 297/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 384/2005 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Tineret

 • Hotărârea nr. 298/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 298/2006 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 17 noiembrie 2005 şi la 22 noiembrie 2005, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 23 decembrie 1998

 • Hotărârea nr. 299/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 299/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 31/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal

 • Hotărârea nr. 3/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 3/2006 pentru modificarea unei poziţii din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 632/2005 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane

 • Hotărârea nr. 3/2006, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 3/2006 privind constituirea şi componenţa nominală a Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Turkmenistan

 • Hotărârea nr. 3/2006, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 3/2006 pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2004 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 3/2006, Senatul României

  Hotărârea nr. 3/2006 privind validarea unui mandat de senator

 • Hotărârea nr. 3/2006, Fondul Român de Dezvoltare Socială

  Hotărârea nr. 3/2006 privind modificarea Manualului de operare al subcomponentei Schema de dezvoltare socială a comunităţilor miniere (SDSCM) – ediţia 2005

 • Hotărârea nr. 30/2006, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 30/2006 privind bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2007

 • Hotărârea nr. 30/2006, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 30/2006 privind prelungirea mandatului preşedintelui şi a mandatului unui membru ai Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare

 • Hotărârea nr. 30/2006, Senatul României

  Hotărârea nr. 30/2006 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 30/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 30/2006 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat

 • Hotărârea nr. 300/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile

 • Hotărârea nr. 301/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 301/2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 437/2002 privind constituirea Comisiei interministeriale pentru reluarea şi finalizarea lucrărilor privind Unitatea 3 de la CNE Cernavodă

 • Hotărârea nr. 302/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 302/2006 privind autorizarea Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru încheierea unor contracte de achiziţii publice

 • Hotărârea nr. 303/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 303/2006 privind aprobarea Programului anual de marketing şi promovare turistică şi a Programului anual de dezvoltare a produselor turistice

 • Hotărârea nr. 304/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 304/2006 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Serviciului Român de Informaţii în domeniul privat al statului şi punerea acestuia la dispoziţia Serviciului Român de Informaţii în scopul restituirii către persoanele îndreptăţite

 • Hotărârea nr. 305/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 305/2006 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 • Hotărârea nr. 306/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 306/2006 privind acordarea unor ajutoare financiare

 • Hotărârea nr. 307/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 307/2006 privind acordarea unui ajutor umanitar de urgenţă pentru populaţia din judeţele Brăila, Constanţa şi Tulcea

 • Hotărârea nr. 308/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 308/2006 privind alocarea unei sume Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 • Hotărârea nr. 309/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 309/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Integrării Europene din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2006, pentru derularea Programului Agenda Europa

 • Hotărârea nr. 31/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 31/2006 pentru modificarea art. 27 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.440/2004 privind condiţiile şi procedura de licenţiere şi de inspecţie a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi

 • Hotărârea nr. 31/2006, Senatul României

  Hotărârea nr. 31/2006 pentru modificarea anexei la Hotărârea Senatului nr. 9/2006 privind Comisia specială pentru modificarea şi completarea Regulamentului Senatului

 • Hotărârea nr. 31/2006, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 31/2006 privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 12/2006 pentru înfiinţarea Comisiei permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului

 • Hotărârea nr. 31/2006, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 31/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor Camerei Deputaţilor, precum şi a statului de funcţii pe anul 2009

 • Hotărârea nr. 31/2006, Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti

  Hotărârea nr. 31/2006 privind modificarea Statutului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti

 • Hotărârea nr. 310/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 310/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 • Hotărârea nr. 311/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 311/2006 pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 946/1999 privind darea în folosinţă gratuită a unui teren proprietate publică a statului, aflat în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, Fundaţiei pentru tenis Academia Ilie Năstase

 • Hotărârea nr. 312/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 312/2006 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002

 • Hotărârea nr. 313/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 313/2006 privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2002

 • Hotărârea nr. 314/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 314/2006 privind transmiterea unor suprafeţe de teren, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale – Agenţia Domeniilor Statului în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în vederea realizării activităţilor de interes naţional de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A.

 • Hotărârea nr. 315/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 315/2006 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

 • Hotărârea nr. 316/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 316/2006 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

 • Hotărârea nr. 317/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 317/2006 privind aprobarea plăţii cheltuielilor de şcolarizare pentru copiii aflaţi în întreţinerea personalului din Ministerul Apărării Naţionale trimis în misiune permanentă în străinătate