23 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 1739/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu

 • Hotărârea nr. 174/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 174/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naţionale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 • Hotărârea nr. 1740/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1740/2006 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi din concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A., în domeniul public al municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov, judeţul Braşov

 • Hotărârea nr. 1741/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1741/2006 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor mijloace fixe amplasate în staţia C.F. Astra şi a liniei curente 315 de racord la staţia Braşov-Triaj, date în concesiune Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A.

 • Hotărârea nr. 1742/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1742/2006 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a mijlocului fix pod cale ferată amplasat pe linia C.F. Bucureşti-Constanţa la km 7+068 (pasaj inferior Mioriţa)

 • Hotărârea nr. 1743/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1743/2006 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor mijloace fixe amplasate în staţia C.F. Giurgiu – Grupa Frontieră, date în concesiune Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A.

 • Hotărârea nr. 1744/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1744/2006 privind aprobarea sumelor necesare pentru finalizarea lucrărilor de reabilitare a căii ferate Bucureşti-Constanţa, secţiunea Bucureşti Băneasa-Feteşti

 • Hotărârea nr. 1744/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1744/2005 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru activităţi specifice ale Institutului Naţional de Statistică

 • Hotărârea nr. 1745/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1745/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru asigurarea unor cheltuieli curente şi de capital ale autorităţilor administraţiei publice locale

 • Hotărârea nr. 1746/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1746/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în unele judeţe

 • Hotărârea nr. 1747/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1747/2006 pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, de către Societatea Comercială Termoprest – S.A. Petrila

 • Hotărârea nr. 1748/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1748/2006 privind schimbarea titularului dreptului de proprietate şi administrare asupra unor imobile situate în comuna Mogoşeşti-Siret, judeţul Iaşi

 • Hotărârea nr. 1749/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1749/2006 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Spitalul Municipal Bacău, judeţul Bacău

 • Hotărârea nr. 175/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 175/2006 privind aprobarea revocării ofertei de vânzare a acţiunilor deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului la Societatea Comercială Electroputere – S.A. Craiova

 • Hotărârea nr. 1750/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1750/2006 privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război, văduvelor de război, precum şi accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat

 • Hotărârea nr. 1752/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1752/2006 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 27 iulie 2006 şi la Zagreb la 2 august 2006, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, cu privire la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 3 aprilie 2002, pentru finanţarea Proiectului de dezvoltare rurală

 • Hotărârea nr. 1757/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1757/2006 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.538/2003 pentru organizarea şi funcţionarea Gărzii Financiare

 • Hotărârea nr. 1758/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1758/2006 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Hotărârea nr. 176/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 176/2006 privind acordarea unui ajutor

 • Hotărârea nr. 1761/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1761/2006 pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.714/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 • Hotărârea nr. 1762/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1762/2006 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru unele judeţe

 • Hotărârea nr. 1763/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1763/2006 privind eliberarea domnului Dezsi Iosif Zoltan, la cerere, din funcţia publică de subprefect al judeţului Harghita

 • Hotărârea nr. 1764/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1764/2006 privind numirea domnului Ladanyi Laszlo-Zsolt în funcţia publică de subprefect al judeţului Harghita

 • Hotărârea nr. 1765/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1765/2006 privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al unui subprefect al judeţului Mureş

 • Hotărârea nr. 1766/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1766/2006 privind numirea domnului Barczi Gyozo Istvan în funcţia publică de subprefect al judeţului Mureş

 • Hotărârea nr. 1767/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1767/2006 privind eliberarea domnului Chirilă Alexandru, la cerere, din funcţia publică de subprefect al judeţului Timiş

 • Hotărârea nr. 1768/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1768/2006 privind indexarea unor venituri ale populaţiei începând cu luna ianuarie 2007

 • Hotărârea nr. 1769/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1769/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru acordarea de daruri cu ocazia sărbătorii Crăciunului

 • Hotărârea nr. 177/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 177/2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe

 • Hotărârea nr. 1770/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1770/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru asigurarea unor cheltuieli curente şi de capital ale autorităţilor administraţiei publice locale

 • Hotărârea nr. 1771/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1771/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru construirea, reabilitarea şi consolidarea unor lăcaşuri de cult

 • Hotărârea nr. 1772/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1772/2006 pentru repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru retehnologizarea, modernizarea şi dezvoltarea sistemelor centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice, precum şi pentru modificarea unor acte normative

 • Hotărârea nr. 1773/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1773/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 • Hotărârea nr. 1774/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1774/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 • Hotărârea nr. 1775/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1775/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2006, pentru finalizarea statuii ecvestre a domnitorului Mihai Viteazul din municipiul Iaşi, judeţul Iaşi

 • Hotărârea nr. 1776/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1776/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru asigurarea cheltuielilor de personal ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat

 • Hotărârea nr. 1777/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1777/2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 650/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru finanţarea unor acţiuni aferente Programului Sibiu – capitală culturală europeană 2007

 • Hotărârea nr. 1778/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1778/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 • Hotărârea nr. 1779/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1779/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2006

 • Hotărârea nr. 178/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 178/2006 privind aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Economiei şi Finanţelor din Republica Italiană în domeniul colaborării informative pentru combaterea criminalităţii economico-financiare, semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2005

 • Hotărârea nr. 1780/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1780/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2006, pentru Mănăstirea Miclăuşeni, judeţul Iaşi

 • Hotărârea nr. 1781/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1781/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru completarea fondurilor proprii ale Episcopiei Caransebeşului, în vederea continuării lucrărilor de construcţii la Catedrala Episcopală din municipiul Caransebeş, judeţul Caraş-Severin

 • Hotărârea nr. 1782/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1782/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Public din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 • Hotărârea nr. 1783/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1783/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Justiţiei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 • Hotărârea nr. 1784/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1784/2006 privind suplimentarea bugetului Serviciului de Informaţii Externe din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 • Hotărârea nr. 1785/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1785/2006 privind suplimentarea bugetului Serviciului Român de Informaţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 • Hotărârea nr. 1786/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1786/2006 privind suplimentarea bugetului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 • Hotărârea nr. 1787/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1787/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 • Hotărârea nr. 1788/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1788/2006 pentru reglementarea situaţiei juridice a unui imobil

 • Hotărârea nr. 1789/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1789/2006 privind plata contribuţiei Guvernului României potrivit Acordului de administrare a Fondului fiduciar dintre Guvernul României, Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Agenţia Internaţională de Dezvoltare privind Fondul fiduciar susţinut de mai mulţi finanţatori pentru sprijinirea Deceniului de incluziune a romilor 2005-2015, semnat la Bucureşti la 17 noiembrie 2005 (TF nr. 070367)

 • Hotărârea nr. 179/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 179/2006 pentru aprobarea Acordului tehnic dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Apărării din Republica Italiană privind schimburile în domeniul formării de personal, semnat la Roma la 5 decembrie 2005 şi la Bucureşti la 6 decembrie 2005

 • Hotărârea nr. 1790/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1790/2006 privind aprobarea elementelor principale ale proiectului final al contractului de vânzare-cumpărare a unui pachet de acţiuni reprezentând 69,9% din capitalul social deţinut de stat la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A.

 • Hotărârea nr. 1791/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1791/2006 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 616/1998 privind normarea parcului auto şi a consumului maxim de carburanţi pentru instituţiile publice din subordinea Ministerului Culturii

 • Hotărârea nr. 1792/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1792/2006 privind transmiterea unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor Româniafilm în domeniul public al unor oraşe, municipii şi/sau judeţe şi în administrarea consiliilor locale sau, după caz, judeţene ale acestora

 • Hotărârea nr. 1796/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1796/2006 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional Lărgire la 4 benzi a drumului naţional DN 5 Adunaţii Copăceni – Giurgiu, km 23+200 – km 59+100

 • Hotărârea nr. 1797/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1797/2006 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional Reabilitare DN 1 C (E 576) km 38+000-61+528 Livada – Dej şi DN 17 (E 576) Dej – limita judeţului Cluj – Bistriţa-Năsăud km 0+000-6+500

 • Hotărârea nr. 1798/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1798/2006 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional Secţiunea 4 Drajna-Feteşti şi Secţiunea 5 Feteşti-Cernavodă din cadrul obiectivului de investiţie Autostrada Bucureşti-Cernavodă pe teritoriul localităţilor Borcea, Dragalina şi Perişoru din judeţul Călăraşi şi al localităţii Feteşti din judeţul Ialomiţa

 • Hotărârea nr. 18/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 18/2006 pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor O.U.G. nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, de către Regia Autonomă de Transport Public Ploieşti

 • Hotărârea nr. 18/2006, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 18/2006 pentru aprobarea Normei nr. 6/2006 privind prospectul schemei de pensii facultative

 • Hotărârea nr. 18/2006, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 18/2006 de modificare a Hotărârii Parlamentului nr. 7/2006 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, a preşedintelui României, alegerile autorităţilor administraţiei publice locale, finanţarea campaniilor electorale şi alegerea europarlamentarilor

 • Hotărârea nr. 18/2006, Senatul României

  Hotărârea nr. 18/2006 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 18/2006, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 18/2006 privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 180/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 180/2006 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României, reprezentat de Ministerul Administraţiei şi Internelor, şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene, reprezentat de Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare, referitor la implementarea programului Introducerea conceptului poliţiei de proximitate în România, etapa 1 ianuarie 2005-31 martie 2007, semnat la Bucureşti la 9 noiembrie 2005

 • Hotărârea nr. 1801/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1801/2006 privind transmiterea unor suprafeţe de teren din domeniul privat al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul public al comunei Peretu şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Peretu, judeţul Teleorman

 • Hotărârea nr. 1802/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1802/2006 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii cuprinse în Proiectul Reabilitarea infrastructurii educaţionale din Bucureşti, etapa a II-a

 • Hotărârea nr. 1803/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1803/2006 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.842/2005 privind aprobarea obiectivelor etapei a VII-a – 2006 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină

 • Hotărârea nr. 1804/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1804/2006 pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale, precum şi pentru modificarea unor acte normative

 • Hotărârea nr. 1807/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1807/2006 pentru aprobarea Componentei de management din cadrul Metodologiei privind sistemul de planificare strategică pe termen mediu al instituţiilor administraţiei publice de la nivel central

 • Hotărârea nr. 1808/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1808/2006 pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 349/2006 privind aprobarea Listei societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului, la care se efectuează concedieri colective în anul 2006 şi care vor beneficia de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale

 • Hotărârea nr. 181/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 181/2006 privind aprobarea stemelor unor comune din judeţul Covasna

 • Hotărârea nr. 1810/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1810/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 811/2006 privind finanţarea din bugetul Ministerului Integrării Europene a asistenţei tehnice pentru pregătirea de proiecte de investiţii publice, finanţabile prin Programul operaţional regional 2007-2013

 • Hotărârea nr. 1812/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1812/2006 privind închiderea birourilor vamale situate la frontiera cu Republica Ungară şi a unor birouri vamale situate la frontiera cu Republica Bulgaria

 • Hotărârea nr. 1814/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1814/2005 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială

 • Hotărârea nr. 182/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 182/2006 privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.075/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind apărarea împotriva efectelor dezastrelor produse de seisme şi/sau alunecări de teren

 • Hotărârea nr. 1821/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1821/2005 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe concesionate Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica – S.A., Sucursala de Transport Timişoara

 • Hotărârea nr. 1821/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1821/2006 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Hotărârea nr. 1822/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1822/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru asigurarea unor cheltuieli curente şi de capital ale autorităţilor administraţiei publice locale

 • Hotărârea nr. 1822/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1822/2005 pentru abrogarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei consumatorilor

 • Hotărârea nr. 1823/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1823/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru asigurarea unor cheltuieli curente şi de capital ale autorităţilor administraţiei publice locale

 • Hotărârea nr. 1824/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1824/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru finanţarea unor cheltuieli curente pentru unele judeţe

 • Hotărârea nr. 1825/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1825/2006 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

 • Hotărârea nr. 1825/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1825/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului

 • Hotărârea nr. 1826/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1826/2006 pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 al Companiei Naţionale Loteria Română – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice

 • Hotărârea nr. 1826/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a serviciilor sociale

 • Hotărârea nr. 1827/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1827/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Economiei şi Comerţului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 • Hotărârea nr. 1827/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1827/2005 privind aprobarea Programului de implementare a Planului naţional antisărăcie şi promovare a incluziunii sociale (PNAinc) pentru perioada 2006-2008

 • Hotărârea nr. 1828/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1828/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de export pe perioada 2005-2009

 • Hotărârea nr. 1828/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1828/2006 privind suplimentarea bugetului Curţii de Conturi din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 • Hotărârea nr. 1829/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1829/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 • Hotărârea nr. 1829/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1829/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 267/2004 privind instituirea Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine

 • Hotărârea nr. 183/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 183/2006 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru unele consilii judeţene şi pentru Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti

 • Hotărârea nr. 1830/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1830/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.223/1996 privind reorganizarea activităţii de coordonare şi dezvoltare a patrimoniului genetic naţional din zootehnie, precum şi pentru modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

 • Hotărârea nr. 1830/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1830/2006 privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă

 • Hotărârea nr. 1831/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1831/2006 privind aprobarea finanţării unor cheltuieli pentru reparaţia şi amenajarea unor unităţi de asistenţă medico-socială

 • Hotărârea nr. 1832/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1832/2006 privind aprobarea finanţării unor cheltuieli pentru construcţia, reparaţia şi amenajarea unor unităţi de asistenţă socială

 • Hotărârea nr. 1832/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1832/2005 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 890/2005

 • Hotărârea nr. 1833/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1833/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului naţional de admitere la programele de formare specializată în administraţia publică – anul de studii 2005-2006

 • Hotărârea nr. 1833/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1833/2006 pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, de către Societatea Comercială Termica Vaslui – S.A.

 • Hotărârea nr. 1834/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1834/2006 pentru aprobarea plăţii din bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor a contravalorii cheltuielilor legate de participarea a 4 reprezentanţi ai Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră la Misiunea de asistenţă a Uniunii Europene la punctul de trecere a frontierei de la Rafah, dintre Fâşia Gaza şi Egipt

 • Hotărârea nr. 1834/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1834/2005 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002