20 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 1/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu

 • Hotărârea nr. 1/2006, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 1/2006 pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 1/2006, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 1/2006 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 11/2005 privind aprobarea componenţei nominale a Comitetului Director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare

 • Hotărârea nr. 1/2006, Comisia Centrală de Rechiziţii

  Hotărârea nr. 1/2006 pentru aprobarea Listei cu preţurile principalelor bunuri consumptibile rechiziţionabile, necesare estimării fondurilor folosite la plata despăgubirilor acestora, valabile pe anul 2006

 • Hotărârea nr. 1/2006, Birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului

  Hotărârea nr. 1/2006 pentru aprobarea Normelor privind modul de utilizare şi justificare a sumei forfetare aferente cheltuielilor efectuate de deputaţi şi senatori în circumscripţiile electorale

 • Hotărârea nr. 1/2006, Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi

  Hotărârea nr. 1/2006 Extras

 • Hotărârea nr. 1/2006, Senatul României

  Hotărârea nr. 1/2006 pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Senatului

 • Hotărârea nr. 10/2006, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 10/2006 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 11/2005 privind aprobarea componenţei nominale a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare

 • Hotărârea nr. 10/2006, Senatul României

  Hotărârea nr. 10/2006 privind validarea unui magistrat în calitate de membru al Consiliului Superior al Magistraturii

 • Hotărârea nr. 10/2006, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 10/2006 pentru alegerea preşedintelui Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 10/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 10/2006 privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unui imobil situat în municipiul Craiova, judeţul Dolj

 • Hotărârea nr. 100/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 100/2006 privind numirea domnului Nicolae Alexandri în funcţia publică de subprefect al judeţului Prahova

 • Hotărârea nr. 1000/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

 • Hotărârea din 26.01.2006, Curtea Europeană a Drepturilor Omului

  Hotărârea definitivă la 26 aprilie 2006, în Cauza Lungoci împotriva României

 • Hotărârea din 16.02.2006, Curtea Europeană a Drepturilor Omului

  Hotărârea în Cauza Porţeanu împotriva României din 16.02.2006

 • Hotărârea din 12.07.2005, Curtea Europeană a Drepturilor Omului

  Hotărârea nr. 2 definitivă la 30 noiembrie 2005, în Cauza Moldovan şi alţii împotriva României

 • Hotărârea din 26.11.2002, Curtea Europeană a Drepturilor Omului

  Hotărârea în cauza Moldovan şi alţii împotriva României din 26.11.2002

 • Hotărârea din 26.11.2002, Curtea Europeană a Drepturilor Omului

  Hotărârea în Cauza Moşteanu şi alţii împotriva României (Cererea nr. 33.176/1996) din 26.11.2002

 • Hotărârea din 26.08.2005, Curtea Europeană a Drepturilor Omului

  Hotărârea definitivă la 26 august 2005, în Cauza Costin împotriva României (Cererea nr. 57.810/2000)

 • Hotărârea din 20.04.2004, Curtea Europeană a Drepturilor Omului

  Hotărârea în Cauza Surugiu împotriva României din 20.04.2004

 • Hotărârea din 09.11.2004, Curtea Europeană a Drepturilor Omului

  Hotărârea în Cauza Croitoriu împotriva României din 09.11.2004

 • Hotărârea din 03.02.2005, Curtea Europeană a Drepturilor Omului

  Hotărârea în Cauza Iacob împotriva României din 03.02.2005

 • Hotărârea din 28.06.2005, Curtea Europeană a Drepturilor Omului

  Hotărârea în Cauza Virgil Ionescu împotriva României din 28.06.2005

 • Hotărârea din 01.12.2005, Curtea Europeană a Drepturilor Omului

  Hotărârea în Cauza Păduraru împotriva României din 01.12.2005 *)

 • Hotărârea din 01.12.2005, Curtea Europeană a Drepturilor Omului

  Hotărârea în Cauza Societatea Comercială “Maşinexportimport Industrial Group” – S.A. împotriva României din 01.12.2005

 • Hotărârea din 23.06.2005, Curtea Europeană a Drepturilor Omului

  Hotărârea privind cauza Ghibuşi împotriva României din 23.06.2005

 • Hotărârea din 01.12.2005, Curtea Europeană a Drepturilor Omului

  Hotărârea în Cauza Ilişescu şi Chiforec împotriva României din 01.12.2005

 • Hotărârea nr. 1001/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1001/2006 privind aprobarea finanţării din bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării pe anul 2006 a unor obiective de investiţii, consolidări, reabilitări imobile, reparaţii capitale, de lucrări ce vizează asigurarea cu utilităţi, precum şi edificarea de campusuri şcolare pentru unităţi din învăţământul preuniversitar şi pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 615/2006 privind aprobarea finanţării din bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării pe anul 2006 a lucrărilor de execuţie pentru unele obiective de investiţii, consolidări, reparaţii capitale şi reabilitări la imobile din învăţământul preuniversitar

 • Hotărârea nr. 1002/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1002/2006 privind modificarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 49/2006 pentru aprobarea, pentru anul 2006, a Listei operatorilor economici aflaţi sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului, care beneficiază de prevederile art. 10 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, a subvenţiilor pe produse şi a subvenţiilor privind protecţia socială acordate companiilor, societăţilor naţionale şi societăţilor comerciale din sectorul minier, a subvenţiilor pentru acţiuni de ecologizare pentru Societatea Comercială Romplumb – S.A. Baia Mare, precum şi a cheltuielilor de procesare pentru obţinerea a 1 kg de octoxid de uraniu prin reprocesarea concentratelor tehnice neconforme

 • Hotărârea nr. 1003/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1003/2006 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.059/1996 privind trecerea unui teren, situat în municipiul Bucureşti, în administrarea Ministerului Afacerilor Externe

 • Hotărârea nr. 1004/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1004/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 2.408/2004 privind metodologia de acordare de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale a diferenţei dintre tarife şi costuri în transportul feroviar public de călători

 • Hotărârea nr. 1005/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1005/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii şi alunecări de teren în anul 2006

 • Hotărârea nr. 1006/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1006/2006 privind declararea stării de calamitate naturală în agricultură pentru culturile însămânţate în toamna anului 2005 şi în primăvara anului 2006, ca urmare a fenomenelor meteorologice din perioada ianuarie – 1 iulie 2006, înregistrate în unele zone geografice, precum şi stabilirea nivelului maxim al sumei ce poate fi acordată ca despăgubire

 • Hotărârea nr. 1007/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1007/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la asistenţa medicală la bordul navelor

 • Hotărârea nr. 1008/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1008/2006 privind aprobarea închiderii definitive şi monitorizării factorilor de mediu postînchidere a unor mine şi cariere, etapa a IX-a

 • Hotărârea nr. 1009/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1009/2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.583/2005 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării Varianta de ocolire a municipiului Drobeta-Turnu Severin km 334+635 – km 344+254 pe teritoriul localităţilor Drobeta-Turnu Severin şi Şimian din judeţul Mehedinţi

 • Hotărârea nr. 101/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 101/2006 privind numirea doamnei Flenchea Mioara în funcţia publică de subprefect al judeţului Vrancea

 • Hotărârea nr. 1010/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1010/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

 • Hotărârea nr. 1011/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1011/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Harghita

 • Hotărârea nr. 1012/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1012/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Tulcea

 • Hotărârea nr. 1013/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1013/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii Publice şi al Academiei Române din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de asigurarea asistenţei medicale de urgenţă pe perioada desfăşurării la Bucureşti a Congresului Mondial al Francofoniei

 • Hotărârea nr. 1014/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1014/2006 privind numirea unui consul general

 • Hotărârea nr. 1015/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1015/2006 pentru completarea art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 640/2005 privind organizarea de către România a celei de-a XI-a Reuniuni la nivel de şefi de stat şi de guvern a Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei, la Bucureşti, în perioada 25-29 septembrie 2006

 • Hotărârea nr. 1016/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1016/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru bugetul propriu al municipiului Bucureşti

 • Hotărârea nr. 1017/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1017/2006 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Consolidare, reamenajare şi aducere la normele şi normativele tehnice în vigoare a clădirii – Sediul prefecturii judeţului Giurgiu

 • Hotărârea nr. 1018/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1018/2006 privind acordarea unui ajutor umanitar de urgenţă pentru populaţia din judeţele Dolj şi Maramureş

 • Hotărârea nr. 1019/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1019/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în judeţele Bistriţa-Năsăud, Maramureş şi Suceava

 • Hotărârea nr. 102/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 102/2006 privind numirea domnului Rizescu Gheorghe în funcţia publică de subprefect al judeţului Argeş

 • Hotărârea nr. 1020/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1020/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru realizarea unor lucrări de infrastructură pe amplasamentele stabilite în vederea strămutării gospodăriilor afectate de calamităţile naturale produse în judeţul Gorj

 • Hotărârea nr. 1021/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1021/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Prahova

 • Hotărârea nr. 1022/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1022/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Constanţa

 • Hotărârea nr. 1023/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1023/2006 privind alocarea unor sume de bani pentru proiectele europene care fac parte din Programul «Intelligent Energy-Europe» al Comunităţii Europene pentru anii 2006-2011

 • Hotărârea nr. 1024/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1024/2006 privind modificarea în structură a sumelor alocate din credite externe în bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei pe anul 2006

 • Hotărârea nr. 1025/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1025/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare

 • Hotărârea nr. 1026/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1026/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 591/1993 privind măsurile pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 61/1993 referitoare la gestionarea fondurilor, stabilirea şi plata alocaţiei de stat pentru copii

 • Hotărârea nr. 1027/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1027/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 537/2001 privind înfiinţarea Centrului de Pregătire şi Perfecţionare Profesională al Inspecţiei Muncii

 • Hotărârea nr. 1028/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1028/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare

 • Hotărârea nr. 1029/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1029/2006 pentru modificarea art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.133/2002 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Navale Române

 • Hotărârea nr. 103/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 103/2006 privind organizarea şi funcţionarea Biroului directorului executiv al Grupului la nivel înalt în domeniul protecţiei şi îngrijirii copilului

 • Hotărârea nr. 1030/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1030/2006 privind trecerea unor drumuri şi a unor sectoare de drumuri forestiere, precum şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Maramureş şi în administrarea consiliilor locale ale acestora

 • Hotărârea nr. 1031/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1031/2006 privind declasificarea şi publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a unor anexe la hotărârile Guvernului adoptate în anii 2004-2005

 • Hotărârea nr. 1032/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1032/2006 privind aprobarea stemei comunei Heleşteni, judeţul Iaşi

 • Hotărârea nr. 1033/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1033/2006 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale Fabrica de Pulberi – S.A. prin reorganizarea prin divizare parţială a Societăţii Comerciale Uzina de Produse Speciale Făgăraş – S.A., filială a Companiei Naţionale Romarm – S.A.

 • Hotărârea nr. 1034/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1034/2006 privind trecerea unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Mărişel şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Mărişel, judeţul Cluj

 • Hotărârea nr. 1035/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1035/2006 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale în domeniul privat al comunei Adămuş, judeţul Mureş, şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Adămuş

 • Hotărârea nr. 1036/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1036/2006 privind modificarea valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale – Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Bacău

 • Hotărârea nr. 1037/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1037/2006 privind modificarea denumirii, datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale – Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Covasna

 • Hotărârea nr. 1038/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1038/2006 privind modificarea valorii de inventar a unui bun imobil din domeniul public al statului, aflat în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale – Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie Prof. dr. G. K. Constantinescu

 • Hotărârea nr. 1039/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1039/2006 privind transmiterea unor terenuri, în suprafaţă totală de 526,20 ha, din domeniul privat al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în fondul forestier proprietate publică a statului şi în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, precum şi pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 357/2002, a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.542/2003, a anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 995/2004 şi a anexei la Hotărârea Guvernului nr. 2.259/2004

 • Hotărârea nr. 104/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 104/2006 pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, de către Societatea Comercială TERMSAL – S.A. Tecuci

 • Hotărârea nr. 1040/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1040/2006 pentru aprobarea Planului naţional de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă

 • Hotărârea nr. 1041/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1041/2006 privind trecerea unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 • Hotărârea nr. 1042/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1042/2006 pentru completarea anexei nr. 89 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bihor, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bihor

 • Hotărârea nr. 1044/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1044/2006 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării în administrarea Serviciului Român de Informaţii

 • Hotărârea nr. 1045/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1045/2006 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.155/2005 privind transmiterea unui teren, proprietate publică a statului, din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

 • Hotărârea nr. 1046/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1046/2006 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale – Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor Satu Mare în administrarea Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor a Judeţului Sălaj

 • Hotărârea nr. 1047/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1047/2006 privind autorizarea Serviciului de Protecţie şi Pază de a încheia contracte de achiziţie de autoturisme prin finanţare de tip leasing financiar

 • Hotărârea nr. 1048/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă

 • Hotărârea nr. 1049/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1049/2006 privind cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractivă de suprafaţă sau subteran

 • Hotărârea nr. 105/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 105/2006 pentru modificarea alin. (3) al art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.669/2005 privind constituirea şi funcţionarea Comitetului Director de Asigurare la Dezastre

 • Hotărârea nr. 1050/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1050/2006 privind cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractivă de foraj

 • Hotărârea nr. 1051/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1051/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare

 • Hotărârea nr. 1052/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1052/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali

 • Hotărârea nr. 1053/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1053/2006 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 31 martie 2006 şi la Zagreb la 11 aprilie 2006, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, pentru finanţarea Proiectului Controlul poluării în agricultură, semnat la Bucureşti la 16 ianuarie 2002

 • Hotărârea nr. 1054/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1054/2006 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al judeţului Dâmboviţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa

 • Hotărârea nr. 1055/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1055/2006 pentru aplicarea mecanismului de intervenţie pe piaţa grâului

 • Hotărârea nr. 1056/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1056/2006 privind modificarea art. 102 din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 • Hotărârea nr. 1057/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1057/2006 privind aprobarea stemelor comunelor Capu Câmpului şi Fântâna Mare, judeţul Suceava

 • Hotărârea nr. 1058/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1058/2006 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive

 • Hotărârea nr. 1059/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1059/2006 privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 • Hotărârea nr. 106/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 106/2006 privind aprobarea stemei comunei Tinosu, judeţul Prahova

 • Hotărârea nr. 1060/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1060/2006 privind finanţarea, din fondul constituit la nivelul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului în baza Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, a unor acţiuni ale autorităţilor administraţiei publice locale privind reconstruirea/repararea unor case de locuit din zonele în care s-au produs calamităţi naturale – inundaţii şi/sau alunecări de teren

 • Hotărârea nr. 1061/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1061/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, bugetelor locale ale unor unităţi administrativ-teritoriale, pentru finanţarea acţiunilor privind reconstruirea unor case de locuit din zonele în care s-au produs calamităţi naturale – inundaţii şi/sau alunecări de teren

 • Hotărârea nr. 1062/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1062/2006 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru unele consilii judeţene

 • Hotărârea nr. 1063/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1063/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2006, pentru Mănăstirea Lainici, judeţul Gorj

 • Hotărârea nr. 1064/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1064/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2006, pentru clădirea monument istoric Casa cu Arcade din municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna

 • Hotărârea nr. 1065/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1065/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Cluj

 • Hotărârea nr. 1066/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1066/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Dâmboviţa

 • Hotărârea nr. 1067/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1067/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Giurgiu

 • Hotărârea nr. 1068/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1068/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Iaşi