24 Ianuarie, 2020
 • Decretul nr. 858/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 858/2006 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului privind aderarea Republicii Macedonia la Acordul central european de comerţ liber (CEFTA) Cracovia 21 decembrie 1992, semnat la Skopje la 27 februarie 2006

 • Decretul nr. 859/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 859/2006 privind promulgarea Legii pentru aderarea României la Convenţia asupra protecţiei şi promovării diversităţii expresiilor culturale, adoptată la Paris la 20 octombrie 2005

 • Decretul nr. 86/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 86/2006 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 860/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 860/2006 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 • Decretul nr. 861/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 861/2006 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor

 • Decretul nr. 862/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 862/2006 privind conferirea Ordinului naţional Steaua României în grad de Cavaler, pentru militari, cu însemn de război

 • Decretul nr. 863/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 863/2006 privind acreditarea unui ambasador

 • Decretul nr. 864/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 864/2006 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

 • Decretul nr. 865/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 865/2006 pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2005 pentru aprobarea strategiei de privatizare a Companiei Naţionale Loteria Română – S.A. şi a Companiei Naţionale Imprimeria Naţională – S.A., precum şi pentru modificarea actelor normative care reglementează regimul acestora

 • Decretul nr. 866/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 866/2006 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2006 pentru aprobarea nivelului sprijinului acordat producătorilor agricoli pentru achiziţionarea de motorină în vederea efectuării lucrărilor agricole mecanizate de înfiinţare şi întreţinere a unor culturi agricole ce se înfiinţează în primăvara anului 2006, precum şi pentru aprobarea suplimentării cu suma de 200 milioane lei (RON) a Programului Dezvoltarea durabilă a sectorului vegetal, a sectorului zootehnic şi piscicol, precum şi alte programe pe care Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale trebuie să le pună în aplicare

 • Decretul nr. 867/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 867/2006 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006

 • Decretul nr. 868/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 868/2006 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 186/2003 privind promovarea culturii scrise

 • Decretul nr. 869/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 869/2006 pentru promulgarea Legii privind modificarea limitelor teritoriale ale municipiului Galaţi şi ale comunei Smârdan, judeţul Galaţi

 • Decretul nr. 87/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 87/2006 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 870/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 870/2006 privind promulgarea Legii pentru înfiinţarea comunei Bărbuleşti, judeţul Ialomiţa, prin reorganizarea comunei Armăşeşti

 • Decretul nr. 871/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 871/2006 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional

 • Decretul nr. 872/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 872/2006 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice

 • Decretul nr. 873/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 873/2006 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 187/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate

 • Decretul nr. 874/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 874/2006 privind rechemarea unui ambasador

 • Decretul nr. 875/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 875/2006 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

 • Decretul nr. 876/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 876/2006 privind rechemarea unui ambasador

 • Decretul nr. 877/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 877/2006 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre România şi Republica Bulgaria privind securitatea socială, semnat la Sofia la 21 octombrie 2005

 • Decretul nr. 878/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 878/2006 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2006 pentru completarea art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării

 • Decretul nr. 879/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 879/2006 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2006 privind accelerarea procedurilor de utilizare a creditelor externe de stat şi garantate de stat, precum şi a fondurilor structurale şi a finanţării naţionale aferente, pentru lucrările de infrastructură

 • Decretul nr. 88/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 88/2006 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 880/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 880/2006 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 209/2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul proprietăţii

 • Decretul nr. 881/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 881/2006 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2006 privind sprijinul direct al statului acordat producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2006

 • Decretul nr. 882/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 882/2006 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

 • Decretul nr. 883/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 883/2006 privind conferirea unor decoraţii de război

 • Decretul nr. 884/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 884/2006 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

 • Decretul nr. 885/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 885/2006 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 886/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 886/2006 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 887/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 887/2006 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului

 • Decretul nr. 888/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 888/2006 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 • Decretul nr. 889/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 889/2006 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Ţărilor de Jos privind acordarea de privilegii şi imunităţi ofiţerilor de legătură români la Oficiul European de Poliţie, realizat prin schimb de note verbale la 17 ianuarie 2006

 • Decretul nr. 89/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 89/2006 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 890/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 890/2006 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii privind activităţile forţelor Statelor Unite staţionate pe teritoriul României, semnat la Bucureşti la 6 decembrie 2005

 • Decretul nr. 891/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 891/2006 privind promulgarea Legii pentru aderarea României la Protocolul din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta, adoptat prin Actul final al Conferinţei părţilor la MARPOL 73/78, la Londra la 26 septembrie 1997

 • Decretul nr. 892/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 892/2006 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului adiţional dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Indonezia, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Indonezia privind promovarea şi protejarea investiţiilor, semnat la Bucureşti la 26 iunie 1997

 • Decretul nr. 893/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 893/2006 pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2006 pentru suspendarea aplicării prevederilor Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar

 • Decretul nr. 894/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 894/2006 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 7 din Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice

 • Decretul nr. 895/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 895/2006 pentru promulgarea Legii privind finanţele publice locale

 • Decretul nr. 896/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 896/2006 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

 • Decretul nr. 897/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 897/2006 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă

 • Decretul nr. 898/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 898/2006 pentru promulgarea Legii privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decretul nr. 899/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 899/2006 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 12 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale

 • Decretul nr. 9/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 9/2006 privind conferirea Ordinului şi Medaliei Meritul Sportiv

 • Decretul nr. 90/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 90/2006 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

 • Decretul nr. 900/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 900/2006 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2006 pentru modificarea şi completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002

 • Decretul nr. 901/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 901/2006 privind conferirea Ordinului şi Medaliei Serviciul Credincios

 • Decretul nr. 902/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 902/2006 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Codului penal, precum şi pentru modificarea şi completarea altor legi

 • Decretul nr. 903/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 903/2006 privind numirea unor membri ai Comisiei speciale instituite pentru analiza sesizărilor cu privire la săvârşirea unei infracţiuni în exerciţiul funcţiei de către membrii Guvernului

 • Decretul nr. 904/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 904/2006 pentru numirea unui membru al Guvernului

 • Decretul nr. 905/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 905/2006 pentru promulgarea Legii privind personalizarea centralizată a paşapoartelor cu date biometrice

 • Decretul nr. 906/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 906/2006 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

 • Decretul nr. 907/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 907/2006 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice

 • Decretul nr. 908/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 908/2006 privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei nr. I la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar

 • Decretul nr. 909/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 909/2006 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului anual de finanţare 2005 dintre Guvernul României, în numele României, şi Comisia Comunităţilor Europene, în numele Comunităţii Europene, semnat la Bucureşti la 29 decembrie 2005 şi, respectiv, la Bruxelles la 3 ianuarie 2006

 • Decretul nr. 91/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 91/2006 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

 • Decretul nr. 910/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 910/2006 privind promulgarea Legii pentru aderarea României la Convenţia privind limitarea răspunderii pentru creanţe maritime şi la Protocolul din 1996 pentru amendarea acesteia, adoptate în cadrul Organizaţiei Maritime Internaţionale la Londra la 19 noiembrie 1976, respectiv la 2 mai 1996

 • Decretul nr. 911/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 911/2006 pentru promulgarea Legii privind ratificarea celui de Al doilea Protocol la Convenţia de la Haga din 1954 pentru protecţia bunurilor culturale în caz de conflict armat, adoptat la Haga la 26 martie 1999

 • Decretul nr. 912/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 912/2006 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001

 • Decretul nr. 913/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 913/2006 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing

 • Decretul nr. 914/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 914/2006 pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

 • Decretul nr. 915/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 915/2006 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

 • Decretul nr. 916/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 916/2006 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004

 • Decretul nr. 917/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 917/2006 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată

 • Decretul nr. 918/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 918/2006 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea art. 74 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

 • Decretul nr. 919/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 919/2006 privind promulgarea Legii pentru acceptarea amendamentului la Convenţia Espoo (Espoo, 25 februarie 1991), adoptat prin Decizia II/14 a celei de-a doua Reuniuni a părţilor, la Sofia la 27 februarie 2001

 • Decretul nr. 92/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 92/2006 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

 • Decretul nr. 920/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 920/2006 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre România şi Spania privind cooperarea în domeniul protecţiei minorilor români neînsoţiţi în Spania, repatrierea lor şi lupta împotriva exploatării minorilor, semnat la Madrid la 15 decembrie 2005

 • Decretul nr. 921/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 921/2006 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Austria în domeniul securităţii sociale, semnat la Bucureşti la 28 octombrie 2005

 • Decretul nr. 922/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 922/2006 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Ungară în domeniul securităţii sociale, semnat la Bucureşti la 20 octombrie 2005

 • Decretul nr. 923/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 923/2006 privind promulgarea Legii pentru aprobarea preluării de către Societatea Naţională Nuclearelectrica – S.A. de la rezerva de stat a cantităţii de 315,0 tone apă grea, necesară punerii în funcţiune a Unităţii 2 CNE Cernavodă

 • Decretul nr. 924/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 924/2006 pentru promulgarea Legii privind informarea publicului asupra modalităţii de interpretare play-back de către artiştii interpreţi vocali în timpul spectacolelor sau concertelor

 • Decretul nr. 925/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 925/2006 pentru numirea unui consilier prezidenţial

 • Decretul nr. 926/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 926/2006 privind acordarea unei graţieri individuale

 • Decretul nr. 927/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 927/2006 privind acordarea unei graţieri individuale

 • Decretul nr. 928/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 928/2006 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia cu privire la cooperarea economică şi tehnică, semnat la Ankara la 1 februarie 2006

 • Decretul nr. 929/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 929/2006 privind promulgarea Legii pentru ratificarea amendamentelor convenite între România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 15 decembrie 2005 şi la Paris la 19 decembrie 2005, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 17 august 2001 şi la Bucureşti la 20 august 2001

 • Decretul nr. 93/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 93/2006 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

 • Decretul nr. 930/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 930/2006 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2006 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în sport

 • Decretul nr. 931/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 931/2006 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane, adoptată la 3 mai 2005, deschisă spre semnare şi semnată de România la Varşovia la 16 mai 2005

 • Decretul nr. 932/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 932/2006 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006

 • Decretul nr. 933/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 933/2006 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia împotriva dopajului (Strasbourg, 1989), adoptat la Varşovia la 12 septembrie 2002

 • Decretul nr. 934/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 934/2006 pentru promulgarea Legii privind ratificarea Convenţiei europene pentru protecţia animalelor vertebrate utilizate în experimente şi alte scopuri ştiinţifice, adoptată la Strasbourg la 18 martie 1986, şi a Protocolului de amendare a Convenţiei europene pentru protecţia animalelor vertebrate utilizate în experimente şi alte scopuri ştiinţifice, adoptat la Strasbourg la 22 iunie 1998, semnate de România la 15 februarie 2006

 • Decretul nr. 935/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 935/2006 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului adiţional dintre România şi Republica Slovacă, semnat la Bratislava la 8 noiembrie 2005, la Acordul dintre România şi Republica Slovacă privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bratislava la 3 martie 1994

 • Decretul nr. 936/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 936/2006 pentru promulgarea Legii privind apărarea împotriva incendiilor

 • Decretul nr. 937/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 937/2006 privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a IV-a – Reţeaua de localităţi

 • Decretul nr. 938/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 938/2006 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale

 • Decretul nr. 939/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 939/2006 pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate

 • Decretul nr. 94/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 94/2006 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

 • Decretul nr. 940/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 940/2006 pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 160/2005 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 327/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate

 • Decretul nr. 941/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 941/2006 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar

 • Decretul nr. 942/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 942/2006 pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 206/2005 pentru modificarea şi completarea Legii spitalelor nr. 270/2003

 • Decretul nr. 943/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 943/2006 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2006 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decretul nr. 944/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 944/2006 pentru promulgarea Legii privind stimularea achiziţionării de cărţi sau de programe educaţionale pe suport electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice, în învăţământul preuniversitar

 • Decretul nr. 945/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 945/2006 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 5 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, şi a art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/1993 privind modificarea cuantumului taxelor de şcolarizare, în valută, a cetăţenilor din alte ţări care studiază pe cont propriu în România

 • Decretul nr. 946/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 946/2006 privind acordarea gradului de general în rezervă unui colonel în rezervă din Ministerul Administraţiei şi Internelor

 • Decretul nr. 947/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 947/2006 privind acordarea gradului de general în rezervă unui colonel în rezervă din Ministerul Administraţiei şi Internelor