27 Ianuarie, 2020
 • Decretul nr. 678/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 678/2006 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 137/2005 pentru autorizarea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate să garanteze deschiderea unei linii de credit

 • Decretul nr. 679/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 679/2006 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 170/2005 pentru completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat

 • Decretul nr. 68/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 68/2006 pentru numirea unui judecător

 • Decretul nr. 680/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 680/2006 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 182/2005 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 9 alin. (1) şi (4) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004

 • Decretul nr. 681/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 681/2006 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 177/2005 pentru modificarea art. 10 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea Fondului forestier naţional

 • Decretul nr. 682/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 682/2006 pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant

 • Decretul nr. 683/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 683/2006 pentru promulgarea Legii privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005, pentru finanţarea Proiectului privind construcţia autostrăzii Cernavodă-Constanţa

 • Decretul nr. 684/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 684/2006 pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 159/2005 pentru completarea O.G. nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte şi pentru aprobarea cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea României de observator la Comitetul Transporturilor Maritime al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE)

 • Decretul nr. 685/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 685/2006 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 204/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate

 • Decretul nr. 686/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 686/2006 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului salarizat potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate

 • Decretul nr. 687/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 687/2006 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 191/2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor pentru situaţii de urgenţă

 • Decretul nr. 688/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 688/2006 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2006 privind acordarea de facilităţi producătorilor agricoli şi crescătorilor de animale în perioada de preaderare la Uniunea Europeană

 • Decretul nr. 689/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 689/2006 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2006 pentru aprobarea măsurilor privind susţinerea finanţării documentaţiilor tehnice pentru proiectele din cadrul măsurii 2.1 Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale din Programul SAPARD, de la bugetul de stat

 • Decretul nr. 69/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 69/2006 pentru numirea unui judecător

 • Decretul nr. 690/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 690/2006 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 165/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decretul nr. 691/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 691/2006 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare

 • Decretul nr. 692/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 692/2006 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2006 privind aprobarea plăţii contribuţiei anuale pentru anul 2006 ce decurge din calitatea României de stat participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998

 • Decretul nr. 693/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 693/2006 pentru promulgarea Legii privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea României de stat participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998

 • Decretul nr. 694/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 694/2006 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 203/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decretul nr. 695/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 695/2006 privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală

 • Decretul nr. 696/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 696/2006 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 17 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decretul nr. 697/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 697/2006 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK – S.A. şi instrumentele specifice de susţinere a comerţului exterior

 • Decretul nr. 698/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 698/2006 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decretul nr. 699/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 699/2006 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2006 privind reglementarea unor măsuri fiscale din domeniul de activitate al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 • Decretul nr. 7/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 7/2006 privind înaintarea în gradul următor a unui general din Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 • Decretul nr. 70/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 70/2006 pentru numirea unui judecător

 • Decretul nr. 700/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 700/2006 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2005 privind mandatarea Ministerului Finanţelor Publice pentru reprezentarea României sau a altor instituţii publice în faţa Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii

 • Decretul nr. 701/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 701/2006 pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 197/2005 pentru completarea anexei nr. 1 la O.G. nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiilor anuale care decurg din calitatea României de membru al Europae Archaeologiae Consilium, al Federaţiei Internaţionale a Consiliilor Artelor şi a Agenţiilor Culturale şi al Agenţiei Internaţionale ISBN

 • Decretul nr. 702/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 702/2006 privind înaintarea în gradul următor a unui general din Ministerul Apărării Naţionale şi trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 • Decretul nr. 703/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 703/2006 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006

 • Decretul nr. 704/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 704/2006 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului adiţional dintre România şi Republica Slovacă, semnat la Bratislava la 8 noiembrie 2005, la Acordul dintre România şi Republica Slovacă privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bratislava la 3 martie 1994

 • Decretul nr. 705/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 705/2006 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 706/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 706/2006 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

 • Decretul nr. 707/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 707/2006 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 708/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 708/2006 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 709/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 709/2006 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 71/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 71/2006 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

 • Decretul nr. 710/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 710/2006 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

 • Decretul nr. 711/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 711/2006 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

 • Decretul nr. 712/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 712/2006 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 713/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 713/2006 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

 • Decretul nr. 714/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 714/2006 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

 • Decretul nr. 715/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 715/2006 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

 • Decretul nr. 716/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 716/2006 pentru promulgarea Legii privind abrogarea art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice

 • Decretul nr. 717/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 717/2006 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947

 • Decretul nr. 718/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 718/2006 privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România

 • Decretul nr. 719/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 719/2006 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum şi persoanelor care au participat la acţiuni de împotrivire cu arme şi de răsturnare prin forţă a regimului comunist instaurat în România

 • Decretul nr. 72/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 72/2006 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

 • Decretul nr. 720/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 720/2006 pentru promulgarea Legii privind unele măsuri de protecţie socială a personalului disponibilizat din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, prin concedieri colective, ca urmare a restituirii pădurilor către foştii proprietari

 • Decretul nr. 721/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 721/2006 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

 • Decretul nr. 722/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 722/2006 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind funcţionarea Institutului Cultural Român la Budapesta şi a Centrului Cultural al Republicii Ungare la Bucureşti, semnat la Bucureşti la 20 octombrie 2005

 • Decretul nr. 723/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 723/2006 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Uniunea Latină privind înfiinţarea unui birou al Uniunii Latine la Bucureşti şi privilegiile şi imunităţile Biroului Uniunii Latine pe teritoriul României, semnat la Bucureşti la 14 octombrie 2005

 • Decretul nr. 724/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 724/2006 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 210/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/1998 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului militar şi civil, care se vor aplica în perioada restructurării marilor unităţi, unităţilor şi formaţiunilor din compunerea Ministerului Apărării Naţionale

 • Decretul nr. 725/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 725/2006 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 185/2005 pentru modificarea art. 17 lit. b) din Legea nr. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor

 • Decretul nr. 726/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 726/2006 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2006 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul asigurărilor sociale

 • Decretul nr. 727/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 727/2006 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 179/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 340/2004 privind instituţia prefectului

 • Decretul nr. 728/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 728/2006 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decretul nr. 729/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 729/2006 pentru promulgarea Legii privind utilizarea codificării standardizate a setului de caractere în documentele în formă electronică

 • Decretul nr. 73/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 73/2006 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

 • Decretul nr. 730/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 730/2006 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 207/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

 • Decretul nr. 731/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 731/2006 pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 181/2005 pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale

 • Decretul nr. 732/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 732/2006 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 171/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale

 • Decretul nr. 733/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 733/2006 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2006 pentru completarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale

 • Decretul nr. 734/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 734/2006 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 184/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2005 privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare băneşti populaţiei cu venituri reduse care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuinţei, în vederea creşterii eficienţei consumului, siguranţei şi calităţii vieţii

 • Decretul nr. 735/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 735/2006 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului didactic din unităţile şi instituţiile de învăţământ, salarizat potrivit Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

 • Decretul nr. 736/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 736/2006 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor

 • Decretul nr. 737/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 737/2006 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

 • Decretul nr. 738/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 738/2006 pentru promulgarea Legii privind medierea şi organizarea profesiei de mediator

 • Decretul nr. 739/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 739/2006 pentru promulgarea Legii privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă

 • Decretul nr. 74/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 74/2006 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

 • Decretul nr. 740/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 740/2006 privind rechemarea unui ambasador

 • Decretul nr. 741/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 741/2006 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române

 • Decretul nr. 742/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 742/2006 pentru promulgarea Legii-cadru a descentralizării

 • Decretul nr. 743/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 743/2006 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului European din România

 • Decretul nr. 744/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 744/2006 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2006 pentru modificarea Legii audiovizualului nr. 504/2002

 • Decretul nr. 745/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 745/2006 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD

 • Decretul nr. 746/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 746/2006 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

 • Decretul nr. 747/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 747/2006 pentru promulgarea Legii privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale

 • Decretul nr. 748/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 748/2006 pentru promulgarea Legii privind sprijinul acordat investitorilor pentru construirea căminelor studenţeşti private

 • Decretul nr. 749/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 749/2006 pentru promulgarea Legii privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

 • Decretul nr. 75/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 75/2006 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

 • Decretul nr. 750/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 750/2006 pentru promulgarea Legii privind reorganizarea Ansamblului Folcloric Rapsodia Călimanilor din municipiul Topliţa, judeţul Harghita, în Centrul Cultural Topliţa şi trecerea acestuia în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor

 • Decretul nr. 751/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 751/2006 pentru promulgarea Legii privind pensiile facultative

 • Decretul nr. 752/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 752/2006 privind acordarea gradului de general unui colonel din Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

 • Decretul nr. 753/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 753/2006 privind trecerea în rezervă a unui general din Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

 • Decretul nr. 754/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 754/2006 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a amendamentelor convenite între România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 15 decembrie 2005 şi la Paris la 19 decembrie 2005, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 17 august 2001 şi la Bucureşti la 20 august 2001

 • Decretul nr. 755/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 755/2006 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului anual de finanţare 2005 dintre Guvernul României, în numele României, şi Comisia Comunităţilor Europene, în numele Comunităţii Europene, semnat la Bucureşti la 29 decembrie 2005 şi, respectiv, la Bruxelles la 3 ianuarie 2006

 • Decretul nr. 756/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 756/2006 pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a acceptării amendamentului la Convenţia Espoo (Espoo la 25 februarie 1991), adoptat prin Decizia II/14 a celei de a Doua Reuniuni a Părţilor, la Sofia la 27 februarie 2001

 • Decretul nr. 757/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 757/2006 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre România şi Spania privind cooperarea în domeniul protecţiei minorilor români neînsoţiţi în Spania, repatrierea lor şi lupta împotriva exploatării minorilor, semnat la Madrid la 15 decembrie 2005

 • Decretul nr. 758/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 758/2006 pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a aderării României la Convenţia privind limitarea răspunderii pentru creanţe maritime şi la Protocolul din 1996 pentru amendarea acesteia, adoptate în cadrul Organizaţiei Maritime Internaţionale la Londra la 19 noiembrie 1976, respectiv la 2 mai 1996

 • Decretul nr. 759/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 759/2006 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Tratatului de constituire a Comunităţii Energiei, semnat la Atena la 25 octombrie 2005

 • Decretul nr. 76/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 76/2006 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 760/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 760/2006 pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006

 • Decretul nr. 761/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 761/2006 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2006 privind trecerea Muzeului Naţional George Enescu din Bucureşti în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor

 • Decretul nr. 762/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 762/2006 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară pentru anul 2004, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2005

 • Decretul nr. 763/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 763/2006 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea tehnică pentru anul 2004, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2005

 • Decretul nr. 764/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 764/2006 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2000 privind îmbunătăţirea finanţării unor programe de dezvoltare sectorială iniţiate de Ministerul Culturii şi Cultelor

 • Decretul nr. 765/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 765/2006 pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005

 • Decretul nr. 766/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 766/2006 pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de modernizare a reţelei energetice feroviare, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2005

 • Decretul nr. 767/2006, Preşedintele României

  Decretul nr. 767/2006 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă