• Decizia nr. 476/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 476/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3021 alin. 1 şi art. 322 pct. 6 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 477/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 477/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 89 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 478/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 478/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 258 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 479/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 479/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 48/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 48/2006 privind numirea domnului Mircea Lupu în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale

 • Decizia nr. 48/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 48/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

 • Decizia nr. 48/2006, Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

  Decizia nr. 48/2006 privind modificarea anexei la Decizia preşedintelui Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare şi a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

 • Decizia nr. 480/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 480/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 65 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia

 • Decizia nr. 481/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 481/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 372 şi art. 3731 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 482/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 482/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

 • Decizia nr. 483/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 483/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3731 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 484/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 484/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 484/2006, Consiliul Europei

  Decizia 2006/484/PESC de punere în aplicare a Poziţiei comune 2004/694/PESC privind unele măsuri suplimentare în scopul susţinerii implementării efective a mandatului Tribunalului Penal Internaţional pentru fosta Iugoslavie, modificată prin Poziţia comună 2005/689/PESC

 • Decizia nr. 485/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 485/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20, art. 21 şi art. 22 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 486/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 486/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II alin. (1) teza a doua, alin. (3) şi (4) din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă

 • Decizia nr. 487/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 487/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II alin. (3) din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă

 • Decizia nr. 488/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 488/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2004 pentru modificarea Codului de procedură civilă şi ale art. II alin. (3) şi (4) din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă

 • Decizia nr. 489/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 489/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1175 din Codul civil

 • Decizia nr. 49/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 49/2006 privind promovarea temporară a domnului Dorin Costel Todor în funcţia publică de secretar general al Ministerului Justiţiei

 • Decizia nr. 49/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 49/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 123 alin. 1 din Codul penal

 • Decizia nr. 490/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 490/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 156 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 491/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 491/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 133 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 492/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 492/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 274 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 493/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 493/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 581 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 494/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 494/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizia nr. 495/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 495/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat şi ale art. II alin. (2) din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă

 • Decizia nr. 496/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 496/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (5) şi art. 10 alin. (2) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004

 • Decizia nr. 496/2006, Oficiul Naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor

  Decizia nr. 496/2006 pentru aprobarea Normelor privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism, standardele de cunoaştere a clientelei şi control intern pentru entităţile raportoare care nu sunt supuse supravegherii prudenţiale a unor autorităţi

 • Decizia nr. 497/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 497/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 lit. c) şi art. 26 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase în România

 • Decizia nr. 498/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 498/2006 cu privire la constituţionalitatea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului

 • Decizia nr. 499/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 499/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România

 • Decizia nr. 5/2006, Comisia Centrală Fiscală

  Decizia nr. 5/2006 privind solicitarea de rambursare a soldului negativ de taxă pe valoarea adăugată

 • Decizia nr. 5/2006, Colegiul Medicilor Dentişti din România – CMDR

  Decizia nr. 5/2006 privind calitatea de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România a medicilor în specialitatea chirurgie orală şi maxilo-facială

 • Decizia nr. 5/2006, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Decizia nr. 5/2006 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a produselor reziduale miniero-metalurgice din perimetrul Satu Nou – Slatina

 • Decizia nr. 5/2006, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 5/2006 cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 176 alin. 1 lit. b) din Codul penal în cazul actelor de violenţă săvârşite în aceeaşi împrejurare,
  cu intenţia de a ucide, asupra a două persoane, dintre care una a decedat

 • Decizia nr. 5/2005, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 5/2005 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la compunerea completului care judecă în primă instanţă, la judecătorii, tribunale şi curţi de apel, infracţiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

 • Decizia nr. 5/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 5/2006 pentru eliberarea domnului Răzvan Orăşanu din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 5/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 5/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17 alin. (1), art. 20, art. 21 alin. (2), art. 26 lit. b) şi c), art. 33, art. 34, art. 40 alin. (1), art. 43 alin. (1), art. 44 şi ale art. 45 lit. a) teza finală din Legea concurenţei nr. 21/1996

 • Decizia nr. 5/2006, Senatul României

  Decizia nr. 5/2006 privind convocarea Senatului în sesiune ordinară

 • Decizia nr. 50/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 50/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 146 din Codul penal, ale art. 320 alin. 2 şi 3, ale art. 322 şi ale art. 323 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 50/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 50/2006 privind promovarea temporară a doamnei Doiniţa Florea în funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Externe

 • Decizia nr. 500/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 500/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 33 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală

 • Decizia nr. 501/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 501/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 907 din Codul comercial

 • Decizia nr. 502/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 502/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 158 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 503/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 503/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7201 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 504/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 504/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 112/2001 privind sancţionarea unor fapte săvârşite în afara teritoriului ţării de cetăţeni români sau de persoane fără cetăţenie domiciliate în România

 • Decizia nr. 505/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 505/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2151 şi art. 290 din Codul penal, precum şi a dispoziţiilor art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2005 pentru modificarea Legii nr. 301/2004 – Codul penal şi a Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 506/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 506/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 179/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 340/2004 privind instituţia prefectului

 • Decizia nr. 507/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 507/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 1 şi art. 337 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 508/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 508/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 81 alin. 3 din Codul penal

 • Decizia nr. 509/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 509/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 alin. 2 şi art. 214 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 51/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 51/2006 privind eliberarea domnului Vulpăşin Nicolae din funcţia de subsecretar de stat pentru românii de pretutindeni la Ministerul Afacerilor Externe

 • Decizia nr. 51/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 51/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 192 alin. 1 pct. 1 lit. a) şi c) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 510/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 510/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 86 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

 • Decizia nr. 511/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 511/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă şi ale art. 238 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 512/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 512/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 78 alin. (1) din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat

 • Decizia nr. 513/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 513/2006 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 161 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

 • Decizia nr. 514/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 514/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării şi ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizia nr. 515/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 515/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 297 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 516/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 516/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. 1 şi 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri pentru monitorizarea postprivatizare a contractelor de vânzare-cumpărare de acţiuni deţinute de stat la societăţile comerciale

 • Decizia nr. 517/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 517/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2821 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 518/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 518/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă

 • Decizia nr. 519/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 519/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 725 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură civilă şi art. II alin. (3) din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă

 • Decizia nr. 52/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 52/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 pct. 1 lit. b) şi ale art. 2821 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 52/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 52/2006 privind numirea domnului Dan Dungaciu în funcţia de subsecretar de stat pentru românii de pretutindeni în cadrul Ministerului Afacerilor Externe

 • Decizia nr. 520/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 520/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 pct. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România

 • Decizia nr. 521/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 521/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 6 şi 7 din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă

 • Decizia nr. 522/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 522/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1), (2) şi (4) şi ale art. 8 alin. (1), (2) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 523/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 523/2006 referitoare la constituţionalitatea prevederilor art. 7 alin. (2) din Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului

 • Decizia nr. 524/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 524/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 90 alin. 2, art. 214 alin. 5 şi art. 224 alineatul ultim din Codul de procedură penală, art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie, art. 12 lit. a) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor şi art. 282 lit. a) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 525/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 525/2006 referitoare la respingerea excepţiei privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat

 • Decizia nr. 526/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 526/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3021 alin. 1 lit. b) şi c), art. 303 alin. 1 şi 2, art. 306 alin. 1 şi alin. 2 teza a doua din Codul de procedură civilă şi ale art. II alin. (2) şi (3) din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă

 • Decizia nr. 527/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 527/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7201 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 528/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 528/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 528/2006, Autoritatea Naţională de Reglementare în Dom. Gazelor Naturale

  Decizia nr. 528/2006 privind aprobarea Contractului-cadru pentru prestarea serviciilor întreruptibile de transport al gazelor naturale prin Sistemul naţional de transport al gazelor naturale

 • Decizia nr. 529/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 529/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

 • Decizia nr. 53/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 53/2006 privind numirea domnului Stejărel Nicolae Olaru în funcţia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru – Cabinetul primului-ministru

 • Decizia nr. 53/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 53/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 530/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 530/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 337 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 531/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 531/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 531/2006, Autoritatea Naţională de Reglementare în Dom. Gazelor Naturale

  Decizia nr. 531/2006 privind stabilirea nivelurilor minime ale stocurilor de gaze naturale aflate în depozitele de înmagazinare subterană

 • Decizia nr. 532/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 532/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 79 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, precum şi a dispoziţiilor art. 83 din Codul penal

 • Decizia nr. 533/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 533/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 581 şi art. 582 din Codul de procedură civilă, ale art. 133 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizia nr. 534/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 534/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 535/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 535/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 79 alin. (4) şi art. 81 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 536/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 536/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. 4 şi art. 6 alin. 2 din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite

 • Decizia nr. 537/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 537/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 861 alin. (1) tezele I şi II, art. 86 alin. (2) lit. a) şi art. 93 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 538/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 538/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 539/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 539/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 257 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 54/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 54/2006 privind organizarea şi funcţionarea Centrului de situaţii al Guvernului

 • Decizia nr. 54/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 54/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 7 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 540/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 540/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 541/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 541/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 313/1879 pentru anularea clauzei penale din oarecari contracte şi pentru adaosul unui aliniat la articolul 1089 din Codul civil

 • Decizia nr. 542/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 542/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 55 alin. (2) lit. c) pct. iv) şi ale art. 82 alin. (1) teza finală din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 543/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 543/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (5) şi art. 10 alin. (2) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004

 • Decizia nr. 544/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 544/2006 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2006 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi

 • Decizia nr. 545/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 545/2006 referitoare la constituţionalitatea Legii camerelor de comerţ şi industrie din România

 • Decizia nr. 546/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 546/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2004 pentru modificarea Codului de procedură civilă

 • Decizia nr. 547/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 547/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. 8 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului

 • Decizia nr. 548/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 548/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/1998 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, precum şi a poziţiei nr. 3 din anexa la această ordonanţă