• Decizia nr. 4/2006, Camera Deputaţilor

  Decizia nr. 4/2006 privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune ordinară

 • Decizia nr. 4/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 4/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 48 alin. (1), coroborate cu anexa nr. 1 pct. B şi anexa nr. 2 pct. C din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune

 • Decizia nr. 4/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 4/2006 pentru numirea domnului Mihai Toti în funcţia de preşedinte al Administraţiei Fondului pentru Mediu

 • Decizia nr. 4/2005, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 4/2005 privind recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la problema dacă sunt aplicabile dispoziţiile de agravare ale art. 75 alin. 1 lit. b) teza a II-a din Codul penal în cazul infracţiunii de omor calificat prevăzute de art. 175 alin. 1 lit. c) din Codul penal

 • Decizia nr. 4/2006, Senatul României

  Decizia nr. 4/2006 privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară

 • Decizia nr. 40/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 40/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (8) din Legea energiei electrice nr. 318/2003

 • Decizia nr. 40/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 40/2006 pentru numirea domnului Marius Oprea în funcţia de preşedinte al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România

 • Decizia nr. 400/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 400/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere şi organizarea timpului de muncă al lucrătorilor mobili în transportul rutier de mărfuri şi persoane

 • Decizia nr. 401/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 401/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 581 şi art. 582 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 401/2006, Consiliul Naţional al Audiovizualului

  Decizia nr. 401/2006 privind difuzarea programelor locale de radiodifuziune

 • Decizia nr. 402/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 402/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 98 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 403/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 403/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. 1, 2 şi 3 din Codul penal

 • Decizia nr. 404/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 404/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 327 alin. 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 405/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 405/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă

 • Decizia nr. 406/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 406/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 pct. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România

 • Decizia nr. 407/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 407/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România

 • Decizia nr. 408/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 408/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 126/2005 privind mandatarea Ministerului Finanţelor Publice pentru reprezentarea României sau a altor instituţii publice în faţa Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii

 • Decizia nr. 409/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 409/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 81 lit. b) şi ale art. 287 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 41/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 41/2006 privind constituirea Comitetului de coordonare pentru Programul multianual PHARE 2004-2006, denumit Accelerarea implementării Strategiei naţionale de îmbunătăţire a situaţiei romilor

 • Decizia nr. 41/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 41/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 50 lit. j) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

 • Decizia nr. 410/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 410/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3717 alin. 2, 3 şi 4 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 411/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 411/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 43 alin. 3 din Codul familiei

 • Decizia nr. 412/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 412/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (5) şi ale art. 10 alin. (2) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004

 • Decizia nr. 413/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 413/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 414/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 414/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 141 alin. 1 teza întâi din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 415/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 415/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 78 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 416/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 416/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 206 din Codul penal

 • Decizia nr. 417/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 417/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

 • Decizia nr. 418/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 418/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 863 alin. 1 lit. a) din Codul penal

 • Decizia nr. 419/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 419/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 194 alin. 1 din Codul penal

 • Decizia nr. 42/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 42/2006 pentru numirea domnului Cristian Irinel Munteanu în funcţia de preşedinte al Agenţiei Naţionale de Control al Exporturilor

 • Decizia nr. 42/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 42/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 420/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 420/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 421/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 421/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 112/2001 privind sancţionarea unor fapte săvârşite în afara teritoriului ţării de cetăţeni români sau de persoane fără cetăţenie domiciliate în România

 • Decizia nr. 422/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 422/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 148 alin. 1 lit. f), art. 3002 şi art. 303 alin. 6 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 423/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 423/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 424/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 424/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 18 lit. c), art. 26 alin. (1) şi art. 45 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, precum şi a dispoziţiilor art. 294 alin. 1 teza întâi din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 425/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 425/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice

 • Decizia nr. 426/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 426/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 120 alin. (1) pct. 2 şi alin. (2) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului

 • Decizia nr. 427/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 427/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru şi ale art. 74 şi art. 75 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 428/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 428/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 313 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăţilor comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului şi consolidarea unor privatizări

 • Decizia nr. 429/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 429/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 din Legea nr. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor

 • Decizia nr. 43/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 43/2006 privind constituirea Comitetului director pentru monitorizarea implementării angajamentelor asumate prin Memorandumul comun în domeniul incluziunii sociale

 • Decizia nr. 43/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 43/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16 alin. (1) şi (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) şi (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1) şi art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 430/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 430/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 431/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 431/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti

 • Decizia nr. 432/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 432/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 lit. c) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

 • Decizia nr. 433/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 433/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 19 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003

 • Decizia nr. 434/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 434/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 158 alin. 3 teza întâi din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 435/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 435/2006 asupra cererii formulate de preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională dintre autoritatea judecătorească, pe de o parte, şi Preşedintele României şi primul-ministru, pe de altă parte

 • Decizia nr. 436/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 436/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 402 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 437/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 437/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 98 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 438/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 438/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 184 alin. (1) lit. a) şi art. 185 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 439/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 439/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă şi a dispoziţiilor art. 3 pct. 3 şi art. 4 pct. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 44/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 44/2006 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Ferdinand Nagy din funcţia de secretar de stat pentru participarea României la expoziţii mondiale, la Ministerul Afacerilor Externe

 • Decizia nr. 44/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 44/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (1), (2) şi (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 440/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 440/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2005 privind abrogarea dispoziţiilor legale referitoare la acordarea înlesnirilor la plata obligaţiilor bugetare restante

 • Decizia nr. 441/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 441/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 209 alin. 6 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 442/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 442/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1451 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 443/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 443/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 55 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 444/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 444/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 360 şi art. 3853 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 445/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 445/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2812 alin. 2 şi 3, art. 2813 alin. 1 şi art. 282 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 446/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 446/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 829 şi art. 831 din Codul civil

 • Decizia nr. 447/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 447/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (5) şi ale art. 49 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

 • Decizia nr. 448/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 448/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 449/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 449/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor capitolului IX şi ale art. 56 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

 • Decizia nr. 45/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 45/2006 privind eliberarea doamnei Gabriela Vasile din funcţia de vicepreşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie

 • Decizia nr. 45/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 45/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 alin. (1) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

 • Decizia nr. 450/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 450/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 79 din Legea nr. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor

 • Decizia nr. 451/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 451/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 64 alin. (3) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

 • Decizia nr. 452/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 452/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 227 alin. (1) lit. f), art. 232 şi art. 252 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, art. 37-40 din Codul de procedură civilă şi art. 147 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului

 • Decizia nr. 453/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 453/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 33 alin. (3) din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti

 • Decizia nr. 454/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 454/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 81 lit. b) şi art. 287 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 455/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 455/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

 • Decizia nr. 456/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 456/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 148 alin. 1 lit. h) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 457/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 457/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, ale Hotărârii Guvernului nr. 270/1999 privind stabilirea condiţiilor de acordare a asistenţei medicale, medicamentelor, concediilor medicale şi scutirilor medicale cadrelor militare în activitate şi ale Hotărârii Guvernului nr. 677/2003 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice, a medicamentelor şi protezelor pentru poliţişti

 • Decizia nr. 458/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 458/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 şi ale art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2005 privind desemnarea operatorului licenţiat al sistemului de transport prin conducte al produselor petroliere

 • Decizia nr. 459/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 459/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 coroborat cu art. 3 lit. m) şi art. 17 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, ale art. 14 din Legea nr. 333/2001 privind unele măsuri pentru diminuarea consecinţelor încetării răscumpărării de unităţi de fond de către Fondul Naţional de Investiţii, ale art. 7201 din Codul de procedură civilă şi ale art. 1662 şi art. 1663 din Codul civil

 • Decizia nr. 46/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 46/2006 privind numirea domnului Ciupagea Constantin în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 46/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 46/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 39 din Legea nr. 163/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu referire la art. III alin. (1) din această ordonanţă

 • Decizia nr. 460/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 460/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri pentru monitorizarea postprivatizare a contractelor de vânzare-cumpărare de acţiuni deţinute de stat la societăţile comerciale, ale art. III din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2002 şi ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizia nr. 460/2006, Autoritatea Naţională de Reglementare în Dom. Gazelor Naturale

  Decizia nr. 460/2006 privind aprobarea Contractului-cadru pentru prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale cu rezervare de capacitate prin Sistemul naţional de transport

 • Decizia nr. 461/2006, Autoritatea Naţională de Reglementare în Dom. Gazelor Naturale

  Decizia nr. 461/2006 pentru aprobarea Metodologiei privind medierea neînţelegerilor precontractuale în sectorul gazelor naturale – segmentul concurenţial

 • Decizia nr. 461/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 461/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 75 şi art. 80 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă

 • Decizia nr. 462/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 462/2006 cu privire la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 463/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 463/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 13 alin. (2) din Legea pentru serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice nr. 304/2003

 • Decizia nr. 464/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 464/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (3) şi art. 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 465/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 465/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16, art. 20 alin. (3), art. 26 lit. a) şi lit. b) teza întâi, art. 33, art. 34, art. 40 alin. (1), art. 43 alin. (1) teza finală, art. 44 şi art. 45 lit. a) teza finală din Legea concurenţei nr. 21/1996

 • Decizia nr. 466/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 466/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 141 alin. 1 teza întâi din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 467/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 467/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 27 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 468/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 468/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 pct. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România

 • Decizia nr. 469/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 469/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 257, art. 258 alin. (3) şi art. 259 alin. (7) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 47/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 47/2006 privind numirea domnului Bogdan Popescu în funcţia de asistent de cabinet în cadrul Cancelariei Primului-Ministru – Cabinetul Primului-Ministru

 • Decizia nr. 47/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 47/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 132 alin. (4) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 470/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 470/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 43 alin. (3) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă

 • Decizia nr. 471/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 471/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 lit. a) şi art. 41 liniuţa a 4-a din Ordonanţa Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere

 • Decizia nr. 472/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 472/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 205 din Codul penal

 • Decizia nr. 473/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 473/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România

 • Decizia nr. 474/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 474/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. 3 şi 4 din Codul penal şi ale art. 272 pct. 3 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 475/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 475/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 305 din Codul de procedură civilă