• Decizia nr. 323/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 323/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. II alin. (3) şi (4) din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă şi ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizia nr. 324/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 324/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 394 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 325/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 325/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 85 alin. (3) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

 • Decizia nr. 326/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 326/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 91 alin. (4) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

 • Decizia nr. 327/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 327/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 328/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 328/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, în ansamblul său, şi a dispoziţiilor art. 8 din aceasta, în special

 • Decizia nr. 329/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 329/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. 1 şi art. 148 alin. 1 lit. f) din Codul de procedură penală, precum şi a dispoziţiilor art. 29 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizia nr. 33/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 33/2006 privind constituirea Comisiei speciale pentru simplificarea formalităţilor administrative necesare eliberării permiselor de muncă

 • Decizia nr. 33/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 33/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 218-225 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 330/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 330/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 63 alin. 2, art. 65 alin. 1 şi art. 38514 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 331/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 331/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune

 • Decizia nr. 332/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 332/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 alin. (1), (3) şi (4) şi ale art. 86 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

 • Decizia nr. 333/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 333/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 84 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România şi ale art. 11 alin. 1 din Legea nr. 51/1991 privind siguranţa naţională a României

 • Decizia nr. 334/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 334/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (4) şi art. 6 alin. (1)-(3) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 335/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 335/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (1), (2) şi (5) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 335/2006, Consiliul Naţional al Audiovizualului

  Decizia nr. 335/2006 pentru modificarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual

 • Decizia nr. 336/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 336/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1) lit. c) şi art. 50 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului

 • Decizia nr. 337/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 337/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39, art. 49 alin. (1) şi art. 50 alin. (1) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului

 • Decizia nr. 338/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 338/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 244 alin. 1 pct. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 339/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 339/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 34/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 34/2006 privind eliberarea domnului Valeriu Turcan din funcţia de preşedinte al Agenţiei pentru Strategii Guvernamentale

 • Decizia nr. 34/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 34/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) din O.U.G. nr. 214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum şi persoanelor care au participat la acţiuni de împotrivire cu arme şi de răsturnare prin forţă a regimului comunist instaurat în România

 • Decizia nr. 340/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 340/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 lit. c) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

 • Decizia nr. 341/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 341/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice

 • Decizia nr. 342/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 342/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 283 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 343/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 343/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3851 alin. 1 lit. e) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 344/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 344/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România

 • Decizia nr. 345/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 345/2006 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 64 alin. (3) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

 • Decizia nr. 345/2006, Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

  Decizia nr. 345/2006 pentru modificarea şi completarea anexei la Decizia preşedintelui Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 62/2005 privind categoriile de frecvenţe radioelectrice a căror utilizare este liberă

 • Decizia nr. 346/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 346/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 453 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 347/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 347/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 206 şi art. 207 din Codul penal

 • Decizia nr. 348/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 348/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. 3 şi 4 din Codul penal

 • Decizia nr. 349/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 349/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 43, ale art. 46, ale art. 48, ale art. 49, ale art. 52 alin. (1) lit. e), alin. (2) lit. a) şi alin. (3), ale art. 56, ale art. 80 alin. (1), ale art. 83 alin. (2), ale art. 84 alin. (1) şi (6), ale art. 86, ale art. 89 alin. (2) şi ale art. 90 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 35/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 35/2006 privind numirea domnului Alfred Bulai în funcţia de preşedinte al Agenţiei pentru Strategii Guvernamentale

 • Decizia nr. 35/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 35/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 592 alin. 2 din Codul de procedură civilă şi ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizia nr. 350/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 350/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 64 alin. (1) şi ale art. 82 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 351/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 351/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3041 şi art. 305 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 352/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 352/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 306 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 353/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 353/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 324 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 354/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 354/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (4) şi ale art. 37 alin. (4) din Legea energiei electrice nr. 318/2003

 • Decizia nr. 355/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 355/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1) lit. b) şi ale art. 14 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 • Decizia nr. 356/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 356/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 185 alin. (31) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 356/2006, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare – CNVM

  Decizia nr. 356/2006 privind autorizarea ca operator de piaţă a Societăţii Comerciale Bursa Monetar-Financiară şi de Mărfuri – S.A. Sibiu

 • Decizia nr. 357/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 357/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 179 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 358/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 358/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 alin. (1), (2), (4) şi (5) şi art. 86 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

 • Decizia nr. 359/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 359/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România

 • Decizia nr. 36/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 36/2006 privind eliberarea domnului Constantin Marin Stafie din funcţia de adjunct al şefului Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale

 • Decizia nr. 36/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 36/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 360/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 360/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 62 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

 • Decizia nr. 361/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 361/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7201 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 362/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 362/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. II alin. (4) din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă

 • Decizia nr. 363/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 363/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 1 şi art. 7231 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 364/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 364/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România

 • Decizia nr. 365/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 365/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului şi ale art. 454 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 365/2006, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 365/2006 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului având drept obiect Metodologia privind utilizarea operelor muzicale prin comunicare publică şi remuneraţiile reprezentând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere muzicale

 • Decizia nr. 366/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 366/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum şi persoanelor care au participat la acţiuni de împotrivire cu arme şi de răsturnare prin forţă a regimului comunist instaurat în România

 • Decizia nr. 367/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 367/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (5) şi art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 368/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 368/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 369/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 369/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 69.1 din Regulamentul de transport pe căile ferate din România, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 7/2005

 • Decizia nr. 369/2006, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare – CNVM

  Decizia nr. 369/2006 privind autorizarea ca operator de piaţă a Societăţii Comerciale Bursa de Valori Bucureşti – S.A.

 • Decizia nr. 37/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 37/2006 privind numirea domnului Ion Mavrodin în funcţia de adjunct al şefului Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale

 • Decizia nr. 37/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 37/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 55 şi ale art. 110-115 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

 • Decizia nr. 370/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 370/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 132 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 371/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 371/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (6) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 372/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 372/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 4 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 373/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 373/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (2) teza finală şi ale art. 45 alin. (1), (2) şi (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 374/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 374/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 24 corelat cu art. 22 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 375/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 375/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 394 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 376/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 376/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 377/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 377/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (3) teza finală din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 378/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 378/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 225 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 379/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 379/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 969 şi art. 1361 din Codul civil, art. 129 din Codul de procedură civilă, precum şi a dispoziţiilor art. 43 şi art. 46 din Codul comercial

 • Decizia nr. 38/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 38/2006 privind numirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici

 • Decizia nr. 38/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 38/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 380/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 380/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2821 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 381/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 381/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3717 alin. 2, 3 şi 4 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 382/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 382/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 383/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 383/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 975 din Codul civil

 • Decizia nr. 384/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 384/2006 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 66 alin. 3 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

 • Decizia nr. 385/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 385/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

 • Decizia nr. 386/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 386/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 60 şi ale art. 61 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului

 • Decizia nr. 387/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 387/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 229 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 388/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 388/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 22 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 389/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 389/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 3 şi 4 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 39/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 39/2006 privind eliberarea doamnei Bogdana Balmuş din funcţia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru – Cabinetul Primului-Ministru

 • Decizia nr. 39/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 39/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 alin. (3) din Legea concurenţei nr. 21/1996

 • Decizia nr. 390/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 390/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 27 alin. (1) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, ale art. IX pct. 1 alin. 2 din Legea nr. 281/2003 privind modificarea şi completarea Codului de procedură penală şi a unor legi speciale, precum şi ale art. 2781 alin. 7 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 391/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 391/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 392/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 392/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă

 • Decizia nr. 393/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 393/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 517 şi art. 519 din Codul civil

 • Decizia nr. 394/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 394/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 180 alin. 21 din Codul penal, precum şi a dispoziţiilor art. 65, art. 66 şi art. 67 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 395/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 395/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 340, art. 3401, art. 341, art. 342 şi art. 3596 din Codul de procedură civilă, precum şi a art. 13 alin. 3 şi 6 din Decretul-lege nr. 139/1990 privind camerele de comerţ şi industrie din România

 • Decizia nr. 396/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 396/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 şi art. 1085 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 397/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 397/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2003 privind unele drepturi ale persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate

 • Decizia nr. 398/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 398/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 159 alin. 7, art. 3001 alin. 3 şi art. 313 alin. 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 399/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 399/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 76 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 399/2006, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 399/2006 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Metodologiei privind comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiştilor interpreţi ori executanţi şi producătorilor de fonograme

 • Decizia nr. 4/2006, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Decizia nr. 4/2006 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a produselor reziduale miniero-metalurgice din perimetrul Halda de zgură

 • Decizia nr. 4/2006, Comisia Centrală Fiscală

  Decizia nr. 4/2006 privind art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 68/1997, republicată şi pct. 2 din Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 2/2005

 • Decizia nr. 4/2006, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 4/2006 privind recursul în interesul legii cu privire la posibilitatea dobândirii dreptului de proprietate asupra terenurilor prin uzucapiune în cazul posesiilor începute înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 58/1974 privind sistematizarea teritoriului şi localităţilor urbane şi rurale şi a Legii nr. 59/1974 privind fondul funciar