• Decizia nr. 272/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 272/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 37 alin. (4) din Legea energiei electrice nr. 318/2003

 • Decizia nr. 273/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 273/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 453 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 274/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 274/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 107 alin. (6) şi art. 1311 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

 • Decizia nr. 275/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 275/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 şi a prevederilor art. III alin. (1) lit. a) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

 • Decizia nr. 275/2006, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 275/2006 privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a repertoriului de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale de către organismele de televiziune

 • Decizia nr. 276/2006, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 276/2006 privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin retransmitere prin cablu a operelor cinematografice şi a altor opere audiovizuale

 • Decizia nr. 276/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 276/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 22 alin. (1) şi (5) şi art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 276/2006, Autoritatea Naţională de Reglementare în Dom. Gazelor Naturale

  Decizia nr. 276/2006 privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru acordarea licenţei provizorii în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 387/2004

 • Decizia nr. 277/2006, Autoritatea Naţională de Reglementare în Dom. Gazelor Naturale

  Decizia nr. 277/2006 privind aprobarea Codului tehnic al gazelor naturale comprimate pentru vehicule

 • Decizia nr. 277/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 277/2006 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (2) şi art. 5 alin. (1) din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii

 • Decizia nr. 277/2006, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 277/2006 privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin proiecţie publică a repertoriului de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale

 • Decizia nr. 278/2006, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 278/2006 privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind comunicarea publică a repertoriului de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale

 • Decizia nr. 278/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 278/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 78 şi 80 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat

 • Decizia nr. 279/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 279/2006 cu privire la constituţionalitatea dispoziţiilor art. 22 formularea în timpul mandatului, art. 23 alin. (3) propoziţia finală, art. 28, art. 35 alin. (1) lit. i) şi j), art. 38-40, art. 41 alin. (3) şi (6), art. 49 alin. (1)-(5) şi art. 50 alin. (2) din Legea privind statutul deputaţilor şi al senatorilor

 • Decizia nr. 279/2006, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 279/2006 privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind reproducerea repertoriului de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale

 • Decizia nr. 28/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 28/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice

 • Decizia nr. 28/2006, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 28/2006 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din 20 februarie 2006

 • Decizia nr. 28/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 28/2006 pentru eliberarea doamnei Liliana Ghervasuc din funcţia de preşedinte al Agenţiei Naţionale de Control al Exporturilor

 • Decizia nr. 280/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 280/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. 2 şi 3, art. 31 alin. 1, 2 şi 3, art. 34 alin. 2, art. 183 şi ale art. 244 alin. 1 din Codul de procedură civilă, precum şi ale art. 95 şi 97 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

 • Decizia nr. 280/2006, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 280/2006 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 29.A/07.03.2006 şi a Deciziei civile nr. 116 A/15.06.2006 ale Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală

 • Decizia nr. 281/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 281/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3711, art. 3712, art. 4001, art. 400 alin. 2 şi art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 282/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 282/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (2) lit. d), art. 4 alin. (1) şi art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate

 • Decizia nr. 283/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 283/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3851 alin. 1 lit. e) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 284/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 284/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 37 alin. 1 lit. b) din Codul penal

 • Decizia nr. 285/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 285/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

 • Decizia nr. 286/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 286/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 287/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 287/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3851 alin. 1 lit. e) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 288/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 288/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 pct. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România

 • Decizia nr. 289/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 289/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 107 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului

 • Decizia nr. 29/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 29/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 71 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

 • Decizia nr. 29/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 29/2006 privind eliberarea domnului Virgil Popa din funcţia de vicepreşedinte al Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

 • Decizia nr. 29/2006, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 29/2006 privind anularea înregistrărilor din Registrul naţional al fonogramelor ale punctelor de lucru pentru desfăşurarea activităţii de comercializare stradală şi ambulantă în spaţii publice a fonogramelor

 • Decizia nr. 290/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 290/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 9 – II2 din Legea nr. 456/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 207/2000 privind modificarea şi completarea Codului penal şi a Codului de procedură penală

 • Decizia nr. 291/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 291/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 301/2004 – Codul penal

 • Decizia nr. 292/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 292/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 133 alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 293/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 293/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii

 • Decizia nr. 294/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 294/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 8 lit. c) şi alin. 10 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 295/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 295/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

 • Decizia nr. 296/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 296/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 317 şi 318 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 297/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 297/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 51 alin. (2) şi art. 55 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate

 • Decizia nr. 298/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 298/2006 referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a Legii privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 298/2006, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 298/2006 privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de radiodifuziune

 • Decizia nr. 299/2006, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 299/2006 privind constituirea Comisiei pentru negocierea metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de televiziune

 • Decizia nr. 299/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 299/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 256 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 3/2006, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 3/2006 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 9 lit. b) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 28 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

 • Decizia nr. 3/2006, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Decizia nr. 3/2006 privind încetarea concesiunii activităţilor miniere de explorare a apei minerale din perimetrul Pilişca

 • Decizia nr. 3/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 3/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 391 alin. 1 teza finală din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 3/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 3/2006 privind numirea domnului Szabo Barna în funcţia publică de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

 • Decizia nr. 3/2006, Senatul României

  Decizia nr. 3/2006 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 1-2 iunie 2006

 • Decizia nr. 3/2006, Camera Deputaţilor

  Decizia nr. 3/2006 privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune extraordinară

 • Decizia nr. 3/2006, Colegiul Medicilor din România – CMR

  Decizia nr. 3/2006 privind organizarea activităţii de acordare a avizelor anuale pentru prelungirea activităţii medicilor care au împlinit vârsta legală de pensionare

 • Decizia nr. 3/2006, Comisia Centrală Fiscală

  Decizia nr. 3/2006 privind art. 8 şi art. 151 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 3/2006, Agenţia Naţională Antidoping

  Decizia nr. 3/2006 privind stabilirea cuantumului taxelor pentru activitatea prestată de Comisia de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic, Comisia de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping şi Comisia de apel

 • Decizia nr. 30/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 30/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 62 alin. 1 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin

 • Decizia nr. 30/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 30/2006 privind numirea domnului Gabriel-Dan Mocanu în funcţia de vicepreşedinte al Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

 • Decizia nr. 30/2006, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 30/2006 pentru stabilirea şi publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu art. 47 din O.G. nr. 25/2006 privind întărirea capacităţii administrative a O.R.D.A., a modelelor cererilor-tip privind înregistrarea în registrele naţionale, a formularului special privind marcajele holografice deteriorate şi marcajele holografice aplicate pe fonogramele sau videogramele retrase din circuitul comercial, a raportului de aplicare a marcajelor holografice pe fonograme sau videograme

 • Decizia nr. 300/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 300/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. 3 din anexa nr. 2 la Legea locuinţei nr. 114/1996

 • Decizia nr. 300/2006, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 300/2006 privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune

 • Decizia nr. 301/2006, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 301/2006 privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de televiziune

 • Decizia nr. 301/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 301/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 266 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 302/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 302/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 302/2006, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 302/2006 privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a repertoriului de opere scrise de către organismele de radiodifuziune

 • Decizia nr. 303/2006, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 303/2006 privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a repertoriului de opere scrise de către organismele de televiziune

 • Decizia nr. 303/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 303/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, în ansamblu, a dispoziţiilor art. 18, ale art. 19 şi ale art. 20 din aceeaşi ordonanţă, precum şi a celor ale art. 4 şi ale art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.039/2003 privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienţa energetică a aparatelor frigorifice de uz casnic pentru introducerea lor pe piaţă

 • Decizia nr. 304/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 304/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. 1 din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite

 • Decizia nr. 304/2006, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 304/2006 privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin retransmitere prin cablu a înregistrărilor audiovizuale

 • Decizia nr. 305/2006, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 305/2006 privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a repertoriului de prestaţii artistice din domeniul audiovizual de către organismele de televiziune

 • Decizia nr. 305/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 305/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 581 şi art. 582 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 306/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 306/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 306/2006, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 306/2006 privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin retransmitere prin cablu a operelor scrise

 • Decizia nr. 307/2006, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 307/2006 privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin împrumut public prin biblioteci a operelor scrise

 • Decizia nr. 307/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 307/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizia nr. 308/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 308/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 308/2006, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 308/2006 privind constituirea Comisiei pentru negocierea listei suporturilor şi a aparatelor din domeniul grafic pentru care se datorează remuneraţia compensatorie pentru copia privată

 • Decizia nr. 309/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 309/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 15 lit. r) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 31/2006, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 31/2006 privind stabilirea condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească asociaţiile editorilor pentru a putea participa la negocierea protocolului de repartizare a remuneraţiei compensatorii pentru copia privată

 • Decizia nr. 31/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 31/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2821 alin. 1 din Codul de procedură civilă, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă

 • Decizia nr. 31/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 31/2006 pentru numirea doamnei Rodica Pârvu în funcţia de director general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor

 • Decizia nr. 310/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 310/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România

 • Decizia nr. 311/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 311/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 37 şi art. 38 din Codul familiei

 • Decizia nr. 312/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 312/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3021 alin. 1 lit. c) şi art. 306 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 313/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 313/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 266 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 313/2006, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 313/2006 privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin retransmitere prin cablu a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual

 • Decizia nr. 314/2006, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 314/2006 privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin retransmitere prin cablu a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora

 • Decizia nr. 314/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 314/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. (5) teza întâi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie

 • Decizia nr. 315/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 315/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor H.G. nr. 1.550/2004 privind efectuarea operaţiunilor de evaluare în vederea recalculării pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000, şi ale O.U.G. nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public

 • Decizia nr. 315/2006, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 315/2006 privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora

 • Decizia nr. 315/1994, Consiliul Europei

  Decizia nr. 315/1994 privind Poziţia comună definită în temeiul articolului J.2 din Tratatul privind Uniunea Europeană referitoare la reducerea relaţiilor economice cu Haiti

 • Decizia nr. 316/2006, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 316/2006 privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin retransmitere prin cablu a operelor de artă vizuală

 • Decizia nr. 316/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 316/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 205 şi 206 din Codul penal

 • Decizia nr. 317/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 317/2006 privind constituţionalitatea unor dispoziţii din Regulamentul Senatului

 • Decizia nr. 317/2006, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 317/2006 privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a repertoriului de opere de artă vizuală de către organismele de televiziune

 • Decizia nr. 318/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 318/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

 • Decizia nr. 319/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 319/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 32/2006, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 32/2006 privind situaţia fonogramelor şi videogramelor realizate până la intrarea în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 25/2006 privind întărirea capacităţii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor

 • Decizia nr. 32/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 32/2006 pentru numirea domnului Eugen Vasiliu în funcţia de director general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor

 • Decizia nr. 32/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 32/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2004 pentru modificarea Codului de procedură civilă

 • Decizia nr. 320/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 320/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

 • Decizia nr. 321/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 321/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 pct. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România

 • Decizia nr. 322/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 322/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 277 şi art. 2781 alin. 3 din Codul de procedură penală