• Decizia nr. 21/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 21/2006 privind numirea doamnei Marilena Constantinescu în calitate de membru al Consiliului de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

 • Decizia nr. 21/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 21/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 pct. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România

 • Decizia nr. 210/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 210/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 28 alin. (7) şi (8) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

 • Decizia nr. 210/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 210/2006 privind eliberarea domnului Daniel Iliescu din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 211/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 211/2006 privind numirea domnului Răzvan Orăşanu în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 211/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 211/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 133 alin. (3) şi art. 137 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, precum şi ale art. 403 alin. 1 raportat la art. 7231 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 212/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 212/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) lit. i) şi alin. (2) teza finală, precum şi ale art. 45 alin. (1), (2) şi (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 212/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 212/2006 pentru modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 399/2005 pentru aprobarea statului de funcţii al aparatului de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activităţilor din domeniul economic

 • Decizia nr. 213/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 213/2006 pentru modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 13/2005 pentru aprobarea statului de funcţii al aparatului de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activităţilor din domeniile culturii, învăţământului şi integrării europene

 • Decizia nr. 213/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 213/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 119 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 214/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 214/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 83 alin. (3) fraza finală, ale art. 84 alin. (2) fraza finală şi ale art. 85 alin. (1) prima frază şi a doua din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 214/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 214/2006 pentru eliberarea domnului Constantin Lupescu din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

 • Decizia nr. 215/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 215/2006 pentru numirea domnului Csutak-Nagy Laszlo în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

 • Decizia nr. 215/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 215/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, precum şi ale art. 72 lit. a) şi ale art. 73 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

 • Decizia nr. 216/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 216/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 lit. b) şi ale art. 15 lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere şi organizarea timpului de muncă al lucrătorilor mobili în transportul rutier de mărfuri şi persoane

 • Decizia nr. 216/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 216/2006 pentru eliberarea doamnei Ioana Nedelcu din funcţia de subsecretar de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului

 • Decizia nr. 217/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 217/2006 pentru numirea doamnei Tonk Gabriela în funcţia de subsecretar de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului

 • Decizia nr. 217/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 217/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 62 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

 • Decizia nr. 218/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 218/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 lit. A din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

 • Decizia nr. 218/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 218/2006 pentru eliberarea domnului Darius Meşca din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei şi Comerţului

 • Decizia nr. 219/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 219/2006 pentru numirea domnului Kramer Alpar în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei şi Comerţului

 • Decizia nr. 219/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 219/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 22/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 22/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. 1 şi 2, art. 16 lit. g) şi art. 26 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995

 • Decizia nr. 22/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 22/2006 pentru eliberarea doamnei Georgeta Elisabeta Ionescu din funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul

 • Decizia nr. 22/2006, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 22/2006 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 46 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 • Decizia nr. 220/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 220/2006 pentru eliberarea domnului Eugen Ovidiu Chirovici din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie

 • Decizia nr. 220/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 220/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 teza finală din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi ale art. 28 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

 • Decizia nr. 221/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 221/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă

 • Decizia nr. 221/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 221/2006 pentru numirea domnului Csaka Jozsef în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie

 • Decizia nr. 222/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 222/2006 pentru eliberarea domnului Leonard Orban din funcţia de secretar de stat la Ministerul Integrării Europene, negociator şef cu Uniunea Europeană

 • Decizia nr. 222/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 222/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 8 lit. c) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 223/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 223/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 601 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective

 • Decizia nr. 223/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 223/2006 pentru eliberarea domnului Sorin Vicol din funcţia de preşedinte al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat

 • Decizia nr. 224/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 224/2006 pentru numirea domnului Dezsi Iosif Zoltan în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat

 • Decizia nr. 224/2006, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 224/2006 privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea operelor muzicale prin comunicare publică şi drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere muzicale

 • Decizia nr. 224/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 224/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 102 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 225/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 225/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 98 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 226/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 226/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 55, 56 şi ale art. 60 alin. 1, precum şi a secţiunii Strămutarea judecării cauzei penale, în ansamblul său, din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 227/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 227/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 pct. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România

 • Decizia nr. 228/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 228/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 8 lit. a), b) şi c) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 229/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 229/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II alin. (3) din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă

 • Decizia nr. 23/2005, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 23/2005 privind recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la aplicabilitatea dispoziţiilor art. 411 alin. 1 din Legea nr. 50/1996, introdus prin Ordonanţa Guvernului nr. 83/2000, referitoare la acordarea primei pentru concediul de odihnă

 • Decizia nr. 23/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 23/2006 pentru numirea doamnei Cristina-Ancuţa Pocora în funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul

 • Decizia nr. 23/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 23/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2005 pentru modificarea Legii nr. 301/2004 – Codul penal şi a Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 230/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 230/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 86, 88, 89 şi 90 din Legea gazelor nr. 351/2004

 • Decizia nr. 231/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 231/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 205 şi 206 din Codul penal

 • Decizia nr. 231/2006, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 231/2006 pentru publicarea Protocolului privind colectarea dreptului de suită şi pentru desemnarea organismului de gestiune colectivă VISARTA – Societatea de Gestiune Colectivă din Domeniul Artelor Vizuale drept colector al remuneraţiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor stabilite prin acest protocol

 • Decizia nr. 232/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 232/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2) teza întâi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi

 • Decizia nr. 233/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 233/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 97 alin. (3) teza a doua din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului

 • Decizia nr. 234/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 234/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi

 • Decizia nr. 235/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 235/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 323 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 236/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 236/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 237/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 237/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 30 din Codul familiei şi ale art. 1 lit. c) şi art. 5 din Legea nr. 319/1944 pentru dreptul de moştenire al soţului supravieţuitor

 • Decizia nr. 238/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 238/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical

 • Decizia nr. 239/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 239/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1532 din Codul civil

 • Decizia nr. 24/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 24/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (2), art. 6 alin. (1) şi (2), art. 8 alin. (5), art. 10 şi art. 111 din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată, precum şi a ordonanţei în ansamblul ei

 • Decizia nr. 24/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 24/2006 pentru revocarea din funcţia de membru din cadrul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor a domnului Nicolae Flaviu Lazin şi pentru numirea în această funcţie a domnului Dan Petrescu în cadrul aceleiaşi comisii

 • Decizia nr. 240/2006, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 240/2006 privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind comunicarea publică a operelor muzicale prin proiecţia publică a operelor cinematografice

 • Decizia nr. 240/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 240/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 lit. c) şi d) din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă

 • Decizia nr. 241/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 241/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26, art. 30 şi ale art. 31 alin. (2) din Legea nr. 359/2004, ale art. 233 din Legea nr. 31/1990, ale art. 6 alin. (1), ale art. 9 alin. (1), ale art. 25 şi art. 26 alin. (2) din Legea nr. 26/1990, ale art. 95 şi ale art. 97 din Legea nr. 303/2004 şi ale art. 28 alin. 2 şi 3, ale art. 31 alin. 1, 2 şi 3, ale art. 34 alin. 2, ale art. 183 şi ale art. 244 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 242/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 242/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Statutului profesiei de consilier juridic, în ansamblu, cu referire specială la prevederile art. 15 şi art. 22 din acest statut

 • Decizia nr. 243/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 243/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 244/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 244/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia

 • Decizia nr. 244/2005, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 244/2005 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului privind comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, precum şi a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual şi a tabelului cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme

 • Decizia nr. 245/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 245/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 143 alin. 1 şi 3 şi ale art. 148 alin. 1 lit. h) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 246/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 246/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16 alin. (8) din Legea energiei electrice nr. 318/2003

 • Decizia nr. 247/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 247/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3731 alin. 2 teza a doua, art. 3733 alin. 11 şi art. 7208 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 248/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 248/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) din O.U.G. nr. 214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive

 • Decizia nr. 249/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 249/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 25/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 25/2006 privind numirea responsabilului naţional cu autorizarea finanţării PHARE, ISPA şi SAPARD

 • Decizia nr. 25/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 25/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (2)-(4) şi art. 8 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată, precum şi a ordonanţei, în ansamblul ei

 • Decizia nr. 250/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 250/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 132 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 251/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 251/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 581 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 252/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 252/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat

 • Decizia nr. 252/2006, Autoritatea Naţională de Reglementare în Dom. Gazelor Naturale

  Decizia nr. 252/2006 pentru modificarea criteriilor şi metodelor privind aprobarea preţurilor şi stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale

 • Decizia nr. 253/2006, Autoritatea Naţională de Reglementare în Dom. Gazelor Naturale

  Decizia nr. 253/2006 privind modificarea şi completarea Contractului-cadru de înmagazinare subterană a gazelor naturale

 • Decizia nr. 253/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 253/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 254/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 254/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 165 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 255/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 255/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2481 din Codul penal, precum şi a dispoziţiilor art. 272 pct. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 256/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 256/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi ale art. 2 alin. (1) lit. a), l) şi p) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 257/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 257/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 258/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 258/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2005 pentru abrogarea alin. (2) al art. 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor

 • Decizia nr. 259/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 259/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale

 • Decizia nr. 26/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 26/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 327 alin. 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 26/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 26/2006 pentru desemnarea domnului secretar de stat Marian Petrache în calitate de preşedinte al Comisiei privind determinarea oportunităţii proiectelor, constituită pentru aplicarea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural

 • Decizia nr. 260/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 260/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 şi art. 72 din Codul penal

 • Decizia nr. 260/2006, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 260/2006 privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin retransmitere prin cablu a operelor muzicale, precum şi publicarea Metodologiei privind utilizarea prin retransmitere prin cablu a operelor muzicale

 • Decizia nr. 261/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 261/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. 1 şi 2, art. 299-316, art. 335 şi art. 338 din Codul de procedură civilă, precum şi ale art. 43, art. 44, art. 45 şi art. 49 din Legea sindicatelor nr. 54/2003

 • Decizia nr. 262/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 262/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 alin. (1) lit. a) şi art. 169 alin. (1) şi (11) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 263/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 263/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1672 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 264/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 264/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 pct. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România

 • Decizia nr. 265/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 265/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2821 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 266/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 266/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă

 • Decizia nr. 267/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 267/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 lit. g) din anexa nr. 2 (Regulamentul-cadru al asociaţiilor de proprietari) la Legea locuinţei nr. 114/1996, precum şi ale art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 85/2001 privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

 • Decizia nr. 268/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 268/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 269/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 269/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 27/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 27/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 300 alin. 3 şi art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 27/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 27/2006 privind constituirea Comitetului de coordonare pentru accelerarea implementării Strategiei Guvernului României de îmbunătăţire a situaţiei romilor

 • Decizia nr. 270/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 270/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, precum şi persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive

 • Decizia nr. 271/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 271/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 3 teza finală din Codul de procedură civilă