• Decizia nr. 171/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 171/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

 • Decizia nr. 172/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 172/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 172/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 172/2006 privind numirea domnului Bogdan Lehel Lorand în funcţia de consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

 • Decizia nr. 172/2006, Consiliul Europei

  Decizia nr. 172/2006 de implementare a Poziţiei comune 2004/852/PESC privind măsurile restrictive adoptate împotriva Republicii Cote D’Ivoire

 • Decizia nr. 173/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 173/2006 pentru eliberarea domnului Mihai Constantin Şeitan din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi de preşedinte al Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale

 • Decizia nr. 173/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 173/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 303 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 174/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 174/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 206 din Codul penal

 • Decizia nr. 174/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 174/2006 pentru numirea domnului Mihai Constantin Şeitan în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale

 • Decizia nr. 175/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 175/2006 pentru numirea doamnei Maria Mota în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (ANES)

 • Decizia nr. 175/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 175/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 57 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 176/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 176/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1403 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 176/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 176/2006 privind constatarea încetării raporturilor de serviciu ale domnului Alexe Gavrilă, secretar general al Agenţiei Naţionale pentru Sport

 • Decizia nr. 177/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 177/2006 privind eliberarea domnului Adrian Henorel Niţu din funcţia de consilier de stat al ministrului de stat pentru coordonarea activităţilor din domeniul economic

 • Decizia nr. 177/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 177/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 178/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 178/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 153 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 178/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 178/2006 pentru promovarea temporară a domnului Gheorghe Dobre în funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Integrării Europene

 • Decizia nr. 179/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 179/2006 privind numirea domnului Badea Mihail-Dragoş în funcţia de asistent de cabinet în cadrul Cancelariei Primului-Ministru – Cabinetul Primului-Ministru

 • Decizia nr. 179/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 179/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru şi ale art. 3731 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 18/2005, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 18/2005 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la confiscarea specială a mijlocului de transport în cazul infracţiunilor prevăzute de art. 2-10 din Legea nr. 143/2000- SECŢIILE UNITE -

 • Decizia nr. 18/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 18/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 58 alin. (1) teza întâi din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

 • Decizia nr. 18/2006, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 18/2006 pentru publicarea în M.Of. al României, Partea I, a Protocolului având drept obiect Metodologia privind utilizarea repertoriului de opere cinematografice şi a altor opere audiovizuale al organismelor de gestiune colectivă a drepturilor de autor prin comunicare publică şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor: regizorului sau realizatorului, în calitate de autor principal, autorului adaptării, autorului scenariului, autorului dialogului

 • Decizia nr. 18/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 18/2006 pentru revocarea din funcţia de membru din cadrul Comisiei speciale de retrocedare a domnului Decebal Adrian Ghinoiu şi pentru numirea în această funcţie a doamnei Ioana Banu în cadrul aceleiaşi comisii

 • Decizia nr. 180/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 180/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (4) din Legea nr. 314/2001 pentru reglementarea situaţiei unor societăţi comerciale

 • Decizia nr. 180/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 180/2006 privind numirea domnului Panaite Toader în funcţia de curier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru – Cabinetul Primului-Ministru

 • Decizia nr. 181/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 181/2006 pentru numirea domnului Anton Anton în funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică

 • Decizia nr. 181/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 181/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 454 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 182/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 182/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 182/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 182/2006 privind eliberarea domnului Aleodor Marian Frâncu din funcţia de şef al Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 183/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 183/2006 privind încetarea raporturilor de serviciu ale doamnei Delia Ruxandra Mucică, secretar general al Ministerului Culturii şi Cultelor

 • Decizia nr. 183/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 183/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. 2 şi 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 184/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 184/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 şi art. 3 din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice, precum şi a dispoziţiilor art. 274 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 184/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 184/2006 privind constituirea Comisiei pregătitoare a şedinţei comune a Guvernelor României şi Republicii Ungare

 • Decizia nr. 185/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 185/2006 privind constatarea încetării mandatului vicepreşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, domnul Mircea Lupu

 • Decizia nr. 185/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 185/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 665, 666 şi 676 din Codul civil

 • Decizia nr. 186/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 186/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. III alin. (21)-(24) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

 • Decizia nr. 186/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 186/2006 privind constatarea încetării raporturilor de serviciu ale domnului George Diga, secretar general al Ministerului Sănătăţii Publice

 • Decizia din 23.01.2006, Agenţia Naţională Antidoping

  Decizia pentru aprobarea Standardelor minime de calitate ale programelor de prevenire a consumului de droguri în şcoală din 23.01.2006

 • Decizia nr. 187/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 187/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 591 şi 60 din Codul penal

 • Decizia nr. 187/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 187/2006 privind eliberarea doamnei Giliola-Atena Ciorteanu din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Decizia nr. 187/2006, Consiliul Naţional al Audiovizualului

  Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual

 • Decizia nr. 188/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 188/2006 privind numirea domnului Botez C. Constantin în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Decizia nr. 188/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 188/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 şi 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii

 • Decizia nr. 189/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 189/2006 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 189/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 189/2006 pentru stabilirea componenţei nominale şi a preşedintelui Comisiei privind determinarea oportunităţii proiectelor, constituită pentru aplicarea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural

 • Decizia nr. 19/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 19/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 19/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 19/2006 pentru numirea domnului Dan Cristian Stoica în funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei

 • Decizia nr. 19/2005, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 19/2005 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, privind data de la care amânarea executării pedepsei închisorii produce efecte

 • Decizia nr. 190/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 190/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 48 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăţilor comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului şi consolidarea unor privatizări

 • Decizia nr. 190/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 190/2006 pentru eliberarea domnului Răzvan Orăşanu din funcţia de preşedinte al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Decizia nr. 191/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 191/2006 pentru numirea domnului Teodor Atanasiu în funcţia de preşedinte al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Decizia nr. 191/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 191/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. 1, 2 şi 5, ale art. 331, 332, 333 şi ale art. 386 alin. 1 lit. b) din Codul de procedură penală, precum şi ale art. 95 şi 97 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

 • Decizia nr. 192/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 192/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II alin. (3) din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă

 • Decizia nr. 192/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 192/2006 privind numirea domnului Anghel Ion în funcţia publică de secretar general al Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor

 • Decizia nr. 193/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 193/2006 privind numirea domnului Tufă Radian Doru în funcţia publică de secretar general al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului

 • Decizia nr. 193/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 193/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. II alin. (4) din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă

 • Decizia nr. 194/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 194/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 din O.G. nr. 3/2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit O.U.G. nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar

 • Decizia nr. 194/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 194/2006 pentru eliberarea domnului Gheorghe Buliga din funcţia de preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale

 • Decizia nr. 195/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 195/2006 pentru numirea domnului Bogdan Găbudeanu în funcţia de preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale

 • Decizia nr. 195/2006, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 195/2006 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din 20 iunie 2006 privind stabilirea modalităţii de împărţire, între organismele de gestiune colectivă DACIN-SARA şi UPFAR-ARGOA, a procentului de 50% cuvenit titularilor de drepturi de autor pentru retransmiterea prin cablu a operelor audiovizuale din procentul de 1,5% cuvenit titularilor de drepturi de autor pentru retransmiterea prin cablu a operelor lor

 • Decizia nr. 195/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 195/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 51 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate

 • Decizia nr. 196/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 196/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) – sintagma imobile naţionalizate prin Decretul nr. 92/1950 pentru naţionalizarea unor imobile, cu modificările şi completările ulterioare – şi lit. h) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 196/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 196/2006 pentru numirea doamnei Mihaela Arteni în calitate de membru al Consiliului de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

 • Decizia nr. 197/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 197/2006 pentru numirea doamnei Mihaela Cristina Mostavi în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap

 • Decizia nr. 197/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 197/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 117 alin. (7), (8) şi (9) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 198/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 198/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 205 din Codul penal

 • Decizia nr. 198/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 198/2006 privind eliberarea, la cerere, a domnului Csibi Vencel-Iosif din funcţia de consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

 • Decizia nr. 199/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 199/2006 privind numirea doamnei Enache Mihaela în funcţia de consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

 • Decizia nr. 199/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 199/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 2/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 2/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1081 alin. 1 pct. 1 lit. a) şi b) şi ale art. 1085 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 2/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 2/2006 pentru numirea doamnei Bîtu Alice Cezarina în funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice

 • Decizia nr. 2/2006, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Decizia nr. 2/2006 privind încetarea concesiunii activităţilor miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Prăjeşti

 • Decizia nr. 2/2006, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 2/2006 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la încadrarea juridică a faptei de însuşire pe nedrept de cabluri, linii, echipamente şi instalaţii de telecomunicaţii, radiocomunicaţii, precum şi componente de comunicaţii- SECŢIILE UNITE -

 • Decizia nr. 2/2006, Senatul României

  Decizia nr. 2/2006 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 15-19 martie 2006

 • Decizia nr. 2/2006, Comisia Centrală Fiscală

  Decizia nr. 2/2006 a Comisiei fiscale centrale

 • Decizia nr. 20/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 20/2006 privind revocarea doamnei Lucia Uţă din calitatea de membru al Consiliului de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

 • Decizia nr. 20/2005, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 20/2005 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la admisibilitatea cererilor prin care se solicită obligarea debitorilor ce nu-şi îndeplinesc obligaţiile de a face sau de a nu face la plata de daune cominatorii, după intrarea în vigoare a art. 5803 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 20/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 20/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 70 din Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie şi art. 21 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivă

 • Decizia nr. 200/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 200/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (1) lit. d) şi e), art. 25, art. 82 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, precum şi a dispoziţiilor art. 52 alin. 5 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 200/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 200/2006 privind constatarea încetării raporturilor de serviciu, pentru funcţia de secretar general adjunct al Ministerului Economiei şi Comerţului, ale domnului Adrian Constantin

 • Decizia nr. 201/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 201/2006 privind promovarea temporară a doamnei Florea Doiniţa în funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Externe, pe durata suspendării din funcţia publică a titularului funcţiei publice

 • Decizia nr. 201/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 201/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri

 • Decizia nr. 202/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 202/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase în România

 • Decizia nr. 202/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 202/2006 privind promovarea temporară a domnului Iordache Mihai în funcţia publică de secretar general al Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale

 • Decizia nr. 203/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 203/2006 privind abrogarea unor decizii ale primului-ministru, având ca obiect înfiinţarea de comisii sau comitete interministeriale

 • Decizia nr. 203/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 203/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3531 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 204/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 204/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului

 • Decizia nr. 204/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 204/2006 privind unele măsuri pentru reactualizarea componenţei nominale a Comisiei pentru bursa specială Guvernul României, aprobată prin Decizia primului-ministru nr. 393/2005

 • Decizia nr. 205/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 205/2006 pentru eliberarea doamnei Sima Livia din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Turism

 • Decizia nr. 205/2006, Consiliul Europei

  Decizia nr. 205/2006 de aplicare a Poziţiei Comune 2004/694/PESC privind măsurile suplimentare emise în vederea susţinerii implementării efective a mandatului Tribunalului Penal Internaţional pentru fosta Iugoslavie (TPI)

 • Decizia nr. 205/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 205/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic Sidex – S.A. Galaţi şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2005, în ansamblul ei

 • Decizia nr. 206/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 206/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 158 alin. 3 teza întâi din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 206/2006, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 206/2006 privind avizarea constituirii şi funcţionării ca organism de gestiune colectivă a drepturilor conexe ale producătorilor de fonograme în domeniul muzical a Asociaţiei pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România

 • Decizia nr. 206/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 206/2006 pentru eliberarea domnului Constantin Liviu Cepoi din funcţia de vicepreşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Sport

 • Decizia nr. 207/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 207/2006 pentru numirea domnului Valentin Vasilescu în funcţia de vicepreşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Sport

 • Decizia nr. 207/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 207/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 6 şi 7 din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă

 • Decizia nr. 208/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 208/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului

 • Decizia nr. 208/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 208/2006 privind promovarea temporară a domnului Eugen Preda în funcţia publică de secretar general al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

 • Decizia nr. 209/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 209/2006 privind numirea domnului Virgil Ştefan Niţulescu în funcţia publică de secretar general al Ministerului Culturii şi Cultelor

 • Decizia nr. 209/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 209/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 303 şi ale art. 306 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 21/2005, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 21/2005 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la aplicarea unor dispoziţii ale Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996