• Decizia nr. 787/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 787/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (6) teza finală din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizia nr. 788/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 788/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3859 alin. 1 pct. 18 şi pct. 19 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 789/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 789/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie

 • Decizia nr. 79/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 79/2006 privind numirea domnului Ion-Mircea Plângu în funcţia de secretar de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 79/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 79/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 300 şi art. 38518 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 793/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 793/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (2) din Legea nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea poliţiei politice comuniste

 • Decizia nr. 796/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 796/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 797/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 797/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 32 alin. (2) şi art. 33 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 798/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 798/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 369/2004 privind aplicarea Convenţiei asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr. 100/1992

 • Decizia nr. 799/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 799/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) şi alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Decizia nr. 8/2006, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 8/2006 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 450 alin. 2 din Codul de procedură penală referitoare la fixarea termenului după expirarea căruia poate fi reînnoită cererea sau propunerea de acordare a liberării condiţionate

 • Decizia nr. 8/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 8/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 8/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 8/2006 pentru numirea domnului general-maior (av.) Croitoru Ilie Constantin în funcţia de director general al Direcţiei Generale de Informaţii a Apărării din cadrul Ministerului Apărării Naţionale

 • Decizia nr. 8/2005, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 8/2005 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la modul de sesizare a instanţei de judecată în cazul infracţiunilor la care se referă art. 279 alin. 2 lit. a) din Codul de procedură penală, săvârşite de poliţiştii care au calitatea de organe de cercetare penală ale poliţiei judiciare

 • Decizia nr. 8/2006, Colegiul Medicilor din România – CMR

  Decizia nr. 8/2006 privind punerea în aplicare a unor dispoziţii legale

 • Decizia nr. 8/2006, Senatul României

  Decizia nr. 8/2006 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 13-18 noiembrie 2006

 • Decizia nr. 80/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 80/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 171 alin. 4 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 80/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 80/2006 privind numirea domnului Corneliu Dobriţoiu în funcţia de secretar de stat pentru integrare euroatlantică şi politica de apărare la Ministerul Apărării Naţionale

 • Decizia nr. 800/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 800/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 1, 3 şi 4 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 804/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 804/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 399 şi art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 805/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 805/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 807/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 807/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 128 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

 • Decizia nr. 81/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 81/2006 privind eliberarea doamnei Tue Amelia din funcţia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 81/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 81/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 36 alin. 1 pct. 1 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

 • Decizia nr. 812/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 812/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului

 • Decizia nr. 813/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 813/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 lit. b) şi ale art. 11 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 • Decizia nr. 817/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 817/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 • Decizia nr. 818/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 818/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 67 alin. 2 şi 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 82/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 82/2006 pentru eliberarea domnului Ionel Manţog din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei şi Comerţului

 • Decizia nr. 82/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 82/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a Deciziei ministrului finanţelor publice nr. 3/2002 pentru aprobarea soluţiilor referitoare la aplicarea unor prevederi privind impozitul pe profit şi taxa pe valoarea adăugată

 • Decizia nr. 824/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 824/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1, art. 21 şi art. 133 alin. (3) din Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 826/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 826/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 45 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 828/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 828/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. 5 din Codul penal, cu referire la art. 146 din acelaşi cod

 • Decizia nr. 83/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 83/2006 privind numirea doamnei Filip Cătălina în funcţia de curier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 83/2005, Consiliul Europei

  Decizia nr. 83/2005 de implementare a Poziţiei Comune 2004/293/PESC de actualizare a măsurilor restrictive în scopul susţinerii implementării efective a mandatului Tribunalului Penal Internaţional pentru fosta Iugoslavie (TPI) (2005/83/PESC)

 • Decizia nr. 83/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 83/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 30 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice

 • Decizia nr. 830/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 830/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (6), art. 8 alin. (1), art. 11 alin. (1) şi art. 18 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 836/2006, Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

  Decizia nr. 836/2006 privind aprobarea Procedurii de selecţie comparativă pentru acordarea unei licenţe de utilizare a frecvenţelor radioelectrice în vederea furnizării de reţele şi servicii de comunicaţii mobile de bandă largă în benzile de frecvenţe 410-415/420-425 MHz

 • Decizia nr. 84/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 84/2006 privind eliberarea domnului Marius Bălu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Apărării Naţionale

 • Decizia nr. 84/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 84/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 846/2005, Consiliul Europei

  Decizia nr. 846/2005 de implementare a Poziţiei comune 2005/440/PESC prin care se instituie măsuri restrictive împotriva Republicii Democrate Congo şi se abrogă Poziţia comună 2002/829/PESC

 • Decizia nr. 848/2006, Autoritatea Naţională de Reglementare în Dom. Gazelor Naturale

  Decizia nr. 848/2006 pentru modificarea Regulamentului de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.231/2004

 • Decizia nr. 849/2006, Autoritatea Naţională de Reglementare în Dom. Gazelor Naturale

  Decizia nr. 849/2006 pentru modificarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.342/2004 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea şi verificarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale şi a Regulamentului pentru autorizarea şi verificarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale

 • Decizia nr. 85/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 85/2006 pentru eliberarea domnului Koto Jozsef din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei şi Cercetării

 • Decizia nr. 85/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 85/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 45 şi ale art. 46 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

 • Decizia nr. 85/2006, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 85/2006 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din 13 aprilie 2006, având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi pentru radiodifuzarea repertoriului de prestaţii artistice din domeniul audiovizual de către organismele de televiziune

 • Decizia nr. 86/2006, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 86/2006 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din 13 aprilie 2006 privind stabilirea modalităţii de repartizare între organismele de gestiune colectivă beneficiare a remuneraţiei compensatorii pentru copia privată colectată de către organismele colectori unici

 • Decizia nr. 86/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 86/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi ale art. 49 alin. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor

 • Decizia nr. 86/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 86/2006 pentru numirea doamnei Pasztor Gabriella în funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei şi Cercetării

 • Decizia nr. 87/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 87/2006 pentru eliberarea domnului Claudiu Doltu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice

 • Decizia nr. 87/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 87/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 88/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 88/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1312 alin. (9) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

 • Decizia nr. 88/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 88/2006 pentru eliberarea domnului Aurel Neţin din funcţia de secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei

 • Decizia nr. 89/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 89/2006 pentru numirea domnului Adrian Cosmin Vieriţa în funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe

 • Decizia nr. 89/2006, Autorit. Naţ. de Suprav. a Preluc. Datelor cu Caracter Personal

  Decizia nr. 89/2006 privind stabilirea categoriilor de operaţiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, susceptibile de a prezenta riscuri speciale pentru drepturile şi libertăţile persoanelor

 • Decizia nr. 89/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 89/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. a), art. 16, 26, 33, 34 şi 36 din Legea concurenţei nr. 21/1996

 • Decizia nr. 890/2005, Consiliul Europei

  Decizia nr. 890/2005 de implementare a Poziţiei Comune 2004/179/PESC privind măsurile restrictive emise împotriva conducerii regiunii Transnistria din Republica Moldova (2005/890/PESC)

 • Decizia nr. 9/2006, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 9/2006 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la competenţa de soluţionare, în primă instanţă, a cererilor având ca obiect obligarea persoanei juridice notificate, deţinătoare a imobilului, să emită sau dispoziţie motivată de restituire în natură ori de acordare de despăgubiri potrivit Legii nr 10/2001

 • Decizia nr. 9/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 9/2006 pentru modificarea art. 1 din Decizia primului-ministru nr. 417/2005 privind suspendarea mandatului unui membru al Colegiului director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării

 • Decizia nr. 9/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 9/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 91 alin. (4) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

 • Decizia nr. 9/2006, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 9/2006 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România – Asociaţia pentru Drepturi de Autor (UCMR-ADA) drept colector al remuneraţiilor cuvenite titularilor de drepturi pentru înregistrările audiovizuale ale operelor muzicale pe suporturi

 • Decizia nr. 9/2005, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 9/2005 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 84 alin. 1 pct. 2 din Legea nr. 59/1934 în raport cu reglementarea dată, prin art. 215 alin. 4 din Codul penal, faptelor de înşelăciune săvârşite în legătură cu emiterea unui cec

 • Decizia nr. 9/2006, Senatul României

  Decizia nr. 9/2006 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 11-14 decembrie 2006

 • Decizia nr. 90/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 90/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă

 • Decizia nr. 90/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 90/2006 pentru numirea domnului Călin Ovidiu-Vasile în funcţia de secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei

 • Decizia nr. 90/2006, Autorit. Naţ. de Suprav. a Preluc. Datelor cu Caracter Personal

  Decizia nr. 90/2006 privind cazurile în care nu este necesară notificarea prelucrării unor date cu caracter personal

 • Decizia nr. 9012/2006, Ministerul Educaţiei şi Cercetării

  Decizia nr. 9012/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea înlesnirilor la plata obligaţiilor bugetare restante pentru unităţile de cercetare-dezvoltare sub formă de ajutor de stat, evaluarea şi monitorizarea programelor de investiţii ale unităţilor de cercetare-dezvoltare beneficiare

 • Decizia nr. 91/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 91/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 • Decizia nr. 91/2006, Autorit. Naţ. de Suprav. a Preluc. Datelor cu Caracter Personal

  Decizia nr. 91/2006 privind cazurile în care este permisă notificarea simplificată a prelucrării datelor cu caracter personal

 • Decizia nr. 91/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 91/2006 privind constituirea Comisiei interministeriale de evaluare a Acordului cu federaţiile sindicale reprezentative din învăţământ şi de negociere cu acestea

 • Decizia nr. 92/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 92/2006 pentru numirea domnului Popescu Cosmin Mihai în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei şi Comerţului

 • Decizia nr. 92/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 92/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România

 • Decizia nr. 93/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 93/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7201 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 93/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 93/2006 privind numirea doamnei Bogdan Mioara în funcţia publică de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului

 • Decizia nr. 94/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 94/2006 privind numirea doamnei Petrescu Gabriela Elena în funcţia publică de secretar general al Oficiului Român pentru Adopţii

 • Decizia nr. 94/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 94/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3851 alin. 1 lit. e) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 95/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 95/2006 privind constituţionalitatea dispoziţiilor art. 20 alin. (5) fraza a doua din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 154/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005, aprobată prin Legea adoptată de Parlament în şedinţa din data de 20 decembrie 2005

 • Decizia nr. 95/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 95/2006 pentru eliberarea domnului Silviu Bian din funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei

 • Decizia nr. 96/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 96/2006 privind numirea domnului Silviu Bian în funcţia de preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

 • Decizia nr. 96/2006, Consiliul Europei

  Decizia nr. 96/2006 de implementare a Poziţiei Comune 2004/179/PESC privind măsurile restrictive emise împotriva conducerii regiunii Transnistria din Republica Moldova (2006/96/PESC)

 • Decizia nr. 96/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 96/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 48 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăţilor comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului şi consolidarea unor privatizări, modificate prin articolul unic al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2005

 • Decizia nr. 967/2006, Autoritatea Naţională de Reglementare în Dom. Gazelor Naturale

  Decizia nr. 967/2006 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de funcţionare a Comisiei de soluţionare a refuzului accesului la sistemele de transport, distribuţie, înmagazinare subterană a gazelor naturale şi la conductele din amonte, aprobat prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.345/2004

 • Decizia nr. 968/2006, Autoritatea Naţională de Reglementare în Dom. Gazelor Naturale

  Decizia nr. 968/2006 privind aprobarea Codului tehnic al gazelor petroliere lichefiate (GPL)

 • Decizia nr. 97/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 97/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 97/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 97/2006 privind eliberarea domnului Ludovic Fodor din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 98/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 98/2006 privind numirea domnului Ludovic Fodor în funcţia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 98/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 98/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 8 lit. c) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 99/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 99/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2821 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 99/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 99/2006 privind numirea doamnei Fekete Emoke în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru