• Decizia nr. 699/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 699/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 122 pct. 3 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului

 • Decizia nr. 7/2006, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Decizia nr. 7/2006 privind încetarea concesiunii miniere de explorare a granodioritului din perimetrul Valea Ieşelniţa

 • Decizia nr. 7/2006, Comisia Centrală Fiscală

  Decizia nr. 7/2006 privind art. 2 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17/2000, pct. 1.3 din Normele de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 401/2000

 • Decizia nr. 7/2006, Colegiul Medicilor Dentişti din România – CMDR

  Decizia nr. 7/2006 privind stabilirea formei şi dimensiunii firmei cabinetelor medico-dentare

 • Decizia nr. 7/2006, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 7/2006 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 140 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură penală, referitoare la încetarea de drept a măsurilor preventive

 • Decizia nr. 7/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 7/2006 pentru abrogarea Deciziei primului-ministru nr. 595/2005 privind numirea domnului Nicolae Alexandri în funcţia de subprefect al judeţului Prahova

 • Decizia nr. 7/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 7/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 85, art. 93 şi art. 94 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice

 • Decizia nr. 7/2006, Autoritatea Naţională de Reglementare în Dom. Gazelor Naturale

  Decizia nr. 7/2006 pentru modificarea şi completarea Contractului-cadru de distribuţie a gazelor naturale

 • Decizia nr. 7/2006, Senatul României

  Decizia nr. 7/2006 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 4-6 octombrie 2006

 • Decizia nr. 7/2006, Colegiul Medicilor din România – CMR

  Decizia nr. 7/2006 privind modificarea organizării activităţii de acordare a avizelor anuale pentru prelungirea activităţii medicilor care au împlinit vârsta legală de pensionare

 • Decizia nr. 70/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 70/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 133 alin. (3) şi art. 137 alin. (1) din Codul de procedură fiscală şi ale art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 70/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 70/2006 pentru eliberarea domnului Leuştean Lucian din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

 • Decizia nr. 700/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 700/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 138 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 700/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 700/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 701/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 701/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 pct. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România

 • Decizia nr. 701/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 701/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 şi art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat

 • Decizia nr. 702/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 702/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Decizia nr. 703/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 703/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă

 • Decizia nr. 704/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 704/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 461 alin. 1 lit. d) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 705/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 705/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 23/1969 privind executarea pedepselor, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2003 privind unele drepturi ale persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2005 pentru modificarea Legii nr. 301/2004 – Codul penal şi a Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 706/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 706/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 387 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 707/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 707/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2151 din Codul penal

 • Decizia nr. 708/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 708/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. IX pct. 5 din Legea nr. 281/2003 privind modificarea şi completarea Codului de procedură penală şi a unor legi speciale

 • Decizia nr. 709/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 709/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. 2-5 din Codul penal

 • Decizia nr. 71/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 71/2006 pentru numirea domnului Leuştean Lucian în funcţia publică de secretar general al Ministerului Afacerilor Externe

 • Decizia nr. 71/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 71/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 62 alin. (1) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

 • Decizia nr. 710/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 710/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

 • Decizia nr. 711/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 711/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 şi art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe

 • Decizia nr. 712/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 712/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 713/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 713/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 119 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 714/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 714/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7201 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 715/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 715/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 133 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 716/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 716/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II alin. (3) din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă

 • Decizia nr. 717/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 717/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) şi alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Decizia nr. 718/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 718/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 79 alin. (1), (3) şi (7) şi ale art. 287 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 719/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 719/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (2) şi ale art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2005 pentru accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate Agenţiei Domeniilor Statului de către partenerii contractuali

 • Decizia nr. 72/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 72/2006 pentru eliberarea domnului Virgil Păunescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii Publice

 • Decizia nr. 72/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 72/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 720/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 720/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 302 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 721/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 721/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 269 alin. (1) şi (2) din Codul muncii şi art. 21 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

 • Decizia nr. 722/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 722/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 pct. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 723/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 723/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 55 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

 • Decizia nr. 724/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 724/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 161 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

 • Decizia nr. 725/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 725/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 726/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 726/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 68 alin. 4 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 727/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 727/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 156 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 728/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 728/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor pct. 6 din nota la anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor

 • Decizia nr. 729/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 729/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a art. 37 şi art. 38 din Codul familiei

 • Decizia nr. 73/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 73/2006 pentru numirea domnului Matei Dumitru în funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei şi Cercetării

 • Decizia nr. 73/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 73/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2821 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 730/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 730/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 731/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 731/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe Ionescu-Şişeşti

 • Decizia nr. 732/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 732/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 47 alin. (4) şi art. 60 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

 • Decizia nr. 733/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 733/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 570 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 734/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 734/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 454 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 737/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 737/2006 privind respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 22 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 74/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 74/2006 privind eliberarea domnului Romeo-Florin Nicoară din funcţia de consilier de stat din cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 74/2006, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 74/2006 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din 10 aprilie 2006, având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune

 • Decizia nr. 74/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 74/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2005 pentru reglementarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor de personal în anul 2005

 • Decizia nr. 742/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 742/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe

 • Decizia nr. 743/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 743/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14, art. 346 alin. 1 şi art. 348 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 744/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 744/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2821 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 745/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 745/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 132 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi a prevederilor art. 29 alin. (6) teza întâi din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizia nr. 746/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 746/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 274 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 747/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 747/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (2) din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivă

 • Decizia nr. 748/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 748/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 lit. c) şi art. 77-85 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, ale art. 43 şi art. 44 din Codul comercial, precum şi a dispoziţiilor art. 1019-1021 din Codul civil

 • Decizia nr. 749/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 749/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului

 • Decizia nr. 75/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 75/2006 privind numirea domnului Romeo-Florin Nicoară în funcţia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru – Cabinetul Primului-Ministru

 • Decizia nr. 75/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 75/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase în România

 • Decizia nr. 75/2006, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 75/2006 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din 10 aprilie 2006, având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea, directă sau indirectă, a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de televiziune

 • Decizia nr. 750/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 750/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 213 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 751/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 751/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 161 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

 • Decizia nr. 752/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 752/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 754/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 754/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 756/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 756/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5803 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 757/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 757/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (6) teza a doua din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizia nr. 758/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 758/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 454 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 759/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 759/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 581 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 76/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 76/2006 privind eliberarea domnului Gheorghe-Mirel Taloş din funcţia de secretar de stat din cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 76/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 76/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

 • Decizia nr. 760/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 760/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II alin. (3) din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă

 • Decizia nr. 761/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 761/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară

 • Decizia nr. 762/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 762/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România

 • Decizia nr. 765/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 765/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 79 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 768/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 768/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 77/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 77/2006 privind numirea domnului Gheorghe-Mirel Taloş în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 77/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 77/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2811 din Codul penal

 • Decizia nr. 770/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 770/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 78 alin. (1) din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat

 • Decizia nr. 771/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 771/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), ale art. 6 şi art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 295/2002, cu modificările şi completările ulterioare

 • Decizia nr. 773/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 773/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 93 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 774/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 774/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 23 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile regulate de transport public local de călători

 • Decizia nr. 775/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 775/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) şi art. 20 lit. b) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, ale art. 10 alin. (1) şi art. 37 alin. (1) lit. c) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.010/2006, precum şi Dispoziţia primarului municipiului Reşiţa nr. 364/2.02.2006

 • Decizia nr. 776/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 776/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 205 din Codul penal

 • Decizia nr. 777/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 777/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 284 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 78/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 78/2006 privind eliberarea domnului Ion-Mircea Plângu din funcţia de secretar de stat pentru integrare euroatlantică şi politica de apărare la Ministerul Apărării Naţionale

 • Decizia nr. 78/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 78/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 782/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 782/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 98 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 783/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 783/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278 şi art. 2781 alin. 8 lit. a) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 784/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 784/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă

 • Decizia nr. 785/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 785/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 81 alin. 3 din Codul penal