• Decizia nr. 655/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 655/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) şi art. 276 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 655/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 655/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 22 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 656/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 656/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 56, art. 57 şi ale art. 106 alin. (1) lit. D din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului

 • Decizia nr. 656/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 656/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 71 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi ale art. 33 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

 • Decizia nr. 657/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 657/2006 referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 33/2006 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării Băncii Comerciale Române – S.A.

 • Decizia nr. 657/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 657/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe

 • Decizia nr. 658/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 658/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 27 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale

 • Decizia nr. 658/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 658/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 137 şi art. 141 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală şi ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizia nr. 659/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 659/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 659/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 659/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 49-51, art. 168, art. 282 alin. 2 şi art. 299 din Codul de procedură civilă, precum şi ale art. 12 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului

 • Decizia nr. 66/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 66/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 30 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice

 • Decizia nr. 66/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 66/2006 privind eliberarea domnului Ion Taban din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activităţilor din domeniile mediului de afaceri şi întreprinderilor mici şi mijlocii

 • Decizia nr. 660/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 660/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. 2, art. 40 alin. 2, art. 372, art. 373, art. 3731 alin. 2 şi art. 376 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 660/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 660/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 58 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 661/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 661/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1312 alin. (9) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

 • Decizia nr. 661/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 661/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 32 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 662/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 662/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 alin. (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 662/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 662/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 173 alin. 2 şi 3 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară

 • Decizia nr. 663/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 663/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 10/2001, art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000, art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999, art. III cuprins în titlul II al Legii nr. 247/2005 şi art. VI alin. (4) teza a doua din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 184/2002

 • Decizia nr. 663/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 663/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 133 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, ale art. 240 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizia nr. 664/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 664/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3733 alin. 11 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 665/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 665/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3731 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 665/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 665/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 409 alin. 1 şi 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 666/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 666/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1175 şi art. 1191 alin. 1 din Codul civil

 • Decizia nr. 666/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 666/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 667/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 667/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 • Decizia nr. 667/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 667/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 şi art. 299 alin. 3 din Codul de procedură civilă, ale art. II din Legea nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea şi completarea Codului de procedură civilă, precum şi a dispoziţiilor art. 25 alin. 3 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească

 • Decizia nr. 668/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 668/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 55 alin. (1) şi (2) şi art. 130 alin. (4) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi ale art. 29 alin. (6) teza întâi din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizia nr. 668/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 668/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 669/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 669/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3191 şi art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 669/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 669/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale

 • Decizia nr. 67/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 67/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 32/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare şi ale art. 3 lit. c) alin. 1, 2 şi 4 din anexa nr. 2 (Regulamentul-cadru al asociaţiilor de proprietari) la Legea locuinţei nr. 114/1996

 • Decizia nr. 67/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 67/2006 pentru eliberarea doamnei Cecilia Paloma Rodica Petrescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei şi Cercetării

 • Decizia nr. 67/2005, Colegiul Medicilor din România – CMR

  Decizia nr. 67/2005 privind stabilirea sistemului de credite de educaţie medicală continuă, pe baza căruia se evaluează activitatea de perfecţionare profesională a medicilor, a criteriilor şi normelor de acreditare a educaţiei medicale continue, precum şi a criteriilor şi normelor de acreditare a furnizorilor de educaţie medicală continuă

 • Decizia nr. 670/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 670/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II din Legea nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea şi completarea Codului de procedură civilă şi ale art. II din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă

 • Decizia nr. 670/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 670/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 671/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 671/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 671/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 671/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3041 şi art. 305 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 672/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 672/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 317 alin. 1 teza finală din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 672/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 672/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1073 şi art. 1082 din Codul civil

 • Decizia nr. 673/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 673/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 673/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 673/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (1) şi (4), art. 15 şi art. 28 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 674/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 674/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II alin. (1) şi (3) din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă

 • Decizia nr. 674/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 674/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 48 din O.U.G. nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăţilor comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului şi consolidarea unor privatizări, precum şi a O.U.G. nr. 54/2005 pentru modificarea art. 48 din O.U.G. nr. 26/2004

 • Decizia nr. 675/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 675/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. 3 şi 4 din Codul penal

 • Decizia nr. 675/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 675/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 75 alin. (1) lit. a), art. 76 alin. (1) şi alin. (2) lit. b) şi c) şi ale art. 81 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, precum şi a dispoziţiilor art. 21 alin. (4) teza a doua lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România

 • Decizia nr. 676/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 676/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 313/1879 pentru anularea clauzei penale din oarecari contracte şi pentru adaosul unui alineat la art. 1089 din Codul civil

 • Decizia nr. 676/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 676/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 19 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 677/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 677/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 134 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 677/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 677/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 678/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 678/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2821 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 678/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 678/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 48 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 679/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 679/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 22 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 679/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 679/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 68/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 68/2006 pentru eliberarea domnului Adrian Bădilă, la cerere, din funcţia de director general, cu rang de secretar de stat, al Institutului Naţional de Administraţie

 • Decizia nr. 68/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 68/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (11) şi (12) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri pentru monitorizarea postprivatizare a contractelor de vânzare-cumpărare de acţiuni deţinute de stat la societăţile comerciale

 • Decizia nr. 68/2005, Colegiul Medicilor din România – CMR

  Decizia nr. 68/2005 privind stabilirea procedurii de verificare şi atestare a nivelului profesional al medicilor care au întrerupt exercitarea profesiei ori s-au aflat într-o situaţie de incompatibilitate pe o perioadă mai mare de 5 ani

 • Decizia nr. 680/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 680/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, precum şi ale art. 3712 alin. 3, art. 401 alin. 11 şi ale art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 680/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 680/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278 şi 2781 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 681/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 681/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16 alin. (2) din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivă

 • Decizia nr. 681/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 681/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 56/2003 privind unele drepturi ale persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate

 • Decizia nr. 682/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 682/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. 2 lit. c) fraza a doua din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare

 • Decizia nr. 682/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 682/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. 1 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat

 • Decizia nr. 683/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 683/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 20 alin. (4) lit. a) din Legea concurenţei nr. 21/1996

 • Decizia nr. 683/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 683/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 lit. b) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

 • Decizia nr. 684/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 684/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 alin. (1), (2), (4) şi (5) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

 • Decizia nr. 684/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 684/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă

 • Decizia nr. 685/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 685/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 190 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 685/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 685/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 79 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 686/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 686/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 42 alin. (2) şi (6) şi ale art. 82 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

 • Decizia nr. 686/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 686/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 455 raportat la art. 453 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 687/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 687/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 18 teza a doua din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi ale art. 5 alin. (2) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare

 • Decizia nr. 687/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 687/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 133 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 688/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 688/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii şi ale art. 48 alin. (1) teza întâi şi art. 57 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

 • Decizia nr. 688/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 688/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 206 din Codul penal

 • Decizia nr. 689/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 689/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 şi art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2004 privind instituirea unor măsuri postprivatizare la Societatea Comercială Automobile Dacia – S.A.

 • Decizia nr. 689/2006, Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

  Decizia nr. 689/2006 privind modificarea şi completarea anexei la Decizia preşedintelui Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 563/2006 pentru aprobarea Procedurii de acordare a licenţelor de utilizare a frecvenţelor radioelectrice în vederea furnizării reţelelor şi serviciilor de comunicaţii mobile de generaţia a treia

 • Decizia nr. 689/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 689/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 137 alin. (3), art. 141 alin. (1), art. 144 alin. (2) lit. a) şi art. 185 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 69/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 69/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 471 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării

 • Decizia nr. 69/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 69/2006 pentru numirea domnului Dincă Dragoş Valentin în funcţia de director general, cu rang de secretar de stat, al Institutului Naţional de Administraţie

 • Decizia nr. 690/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 690/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 304 pct. 9 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 690/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 690/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizia nr. 691/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 691/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 691/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 691/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. 2 şi 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 692/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 692/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4041, art. 4042 şi art. 4043 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 692/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 692/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 693/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 693/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică

 • Decizia nr. 693/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 693/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 şi ale art. 6 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 694/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 694/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 91 alin. (3) lit. b), art. 93 alin. (1), art. 94 alin. (1) lit. a) şi art. 99 alin. (5) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, precum şi a dispoziţiilor art. 123 pct. 2 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 694/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 694/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, art. 26 alin. (1) lit. a) şi art. 28 alin. (2) teza întâi din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

 • Decizia nr. 695/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 695/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 23 alin. 3 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie

 • Decizia nr. 695/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 695/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 131 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

 • Decizia nr. 696/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 696/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. 2 din Codul de procedură civilă şi art. I pct. 26 din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă

 • Decizia nr. 696/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 696/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România

 • Decizia nr. 697/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 697/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) teza finală din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

 • Decizia nr. 697/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 697/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 698/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 698/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 107 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 698/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 698/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (3) din O.U.G. nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie şi ale art. 11 din Legea nr. 570/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice Electrica Dobrogea – S.A. şi Electrica Banat – S.A., precum şi unele măsuri pentru reglementarea activităţii societăţilor comerciale din domeniul distribuţiei de energie electrică

 • Decizia nr. 699/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 699/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47 alin. (3) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor

 • Decizia nr. 699/2005, Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

  Decizia nr. 699/2005 privind aprobarea Regulamentului personalului operator al staţiilor de radiocomunicaţii din România