21 August, 2019
 • Decizia nr. 597/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 597/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 22 alin. (1) şi (5) şi art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 598/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 598/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 65 alin. 1 şi ale art. 67 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 599/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 599/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (1) lit. b) şi c), art. 18, art. 28 alin. (1), art. 32, 33 şi 35 din Legea nr. 115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici

 • Decizia nr. 6/2006, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Decizia nr. 6/2006 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Bengeşti

 • Decizia nr. 6/2006, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 6/2006 cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 52 alin. 5 din Codul de procedură penală, referitoare la recuzarea care priveşte întreaga instanţă

 • Decizia nr. 6/2006, Colegiul Medicilor Dentişti din România – CMDR

  Decizia nr. 6/2006 privind stabilirea procedurii de verificare şi atestare a nivelului profesional al medicilor care au întrerupt exercitarea profesiei ori s-au aflat într-o situaţie de incompatibilitate pe o perioadă mai mare de 5 ani

 • Decizia nr. 6/2006, Comisia Centrală Fiscală

  Decizia nr. 6/2006 privind art. 1091 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 6/2006, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 6/2006 privind modificarea Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 9/1999

 • Decizia nr. 6/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 6/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (3) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului

 • Decizia nr. 6/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 6/2006 pentru numirea domnului Răzvan Orăşanu în funcţia de preşedinte al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Decizia nr. 6/2006, Senatul României

  Decizia nr. 6/2006 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 24-29 septembrie 2006

 • Decizia nr. 6/2006, Colegiul Medicilor din România – CMR

  Decizia nr. 6/2006 pentru modificarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 67/2005 privind stabilirea sistemului de credite de educaţie medicală continuă, pe baza căruia se evaluează activitatea de perfecţionare profesională a medicilor, a criteriilor şi normelor de acreditare a educaţiei medicale continue, precum şi a criteriilor şi normelor de acreditare a furnizorilor de educaţie medicală continuă

 • Decizia nr. 60/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 60/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 581 şi 582 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 60/2006, Autoritatea Naţională de Supraveghere

  Decizia nr. 60/2006 privind stabilirea unor formulare tipizate ale notificărilor prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

 • Decizia nr. 60/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 60/2006 pentru numirea domnului Roatiş Cheţan Radu în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

 • Decizia nr. 600/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 600/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 171 alin. 2 şi 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 601/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 601/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum şi persoanelor care au participat la acţiuni de împotrivire cu arme şi de răsturnare prin forţă a regimului comunist instaurat în România

 • Decizia nr. 602/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 602/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 617 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 603/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 603/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2005 pentru modificarea Legii nr. 301/2004 – Codul penal şi a Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 603/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 603/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

 • Decizia nr. 604/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 604/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3712 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 604/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 604/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 291 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 605/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 605/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3001 alin. 3, cu trimitere la art. 159 alin. 7 şi art. 303 alin. 6 teza a doua din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 605/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 605/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea funcţionarilor publici şi a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum şi a personalului din organele autorităţii judecătoreşti şi ale art. 50 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea şi alte drepturi ale magistraţilor

 • Decizia nr. 606/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 606/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 şi până la 6 martie 1945 din motive etnice

 • Decizia nr. 607/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 607/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie

 • Decizia nr. 607/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 607/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizia nr. 608/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 608/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 61 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului

 • Decizia nr. 608/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 608/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 609/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 609/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (3) şi ale art. 17 alin. (2) din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local

 • Decizia nr. 61/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 61/2006 privind eliberarea domnului Valică Gorea din funcţia de preşedinte cu rang de ministru al Agenţiei Nucleare şi numirea acestuia în funcţia de preşedinte cu rang de secretar de stat al Agenţiei Nucleare

 • Decizia nr. 61/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 61/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

 • Decizia nr. 610/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 610/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 134 alin. 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 611/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 611/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (1) şi art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat

 • Decizia nr. 612/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 612/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 160 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi ale art. 104 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

 • Decizia nr. 613/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 613/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 149/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea continuării activităţii Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii

 • Decizia nr. 614/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 614/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17 lit. c) din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

 • Decizia nr. 615/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 615/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 lit. b), art. 12 alin. (1) lit. d) şi art. 14 alin. (1), coroborate cu art. 2 lit. c) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, precum şi ale art. 158 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 616/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 616/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 176 alin. 1 lit. f) din Codul penal

 • Decizia nr. 616/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 616/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. II alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2004 pentru modificarea Codului de procedură civilă

 • Decizia nr. 617/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 617/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 şi art. 299 alin. 3 din Codul de procedură civilă, ale art. II din Legea nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea şi completarea Codului de procedură civilă şi ale art. 25 alin. 3 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească

 • Decizia nr. 617/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 617/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă

 • Decizia nr. 618/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 618/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (2) şi (3), art. 3, art. 9 alin. (1) şi (2), art. 28 alin. (1) şi (2), art. 57 alin. (1) şi (4) şi art. 68 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

 • Decizia nr. 619/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 619/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 504 alin. 1 şi 2 şi art. 505 alin. 1 şi 4 din Codul de procedură penală, precum şi ale art. 96 alin. (6) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

 • Decizia nr. 62/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 62/2006 privind stabilirea componenţei Comisiei interministeriale pentru microcredite

 • Decizia nr. 62/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 62/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. 6 şi art. 11 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului

 • Decizia nr. 620/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 620/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 29 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România

 • Decizia nr. 621/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 621/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 75, art. 8, art. 9 alin. (1) şi art. 79 din Legea nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi acvacultura, precum şi ale art. I pct. 221 şi art. II1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2001

 • Decizia nr. 622/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 622/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. VI pct. 4 şi 6 din cap. II secţiunea a 3-a din Ordonanţa Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare

 • Decizia nr. 623/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 623/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (3), (4) şi (5) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

 • Decizia nr. 624/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 624/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. 2, art. 3041 şi art. 305 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 625/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 625/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. 1 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat

 • Decizia nr. 626/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 626/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3001 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 627/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 627/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 4 teza a patra şi ale art. 7231 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 628/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 628/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 725 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 629/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 629/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 401 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării

 • Decizia nr. 629/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 629/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 913 alin. 3, art. 23 şi art. 24 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 63/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 63/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 184 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 63/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 63/2006 pentru numirea doamnei Gabriela Vasile în funcţia de vicepreşedinte al Agenţiei Române pentru Investiţii Străine

 • Decizia nr. 630/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 630/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 122 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare

 • Decizia nr. 631/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 631/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 91 alin. (4) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

 • Decizia nr. 632/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 632/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 171 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 633/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 633/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. 1 lit. h) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 634/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 634/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 54 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 635/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 635/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (1) şi (6), art. 14, art. 15 şi art. 16 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism

 • Decizia nr. 636/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 636/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 250 din Codul de procedură penală, cu referire la art. 171 alin. 2 din acelaşi cod

 • Decizia nr. 637/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 637/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 637/2006, Autoritatea Naţională de Reglementare în Dom. Gazelor Naturale

  Decizia nr. 637/2006 privind modificarea Procedurii de acreditare a consumatorilor eligibili de gaze naturale, aprobată prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.086/2005

 • Decizia nr. 638/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 638/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (6), art. 8 alin. (1), art. 11 alin. (1) şi ale art. 18 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 639/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 639/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17 alin. (2) teza finală din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 64/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 64/2006 pentru eliberarea domnului Dan Dungaciu din funcţia de subsecretar de stat pentru românii de pretutindeni din cadrul Ministerului Afacerilor Externe

 • Decizia nr. 64/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 64/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 640/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 640/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 26/1996 – Codul silvic şi ale art. 32 din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional

 • Decizia nr. 640/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 640/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 193, art. 205 şi art. 206 din Codul penal

 • Decizia nr. 641/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 641/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 29 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 641/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 641/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 alin. (1) şi ale art. 38 alin. (3) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului

 • Decizia nr. 642/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 642/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 şi art. 31 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului

 • Decizia nr. 642/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 642/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 din Legea nr. 314/2001 pentru reglementarea situaţiei unor societăţi comerciale

 • Decizia nr. 643/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 643/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. II alin. (3) din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă

 • Decizia nr. 643/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 643/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 132 alin. (4) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 644/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 644/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 133 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 644/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 644/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 281, 2811, 2812 şi 2813 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 645/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 645/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 25 alin. (1) şi art. 851 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, ale art. 70 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, precum şi ale art. 1 şi 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii

 • Decizia nr. 646/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 646/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 55 alin. (1) din Codul familiei

 • Decizia nr. 646/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 646/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 63 alin. 2, art. 65 alin. 1 şi art. 262 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 647/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 647/2006 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 648/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 648/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 alin. (1) şi alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Decizia nr. 648/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 648/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 913 alin. 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 649/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 649/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7201 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 65/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 65/2006 privind eliberarea domnului Pleşa Gheorghe din funcţia de secretar general al Ministerului Integrării Europene

 • Decizia nr. 65/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 65/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 190 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 650/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 650/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 şi art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 651/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 651/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17 lit. c) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

 • Decizia nr. 651/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 651/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 58 teza a doua din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului

 • Decizia nr. 652/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 652/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 244 din Codul de procedură civilă şi a Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului

 • Decizia nr. 652/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 652/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 205 şi 206 din Codul penal

 • Decizia nr. 653/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 653/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 184 alin. 2 şi 4 din Codul penal, precum şi a dispoziţiilor art. 345 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 653/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 653/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 69 alin. 1 din Legea locuinţei nr. 114/1996, ale art. 3 lit. g) şi art. 31 alin. 2 din anexa nr. 2 (Regulamentul-cadru al asociaţiilor de proprietari) la Legea locuinţei nr. 114/1996, precum şi ale art. 17 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 85/2001 privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

 • Decizia nr. 654/2005, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 654/2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 190/2004 privind stimularea privatizării şi dezvoltării societăţilor comerciale din domeniul agriculturii

 • Decizia nr. 654/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 654/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 7 din Codul de procedură penală