20 Septembrie, 2019
 • Decizia nr. 549/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 549/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3731 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 55/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 55/2006 privind eliberarea domnului Ion Agafiţei din funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

 • Decizia nr. 55/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 55/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 206 din Codul penal

 • Decizia nr. 550/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 550/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16 alin. (4) teza întâi din Legea energiei electrice nr. 318/2003

 • Decizia nr. 551/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 551/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 244 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 552/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 552/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 alin. (1) şi art. 851 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, art. 70 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice şi ale art. 1 şi art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii

 • Decizia nr. 553/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 553/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (2), art. 3, art. 9 alin. (1) şi (2), art. 28 alin. (1) şi (2), art. 57 alin. (4) şi art. 68 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

 • Decizia nr. 554/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 554/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3859 alin. 1 pct. 18 şi pct. 19 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 555/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 555/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 581 şi art. 582 din Codul de procedură civilă, ale art. 61, art. 62, art. 133 alin. (1) şi (2) şi art. 231 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, precum şi ale art. 29 alin. (6) teza întâi din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizia nr. 556/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 556/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 57 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor

 • Decizia nr. 557/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 557/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (1) şi ale art. 14 alin. (1) din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă

 • Decizia nr. 558/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 558/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 159 alin. 7 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 558/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 558/2005 privind numirea domnului Ladanyi Arpad în funcţia publică de subprefect al judeţului Alba

 • Decizia nr. 559/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 559/2005 privind numirea doamnei Ila Monica-Carmen în funcţia publică de subprefect al judeţului Arad

 • Decizia nr. 559/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 559/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 8 lit. c) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 56/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 56/2006 privind eliberarea domnului Dan Marcu din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

 • Decizia nr. 56/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 56/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 51 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate

 • Decizia nr. 560/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 560/2005 privind numirea domnului Hură Gheorghe în funcţia publică de subprefect al judeţului Bacău

 • Decizia nr. 560/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 560/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 913 alin. 3 din Codul de procedură penală, art. XI pct. 2 din Legea nr. 281/2003 privind modificarea şi completarea Codului de procedură penală şi a unor legi speciale şi art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie

 • Decizia nr. 561/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 561/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38518 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 561/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 561/2005 privind numirea doamnei Oprea Mica în funcţia publică de subprefect al judeţului Bistriţa-Năsăud

 • Decizia nr. 562/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 562/2005 privind numirea domnului Elvădeanu Mihai în funcţia publică de subprefect al judeţului Botoşani

 • Decizia nr. 562/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 562/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. 1 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat

 • Decizia nr. 563/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 563/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 177 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 563/2006, Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

  Decizia nr. 563/2006 pentru aprobarea Procedurii de acordare a licenţelor de utilizare a frecvenţelor radioelectrice în vederea furnizării reţelelor şi serviciilor de comunicaţii mobile de generaţia a treia

 • Decizia nr. 563/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 563/2005 privind numirea domnului Fudulaiche Mircea în funcţia publică de subprefect al judeţului Brăila

 • Decizia nr. 564/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 564/2005 privind numirea doamnei Iacob Lili în funcţia publică de subprefect al judeţului Buzău

 • Decizia nr. 564/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 564/2006 privind constituţionalitatea unor dispoziţii din Legea pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi pentru modificarea altor legi

 • Decizia nr. 565/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 565/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 565/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 565/2005 privind numirea domnului Ursu Dorel Adrian în funcţia publică de subprefect al judeţului Caraş-Severin

 • Decizia nr. 566/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 566/2005 privind numirea doamnei Curt Cynthia-Carmen în funcţia publică de subprefect al judeţului Cluj

 • Decizia nr. 566/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 566/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (5) şi ale art. 10 alin. (2) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004

 • Decizia nr. 567/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 567/2006 referitoare la admiterea excepţiei privind organizarea şi desfăşurarea referendumului

 • Decizia nr. 567/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 567/2005 privind numirea domnului Palaz Claudiu-Iorga în funcţia publică de subprefect al judeţului Constanţa

 • Decizia nr. 568/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 568/2005 privind numirea domnului Cîrlănescu Nicolae în funcţia publică de subprefect al judeţului Covasna

 • Decizia nr. 568/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 568/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 12, art. 13 şi art. 22 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi ale art. 32 şi art. 33 din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate

 • Decizia nr. 569/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 569/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 şi ale art. 11 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 569/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 569/2005 privind numirea domnului Jîjîie Antonel în funcţia publică de subprefect al judeţului Dâmboviţa

 • Decizia nr. 57/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 57/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (2) şi art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat

 • Decizia nr. 57/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 57/2006 privind numirea Comisiei pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale înalţilor funcţionari publici

 • Decizia nr. 570/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 570/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 41 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării

 • Decizia nr. 570/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 570/2005 privind numirea domnului Ciobotea Ionel în funcţia publică de subprefect al judeţului Dolj

 • Decizia nr. 571/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 571/2005 privind numirea doamnei Luchiniuc Aurica în funcţia publică de subprefect al judeţului Galaţi

 • Decizia nr. 571/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 571/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 22 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 572/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 572/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 132 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 572/2006, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei

  Decizia nr. 572/2006 privind aprobarea Listei orientative şi neexhaustive de echipamente sau tipuri de echipamente

 • Decizia nr. 572/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 572/2005 privind numirea domnului Pătuleanu Marin în funcţia publică de subprefect al judeţului Giurgiu

 • Decizia nr. 573/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 573/2005 privind numirea doamnei Deaconu Lelioara în funcţia publică de subprefect al judeţului Gorj

 • Decizia nr. 573/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 573/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 574/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 574/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (6) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 574/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 574/2005 privind numirea doamnei Romfeld Maria-Magdolna în funcţia publică de subprefect al judeţului Harghita

 • Decizia nr. 575/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 575/2005 privind numirea domnului Dezsi Attila în funcţia publică de subprefect al judeţului Hunedoara

 • Decizia nr. 575/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 575/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 576/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 576/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 598, art. 599 alin. 1 şi art. 600 din Codul de procedură civilă, precum şi ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizia nr. 576/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 576/2005 privind numirea domnului Leonte Tudor în funcţia publică de subprefect al judeţului Iaşi

 • Decizia nr. 577/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 577/2005 privind numirea doamnei Popa Caterina în funcţia publică de subprefect al judeţului Ilfov

 • Decizia nr. 577/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 577/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 201, art. 207 şi art. 210 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 578/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 578/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 64 alin. (3) fraza a doua din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

 • Decizia nr. 578/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 578/2005 privind numirea domnului Gonczi Ştefan în funcţia publică de subprefect al judeţului Maramureş

 • Decizia nr. 579/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 579/2005 privind numirea doamnei Pora Zamfira în funcţia publică de subprefect al judeţului Mureş

 • Decizia nr. 579/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 579/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 62 şi art. 63 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României

 • Decizia nr. 58/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 58/2006 pentru numirea domnului Marian Avram în funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

 • Decizia nr. 58/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 58/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 133 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 580/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 580/2005 privind numirea doamnei Dobrilă Niculina în funcţia publică de subprefect al judeţului Neamţ

 • Decizia nr. 580/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 580/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 8 lit. c) şi alin. 10 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 581/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 581/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 32 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

 • Decizia nr. 581/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 581/2005 privind numirea domnului Panduru Virgil în funcţia publică de subprefect al judeţului Olt

 • Decizia nr. 582/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 582/2005 privind numirea domnului Ioniţă Mircea în funcţia publică de subprefect al judeţului Prahova

 • Decizia nr. 582/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 582/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 68 alin. 4 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 583/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 583/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (4) şi ale art. 6 alin. (1)-(3) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 583/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 583/2005 privind numirea domnului Lazin Octavian Ioan Gheorghe în funcţia publică de subprefect al judeţului Satu Mare

 • Decizia nr. 584/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 584/2005 privind numirea domnului Niţu Marin în funcţia publică de subprefect al judeţului Sălaj

 • Decizia nr. 584/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 584/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, în ansamblu, şi, în special, a celor ale art. 1, art. 2 alin. (1) lit. a), n) şi o), art. 13 şi art. 17 din aceeaşi lege

 • Decizia nr. 585/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 585/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 32 alin. (1) şi alin. (2) teza întâi din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 585/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 585/2005 privind numirea doamnei Ţârlea Rodica în funcţia publică de subprefect al judeţului Sibiu

 • Decizia nr. 586/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 586/2005 privind numirea domnului Paşniciuc Dumitru în funcţia publică de subprefect al judeţului Suceava

 • Decizia nr. 586/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 586/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 587/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 587/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti

 • Decizia nr. 587/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 587/2005 privind numirea doamnei Diaconu Victoriţa în funcţia publică de subprefect al judeţului Teleorman

 • Decizia nr. 588/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 588/2005 privind numirea domnului Chirilă Alexandru în funcţia publică de subprefect al judeţului Timiş

 • Decizia nr. 588/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 588/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 56/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti

 • Decizia nr. 589/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 589/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (5) şi art. 10 alin. (2) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004

 • Decizia nr. 589/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 589/2005 privind numirea domnului Bangu Corvin-Laurenţiu în funcţia publică de subprefect al judeţului Tulcea

 • Decizia nr. 59/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 59/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1077 din Codul civil

 • Decizia nr. 59/2006, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 59/2006 privind stabilirea condiţiilor de autorizare a operatorilor economici care au obligaţia de a solicita înregistrarea în Registrul naţional al multiplicatorilor de discuri optice, casete audio şi casete video

 • Decizia nr. 59/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 59/2006 pentru constituirea Centrului Naţional de Coordonare pentru Gripa Aviară

 • Decizia nr. 590/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 590/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 30 alin. 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 590/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 590/2005 privind numirea domnului Cupşan-Cătălin Vasile în funcţia publică de subprefect al judeţului Vaslui

 • Decizia nr. 591/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 591/2005 privind numirea domnului Nadolu Mircea-Alexandru în funcţia publică de subprefect al judeţului Vâlcea

 • Decizia nr. 591/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 591/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (5), art. 4 alin. (4), art. 5 alin. (1) şi (3), art. 7, art. 9 alin. (5), art. 10 alin. (2) şi art. 17 din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004

 • Decizia nr. 592/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 592/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 592/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 592/2005 privind numirea domnului Marin Silviu în funcţia publică de subprefect al judeţului Ialomiţa

 • Decizia nr. 593/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 593/2005 privind numirea domnului Drăghiea Nicolae în funcţia publică de subprefect al judeţului Mehedinţi

 • Decizia nr. 593/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 593/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 916 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 594/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 594/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10 şi art. 18 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 594/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 594/2005 privind eliberarea domnului Cursaru Nicolae, la cerere, din funcţia de subprefect al judeţului Prahova

 • Decizia nr. 595/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 595/2005 privind numirea domnului Nicolae Alexandri în funcţia de subprefect al judeţului Prahova

 • Decizia nr. 595/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 595/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. II alin. (1), (3) şi (4) din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă

 • Decizia nr. 596/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 596/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 327 alin. 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 596/2005, Prim-ministru

  Decizia nr. 596/2005 privind numirea doamnei Dana Varga în funcţia de secretar personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru – Cabinetul Primului-Ministru