24 Aprilie, 2019
 • Anexele din 22.12.2005, Guvernul României

  Anexele nr. 1-20 şi nr. 12/1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.879/2005 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2005, rectificate, ale operatorilor economici care funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, precum şi a Programului de investiţii al Societăţii Comerciale “Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române – TAROM” – S.A.

 • Anexele din 22.12.2005, Guvernul României

  Anexele nr. 1-11, 1.a)-11.a), 2.b), 3.b), 1.c)-6.c), 8.c)-11.c), 2.d)-6.d), 8.d), 1.e), 5.e) şi 10.e) la Hotărârea Guvernului nr. 1.881/2005 privind înfiinţarea unor institute şi centre de cercetare-dezvoltare agricolă prin reorganizarea unor institute, centre, staţiuni şi societăţi comerciale de cercetare şi producţie agricolă

 • Anexele din 22.12.2005, Guvernul României

  Anexele nr. 1-3, 1.a)-3.a), 1.b)-3.b), 1.c), 1.d)-3.d), 1.e) şi 2.f) la Hotărârea Guvernului nr. 1.882/2005 privind înfiinţarea unor institute naţionale de cercetare-dezvoltare agricolă prin reorganizarea unor institute de cercetare din agricultură

 • Anexele din 03.03.2006, Ministerul Educaţiei şi Cercetării

  Anexele nr. 1-19 la Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs, valabil pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2006, cuprinzând disciplinele/modulele corespunzătoare profilului posturilor/catedrelor din aria curriculară tehnologii-discipline tehnologice

 • Anexele din 31.08.2006, Ministerul Educaţiei şi Cercetării

  Anexele nr. 1-3 la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.001/2006 privind aprobarea calendarului, a programelor şi a metodologiei de organizare şi desfăşurare a testelor naţionale, în vederea accesului absolvenţilor clasei a VIII-a în clasa a IX-a a anului şcolar 2007-2008

 • Anexele din 31.08.2006, Ministerul Educaţiei şi Cercetării

  Anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.002/2006 privind aprobarea calendarului şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat – 2007

 • Anexele din 31.08.2006, Ministerul Educaţiei şi Cercetării

  Anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.003/2006 privind disciplinele şi programele pentru examenul de bacalaureat – 2007

 • Anexa din 13.11.2006, Ministerul Educaţiei şi Cercetării

  Anexa privind Calendarul mişcării personalului didactic de predare şi pregătire/instruire practică din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2007-2008 din 13.11.2006

 • Anexa din 21.12.2005, Ministerul Educaţiei şi Cercetării

  Anexa cuprinzând centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs, valabil pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2006 din 21.12.2005

 • Anexa din 22.08.2006, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Anexa cuprinzând Note explicative la Nomenclatura combinată a mărfurilor, adoptate de Comisia Comunităţilor Europene din 22.08.2006

 • Anexa din 05.01.2006, Parlamentul României

  Anexa privind Contul general de execuţie a bugetului de stat pe anul 2003 – Partea I – din 05.01.2006

 • Anexa din 05.01.2006, Parlamentul României

  Anexa privind Contul general de execuţie a bugetului de stat pe anul 2003 – Partea a II-a — Volumul II – din 05.01.2006