22 Aprilie, 2019
 • Amendamentul din 25.06.2004, Act Internaţional

  Amendamentul la Carta Organizaţiei Cooperării Economice a Mării Negre din 25.06.2004

 • Amendamentul din 03.10.2005, Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – BIRD

  Amendamentul convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucureşti la 3 octombrie 2005 şi la Zagreb la 2 noiembrie 2005, între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi B.I.R.D., la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi B.I.R.D. din fondurile Facilităţii globale de mediu (FGM) pentru finanţarea Proiectului “Managementul conservării biodiversităţii”, în valoare de 5,5 milioane dolari S.U.A. echivalent

 • Amendamentul din 08.07.2005, Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă

  Amendamentul convenit prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 8 iulie 2005 şi la Roma la 17 octombrie 2005, între Guvernul României şi Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă, la Acordul de împrumut dintre România, reprezentată prin Ministerul Finanţelor, şi Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă privind Proiectul de dezvoltare rurală a Munţilor Apuseni, în valoare de 12,4 milioane DST, semnat la Roma la 10 mai 1999

 • Amendamentul din 22.11.2005, Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – BIRD

  Amendamentul convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă din 22.11.2005

 • Amendamentul din 30.06.2005, Act Internaţional

  Amendamentul la Statutul Conferinţei de Drept Internaţional Privat de la Haga, adoptate la cea de-a XX-a Sesiune diplomatică a Conferinţei de Drept Internaţional Privat, la Haga la 30 iunie 2005*)

 • Amendamentul din 27.02.2001, Act Internaţional

  Amendamentul la Convenţia Espoo din 27.02.2001

 • Amendamentul din 22.11.2005, Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – BIRD

  Amendamentul convenit prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 17 noiembrie 2005 şi la 22 noiembrie 2005, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 23 decembrie 1998

 • Amendamentul din 15.12.2005, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei – BDCE

  Amendamentul convenit între România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 15 decembrie 2005 şi la Paris la 19 decembrie 2005, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 17 august 2001 şi la Bucureşti la 20 august 2001

 • Amendamentul din 25.11.2005, Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – BIRD

  Amendamentul convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 25 noiembrie 2005 şi la Zagreb la 5 ianuarie 2006, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind învăţământul rural

 • Amendamentul din 27.12.2005, Banca Europeană de Investiţii – BEI

  Amendamentul convenit prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 22 noiembrie 2005 şi la Bucureşti la 27 decembrie 2005, între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, Banca Europeană de Investiţii şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, la Contractul de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti pentru finanţarea Proiectului privind infrastructura urbană în Bucureşti

 • Amendamentul din 08.07.2005, Act Internaţional

  Amendamentul la Convenţia privind protecţia fizică a materialelor nucleare, adoptat la Viena la 8 iulie 2005 prin Actul final al Conferinţei pentru analiza şi adoptarea amendamentelor propuse pentru Convenţia privind protecţia fizică a materialelor nucleare

 • Amendamentul din 17.01.2006, Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – BIRD

  Amendamentul convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Zagreb la 23 decembrie 2005 şi la Bucureşti la 17 ianuarie 2006, la Acordul de împrumut (Proiectul privind fondul de dezvoltare socială – faza a II-a) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

 • Amendamentul din 20.04.2005, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul la Acordul de compensare, datat 20 aprilie 2005, dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare nr. B-1210 pentru Proiectul privind privatizarea companiilor de distribuire a energiei electrice Banat şi Dobrogea

 • Amendamentul din 27.03.2006, Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – BIRD

  Amendamentul între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de închidere a minelor şi de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A. din 27.03.2006

 • Amendamentul din 27.02.2006, Banca Europeană de Investiţii – BEI

  Amendamentul convenit prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 22 februarie 2006 şi la Bucureşti la 24 şi, respectiv, 27 februarie 2006, dintre Guvernul României, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” – S.A., la Acordul de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” – S.A. privind finanţarea Proiectului pentru Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” S.A., – semnat la Luxemburg la 5 decembrie 2000 şi la Bucureşti la 8 decembrie 2000

 • Amendamentul din 21.01.2006, Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – BIRD

  Amendamentul convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 12 ianuarie 2006 şi la Zagreb la 21 februarie 2006, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, cu privire la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 3 aprilie 2002, pentru finanţarea Proiectului de dezvoltare rurală

 • Amendamentul din 20.02.2006, Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – BIRD

  Amendamentul convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti, la 20 februarie 2006, şi la Zagreb, la 15 martie 2006, între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general şi publicităţii imobiliare, în sumă de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998

 • Amendamentul din 31.03.2006, Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – BIRD

  Amendamentul convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 31 martie 2006 şi la Zagreb la 11 aprilie 2006, între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice şi prin Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, pentru finanţarea Proiectului “Controlul poluării în agricultură”

 • Amendamentul din 26.06.2006, Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – BIRD

  Amendamentul convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 26 iunie 2006 şi la Zagreb la 7 iulie 2006, la Acordul de împrumut (Proiectul privind fondul de dezvoltare socială – faza a II-a) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 16 ianuarie 2002

 • Amendamentul din 26.06.2006, Banca Europeană de Investiţii – BEI

  Amendamentul convenit prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 2 iunie 2006 şi la Bucureşti la 26 iunie 2006, între Guvernul României, Banca Europeană de Investiţii şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, la Contractul de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti pentru finanţarea Proiectului privind infrastructura urbană în Bucureşti

 • Amendamentul din 14.06.2006, Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – BIRD

  Amendamentul convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucureşti la 14 iunie 2006 şi la Zagreb la 23 iunie 2006, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de închidere a minelor şi de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucureşti la 13 octombrie 1999

 • Amendamentul din 08.06.2006, Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – BIRD

  Amendamentul convenit prin schimbul de scrisori semnat la Bucureşti la 8 iunie 2006 şi la Zagreb la 21 august 2006 între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut pentru Proiectul de dezvoltare instituţională a sectorului privat şi public, semnat la Bucureşti la 13 septembrie 2002 între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

 • Amendamentul din 27.02.2006, Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – BIRD

  Amendamentul convenit prin schimb de scrisori, semnat la Bucureşti la 27 februarie 2006 şi la Zagreb la 25 mai 2006, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare cu privire la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru realizarea Proiectului de finanţare rurală, semnat la Washington DC la 30 aprilie 2001

 • Amendamentul din 14.07.2006, Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – BIRD

  Amendamentul convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisorile semnate la Zagreb, la 28 iunie şi la 29 august 2006, şi la Bucureşti, la 14 iulie şi la 13 septembrie 2006, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind învăţământul rural

 • Amendamentul din 20.04.2006, Guvernul României

  Amendamentul convenit între Guvernul României şi Banca Japoneză pentru Cooperare Internaţională, prin Scrisoarea semnată la Tokyo la 20 aprilie 2006, la Acordul de împrumut dintre România şi Fondul pentru Cooperare Economică Internaţională – Japonia privind Proiectul de reabilitare a drumurilor, semnat la Tokyo la 27 februarie 1998

 • Amendamentul din 27.07.2006, Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – BIRD

  Amendamentul convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 27 iulie 2006 şi la Zagreb la 2 august 2006, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, cu privire la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 3 aprilie 2002, pentru finanţarea Proiectului de dezvoltare rurală

 • Amendamentul din 13.07.2006, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Amendamentul nr. 26/2006 la Convenţia TIR, 1975

 • Amendamentul din 27.02.2006, Ministerul Sănătăţii

  Amendamentul HIV/SIDA 2006 din 27.02.2006

 • Amendamentul din 05.06.2006, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul nr. 1/2006 la Acordul-cadru de împrumut din data de 11 iulie 2003 la F/P 1450 (2003) – Proiectul privind reabilitarea infrastructurii şcolare – România*)

 • Amendamentul din 27.02.2006, Ministerul Sănătăţii

  Amendamentul TUBERCULOZĂ 2006 din 27.02.2006

 • Amendamentul din 04.07.2006, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul nr. 2/2006 la Acordul-cadru de împrumut din data de 11 iulie 2003 la F/P 1450 (2003) – Proiectul privind reabilitarea infrastructurii şcolare – România*)