25 Martie, 2019
  • Acţiunea comună nr. 668/1996, Consiliul Europei

    Acţiunea comună nr. 668/1996 adoptată de Consiliu pe baza articolelor J.3 şi K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană cu privire la măsurile de protecţie împotriva efectelor aplicării extra-teritoriale a legislaţiei adoptate de o ţară terţă şi a acţiunilor în baza acesteia sau care rezultă din aceasta (96/668/PESC)