20 Aprilie, 2019
 • Protocolul din 29.04.1997, Act Internaţional

  D privind definirea noţiunii de produse originare şi metodele de cooperare administrativă

 • Protocolul din 18.11.2001, Act Internaţional

  Protocolul adiţional la Convenţia pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, cu privire la autorităţile de control şi fluxul transfrontalier al datelor din 18.11.2001 *)

 • Protocolul din 03.12.2004, Guvernul României

  Protocolul privind combaterea terorismului, adiţional la Acordul de cooperare dintre guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre în domeniul combaterii criminalităţii, în special a formelor ei organizate din 03.12.2004 *)

 • Protocolul din 05.05.2005, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Protocolul privind Lista suporturilor şi aparatelor pentru care se datorează remuneraţia compensatorie pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore sau audiovizuale, precum şi cuantumul acestei remuneraţii din 05.05.2005

 • Protocolul din 01.06.2005, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Protocolul referitor la Metodologia privind utilizarea de retransmitere prin cablu a operelor muzicale, audiovizuale, cinematografice, scrise, plastice, a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, preluate din radiodifuzări iniţiale, şi tabelul cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite titularilor de drepturi de autor şi titularilor de drepturi conexe dreptului de autor, pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 8/1996 din 01.06.2005

 • Protocolul din 19.11.2004, Guvernul României

  Protocolul celei de-a doua reuniuni a Comisiei mixte româno-ungare pentru realizarea prevederilor Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului Bucureşti, 18-19 noiembrie 2004

 • Protocolul din 14.10.2004, Guvernul României

  Protocolul de colaborare în domeniul arhivistic între Arhivele Naţionale din România şi Arhiva Federală a Republicii Federale Germania din 14.10.2004

 • Protocolul din 26.09.2005, Guvernul României

  Protocolul adiţional la Scrisoarea de înţelegere privind controlul drogurilor şi aplicarea legii, semnată la Bucureşti la 3 iulie 2001, între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, din 26.09.2005

 • Protocolul din 04.05.2005, Comunitatea Economică Europeană

  Protocolul adiţional la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi comunităţile europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, pentru a ţine cont de aderarea Republicii Cehe, Republicii Estonia, Republicii Cipru, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Republicii Ungare, Republicii Malta, Republicii Polone, Republicii Slovenia şi Republicii Slovace la Uniunea Europeană din 04.05.2005 *)

 • Protocolul din 13.10.2004, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Protocolul între Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Ordinii Publice din Republica Albania, semnat la Bucureşti la 13 octombrie 2004, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Albania privind readmisia persoanelor, semnat la Bucureşti la 7 iunie 2002

 • Protocolul din 28.11.2005, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Protocolul referitor la Metodologia privind remuneraţiile reprezentând drepturi patrimoniale de autor pentru înregistrările audiovizuale ale operelor muzicale pe suporturi din 28.11.2005

 • Protocolul din 02.07.2003, Ministerul Sănătăţii

  Protocolul de cooperare în domeniul sănătăţii şi al ştiinţelor medicale între Ministerul Sănătăţii din România şi Ministerul Sănătăţii din Regatul Maroc din 02.07.2003

 • Protocolul din 21.02.2005, Act Internaţional

  Protocolul nr. 3/2005 privind definirea noţiunii de “produse originare” şi metodele de cooperare administrativă

 • Protocolul din 17.03.2005, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Protocolul privind colaborarea dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Federal de Interne al Republicii Austria în domeniul combaterii corupţiei din 17.03.2005

 • Protocolul din 08.04.2005, Act Internaţional

  Protocolul final la Acordul dintre România şi Republica Federală Germania privind securitatea socială din 08.04.2005

 • Protocolul din 30.03.2005, Guvernul României

  Protocolul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Polone cu privire la inventarierea cadrului juridic bilateral din 30.03.2005

 • Protocolul din 19.04.2005, Ministerul Apărării Naţionale

  Protocolul între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Serbia şi Muntenegru privind colaborarea în domeniul învăţământului şi pregătirii personalului militar şi civil din 19.04.2005

 • Protocolul din 27.04.2005, Ministerul Apărării Naţionale

  Protocolul între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Croaţia privind colaborarea în domeniul pregătirii personalului militar şi civil pe bază de reciprocitate din 27.04.2005

 • Protocolul din 30.06.2005, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Protocolul între Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul de Interne al Republicii Slovace pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovace privind readmisia persoanelor din 30.06.2005

 • Protocolul din 21.06.2005, Ministerul Apărării Naţionale

  Protocolul între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării al Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul transmisiunilor din 21.06.2005

 • Protocolul din 01.09.2005, Guvernul României

  Protocolul celei de-a treia reuniuni a Comisiei mixte româno-ungare pentru aplicarea prevederilor Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului din 01.09.2005

 • Protocolul din 13.09.2005, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Protocolul adiţional la Convenţia generală dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind condiţiile de funcţionare a Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri “Mihai Viteazul” a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 19 decembrie 2003, din 13.09.2005

 • Protocolul din 11.10.2005, Secretariatul General al Guvernului

  Protocolul adiţional la Memorandumul de înţelegere dintre Secretariatul General al Guvernului, Agenţia Naţională pentru Romi şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, referitor la cofinanţarea şi administrarea Programului “Activităţi de implementare şi monitorizare a Strategiei pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor «Parteneriat pentru sprijinul romilor – 2005»” din 11.10.2005

 • Protocolul din 20.10.2005, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Protocolul de cooperare între Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul de Interne din Republica Ungară privind problematica refugiaţilor din 20.10.2005

 • Protocolul din 20.10.2005, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Protocolul privind cooperarea dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul de Interne din Republica Ungară din 20.10.2005

 • Protocolul din 11.10.2004, Guvernul României

  Protocolul de aplicare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze cu privire la schimburile de stagiari, semnat la Paris la 20 noiembrie 2003, din 11.10.2004

 • Protocolul din 14.09.2004, Ministerul Justiţiei

  Protocolul privind cooperarea dintre Ministerul Justiţiei al României şi Ministerul Justiţiei al Republicii Populare Chineze din 14.09.2004

 • Protocolul din 01.08.2003, Ministerul Justiţiei

  Protocolul privind cooperarea dintre Ministerul Justiţiei al României şi Ministerul Justiţiei, Securităţii şi Drepturilor Omului al Republicii Argentina din 01.08.2003

 • Protocolul din 24.09.2002, Ministerul Apărării Naţionale

  Protocolul privind căutarea-salvarea, adiţional la Acordul dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Ungară privind cooperarea între forţele aeriene, semnat la Arad la 17 octombrie 2002, din 24.09.2002

 • Protocolul din 11.10.2004, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei

  Protocolul de cooperare între Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei din România şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale a Populaţiei din Republica Azerbaidjan, din 11.10.2004

 • Protocolul din 10.11.2005, Ministerul Educaţiei şi Cercetării

  Protocolul de colaborare în domeniul învăţământului între Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România şi Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei din Ucraina pentru anii de învăţământ 2005/2006 şi 2006/2007 din 10.11.2005

 • Protocolul din 13.09.2005, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Protocolul adiţional la Convenţia dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind condiţiile de funcţionare a cursului internaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri “Mihai Viteazul” a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 11 iulie 2003, din 13.09.2005

 • Protocolul din 13.09.2005, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Protocolul adiţional la Convenţia de finanţare dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind participarea părţii franceze la finanţarea întreţinerii stagiarilor de la cursul internaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri “Mihai Viteazul” a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 11 iulie 2003, din 13.09.2005

 • Protocolul nr. 14/2004, Consiliul Europei

  Protocolul nr. 14/2004 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950, cu privire la modificarea sistemului de control al Convenţiei, adoptat la Strasbourg la 13 mai 2004*)