21 Martie, 2019
 • Ordonanţa nr. 1/2005, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 1/2005 privind prorogarea termenului prevăzut la alin. (1) al art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 46/2004 pentru modificarea art. 37 din Ordonanţa Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere

 • Ordonanţa nr. 1(r1)/2000, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală

 • Ordonanţa nr. 10/2005, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 10/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare

 • Ordonanţa nr. 11/2005, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 11/2005 privind modificarea Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de Ministerul Justiţiei

 • Ordonanţa nr. 12/2005, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 12/2005 pentru completarea art. 15 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Ordonanţa nr. 128(r2)/1998, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 • Ordonanţa nr. 13/2005, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 13/2005 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională

 • Ordonanţa nr. 14/2005, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 14/2005 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului salarizat potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate

 • Ordonanţa nr. 15/2005, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 15/2005 pentru reglementarea unor aspecte financiar-contabile aplicabile în implementarea programelor PHARE prevăzute în Memorandumurile referitoare la: Programul naţional PHARE 2003, Programul de cooperare transfrontalieră între Bulgaria şi România pentru anul 2003, Programul de cooperare transfrontalieră între Ungaria şi România pentru anul 2003, Programul Iniţiativa Graniţe Externe 2003 pentru România şi Programul 2003 pentru sprijin comunitar în domeniul securităţii nucleare

 • Ordonanţa nr. 16/2005, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 16/2005 pentru reglementarea unor aspecte financiar-contabile aplicabile în implementarea programelor PHARE prevăzute în memorandumurile de finanţare încheiate între Guvernul României şi CE referitoare la Programul naţional PHARE 2004 pentru România, la Programul 2004 pentru sprijin comunitar în domeniul securităţii nucleare pentru România şi la programele 2004 de cooperare transfrontalieră şi de vecinătate – cooperare transfrontalieră a României cu Ungaria, Bulgaria, Serbia şi Muntenegru, Moldova şi Ucraina

 • Ordonanţa nr. 17/2005, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 17/2005 privind transmiterea cu plată a unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului în domeniul privat al municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti

 • Ordonanţa nr. 18/2005, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 18/2005 pentru modificarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică

 • Ordonanţa nr. 19/2005, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 19/2005 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor

 • Ordonanţa nr. 2/2005, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 2/2005 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 71 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale

 • Ordonanţa nr. 20/2005, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 20/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Ordonanţa nr. 21/2005, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 21/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

 • Ordonanţa nr. 22/2005, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 22/2005 privind reorganizarea activităţii de consultanţă agricolă

 • Ordonanţa nr. 23/2005, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 23/2005 privind creşterile salariale aplicabile magistraţilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei pentru anul 2005

 • Ordonanţa nr. 24/2005, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 24/2005 pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice

 • Ordonanţa nr. 25/2005, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 25/2005 pentru modificarea art. 71 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale

 • Ordonanţa nr. 26/2005, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 26/2005 privind managementul instituţiilor publice de cultură

 • Ordonanţa nr. 27/2005, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 27/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligaţiilor asumate prin contractele de privatizare a societăţilor comerciale

 • Ordonanţa nr. 28/2005, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 28/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2001 privind îndeplinirea de către cetăţenii români, la ieşirea din ţară, a condiţiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene şi în alte state şi a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

 • Ordonanţa nr. 29/2005, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 29/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor tarife pentru serviciile prestate în regim de urgenţă pentru persoanele fizice şi juridice de către Ministerul de Interne

 • Ordonanţa nr. 3/2005, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 3/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice

 • Ordonanţa nr. 30/2005, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 30/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

 • Ordonanţa nr. 31/2005, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 31/2005 pentru completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii

 • Ordonanţa nr. 32/2005, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 32/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă

 • Ordonanţa nr. 33/2005, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 33/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar

 • Ordonanţa nr. 34/2005, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 34/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2000 privind certificarea sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb şi materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, precum şi condiţiile de comercializare şi utilizare a acestora

 • Ordonanţa nr. 35/2005, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 35/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere şi eliberarea cărţii de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România

 • Ordonanţa nr. 36/2005, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 36/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor uzate

 • Ordonanţa nr. 37/2005, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice

 • Ordonanţa nr. 38/2005, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 38/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii şi produselor provenind din ţările terţe

 • Ordonanţa nr. 39/2005, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 39/2005 privind cinematografia

 • Ordonanţa nr. 4/2005, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 4/2005 pentru aprobarea plafonului de îndatorare publică a României pentru anul 2005

 • Ordonanţa nr. 40/2005, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 40/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică

 • Ordonanţa nr. 41/2005, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare

 • Ordonanţa nr. 42/2005, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 42/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul sanitar

 • Ordonanţa nr. 43(r1)/2000, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional

 • Ordonanţa nr. 43/2005, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 43/2005 pentru modificarea art. 22 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2001 privind îndeplinirea de către cetăţenii români, la ieşirea din ţară, a condiţiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene şi în alte state şi a art. 12 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1997 privind regimul paşapoartelor în România

 • Ordonanţa nr. 44/2005, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 44/2005 privind unele măsuri pentru construirea şi/sau reabilitarea caselor de locuit din zonele afectate de inundaţiile produse în anul 2005

 • Ordonanţa nr. 45/2005, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 45/2005 privind organizarea pieţei produselor agricole şi agroalimentare

 • Ordonanţa nr. 46/2005, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 46/2005 privind accelerarea absorbţiei fondurilor SAPARD prin garantarea creditelor de cofinanţare cu activele achiziţionate în cadrul proiectelor SAPARD

 • Ordonanţa nr. 47/2005, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 47/2005 privind reglementări de neutralizare a deşeurilor de origine animală

 • Ordonanţa nr. 48/2005, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 48/2005 privind organizarea pieţei laptelui de vacă

 • Ordonanţa nr. 49/2005, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 49/2005 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale

 • Ordonanţa nr. 5/2005, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 5/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale

 • Ordonanţa nr. 50/2005, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 50/2005 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea României de stat membru cu drepturi depline la Programul LEED al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE)

 • Ordonanţa nr. 51/2005, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 51/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap

 • Ordonanţa nr. 52/2005, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 52/2005 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de curierat pentru materialele NATO clasificate

 • Ordonanţa nr. 53/2005, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 53/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar şi al contabilităţii publice

 • Ordonanţa nr. 54/2005, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 54/2005 pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare

 • Ordonanţa nr. 55/2005, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 55/2005 privind stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere şi organizarea timpului de muncă al lucrătorilor mobili în transportul rutier de mărfuri şi persoane

 • Ordonanţa nr. 6/2005, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 6/2005 pentru modificarea alin. (3) al art. 54 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap

 • Ordonanţa nr. 66(r1)/1997, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 66/1997 privind regimul investiţiilor străine în România, realizate prin cumpărarea de titluri de stat

 • Ordonanţa nr. 7/2005, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 7/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind transportul pe căile ferate din România

 • Ordonanţa nr. 7(r1)/2003, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 7/2003 privind promovarea, dezvoltarea şi monitorizarea activităţilor nucleare

 • Ordonanţa nr. 8/2005, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 8/2005 privind stabilirea unor măsuri de preluare a Gărzii Financiare şi a Autorităţii Naţionale a Vămilor în subordinea Ministerului Finanţelor Publice, precum şi a unor măsuri de reorganizare a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 • Ordonanţa nr. 9/2005, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 9/2005 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică

 • Ordonanţa nr. 92(r2)/2003, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală