25 Aprilie, 2019
 • Memorandumul din 28.09.2004, Guvernul României

  Memorandumul de înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze privind dezvoltarea proiectelor cu “implementare în comun” pe baza art. 6 al Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice din 28.09.2004

 • Memorandumul din 22.10.2004, Guvernul României

  Memorandumul de înţelegere între Guvernul României şi Comunitatea Europeană privind participarea României la cadrul general pentru finanţarea acţiunilor Comunităţii în sprijinul politicii consumatorilor pentru anii 2004-2007 din 22.10.2004

 • Memorandumul din 27.09.2004, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei

  Memorandumul de înţelegere în domeniul tehnologiei informaţiei şi al comunicaţiilor între Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei din România şi Ministerul Delegat al Industriei din Republica Franceză din 27.09.2004

 • Memorandumul din 18.10.2004, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei

  Memorandumul de înţelegere între Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei din România şi Ministerul Industriei Informaţiei din Republica Populară Chineză privind cooperarea în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei din 18.10.2004

 • Memorandumul din 14.01.2005, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei

  Memorandumul de înţelegere între Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei din România şi Ministerul Informaţiei şi Comunicaţiilor din Republica Ungară privind cooperarea în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei din 14.01.2005

 • Memorandumul din 28.09.2004, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei

  Memorandumul de înţelegere între Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei din România şi Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei din Republica Arabă Egipt privind cooperarea în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei din 28.09.2004

 • Memorandumul din 16.12.2004, Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor

  Memorandumul de înţelegere între Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor din România şi Ministerul Mediului şi Teritoriului din Republica Italia privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului şi dezvoltării durabile din 16.12.2004

 • Memorandumul din 19.04.2005, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Memorandumul de înţelegere între Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul de Interne şi al Relaţiilor Naţionale din Regatul Ţărilor de Jos privind cooperarea în domeniul urgenţelor civile din 19.04.2005

 • Memorandumul din 04.04.2005, Comunitatea Europeană

  Memorandumul de înţelegere între România şi Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar de acţiune pentru promovarea cetăţeniei europene active (participare civică) din 04.04.2005 *)

 • Memorandumul din 21.09.2005, Secretariatul General al Guvernului

  Memorandumul de înţelegere dintre Secretariatul General al Guvernului, Agenţia Naţională pentru Romi şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, referitor la cofinanţarea şi administrarea Programului “Activităţi de implementare şi monitorizare a Strategiei pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor «Parteneriat pentru sprijinul romilor – 2005»” din 21.09.2005 *)

 • Memorandumul din 21.12.2004, Comisia Europeană

  Memorandumul de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul naţional PHARE 2004 pentru România, semnat la Bucureşti la 21 decembrie 2004*)

 • Memorandumul din 04.07.2005, Ministerul Economiei şi Comerţului

  Memorandumul de cooperare în domeniul petrolului şi gazelor naturale între Ministerul Economiei şi Comerţului din România şi Ministerul Petrolului şi Gazelor Naturale din India din 04.07.2005

 • Memorandumul din 08.04.2005, Comisia Europeană

  Memorandumul de finanţare referitor la Programele PHARE de Cooperare Transfrontalieră 2004 ale României din 08.04.2005 *)

 • Memorandumul din 21.12.2004, Comisia Europeană

  Memorandumul de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul 2004 pentru sprijin comunitar în domeniul securităţii nucleare pentru România din 21.12.2004

 • Memorandumul din 21.09.2004, Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor

  Memorandumul de înţelegere între Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor din România şi Serviciul Naţional Meteorologic Administraţia Naţională Oceanică şi Atmosferică a Statelor Unite ale Americii privind cooperarea tehnică în domeniile meteorologiei şi hidrologiei din 21.09.2004 *)

 • Memorandumul din 02.12.2004, Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperatie

  Memorandumul de înţelegere şi cooperare între Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie din România şi Agenţia Sârbă pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Antreprenoriatului din 02.12.2004

 • Memorandumul din 14.02.2005, Comisia Europeană

  Memorandumul de finanţare între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Reabilitarea staţiei de epurare a apelor uzate pentru municipiul Bucureşti: Faza I, localizată în judeţul Ilfov, România” din 14.02.2005

 • Memorandumul din 14.02.2005, Comisia Europeană

  Memorandumul de finanţare între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Reabilitarea şi modernizarea serviciilor de apă şi canalizare în municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş, România” din 14.02.2005

 • Memorandumul din 14.02.2005, Comisia Europeană

  Memorandumul de finanţare între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Reabilitarea şi extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare în municipiul Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, România” din 14.02.2005

 • Memorandumul din 14.02.2005, Comisia Europeană

  Memorandumul de finanţare între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Reabilitarea şi modernizarea serviciilor de apă şi canalizare în municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş, România”între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate în municipiul Botoşani, judeţul Botoşani, România” din 14.02.2005

 • Memorandumul din 14.02.2005, Comisia Europeană

  Memorandumul de finanţare între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare şi a staţiei de epurare a apelor uzate în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, România” din 14.02.2005

 • Memorandumul din 14.02.2005, Comisia Europeană

  Memorandumul de finanţare între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Reabilitarea şi extinderea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în municipiul Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud, România” din 14.02.2005

 • Memorandumul din 14.02.2005, Comisia Europeană

  Memorandumul de finanţare între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Sistem integrat de management al deşeurilor în municipiul Galaţi şi zonele învecinate, România” din 14.02.2005

 • Memorandumul din 14.02.2005, Comisia Europeană

  Memorandumul de finanţare între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Construcţia variantei de ocolire Deva-Orăştie la standard de autostradă” din 14.02.2005

 • Memorandumul din 21.05.2004, Comisia Europeană

  Memorandumul de finanţare între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura: “Reabilitarea sistemului de colectare, transport, tratare şi depozitare a deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa, România” din 21.05.2004

 • Memorandumul din 21.05.2004, Comisia Europeană

  Memorandumul de finanţare între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura: “Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Teleorman, România” din 21.05.2004

 • Memorandumul din 21.05.2004, Comisia Europeană

  Memorandumul de finanţare între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura: “Reabilitarea staţiei de epurare a apelor uzate, a sistemului de canalizare şi a reţelei de alimentare cu apă potabilă în municipiul Piteşti, judeţul Argeş, România” din 21.05.2004

 • Memorandumul din 21.05.2004, Comisia Europeană

  Memorandumul de finanţare între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura: “Reabilitarea secţiunii Câmpina – Predeal de pe linia de cale ferată Bucureşti – Braşov, România” din 21.05.2004

 • Memorandumul din 21.05.2004, Comisia Europeană

  Memorandumul de finanţare între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura: “Asistenţă tehnică pentru întărirea capacităţii instituţionale a beneficiarilor finali ai programului ISPA în sectorul de apă şi apă uzată din România” din 21.05.2004

 • Memorandumul din 21.05.2004, Comisia Europeană

  Memorandumul de finanţare între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura: “Asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectelor în sectorul de mediu în România” din 21.05.2004