24 Aprilie, 2019
 • Lista din 04.02.2005, Primărie

  Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile care primesc subvenţii de la bugetul local în anul 2005, în conformitate cu Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială din 04.02.2005

 • Lista din 08.02.2005, Primărie

  Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile care primesc subvenţii de la bugetul local în anul 2005, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială din 08.02.2005

 • Lista din 16.02.2005, Primărie

  Lista cuprinzând asociaţiile care primesc subvenţii de la bugetul local în anul 2005, în conformitate cu Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială din 16.02.2005

 • Lista din 18.03.2005, Primărie

  Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile din judeţul Suceava care primesc subvenţii de la bugetul judeţean în anul 2005, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială din 18.03.2005

 • Lista din 11.01.2005, Ministerul Finanţelor Publice

  Lista cuprinzând agenţii economici (societăţi comerciale) avizaţi să distribuie aparate de marcat electronice fiscale în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a normelor metodologice pentru aplicarea acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003 din 11.01.2005

 • Lista din 23.03.2005, Ministerul Finanţelor Publice

  Lista cuprinzând distribuitorii autorizaţi (societăţi comerciale) cărora li s-a retras dreptul de distribuţie a aparatelor de marcat electronice fiscale în baza Hotărârii Guvernului nr. 479/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, cu modificările şi completările ulterioare din 23.03.2005

 • Lista din 25.04.2005, Primărie

  Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică, care primesc subvenţii de la bugetul local al Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca pentru anul 2005, precum şi cuantumul acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială din 25.04.2005

 • Lista din 28.07.2005, Primărie

  Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile care primesc subvenţii de la bugetul local în anul 2005, în conformitate cu Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială din 28.07.2005

 • Lista din 23.03.2005, Ministerul Finanţelor Publice

  Lista cuprinzând agenţii economici (societăţi comerciale) avizaţi să distribuie aparate de marcat electronice fiscale în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, şi a normelor metodologice pentru aplicarea acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, cu modificările şi completările ulterioare din 23.03.2005

 • Lista din 03.06.2005, Ministerul Finanţelor Publice

  Lista asociaţiilor şi fundaţiilor care au primit subvenţii şi cuantumul sumelor acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, în anul 2004, în conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială din 03.06.2005

 • Lista din 10.08.2005, Ministerul Finanţelor Publice

  Lista nr. 6/2005 cuprinzând agenţii economici (societăţi comerciale) avizaţi să distribuie aparate de marcat electronice fiscale în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, şi a Normelor metodologice pentru aplicarea acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată*)

 • Lista din 10.08.2005, Ministerul Finanţelor Publice

  Lista nr. 6/2005 cuprinzând distribuitorii autorizaţi (societăţi comerciale) cărora li s-a retras dreptul de distribuţie a aparatelor de marcat electronice fiscale în baza Hotărârii Guvernului nr. 479/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată*)

 • Lista din 25.08.2005, Guvernul României

  Lista produselor şi tehnologiilor cu dublă utilizare supuse regimului de control la export din 25.08.2005

 • Lista din 25.08.2005, Guvernul României

  Lista produselor şi tehnologiilor cu dublă utilizare supuse regimului de control la import din 25.08.2005

 • Lista din 01.07.2005, Ministerul Culturii şi Cultelor

  Lista cuprinzând monumentele istorice 2004 – modificări şi completări din 01.07.2005

 • Lista din 01.07.2005, Ministerul Culturii şi Cultelor

  Lista cuprinzând monumentele istorice 2004 – monumente dispărute – modificări şi completări din 01.07.2005

 • Lista nr. 4/2005, Ministerul Finanţelor Publice

  Lista nr. 4/2005 cuprinzând distribuitorii autorizaţi (societăţi comerciale) cărora li s-a retras dreptul de distribuţie şi comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale, în baza Hotărârii Guvernului nr. 479/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale