• Legea nr. 354/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 354/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2005 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005

 • Legea nr. 355/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 355/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 142/2005 privind modificarea bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale pe anul 2005, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004

 • Legea nr. 356/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 356/2005 pentru ratificarea Acordului european asupra transmiterii cererilor de asistenţă judiciară, adoptat la Strasbourg la 27 ianuarie 1977

 • Legea nr. 357/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 357/2005 privind bursele de mărfuri

 • Legea nr. 358/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 358/2005 pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea fondului funciar nr. 18/1991

 • Legea nr. 359/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 359/2005 privind aprobarea O.U.G. nr. 103/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală şi a O.U.G. nr. 142/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnică şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală

 • Legea nr. 36/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 36/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2003 privind finalizarea procesului de privatizare la Societatea Comercială TEPRO – S.A. Iaşi

 • Legea nr. 360/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 360/2005 privind plata obligaţiilor financiare pe care România le are faţă de Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA)

 • Legea nr. 361/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 361/2005 pentru aderarea României la Convenţia privind reducerea cazurilor de apatridie, adoptată la New York la 30 august 1961

 • Legea nr. 362/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 362/2005 pentru aderarea României la Convenţia privind statutul apatrizilor, adoptată la New York la 28 septembrie 1954

 • Legea nr. 363/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 363/2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei consumatorilor în vederea respectării angajamentelor asumate de România pentru aderarea la Uniunea Europeană

 • Legea nr. 364/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 364/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului European din România

 • Legea nr. 365/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 365/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învăţământului

 • Legea nr. 366/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 366/2005 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată

 • Legea nr. 367/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 367/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2005 pentru reglementarea unor măsuri privind numărul de posturi şi cheltuielile de personal în sectorul bugetar

 • Legea nr. 368/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 368/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2005 pentru accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate Agenţiei Domeniilor Statului de către partenerii contractuali

 • Legea nr. 369/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 369/2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul sanitar

 • Legea nr. 37/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 37/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2004 pentru modificarea art. 11, precum şi pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 9 alin. (1) şi (4) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004

 • Legea nr. 370/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 370/2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor tarife pentru serviciile prestate în regim de urgenţă pentru persoanele fizice şi juridice de către Ministerul de Interne

 • Legea nr. 371/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 371/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Legea nr. 372/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor

 • Legea nr. 373/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 373/2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vechiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică

 • Legea nr. 374/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 374/2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere şi eliberarea cărţii de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România

 • Legea nr. 375/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 375/2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2000 privind certificarea sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb şi materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, precum şi condiţiile de comercializare şi utilizare a acestora

 • Legea nr. 376/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 376/2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor uzate

 • Legea nr. 377/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 377/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă

 • Legea nr. 378/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 378/2005 pentru modificarea art. 18 din Legea nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent

 • Legea nr. 379/2005, Parlamentul României

  Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005

 • Legea nr. 38/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 38/2005 privind aprobarea O.U.G. nr. 107/2004 pentru modificarea titlului capitolului II din anexa nr. Ib la O.U.G. nr. 191/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit O.U.G. nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar

 • Legea nr. 380/2005, Parlamentul României

  Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006 nr. 380/2005

 • Legea nr. 382/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 382/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor

 • Legea nr. 383/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 383/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2005 privind operaţionalizarea Direcţiei generale anticorupţie din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Legea nr. 384/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 384/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/1997 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonelor Miniere

 • Legea nr. 385/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 385/2005 privind declararea ca oraş a comunei Podu Iloaiei, judeţul Iaşi

 • Legea nr. 386/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 386/2005 pentru înfiinţarea comunei Estelnic prin reorganizarea comunei Poian, judeţul Covasna

 • Legea nr. 387/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 387/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară

 • Legea nr. 388/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 388/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2005 pentru modificarea art. 6 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2005 privind reorganizarea activităţii de consultanţă agricolă

 • Legea nr. 39/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 39/2005 privind ratificarea Protocolului nr. 14 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950, cu privire la modificarea sistemului de control al Convenţiei, adoptat la Strasbourg la 13 mai 2004

 • Legea nr. 390/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 390/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2005 pentru abrogarea unei poziţii din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei

 • Legea nr. 391/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 391/2005 pentru exceptarea de la plata taxei pentru ocuparea definitivă a unui teren din Fondul forestier naţional, din proprietatea comunei Gălăuţaş, judeţul Harghita

 • Legea nr. 392/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 392/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2005 pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2002 privind funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă

 • Legea nr. 393/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 393/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2000 privind acreditarea agenţiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite

 • Legea nr. 394/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 394/2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/2005 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea României de stat membru cu drepturi depline la Programul LEED al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE)

 • Legea nr. 395/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 395/2005 privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu şi trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat

 • Legea nr. 397/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 397/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 141/2005 pentru ratificarea Protocolului adiţional la Scrisoarea de înţelegere privind controlul drogurilor şi aplicarea legii, semnată la Bucureşti la 3 iulie 2001, dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bucureşti la 26 septembrie 2005

 • Legea nr. 4/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 4/2005 pentru înfiinţarea comunei Spulber prin reorganizarea comunei Paltin, judeţul Vrancea

 • Legea nr. 40/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 40/2005 pentru ratificarea Tratatului de la Nairobi privind protecţia simbolului olimpic

 • Legea nr. 401/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 401/2005 privind înfiinţarea comunei Bătrâni, judeţul Prahova, prin reorganizarea comunei Starchiojd

 • Legea nr. 402/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 402/2005 privind înfiinţarea comunei Adăşeni prin reorganizarea comunei Avrămeni, judeţul Botoşani

 • Legea nr. 404/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

 • Legea nr. 405/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 405/2005 pentru ratificarea Acordului de garanţie dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare referitor la Proiectul de retehnologizare a echipamentelor din Centrala Hidroelectrică Lotru Ciunget, semnat la Bucureşti la 13 iulie 2005

 • Legea nr. 406/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 406/2005 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Federală Germania privind securitatea socială, semnat la Bucureşti la 8 aprilie 2005

 • Legea nr. 41/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 41/2005 pentru ratificarea Convenţiei privind Institutul Forestier European, adoptată la Joensuu, Finlanda, la 28 august 2003

 • Legea nr. 413/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 413/2005 pentru declararea comunei Pantelimon, judeţul Ilfov, oraş

 • Legea nr. 414/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 414/2005 privind declararea comunei Măgurele, judeţul Ilfov, oraş

 • Legea nr. 415/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 415/2005 pentru declararea comunei Bragadiru, judeţul Ilfov, oraş

 • Legea nr. 42/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 42/2005 pentru aderarea României la Tratatul internaţional privind resursele genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură, adoptat la Roma la 3 noiembrie 2001

 • Legea nr. 43/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 43/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2004 pentru modificarea Legii nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe

 • Legea nr. 44/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 44/2005 pentru aprobarea Contractului de împrumut dintre România şi Institutul de Credit pentru Reconstrucţie – Germania, semnat la Bucureşti la 18 februarie 2004 şi, respectiv, la Frankfurt la 27 februarie 2004, în scopul finanţării programului de creditare pentru întreprinderi mici şi mijlocii – proiectul Promovarea întreprinderilor mici şi mijlocii (etapa a 3-a)

 • Legea nr. 45/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 45/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2004 privind suplimentarea numărului de posturi aprobat Ministerului Public

 • Legea nr. 46/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 46/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Legea nr. 47/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 47/2005 pentru completarea art. 7 din Legea nr. 333/2001 privind unele măsuri pentru diminuarea consecinţelor încetării răscumpărării de unităţi de fond de către Fondul Naţional de Investiţii

 • Legea nr. 48/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 48/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2003 privind utilizarea veniturilor din privatizare şi din valorificarea activelor bancare neperformante

 • Legea nr. 49/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 49/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2004 pentru modificarea denumirii şi clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României şi a taxelor vamale aferente acestora

 • Legea nr. 5/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 5/2005 privind schimbarea denumirii şi a satului de reşedinţă ale comunei Dorgoş, judeţul Arad

 • Legea nr. 50/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 50/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 137/2004 referitoare la unele măsuri privind utilizarea profitului Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale Transgaz – S.A. pentru finanţarea unor obiective majore de investiţii

 • Legea nr. 51/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 51/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2004 pentru completarea alin. (1) al art. 79 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat

 • Legea nr. 52/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 52/2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2005 pentru completarea art. 15 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Legea nr. 53/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 53/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2004 privind unele măsuri financiare în domeniul sănătăţii

 • Legea nr. 54/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 54/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 139/2004 privind modificarea art. 26 alin. (1) din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 nr. 512/2004

 • Legea nr. 55/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 55/2005 pentru ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, cu privire la autorităţile de control şi fluxul transfrontalier al datelor, adoptat la Strasbourg la 18 noiembrie 2001

 • Legea nr. 56/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 56/2005 privind aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a II-a, semnat la Bucureşti la 15 martie 2004 şi la Luxemburg la 19 martie 2004

 • Legea nr. 57/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 57/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2004 pentru modificarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale

 • Legea nr. 58/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 58/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România

 • Legea nr. 58(r1)/1998, Parlamentul României

  Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară

 • Legea nr. 586/2004, Parlamentul României

  Legea nr. 586/2004 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Georgiei privind cooperarea în combaterea terorismului, criminalităţii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori, precum şi a altor infracţiuni grave, semnat la Bucureşti la 14 mai 2004

 • Legea nr. 59/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 59/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2004 pentru modificarea unor acte normative ce reglementează activitatea din domeniul sanitar

 • Legea nr. 6/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 6/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învăţământului

 • Legea nr. 60/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 60/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2004 privind instituirea unor măsuri speciale de reabilitare a unor blocuri de locuinţe situate în localităţi din zone defavorizate şi/sau monoindustriale

 • Legea nr. 61/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 61/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 136/2004 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2003 pentru ratificarea acordurilor dintre Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei privind acordarea a două credite nerambursabile pentru combaterea HIV/SIDA şi tuberculozei, semnate la Geneva la 6 iunie 2003

 • Legea nr. 62/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 62/2005 pentru acceptarea de către România a unor documente reprezentând poziţii comune adoptate în cadrul politicii externe şi de securitate comună a Uniunii Europene

 • Legea nr. 63/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 63/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 128/2004 pentru modificarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 73/1997 privind asigurarea şi creditarea stocurilor de aprovizionare pentru perioada de toamnă-iarnă, destinate localităţilor izolate din Delta Dunării

 • Legea nr. 64/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 64/2005 privind participarea României ca membru cu drepturi depline la Grupul de cooperare pentru combaterea consumului şi a traficului ilicit de droguri (Grupul POMPIDOU) din cadrul Consiliului Europei

 • Legea nr. 65/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 65/2005 privind acceptarea Codului de siguranţă pentru nave cu destinaţie specială (Codul SPS), adoptat de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.534 (13) la Londra la 17 noiembrie 1983, precum şi a amendamentelor din 1996 referitoare la acesta

 • Legea nr. 66/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 66/2005 privind acceptarea Codului pentru efectuarea în siguranţă a transportului mărfurilor şi persoanelor de către navele de aprovizionare (Codul OSV), adoptat de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.863(20) la Londra la 27 noiembrie 1997

 • Legea nr. 67/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 67/2005 pentru înfiinţarea unor comune

 • Legea nr. 68/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 68/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale

 • Legea nr. 69/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 69/2005 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2001 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă

 • Legea nr. 7/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 7/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Romi

 • Legea nr. 70/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 70/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2004 pentru reglementarea unor probleme financiare

 • Legea nr. 71/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 71/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2004 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor şi a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

 • Legea nr. 72/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 72/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2004 privind instituirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional auto

 • Legea nr. 73/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 73/2005 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2004 privind instituirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional auto

 • Legea nr. 74/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 74/2005 privind modificarea Legii nr. 80/1997 pentru ratificarea Convenţiei europene de extrădare, încheiată la Paris la 13 decembrie 1957, şi a protocoalelor sale adiţionale, încheiate la Strasbourg la 15 octombrie 1975 şi la 17 martie 1978

 • Legea nr. 75/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 75/2005 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2004 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanţe neperformante de la Banca Română pentru Dezvoltare – S.A. – Groupe Societe Generale

 • Legea nr. 76/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 76/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2005

 • Legea nr. 77/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 77/2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2005 privind reorganizarea activităţii de consultanţă agricolă

 • Legea nr. 78/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 78/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat

 • Legea nr. 79/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 79/2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2005 pentru aprobarea plafonului de îndatorare publică a României pentru anul 2005

 • Legea nr. 8/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 8/2005 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Spania privind recunoaşterea reciprocă a permiselor de conducere auto ale cetăţenilor români şi spanioli, în scopul preschimbării, semnat la Bucureşti la 1 septembrie 2004