24 Aprilie, 2019
 • Legea nr. 268/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 268/2005 pentru ratificarea Convenţiei de la Tampere privind asigurarea resurselor de telecomunicaţii pentru atenuarea efectelor dezastrelor şi acţiuni umanitare, adoptată la Tampere la 18 iunie 1998

 • Legea nr. 269/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 269/2005 pentru ratificarea Acordului de securitate dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Italiene privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 6 aprilie 2005

 • Legea nr. 27/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 27/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 131/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 129/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială

 • Legea nr. 270/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 270/2005 pentru înfiinţarea comunei Gura Ialomiţei, judeţul Ialomiţa, prin reorganizarea comunei Mihail Kogălniceanu

 • Legea nr. 271/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 271/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2005 pentru aprobarea numărului de exemplare din speciile urs, lup, râs şi pisică sălbatică, care se pot recolta în cadrul sezonului de vânătoare 2005-2006

 • Legea nr. 272/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 272/2005 pentru completarea art. 1 din Legea nr. 570/2003 privind interzicerea exploatării de masă lemnoasă din fondul forestier naţional şi din afara acestuia, pentru o perioadă de 3 ani, în judeţele Brăila, Călăraşi, Constanţa, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Ialomiţa, Olt, Tulcea şi Teleorman

 • Legea nr. 273/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 273/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2005 pentru modificarea art. 10 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, republicată

 • Legea nr. 274/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 274/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005, pentru finanţarea Proiectului de restructurare a transporturilor

 • Legea nr. 275/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 275/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2005 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2002 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 3 aprilie 2002, pentru finanţarea Proiectului de dezvoltare rurală

 • Legea nr. 276/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 276/2005 pentru modificarea art. 3 din Legea arendării nr. 16/1994

 • Legea nr. 277/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 277/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice Electrica Moldova – S.A. şi Electrica Oltenia – S.A.

 • Legea nr. 278/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 278/2005 pentru acceptarea Deciziei nr. 1 a Comitetului mixt România – Statul Israel din 21 februarie 2005 de amendare a Protocolului 3 privind definirea noţiunii de produse originare şi metode de cooperare administrativă, din Acordul de Comerţ Liber dintre România şi Statul Israel, semnat la Bucureşti la 30 ianuarie 2001

 • Legea nr. 279/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă

 • Legea nr. 28/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 28/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2004 privind acordarea unor drepturi salariale personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Legea nr. 280/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 280/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială

 • Legea nr. 281/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 281/2005 pentru aprobarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Beijing la 3 decembrie 1999

 • Legea nr. 282/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice

 • Legea nr. 283/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 283/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România

 • Legea nr. 284/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 284/2005 privind completarea Legii minelor nr. 85/2003

 • Legea nr. 285/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 285/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2005 privind instituirea unor măsuri de reorganizare a Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A. în vederea privatizării

 • Legea nr. 286/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 286/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2005 privind completarea Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul Naţional Anticorupţie, de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de executori judecătoreşti

 • Legea nr. 287/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 287/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane

 • Legea nr. 288/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 288/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2005 pentru modificarea şi completarea Legii gazelor nr. 351/2004

 • Legea nr. 289/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 289/2005 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional în domeniul transportului pe calea ferată

 • Legea nr. 29/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 29/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2004 privind ratificarea Acordului dintre România şi Uniunea Europeană stabilind cadrul general de participare a României la operaţiunile Uniunii Europene de gestionare a crizelor, semnat la Bruxelles la 22 noiembrie 2004

 • Legea nr. 290/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 290/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români

 • Legea nr. 291/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 291/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2005 privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare băneşti populaţiei cu venituri reduse care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale

 • Legea nr. 292/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 292/2005 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului

 • Legea nr. 293/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 293/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2005 privind modificarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

 • Legea nr. 294/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 294/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic Sidex – S.A. Galaţi şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

 • Legea nr. 295/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 295/2005 privind ratificarea Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, convenit prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 9 mai 2005, pentru programul de reforme susţinut de împrumutul de ajustare programatică

 • Legea nr. 296/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 296/2005 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2002 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil, proprietate privată a statului, în proprietatea Comitetului Olimpic Român

 • Legea nr. 297/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 297/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2005 privind desemnarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sfântul Spiridon Iaşi ca operator medical al unui elicopter aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi aprobarea modului de operare, funcţionare şi finanţare a asistenţei de urgenţă acordate cu acest elicopter

 • Legea nr. 298/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 298/2005 pentru ratificarea Convenţiei dintre România şi Marele Ducat de Luxemburg în domeniul securităţii sociale, semnată la Bucureşti la 18 noiembrie 2004

 • Legea nr. 299/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 299/2005 privind instituirea sistemului de garanţii pentru importul şi exportul produselor agricole

 • Legea nr. 3/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 3/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre România şi Ucraina privind asistenţa juridică şi relaţiile juridice în cauzele civile, semnat la Bucureşti la 30 ianuarie 2002

 • Legea nr. 30/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 30/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 142/2004 pentru suspendarea aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2004 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanţe fiscale asupra societăţilor comerciale RAFO – S.A. Oneşti şi CAROM – S.A. Oneşti

 • Legea nr. 300/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 300/2005 privind instituirea sistemului de certificate de import şi de export pentru produse agricole

 • Legea nr. 301/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 301/2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/2005 privind unele măsuri pentru construirea şi/sau reabilitarea caselor de locuit din zonele afectate de inundaţiile produse în anul 2005

 • Legea nr. 302/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 302/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Legea nr. 303/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 303/2005 pentru ratificarea Deciziei nr. 3/2005 a Consiliului de Asociere România – Uniunea Europeană privind îmbunătăţirea regimului comerţului cu produse agricole transformate, prevăzute în Protocolul nr. 3 la Acordul european, semnată la Bruxelles la 5 iulie 2005

 • Legea nr. 303(r1)/2004, Parlamentul României

  Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

 • Legea nr. 304(r1)/2004, Parlamentul României

  Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

 • Legea nr. 304/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 304/2005 pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind despăgubirea victimelor infracţiunilor violente, adoptată la Strasbourg la 24 noiembrie 1983

 • Legea nr. 305/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 305/2005 pentru acceptarea anexei IV revizuite la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la data de 17 februarie 1978 (MARPOL 73/78), adoptată de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.115(51) a Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin la Londra la 1 aprilie 2004

 • Legea nr. 306/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 306/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Legea nr. 307/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 307/2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/2005 privind organizarea pieţei produselor agricole şi agroalimentare

 • Legea nr. 308/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 308/2005 pentru aprobarea Deciziei Comitetului mixt România-Turcia nr. 12/2005 referitoare la decizia de amendare a Protocolului D privind definirea noţiunii de produse originare şi metodele de cooperare administrativă, în cadrul Acordului de comerţ liber dintre România şi Turcia, semnat la Ankara la 29 aprilie 1997

 • Legea nr. 309/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 309/2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2005 pentru modificarea art. 71 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale

 • Legea nr. 31/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 31/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale

 • Legea nr. 310/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 310/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2005 pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare

 • Legea nr. 311/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 311/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2005 pentru preluarea procurorilor financiari ai Curţii de Conturi de Ministerul Public

 • Legea nr. 312/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 312/2005 privind dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către cetăţenii străini şi apatrizi, precum şi de către persoanele juridice străine

 • Legea nr. 313/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 313/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

 • Legea nr. 314/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 314/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2004 privind instituirea unor măsuri postprivatizare la Societatea Comercială Automobile Dacia – S.A.

 • Legea nr. 315/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 315/2005 privind acceptarea Codului pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 1979), a amendamentelor la Codul MODU 1979 adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin anexa 18 din Raportul Comitetului Securităţii Maritime la a cincizeci şi noua sa sesiune la Londra la 13-24 mai 1991, precum şi a Codului din 1989 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 1989)*)

 • Legea nr. 316/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 316/2005 pentru acceptarea amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1966 asupra liniilor de încărcare, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.143 (77) a Comitetului Siguranţei Maritime la Londra la 5 iunie 2003

 • Legea nr. 317/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 317/2005 privind acceptarea amendamentelor la anexele la Protocolul din 1978 referitor la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (MARPOL 73/78), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională la Londra prin rezoluţiile MEPC.111(50) la 4 decembrie 2003 şi MEPC.116(51) la 1 aprilie 2004

 • Legea nr. 317(r1)/2004, Parlamentul României

  Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

 • Legea nr. 318/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 318/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2005 privind abrogarea art. 8 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice

 • Legea nr. 319/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 319/2005 pentru abrogarea alin. (5) al art. 2 din Legea nr. 376/2004 privind bursele private

 • Legea nr. 32/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 32/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2004 privind trecerea Teatrului Naţional din Târgu Mureş, judeţul Mureş, în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor

 • Legea nr. 320/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 320/2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice

 • Legea nr. 321/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 321/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2005 pentru modificarea art. 81 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Legea nr. 322/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 322/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2005 privind acordarea unui sprijin direct al statului producătorilor agricoli pentru înfiinţarea culturilor în toamna anului 2005

 • Legea nr. 323/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 323/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2005 pentru reglementarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor de personal în anul 2005

 • Legea nr. 324/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 324/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

 • Legea nr. 325/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 325/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2005 pentru modificarea art. 48 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăţilor comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului şi consolidarea unor privatizări

 • Legea nr. 326/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 326/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 122/2005 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 28 iulie 2005 şi la Paris la 1 august 2005

 • Legea nr. 327/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 327/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate

 • Legea nr. 328/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 328/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2005 pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 175/1999 privind înfiinţarea Agenţiei pentru Organizarea Centrului Regional pentru Prevenirea şi Combaterea Infracţionalităţii Transfrontaliere (SECI) şi pentru darea în folosinţă gratuită Ministerului Administraţiei şi Internelor a unei părţi dintr-un imobil aflat în proprietatea statului

 • Legea nr. 329/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 329/2005 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 179/2002 privind demilitarizarea unităţilor aparatului central al Ministerului de Interne şi a structurilor subordonate acestuia

 • Legea nr. 33/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 33/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2004 privind trecerea Teatrului Naţional din Craiova în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor

 • Legea nr. 330/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 330/2005 privind aprobarea O.U.G. nr. 118/2005 pentru modificarea O.G. nr. 9/2005 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit O.U.G. nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998

 • Legea nr. 331/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 331/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2005 privind unele măsuri în domeniul salarizării persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică, alese şi numite, din administraţia publică locală

 • Legea nr. 332/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 332/2005 privind ratificarea Convenţiei-cadru WHO pentru controlul tutunului, adoptată la Geneva, Elveţia, la 21 mai 2003

 • Legea nr. 333/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 333/2005 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Austria pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital şi a protocolului-anexă, semnate la Bucureşti la 30 martie 2005

 • Legea nr. 334/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 334/2005 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, aflate în administrarea instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

 • Legea nr. 334(r1)/2002, Parlamentul României

  Legea bibliotecilor nr. 334/2002

 • Legea nr. 335/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 335/2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 55/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere

 • Legea nr. 336/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 336/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române

 • Legea nr. 337/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 337/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 16/1995 privind protecţia topografiilor circuitelor integrate

 • Legea nr. 338/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 338/2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice

 • Legea nr. 339/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope

 • Legea nr. 34/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 34/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2004 privind unele măsuri pentru eliberarea şi înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere

 • Legea nr. 340/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 340/2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligaţiilor asumate prin contractele de privatizare a societăţilor comerciale

 • Legea nr. 341/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 341/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2004 privind finalizarea investiţiei Turnătoria de tuburi de presiune din fontă ductilă pe platforma Sidermet Călan şi stabilirea unor măsuri pentru finalizarea proiectului Donasid Călăraşi

 • Legea nr. 342/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 342/2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 52/2005 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de curierat pentru materialele NATO clasificate

 • Legea nr. 343/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 343/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 153/2002 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat

 • Legea nr. 344/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 344/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire

 • Legea nr. 345/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 345/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 128/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări

 • Legea nr. 346/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 346/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare

 • Legea nr. 347/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 347/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii C.N.I. – S.A.

 • Legea nr. 348/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 348/2005 pentru aprobarea O.U.G. nr. 70/2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru S.C. de Producere a Energiei Electrice şi Termice Termoelectrica – S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari şi Turceni, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare – Sucursala ROMAG-TERMO şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale

 • Legea nr. 349/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 349/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric şi funcţional corespunzător desfăşurării activităţilor de eliberare şi evidenţă a cărţilor de identitate, actelor de stare civilă, paşapoartelor simple, permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a vehiculelor

 • Legea nr. 35/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 35/2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2005 pentru modificarea alin. (3) al art. 54 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap

 • Legea nr. 350/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general

 • Legea nr. 351/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 351/2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 33/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar

 • Legea nr. 352/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 352/2005 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2005 pentru completarea art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005

 • Legea nr. 353/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 353/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005