22 Aprilie, 2019
 • Legea nr. 182/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 182/2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/2004 pentru completarea art. 3 din Decretul-nr. 126/1990 privind unele măsuri referitoare la Biserica Română Unită cu Roma (greco-catolică)

 • Legea nr. 183/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 183/2005 pentru modificarea alin. (1) al art. 32 din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional

 • Legea nr. 184/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 184/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2005 pentru modificarea art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar

 • Legea nr. 185/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 185/2005 pentru abrogarea art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale

 • Legea nr. 186/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 186/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2005 pentru modificarea alin. (3) şi (4) ale art. 6 din Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK – S.A. şi instrumentele specifice de susţinere a comerţului exterior

 • Legea nr. 187/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 187/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar

 • Legea nr. 188/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 188/2005 privind transferul cu titlu gratuit al unui pachet de acţiuni din proprietatea privată a statului şi din administrarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului în proprietatea privată a municipiului Hunedoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara

 • Legea nr. 189/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 189/2005 pentru aprobarea O.U.G. nr. 130/2004 privind unele măsuri pentru vânzarea de către societăţile comerciale, companiile şi societăţile naţionale din sectorul energiei, petrolului, gazelor naturale, resurselor minerale şi al industriei de apărare, precum şi de către alţi agenţi economici din subordinea M.E.C. a locuinţelor pe care aceştia le au în patrimoniu personalului propriu, titularilor contractelor de închiriere sau pensionarilor cu ultimul loc de muncă la aceşti agenţi economici

 • Legea nr. 19/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 19/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 141/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 145 alin. (1) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor

 • Legea nr. 190/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 190/2005 pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi BIRD, semnat la Zagreb la 18 noiembrie 2004 şi, respectiv, la Bucureşti la 15 decembrie 2004, şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi BIRD privind Proiectul cadastrului general şi publicităţii imobiliare, în sumă de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998

 • Legea nr. 191/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 191/2005 pentru ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Ungară privind controlul traficului de frontieră rutier şi feroviar, semnată la Bucureşti la 27 aprilie 2004

 • Legea nr. 192/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 192/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2005 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii Programul de dezvoltare a infrastructurii în oraşele mici şi mijlocii din România (SAMTID), faza I, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005

 • Legea nr. 193/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 193/2005 privind aprobarea O.U.G. nr. 32/2005 pentru ratificarea Acordului de compensare dintre România şi B.I.R.D. privind Proiectul de privatizare a societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice Electrica Banat – S.A. şi Electrica Dobrogea – S.A., semnat la Bucureşti la 20 aprilie 2005, în legătură cu garanţia parţială de risc acordată de B.I.R.D. şi aprobarea acordurilor care compun garanţia parţială de risc

 • Legea nr. 194/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 194/2005 pentru modificarea şi completarea Legii protecţiei muncii nr. 90/1996

 • Legea nr. 195/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 195/2005 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 132 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

 • Legea nr. 196/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 196/2005 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic Sidex – S.A. Galaţi

 • Legea nr. 197/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 197/2005 privind schimbarea denumirii satului Valea Izvorului din componenţa comunei Livezile, judeţul Mehedinţi

 • Legea nr. 198/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 198/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale

 • Legea nr. 199/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 199/2005 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2004

 • Legea nr. 2/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 2/2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut (primul împrumut de ajustare programatică – PAL 1) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 27 septembrie 2004

 • Legea nr. 20/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 20/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2004 privind susţinerea proiectului Dezvoltarea zonelor turistice Luna Şes-Borşa judeţele Satu Mare şi Maramureş

 • Legea nr. 200/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 200/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2005 pentru completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi

 • Legea nr. 201/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 201/2005 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1997 privind aprobarea Regulamentului de transport pe căile ferate din România

 • Legea nr. 202/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 202/2005 pentru modificarea art. 21 alin. (2) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar

 • Legea nr. 202(r1)/2002, Parlamentul României

  Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi

 • Legea nr. 203(r1)/2003, Parlamentul României

  Legea nr. 203/2003 privind realizarea, dezvoltarea şi modernizarea reţelei de transport de interes naţional şi european

 • Legea nr. 203/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 203/2005 pentru ratificarea Acordului de sediu dintre Guvernul României şi Biroul Coordonatorului Special al Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, semnat la Bucureşti la 16 iulie 2003

 • Legea nr. 204/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 204/2005 pentru ratificarea Acordului cu privire la privilegiile şi imunităţile Curţii Penale Internaţionale, adoptat la New York la 9 septembrie 2002

 • Legea nr. 205/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 205/2005 privind reglementarea situaţiei financiare a Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, a Societăţii Naţionale Îmbunătăţiri Funciare – S.A., a asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigaţii şi a altor agenţi economici şi instituţii publice care desfăşoară activităţi de îmbunătăţiri funciare prin suportarea de la bugetul de stat pentru anul 2005 a unor cheltuieli efectuate în anul 2004

 • Legea nr. 206/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 206/2005 privind punerea în aplicare a unor sancţiuni internaţionale

 • Legea nr. 207/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 207/2005 pentru declararea ca oraş a comunei Chitila, judeţul Ilfov

 • Legea nr. 208/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 208/2005 pentru modificarea art. 285 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital

 • Legea nr. 209/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

 • Legea nr. 21/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 21/2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2005 privind prorogarea termenului prevăzut la alin. (1) al art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 46/2004 pentru modificarea art. 37 din Ordonanţa Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere

 • Legea nr. 21(r1)/1996, Parlamentul României

  Legea concurenţei nr. 21/1996

 • Legea nr. 210/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 210/2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Legea nr. 211/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 211/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2005 privind desemnarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe să realizeze lucrări de construire şi/sau de reabilitare a caselor de locuit din zonele calamitate

 • Legea nr. 212/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 212/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 53/2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale Tractorul UTB – S.A. Braşov

 • Legea nr. 213/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 213/2005 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

 • Legea nr. 214/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 214/2005 pentru înfiinţarea comunei Boghicea prin reorganizarea comunei Bira, judeţul Neamţ

 • Legea nr. 215/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 215/2005 pentru înfiinţarea comunei Iteşti prin reorganizarea comunei Bereşti-Bistriţa, judeţul Bacău

 • Legea nr. 216/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 216/2005 pentru modificarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 • Legea nr. 217/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 217/2005 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea comitetului european de întreprindere

 • Legea nr. 218/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare

 • Legea nr. 219/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă

 • Legea nr. 22/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 22/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2004 pentru modificarea alin. (8) al art. 8 din Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare

 • Legea nr. 220/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 220/2005 privind ratificarea Protocolului adiţional la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, pentru a ţine cont de aderarea Republicii Cehe, Republicii Estonia, Republicii Cipru, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Republicii Ungare, Republicii Malta, Republicii Polone, Republicii Slovenia şi Republicii Slovace la Uniunea Europeană, semnat la Bruxelles la 4 mai 2005

 • Legea nr. 221/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 221/2005 pentru modificarea şi completarea art. 16 din Legea nr. 306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum şi organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România

 • Legea nr. 222/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 222/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2005 pentru abrogarea Legii nr. 579/2004 privind autorizarea Ministerului Justiţiei de a vinde locuinţele de serviciu pe care le are în administrare şi a Hotărârii Guvernului nr. 2.425/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare de către Ministerul Justiţiei a prevederilor Legii nr. 579/2004 privind autorizarea Ministerului Justiţiei de a vinde locuinţele de serviciu pe care le are în administrare

 • Legea nr. 223/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 223/2005 pentru modificarea şi completarea alin. (3) al art. 104 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

 • Legea nr. 224/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 224/2005 pentru modificarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul de stat

 • Legea nr. 225/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 225/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2005 privind emisiunea din anul 2005 a municipiului Bucureşti de titluri de valoare denominate în EUR

 • Legea nr. 226/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 226/2005 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2005 privind modificarea alin. (2) şi (3) ale art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Legea nr. 227/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 227/2005 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2005 privind abrogarea unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Legea nr. 228/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 228/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2005 pentru modificarea art. 84 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

 • Legea nr. 229/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 229/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2005 pentru completarea art. 10 din Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu

 • Legea nr. 23/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 23/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2004 privind contractarea împrumuturilor externe de la instituţii financiare internaţionale pentru Programul de reabilitare a infrastructurii din oraşele mici şi mijlocii (SAMTID)

 • Legea nr. 230/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 230/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor

 • Legea nr. 231/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 231/2005 privind stimularea investiţiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, precum şi în activităţi nonagricole

 • Legea nr. 232/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 232/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe Ionescu-Şişeşti

 • Legea nr. 233/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 233/2005 pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2000 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale Îmbunătăţiri Funciare – S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Îmbunătăţirilor Funciare

 • Legea nr. 234/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 234/2005 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2005 pentru aprobarea concesionării unor servicii publice desfăşurate în cadrul Institutului Clinic Fundeni şi a concesionării unor bunuri proprietate publică şi proprietate privată a statului

 • Legea nr. 235/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 235/2005 privind declararea zonei de amplasare a monumentelor istorice din nordul Moldovei ca obiectiv de interes naţional

 • Legea nr. 236/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 236/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie

 • Legea nr. 237/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 237/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice

 • Legea nr. 238/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 238/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

 • Legea nr. 239/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 239/2005 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul comunicaţiilor

 • Legea nr. 24/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 24/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

 • Legea nr. 240/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 240/2005 privind societăţile de microfinanţare

 • Legea nr. 241/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

 • Legea nr. 242/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 242/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2005 privind desemnarea operatorului licenţiat al sistemului de transport prin conducte al produselor petroliere şi pentru consolidarea mediului concurenţial privind transportul produselor petroliere

 • Legea nr. 243/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 243/2005 privind unele măsuri pentru complexurile energetice în vederea accelerării procesului de privatizare

 • Legea nr. 244/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 244/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2005 privind abrogarea dispoziţiilor legale referitoare la acordarea înlesnirilor la plata obligaţiilor bugetare restante

 • Legea nr. 245/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 245/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat

 • Legea nr. 246/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 246/2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

 • Legea nr. 247/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente*)

 • Legea nr. 248/2005, Parlamentul României

  Law no. 248/2005 on the status of the free movement of Romanian citizens abroad*)

 • Legea nr. 248/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

 • Legea nr. 249/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 249/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului

 • Legea nr. 25/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 25/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 140/2004 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale

 • Legea nr. 250/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 250/2005 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2005 pentru modificarea art. 26 alin. (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor

 • Legea nr. 251/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 251/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2005 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Estonia privind readmisia persoanelor, semnat la Bucureşti la 23 octombrie 2003

 • Legea nr. 252/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 252/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2005 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovace privind readmisia persoanelor, semnat la Bratislava la 30 iunie 2005

 • Legea nr. 253/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 253/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2005 pentru ratificarea Protocolului privind combaterea terorismului, semnat la Atena la 3 decembrie 2004, adiţional la Acordul de cooperare dintre guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre în domeniul combaterii criminalităţii, în special a formelor ei organizate, semnat la Kerkyra la 2 octombrie 1998

 • Legea nr. 254/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 254/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2005 privind completarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/1996 pentru ratificarea unor acorduri de împrumut şi de garanţie externe şi a unor amendamente la un acord de împrumut extern

 • Legea nr. 255/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 255/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2005 privind repartizarea sumelor reţinute în proporţie de 10%, potrivit legii, în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2005

 • Legea nr. 256/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 256/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2005 privind unele măsuri care trebuie luate pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale

 • Legea nr. 257/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 257/2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Japoniei pentru Cooperare Internaţională privind Proiectul de reducere a poluării la Termocentrala Turceni, semnat la Bucureşti la 31 martie 2005

 • Legea nr. 257(r1)/2001, Parlamentul României

  Legea nr. 257/2001 privind modul de acţiune împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României

 • Legea nr. 258/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 258/2005 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Comisia Comunităţilor Europene care modifică acordurile anuale de finanţare 2000, 2001, 2002, 2003 şi Acordul multianual de finanţare, semnat la Bruxelles şi, respectiv, la Bucureşti la 24 decembrie 2004

 • Legea nr. 259/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 259/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2005 pentru modificarea art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116/2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale Siderurgica – S.A. Hunedoara

 • Legea nr. 26/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 26/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2004 pentru modificarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnică şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală

 • Legea nr. 260/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 260/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European

 • Legea nr. 261/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 261/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2005 privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului

 • Legea nr. 262/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 262/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive

 • Legea nr. 263/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 263/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

 • Legea nr. 264/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 264/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte

 • Legea nr. 265/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 265/2005 pentru ratificarea Acordului anual de finanţare 2004 dintre România şi Comisia Comunităţilor Europene cu privire la Programul special de aderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală în România, semnat la Bruxelles şi, respectiv, la Bucureşti la 12 mai 2005

 • Legea nr. 266/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 266/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2005 privind unele măsuri pentru atragerea de investitori în vederea rezolvării situaţiei specifice de la Societatea Comercială Daewoo Automobile România – S.A.

 • Legea nr. 267/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 267/2005 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Uniunea Europeană privind procedurile de securitate pentru schimbul de informaţii clasificate, semnat la Bruxelles la 22 aprilie 2005