24 Martie, 2019
 • Legea nr. 1/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei

 • Legea nr. 10/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 10/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2004 privind modificarea art. II din Legea nr. 149/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, precum şi a altor acte normative cu incidenţă asupra acestei proceduri

 • Legea nr. 10(r1)/2001, Parlamentul României

  Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Legea nr. 10(r2)/2001, Parlamentul României

  Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Legea nr. 100/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 100/2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2005 privind creşterile salariale aplicabile magistraţilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei pentru anul 2005

 • Legea nr. 101/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 101/2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2005 pentru modificarea alin. (1) al art. 6 din Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale

 • Legea nr. 102/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

 • Legea nr. 103/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 103/2005 pentru înfiinţarea comunei Valea Teilor prin reorganizarea comunei Izvoarele, judeţul Tulcea

 • Legea nr. 104/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 104/2005 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze privind dezvoltarea proiectelor cu implementare în comun pe baza art. 6 al Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnat la Bucureşti la 28 septembrie 2004

 • Legea nr. 105/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 105/2005 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Comunitatea Europeană privind participarea României la cadrul general pentru finanţarea acţiunilor Comunităţii în sprijinul politicii consumatorilor pentru anii 2004-2007, semnat la Bruxelles la 22 octombrie 2004

 • Legea nr. 106/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 106/2005 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/1999 pentru modificarea art. 101 din Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997

 • Legea nr. 107/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 107/2005 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/1998 pentru modificarea şi completarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997

 • Legea nr. 108/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 108/2005 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 180/2000 pentru modificarea şi completarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997

 • Legea nr. 109/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România

 • Legea nr. 11/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 11/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2004 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea preţului naţional de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, precum şi pentru acordarea de ajutoare băneşti pentru categoriile defavorizate ale populaţiei

 • Legea nr. 110/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 110/2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2005 privind modificarea Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de Ministerul Justiţiei

 • Legea nr. 111/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 111/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară

 • Legea nr. 111(r1)/1995, Parlamentul României

  Legea nr. 111/1995 privind Depozitul legal de documente

 • Legea nr. 112/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 112/2005 pentru aprobarea O.G. nr. 9/2005 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit O.U.G. nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar

 • Legea nr. 113/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 113/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi acvacultura

 • Legea nr. 114/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 114/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale

 • Legea nr. 115/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 115/2005 privind înfiinţarea Universităţii Româno-Germane din municipiul Sibiu, judeţul Sibiu

 • Legea nr. 116/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 116/2005 privind înfiinţarea Universităţii Andrei Şaguna din municipiul Constanţa, judeţul Constanţa

 • Legea nr. 117/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 117/2005 pentru completarea art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor

 • Legea nr. 118/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 118/2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2005 privind transmiterea cu plată a unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului în domeniul privat al municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti

 • Legea nr. 119/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 119/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 122/2004 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

 • Legea nr. 12/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 12/2005 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare

 • Legea nr. 120/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 120/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2005 pentru modificarea art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2004 privind acordarea în anul agricol 2004-2005 a unui sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv

 • Legea nr. 121/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 121/2005 privind modificarea art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea României la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961

 • Legea nr. 122/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 122/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic Sidex – S.A. Galaţi

 • Legea nr. 123/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 123/2005 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 66/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic Sidex – S.A. Galaţi

 • Legea nr. 124/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 124/2005 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic Sidex – S.A. Galaţi

 • Legea nr. 125/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 125/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar

 • Legea nr. 126/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 126/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2004 privind unele măsuri pentru eficientizarea activităţii din domeniul sănătăţii

 • Legea nr. 127/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 127/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor

 • Legea nr. 128/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 128/2005 pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a României la Asociaţia Înaltelor Jurisdicţii de Casaţie ale ţărilor care utilizează parţial limba franceză (A.H.J.U.C.A.F.)

 • Legea nr. 129/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 129/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administraţia publică centrală

 • Legea nr. 129(r2)/1998, Parlamentul României

  Legea nr. 129/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială

 • Legea nr. 13/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 13/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2004 privind modificarea art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2004 pentru finalizarea vânzării unor pachete de acţiuni ale Băncii Comerciale Române – S.A. către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Corporaţia Financiară Internaţională, precum şi către Asociaţia Salariaţilor Băncii Comerciale Române – S.A.

 • Legea nr. 130/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 130/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2005 privind unele măsuri pentru ocuparea prin concurs a funcţiilor publice vacante din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice implicate în implementarea angajamentelor asumate prin negocierile pentru aderarea României la Uniunea Europeană

 • Legea nr. 131/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 131/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale

 • Legea nr. 132/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 132/2005 privind înfiinţarea Universităţii Bogdan Vodă din municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj

 • Legea nr. 133/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 133/2005 privind înfiinţarea Universităţii Artifex din municipiul Bucureşti

 • Legea nr. 134/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 134/2005 privind înfiinţarea Universităţii Mihai Eminescu din municipiul Timişoara, judeţul Timiş

 • Legea nr. 135/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 135/2005 privind înfiinţarea Universităţii Athenaeum din municipiul Bucureşti

 • Legea nr. 136/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 136/2005 privind înfiinţarea Universităţii Dimitrie Cantemir din municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş

 • Legea nr. 137/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 137/2005 privind înfiinţarea Universităţii Mihail Kogălniceanu din municipiul Iaşi, judeţul Iaşi

 • Legea nr. 138/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 138/2005 pentru aprobarea O.U.G. nr. 18/2005 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului din învăţământ, salarizat potrivit O.U.G. nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învăţământului şi O.U.G. nr. 196/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anii 2003 şi 2004 personalului din învăţământ, salarizat potrivit O.U.G. nr. 8/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997, şi pentru abrogarea unor dispoziţii din Legea nr. 154/1998

 • Legea nr. 139/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 139/2005 privind înfiinţarea Institutului Teologic Baptist din Bucureşti

 • Legea nr. 14/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 14/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 7 din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947

 • Legea nr. 140/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 140/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2001 privind asigurarea unor fonduri pentru finanţarea construcţiei de locuinţe pentru tineret şi săli de sport

 • Legea nr. 141/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 141/2005 pentru suspendarea aplicării prevederilor Legii nr. 249/2004 privind pensiile ocupaţionale

 • Legea nr. 142/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 142/2005 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2004 privind unele măsuri pentru relansarea economică a Societăţii Comerciale Laminorul – S.A. Brăila

 • Legea nr. 143/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 143/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2005 privind susţinerea proiectului ISPA 2000/RO/16/P/PE/001 Program pentru managementul deşeurilor în Piatra-Neamţ

 • Legea nr. 143(r1)/1999, Parlamentul României

  Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat

 • Legea nr. 144/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 144/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2004 privind stabilirea indemnizaţiilor unor aleşi locali pentru anul 2005

 • Legea nr. 145/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 145/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2004 pentru aprobarea unor măsuri financiare privind reglementarea unor obligaţii de plată ale societăţilor comerciale desprinse din Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice Termoelectrica – S.A. în urma procesului de restructurare

 • Legea nr. 146/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 146/2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare

 • Legea nr. 147/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 147/2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2005 pentru modificarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică

 • Legea nr. 148/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 148/2005 pentru modificarea art. 7 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice

 • Legea nr. 149/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 149/2005 privind instituirea unor măsuri financiare pentru îmbunătăţirea asistenţei medicale

 • Legea nr. 15/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 15/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă

 • Legea nr. 150/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 150/2005 pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor privind călătoria cu metroul

 • Legea nr. 151/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 151/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2005 pentru modificarea lit. h) a art. 17 din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 333/2002 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

 • Legea nr. 152/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 152/2005 pentru aprobarea participării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a României, în calitate de observator, la Asociaţia Reţeaua Preşedinţilor Curţilor Supreme de Justiţie ale Uniunii Europene

 • Legea nr. 153/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 153/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României

 • Legea nr. 154/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 154/2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2005 privind stabilirea unor măsuri de preluare a Gărzii Financiare şi a Autorităţii Naţionale a Vămilor în subordinea Ministerului Finanţelor Publice, precum şi a unor măsuri de reorganizare a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 • Legea nr. 155/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 155/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române

 • Legea nr. 156/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 156/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al funcţionarului public denumit manager public

 • Legea nr. 157/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Reg Belgiei, R Cehă, Reg Danemarcei, R Federală Germania, R Estonia, R Elenă, Reg Spaniei, R Franceză, Irlanda, R Italiană, R Cipru, R Letonia, R Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, R Ungară, R Malta, Regatul Ţărilor de Jos, R Austria, R Polonă, R Portugheză, R Slovenia, R Slovacă, R Finlanda, Reg Suediei, Reg Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale UE) şi R Bulgaria şi România privind aderarea R Bulgaria şi a României la UE

 • Legea nr. 158/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 158/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2005 privind modificarea formularelor pentru declaraţia de avere şi pentru declaraţia de interese

 • Legea nr. 159/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 159/2005 privind Tariful vamal integrat român

 • Legea nr. 16/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 16/2005 pentru aprobarea O.U.G. nr. 97/2004 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru S.C. de Producere a Energiei Electrice şi Termice Termoelectrica – S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari şi Turceni, R.A. pentru Activităţi Nucleare – Sucursala ROMAG-TERMO şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale

 • Legea nr. 160/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 160/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2002 privind modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul penal referitoare la infracţiuni contra demnităţii şi infracţiuni contra autorităţii, precum şi a unor dispoziţii din Codul de procedură penală

 • Legea nr. 160(r1)/1998, Parlamentul României

  Legea nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar

 • Legea nr. 161/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 161/2005 privind stabilirea unor măsuri pentru prevenirea şi combaterea corupţiei în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Legea nr. 162/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 162/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

 • Legea nr. 163/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 163/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Legea nr. 164/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 164/2005 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Legea nr. 165/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 165/2005 privind ratificarea Acordului dintre Comunitatea Europeană pentru Energie Atomică (EURATOM) şi statele care nu sunt membre în Uniunea Europeană privind participarea acestora din urmă la reglementarea schimbului de informaţii în timp util în cazul unei urgenţe radiologice (ECURIE), semnat la Bruxelles la 29 ianuarie 2003 şi la Bucureşti la 25 octombrie 2004

 • Legea nr. 166/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 166/2005 pentru ratificarea Addendumului semnat la Bucureşti la 25 noiembrie 2004 la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova referitor la împrumutul pe termen lung în valoare de 20 miliarde lei, semnat la Bucureşti la 1 septembrie 1993, modificat prin addendumurile semnate la Bucureşti la 17 ianuarie 2000 şi la 24 iulie 2002

 • Legea nr. 167/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 167/2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socioeconomică, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005

 • Legea nr. 168/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 168/2005 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Suediei privind cooperarea în combaterea criminalităţii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori, a traficului de fiinţe umane, terorismului şi a altor infracţiuni grave, semnat la Bucureşti la 10 mai 2004

 • Legea nr. 169/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 169/2005 pentru aderarea României la Acordul privind protecţia reciprocă a secretului invenţiilor din domeniul apărării, pentru care s-au făcut cereri de brevetare, adoptat la Paris la 21 septembrie 1960, şi la Acordul privind comunicarea, în scopuri de apărare, a informaţiilor tehnice, adoptat la Bruxelles la 19 octombrie 1970

 • Legea nr. 17/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 17/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2004 pentru modificarea alin. (4) al art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 126/2000 privind continuarea realizării Unităţii 2 din cadrul obiectivului de investiţii Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă – 5 x 700 MW

 • Legea nr. 170/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 170/2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005

 • Legea nr. 171/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 171/2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind reforma sectorului sanitar – faza a II-a, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005

 • Legea nr. 172/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 172/2005 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea dintre autorităţile de frontieră, semnat la Sofia la 22 decembrie 2004

 • Legea nr. 173/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 173/2005 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Islamice Pakistan privind cooperarea în domeniul luptei împotriva producerii ilegale, traficului şi consumului ilicit de stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori, semnat la Bucureşti la 14 aprilie 2004

 • Legea nr. 174/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 174/2005 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară – anul 2003, semnat la Bucureşti la 11 noiembrie 2004

 • Legea nr. 175/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 175/2005 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea tehnică – anul 2003, semnat la Bucureşti la 11 noiembrie 2004

 • Legea nr. 176/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 176/2005 privind înfiinţarea comunei Boghiş, judeţul Sălaj, prin reorganizarea comunei Nuşfalău

 • Legea nr. 176(r1)/2000, Parlamentul României

  Legea nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale

 • Legea nr. 177/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 177/2005 pentru completarea art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare naţională

 • Legea nr. 178/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 178/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2005 pentru abrogarea art. 31 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995

 • Legea nr. 178(r1)/2000, Parlamentul României

  Legea nr. 178/2000 privind produsele cosmetice

 • Legea nr. 179/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 179/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea institutelor de teorie politică şi educaţie democratică

 • Legea nr. 18/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 18/2005 pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 203/1999 privind permisele de muncă

 • Legea nr. 180/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 180/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 371/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare

 • Legea nr. 181/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 181/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuinţelor de serviciu necesare unor categorii de personal din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice