25 Aprilie, 2019
  • Îndrumarul din 15.09.2005, Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor

    Îndrumarul privind aplicarea anexei nr. 122 “Planul de monitoring” la Ordonanţa Guvernului nr. 49/2000 privind regimul de obţinere, testare, utilizare şi comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum şi a produselor rezultate din acestea, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 214/2002 din 15.09.2005