20 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 1682/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1682/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Maramureş

 • Hotărârea nr. 1683/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1683/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Prahova

 • Hotărârea nr. 1684/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1684/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Tulcea

 • Hotărârea nr. 1685/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1685/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Satu Mare

 • Hotărârea nr. 1686/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1686/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Sălaj

 • Hotărârea nr. 1687/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1687/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2005, pentru Patriarhia Română – Aşezământul Ortodox Românesc din Ierihon, Palestina

 • Hotărârea nr. 1688/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1688/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor pe anul 2005 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, pentru continuarea lucrărilor de construcţie a Bisericii Sfântul Ilie Tesviteanul din municipiul Piatra-Neamţ, judeţul Neamţ

 • Hotărârea nr. 1689/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1689/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2005, pentru Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române

 • Hotărârea nr. 169/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 169/2005 pentru aprobarea finanţării proiectului Organizarea în România a celei de-a 55-a sesiuni a Comitetului Regional pentru Europa al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României

 • Hotărârea nr. 1690/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1690/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2005, pentru Mănăstirea Antim din cadrul Patriarhiei Române, municipiul Bucureşti

 • Hotărârea nr. 1691/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1691/2005 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 100/2005 privind numirea reprezentanţilor Guvernului în Consiliul Economic şi Social

 • Hotărârea nr. 1692/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1692/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005

 • Hotărârea nr. 1693/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1693/2005 pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.648/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naţionale pe anul 2005 din Fondul de intervenţie bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005

 • Hotărârea nr. 1694/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1694/2005 privind acoperirea din bugetul Ministerului Afacerilor Externe a cheltuielilor ocazionate de amplasarea unei plăci reprezentând România la Berlin, în cadrul proiectului Drumul vizionarilor, dedicat Uniunii Europene

 • Hotărârea nr. 1695/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1695/2005 privind aprobarea organizării şi finanţarea Proiectului România in Advent 2005, România în aşteptare, pentru promovarea imaginii României în statele membre ale Uniunii Europene

 • Hotărârea nr. 1696/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1696/2005 privind suplimentarea bugetului Serviciului Român de Informaţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005

 • Hotărârea nr. 1697/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1697/2005 privind acordarea unor premii pentru obţinerea de către echipa naţională de handbal a României a locului II la Campionatul Mondial de Handbal Feminin, Rusia 2005

 • Hotărârea nr. 1698/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1698/2005 privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.010/2004 pentru aprobarea normelor metodologice şi a documentelor prevăzute la art. 69 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

 • Hotărârea nr. 17/2005, Banca Naţională a României – BNR

  Hotărârea nr. 17/2005 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a cooperativei Economia Cooperativa de Credit Măgurele

 • Hotărârea nr. 17/2005, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 17/2005 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

 • Hotărârea nr. 17/2005, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 17/2005 privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 5/2005 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei pentru regulament

 • Hotărârea nr. 17/2005, Senatul României

  Hotărârea nr. 17/2005 pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Senatului

 • Hotărârea nr. 17/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 17/2005 privind numirea domnului Gyorgy Ervin în funcţia de prefect al judeţului Covasna

 • Hotărârea nr. 170/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 170/2005 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare

 • Hotărârea nr. 1700/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1700/2005 privind stabilirea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinţei în cazul familiilor şi persoanelor singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinţei şi prepararea apei calde energie termică furnizată în sistem centralizat şi care au optat pentru modalitatea de facturare şi plată a energiei termice în sistem binom

 • Hotărârea nr. 1701/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1701/2005 privind eliberarea domnului Petrache Marian, la cerere, din funcţia de prefect al judeţului Ilfov

 • Hotărârea nr. 1702/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1702/2005 privind numirea domnului Jecu Nicolae în funcţia de prefect al judeţului Ilfov

 • Hotărârea nr. 1703/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1703/2005 privind eliberarea domnului Popescu Jean, la cerere, din funcţia de prefect al judeţului Dâmboviţa

 • Hotărârea nr. 1704/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1704/2005 privind numirea domnului Popa Aurelian în funcţia de prefect al judeţului Dâmboviţa

 • Hotărârea nr. 1708/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1708/2005 pentru completarea art. 39 din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii

 • Hotărârea nr. 1709/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1709/2005 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 2.190/2004 pentru aprobarea concesionării serviciilor de siguranţă legarea-dezlegarea navelor maritime şi remorcajul de manevră a navelor maritime în porturile Constanţa, Midia şi Mangalia

 • Hotărârea nr. 171/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 171/2005 privind constituirea Comitetului interministerial pentru elaborarea şi urmărirea implementării Strategiei Guvernului de comunicare internă şi externă privind integrarea României în Uniunea Europeană

 • Hotărârea nr. 1718/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1718/2005 privind autorizarea Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru încheierea unor contracte comerciale de achiziţii publice şi a Ministerului Finanţelor Publice de a contracta credite externe pentru realizarea unor programe de achiziţii

 • Hotărârea nr. 1719/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1719/2005 pentru aprobarea preţului de vânzare al acţiunilor deţinute de stat la Banca Comercială Română – S.A. şi a unor documente contractuale necesare încheierii procesului de privatizare a acestei bănci

 • Hotărârea nr. 172/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 172/2005 privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.417/2002 pentru aprobarea Listei cuprinzând medicamentele de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate

 • Hotărârea nr. 1720/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1720/2005 privind autorizarea Ministerului Administraţiei şi Internelor de a achiziţiona servicii de consultanţă pentru realizarea şi implementarea Sistemului integrat pentru securitatea frontierei de stat a României

 • Hotărârea nr. 1723/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1723/2005 privind modificarea art. 5 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 458/1997

 • Hotărârea nr. 1724/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1724/2005 privind înfiinţarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România

 • Hotărârea nr. 1725/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1725/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Alba

 • Hotărârea nr. 1726/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1726/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Bihor

 • Hotărârea nr. 1727/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1727/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Braşov

 • Hotărârea nr. 1728/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1728/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru municipiul Bucureşti

 • Hotărârea nr. 1729/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1729/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Cluj

 • Hotărârea nr. 173/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 173/2005 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.149/2003 privind participarea României la Expoziţia Mondială EXPO 2005 Înţelepciunea Naturii Aichi, Japonia

 • Hotărârea nr. 1730/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1730/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Gorj

 • Hotărârea nr. 1731/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1731/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Harghita

 • Hotărârea nr. 1732/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1732/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Galaţi

 • Hotărârea nr. 1733/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1733/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Iaşi

 • Hotărârea nr. 1734/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1734/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Iaşi

 • Hotărârea nr. 1735/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1735/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Iaşi

 • Hotărârea nr. 1736/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1736/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Olt

 • Hotărârea nr. 1737/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1737/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Maramureş

 • Hotărârea nr. 1738/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1738/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Neamţ

 • Hotărârea nr. 1739/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1739/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Suceava

 • Hotărârea nr. 174/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 174/2005 privind cuantumul sprijinului financiar acordat în anul 2005 pentru anumite cantităţi de legume şi fructe proaspete destinate prelucrării industriale

 • Hotărârea nr. 1740/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1740/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Tulcea

 • Hotărârea nr. 1741/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1741/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Vaslui

 • Hotărârea nr. 1742/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1742/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005

 • Hotărârea nr. 1743/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1743/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru asigurarea acţiunilor de prevenire şi combatere a gripei aviare pe drumurile naţionale şi în gările din zonele de carantină

 • Hotărârea nr. 1745/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1745/2005 pentru suplimentarea bugetului Ministerului Economiei şi Comerţului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005

 • Hotărârea nr. 1746/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1746/2005 pentru suplimentarea bugetului Ministerului Economiei şi Comerţului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005

 • Hotărârea nr. 1747/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1747/2005 pentru prelungirea aplicării prevederilor H.G. nr. 52/2005 pentru aprobarea Contractului-cadru şi ale H.G. nr. 235/2005 privind aprobarea pentru anul 2005 a listei cuprinzând denumirile comune internaţionale ale medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman, de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală

 • Hotărârea nr. 1748/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1748/2005 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 169/2005 pentru aprobarea finanţării proiectului Organizarea în România a celei de-a 55-a sesiuni a Comitetului Regional pentru Europa al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României

 • Hotărârea nr. 1749/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1749/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru municipiul Bucureşti

 • Hotărârea nr. 175/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 175/2005 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 68/2004 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică

 • Hotărârea nr. 1750/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1750/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Covasna

 • Hotărârea nr. 1751/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1751/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Covasna

 • Hotărârea nr. 1752/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1752/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 1753/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1753/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Prahova

 • Hotărârea nr. 1754/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1754/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Satu Mare

 • Hotărârea nr. 1755/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1755/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Sibiu

 • Hotărârea nr. 1756/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1756/2005 pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.466/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Teleorman

 • Hotărârea nr. 1757/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1757/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii asupra unor monumente istorice din judeţele Caraş-Severin şi Timiş

 • Hotărârea nr. 1758/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1758/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Braşov

 • Hotărârea nr. 1759/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1759/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Călăraşi

 • Hotărârea nr. 176/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 176/2005 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 96/2005 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea consiliilor locale, a primarilor, respectiv a primarului general al municipiului Bucureşti, în unele circumscripţii electorale

 • Hotărârea nr. 1760/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1760/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 1761/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1761/2005 privind instituirea unei măsuri de salvgardare la importul de zahăr originar din Republica Moldova

 • Hotărârea nr. 1762/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1762/2005 privind indexarea cuantumului alocaţiei lunare de plasament

 • Hotărârea nr. 1763/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1763/2005 privind corectarea limitelor de venituri şi indexarea cuantumului alocaţiei familiale complementare şi al alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală

 • Hotărârea nr. 1764/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1764/2005 privind actualizarea alocaţiei sociale cuvenite adulţilor nevăzători cu handicap grav şi accentuat, precum şi a indemnizaţiei lunare cuvenite adulţilor cu handicap grav şi accentuat, alţii decât nevăzătorii

 • Hotărârea nr. 1765/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1765/2005 privind indexarea unor venituri ale populaţiei începând cu luna ianuarie 2006

 • Hotărârea nr. 1766/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1766/2005 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

 • Hotărârea nr. 1767/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1767/2005 privind stabilirea cuantumului lunar al alocaţiei de stat pentru copii

 • Hotărârea nr. 1768/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1768/2005 privind preluarea din carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001

 • Hotărârea nr. 1769/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1769/2005 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2005 al Companiei Române de Aviaţie Romavia – R.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale

 • Hotărârea nr. 177/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 177/2005 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul

 • Hotărârea nr. 1770/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1770/2005 privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat, al ajutorului social lunar care se acordă soţiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu, precum şi al alocaţiei pentru copiii nou-născuţi, prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

 • Hotărârea nr. 1771/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1771/2005 pentru modificarea anexei la H.G. nr. 2.251/2004 privind aprobarea Listei societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului, la care se efectuează concedieri colective în anul 2005 şi care vor beneficia de prevederile O.U.G. nr. 8/2003

 • Hotărârea nr. 1772/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1772/2005 privind eliberarea domnului Soran Gavril, la cerere, din funcţia de prefect al judeţului Caraş-Severin

 • Hotărârea nr. 1773/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1773/2005 privind numirea domnului Covaciu Cosmin Adrian în funcţia publică de prefect al judeţului Alba

 • Hotărârea nr. 1774/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1774/2005 privind numirea domnului Stragea Cristian-Dimitrie în funcţia publică de prefect al judeţului Arad

 • Hotărârea nr. 1775/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1775/2005 privind numirea domnului Cîrstoiu Ion în funcţia publică de prefect al judeţului Argeş

 • Hotărârea nr. 1776/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1776/2005 privind numirea domnului Berca Gabriel în funcţia publică de prefect al judeţului Bacău

 • Hotărârea nr. 1777/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1777/2005 privind numirea domnului Bolojan Ilie Gavril în funcţia publică de prefect al judeţului Bihor

 • Hotărârea nr. 1778/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1778/2005 privind numirea domnului Szilagyi Ioan în funcţia publică de prefect al judeţului Bistriţa-Năsăud

 • Hotărârea nr. 1779/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1779/2005 privind numirea domnului Roman Cristian Constantin în funcţia publică de prefect al judeţului Botoşani

 • Hotărârea nr. 178/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 178/2005 privind modificarea unor acte normative în vederea stabilirii sediului Regiei Autonome Editura Didactică şi Pedagogică

 • Hotărârea nr. 1780/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1780/2005 privind numirea domnului Danu Aurelian-Leonard în funcţia publică de prefect al judeţului Braşov

 • Hotărârea nr. 1781/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1781/2005 privind numirea domnului Mitroi Nicolae în funcţia publică de prefect al judeţului Brăila