20 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 15/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 15/2005 privind numirea domnului Hărdău Mihail în funcţia de prefect al judeţului Cluj

 • Hotărârea nr. 150/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 150/2005 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2005 al Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor Româniafilm, aflată sub autoritatea Ministerului Culturii şi Cultelor

 • Hotărârea nr. 1500/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1500/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Prahova

 • Hotărârea nr. 1501/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1501/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Braşov

 • Hotărârea nr. 1502/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1502/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Braşov

 • Hotărârea nr. 1503/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1503/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Bacău

 • Hotărârea nr. 1504/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1504/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Alba

 • Hotărârea nr. 1505/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1505/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Constanţa

 • Hotărârea nr. 1506/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1506/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Argeş

 • Hotărârea nr. 1507/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1507/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Argeş

 • Hotărârea nr. 1508/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1508/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Galaţi

 • Hotărârea nr. 1509/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1509/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 151/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 151/2005 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2005 al Companiei Naţionale a Imprimeriilor Coresi – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii şi Cultelor

 • Hotărârea nr. 1510/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1510/2005 privind organizarea Reuniunii miniştrilor transporturilor din statele membre ale Organizaţiei Cooperării Economice a Mării Negre (OCEMN) (Bucureşti, 15 martie 2006), precedată de reuniunea grupului de lucru pentru transporturi al organizaţiei (Bucureşti, 13-14 martie 2006)

 • Hotărârea nr. 1511/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1511/2005 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea consiliilor de onoare ale ordinelor naţionale Steaua României, Serviciul Credincios şi Pentru Merit

 • Hotărârea nr. 1512/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1512/2005 pentru declararea ca zone calamitate a localităţilor afectate de inundaţiile din perioada aprilie-septembrie 2005

 • Hotărârea nr. 1513/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1513/2005 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al oraşului Popeşti-Leordeni şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Popeşti-Leordeni, judeţul Ilfov

 • Hotărârea nr. 1514/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1514/2005 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă

 • Hotărârea nr. 1515/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1515/2005 pentru modificarea structurii sumelor alocate din credite externe în bugetul Ministerului Justiţiei pe anul 2005

 • Hotărârea nr. 1516/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1516/2005 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea Consiliului Superior al Magistraturii, pentru Institutul Naţional al Magistraturii

 • Hotărârea nr. 1517/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1517/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 300/2005 privind instituirea sistemului de certificate de import şi de export pentru produse agricole

 • Hotărârea nr. 1518/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1518/2005 privind repartizarea sumei de 48.140 mii lei (RON) pentru asigurarea cheltuielilor de personal ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 154/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005

 • Hotărârea nr. 1519/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1519/2005 privind acordarea unui ajutor de urgenţă

 • Hotărârea nr. 152/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 152/2005 pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2005 al Regiei Autonome Multiproduct, aflată în coordonarea Ministerului Justiţiei

 • Hotărârea nr. 1520/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1520/2005 pentru aprobarea finanţării proiectului Participarea delegaţiei sportive a României la ediţia a V-a a Jocurilor Francofoniei din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României pe anul 2005

 • Hotărârea nr. 1521/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1521/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2005, pentru continuarea lucrărilor de construcţie a unor biserici şi refacerea unor obiective de cult

 • Hotărârea nr. 1522/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1522/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor pe anul 2005 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, pentru construirea, reabilitarea şi consolidarea de lăcaşuri de cult

 • Hotărârea nr. 1523/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1523/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2005, pentru Patriarhia Română – Aşezământul Ortodox Românesc din Ierihon, Palestina

 • Hotărârea nr. 1524/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1524/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Iaşi

 • Hotărârea nr. 1525/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1525/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Covasna

 • Hotărârea nr. 1526/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1526/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în judeţul Dâmboviţa

 • Hotărârea nr. 1527/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1527/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naţionale pe anul 2005 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat

 • Hotărârea nr. 1528/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1528/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naţionale pe anul 2005 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat, pentru Compania Română de Aviaţie Romavia – R.A.

 • Hotărârea nr. 1529/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1529/2005 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 • Hotărârea nr. 153/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 153/2005 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2005 ale regiilor autonome de interes naţional din subordinea Băncii Naţionale a României

 • Hotărârea nr. 1530/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1530/2005 privind acordarea unor ajutoare financiare

 • Hotărârea nr. 1531/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1531/2005 pentru aprobarea Memorandumului de cooperare în domeniul petrolului şi gazelor naturale dintre Ministerul Economiei şi Comerţului din România şi Ministerul Petrolului şi Gazelor Naturale din India, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2005

 • Hotărârea nr. 1532/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1532/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Galaţi

 • Hotărârea nr. 1533/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1533/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Galaţi

 • Hotărârea nr. 1534/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1534/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Constanţa

 • Hotărârea nr. 1535/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1535/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Constanţa

 • Hotărârea nr. 1536/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1536/2005 privind acordarea unui ajutor umanitar de urgenţă pentru populaţia din judeţele Brăila şi Tulcea

 • Hotărârea nr. 1537/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1537/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Satu Mare

 • Hotărârea nr. 1538/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1538/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Harghita

 • Hotărârea nr. 1539/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1539/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru subvenţionarea energiei termice livrate în sistem centralizat populaţiei din municipiul Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita

 • Hotărârea nr. 154/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 154/2005 privind aprobarea programelor calendaristice pentru realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor parţiale pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de 3 aprilie 2005

 • Hotărârea nr. 1540/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1540/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Covasna

 • Hotărârea nr. 1541/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1541/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Maramureş

 • Hotărârea nr. 1542/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1542/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Maramureş

 • Hotărârea nr. 1543/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1543/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Mureş

 • Hotărârea nr. 1544/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1544/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Mureş

 • Hotărârea nr. 1545/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1545/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005

 • Hotărârea nr. 1546/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1546/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, pentru acordarea de daruri cu ocazia sărbătorii Crăciunului

 • Hotărârea nr. 1547/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1547/2005 privind organizarea la Bucureşti a Reuniunii miniştrilor economiei din ţările care aparţin Zonei cooperării la Marea Neagră, Balcani şi Europa

 • Hotărârea nr. 1548/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1548/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Bihor

 • Hotărârea nr. 1549/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1549/2005 privind suplimentarea bugetului Serviciului Român de Informaţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005

 • Hotărârea nr. 155/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

 • Hotărârea nr. 1550/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1550/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Braşov

 • Hotărârea nr. 1551/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1551/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Maramureş

 • Hotărârea nr. 1552/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1552/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Braşov

 • Hotărârea nr. 1553/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1553/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Galaţi

 • Hotărârea nr. 1554/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1554/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Bihor

 • Hotărârea nr. 1555/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1555/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Cluj

 • Hotărârea nr. 1556/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1556/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Maramureş

 • Hotărârea nr. 1557/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1557/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Galaţi

 • Hotărârea nr. 1558/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1558/2005 privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru pentru Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005

 • Hotărârea nr. 1559/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1559/2005 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, în vederea reabilitării Monumentului Eroilor situat în Parcul Carol din municipiul Bucureşti

 • Hotărârea nr. 156/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 156/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Constanţa

 • Hotărârea nr. 1560/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1560/2005 privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005

 • Hotărârea nr. 1561/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1561/2005 privind suplimentarea bugetului Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005

 • Hotărârea nr. 1562/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1562/2005 privind suplimentarea bugetului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005

 • Hotărârea nr. 1563/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1563/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei şi Cercetării din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2005

 • Hotărârea nr. 1564/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1564/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Braşov

 • Hotărârea nr. 1565/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1565/2005 privind transmiterea, fără plată, a unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Academiei Române în administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării pentru Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava

 • Hotărârea nr. 1566/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1566/2005 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 584/2005 privind finanţarea unităţilor sanitare din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi autoritate judecătorească

 • Hotărârea nr. 1567/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1567/2005 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Serviciului Român de Informaţii în domeniul privat al statului şi în administrarea Regiei Autonome Rasirom

 • Hotărârea nr. 1568/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1568/2005 privind transmiterea unor terenuri din domeniul privat şi public al statului, în suprafaţă totală de 952,90 ha, şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în fondul forestier proprietate publică a statului şi în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva

 • Hotărârea nr. 1569/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1569/2005 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

 • Hotărârea nr. 157/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 157/2005 pentru organizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului

 • Hotărârea nr. 1570/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1570/2005 pentru aprobarea plăţii contribuţiei României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, grupul de lucru din cadrul Comitetului pentru Investiţii şi Companii Multinaţionale care gestionează problematica Declaraţiei pentru investiţii internaţionale şi întreprinderi multinaţionale

 • Hotărârea nr. 1571/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1571/2005 privind aprobarea efectuării concedierilor colective, în temeiul prevederilor O.U.G. nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, de către S.C. Drumuri şi Poduri Sălaj – S.A.

 • Hotărârea nr. 1572/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1572/2005 pentru aprobarea închirierii unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 1573/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1573/2005 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii cuprinse în Proiectul Reabilitarea infrastructurii educaţionale din Bucureşti, etapa I

 • Hotărârea nr. 1574/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1574/2005 pentru aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului privind activitatea de privatizare pe anul 2006

 • Hotărârea nr. 1575/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1575/2005 privind stabilirea cuantumului contribuţiilor directe ale titularilor de autorizaţie nucleară pentru anul 2006

 • Hotărârea nr. 1576/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1576/2005 privind declararea utilităţii publice pentru lucrarea de interes naţional LEA 400 kV Oradea-Bekescsaba. Montarea unei bobine de compensare 100 MV Ar în staţia 400 kV Oradea Sud. Echipamente de telecomunicaţii şi teletransmisii pentru LEA 400 kV Oradea-Bekescsaba

 • Hotărârea nr. 1577/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1577/2005 privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrarea de interes naţional Menţinerea şi dezvoltarea capacităţii de producţie în câmpul minier Tărâia-Cernişoara, etapa a II-a, cariera Panga, judeţul Vâlcea

 • Hotărârea nr. 1578/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1578/2005 privind declararea utilităţii publice pentru lucrarea de interes naţional Menţinerea şi dezvoltarea capacităţii de producţie în câmpul minier Amaradia-Tărâia, etapa a II-a, carierele Berbeşti şi Olteţ, judeţul Vâlcea

 • Hotărârea nr. 158/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 158/2005 privind constituirea, stabilirea componenţei şi competenţelor Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale

 • Hotărârea nr. 1580/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1580/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.415/2004 privind acordarea despăgubirilor pentru animalele tăiate, ucise sau altfel afectate, în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor

 • Hotărârea nr. 1582/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1582/2005 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării Reabilitare DN 1C km 8+300-38+000, DN 17 km 58+900-91+000 din cadrul etapei a IV-a de reabilitare a drumurilor naţionale, sector Bistriţa-Tureac, pe teritoriul judeţelor Cluj şi Bistriţa-Năsăud

 • Hotărârea nr. 1585/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1585/2005 privind aprobarea proiectului final al contractului de vânzare-cumpărare a pachetului de acţiuni deţinut de stat la Banca Comercială Română – S.A.

 • Hotărârea nr. 1586/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1586/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naţionale pe anul 2005 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005

 • Hotărârea nr. 1587/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1587/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale

 • Hotărârea nr. 1588/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1588/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Alba

 • Hotărârea nr. 1589/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1589/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Arad

 • Hotărârea nr. 159/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 159/2005 privind suplimentarea bugetului Parchetului Naţional Anticorupţie din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2005

 • Hotărârea nr. 1590/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1590/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Argeş

 • Hotărârea nr. 1591/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1591/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în judeţele Alba şi Bistriţa-Năsăud

 • Hotărârea nr. 1592/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1592/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în judeţul Bacău