23 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 1419/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1419/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor pe anul 2005 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru ansamblul monumental Glorie eternă eroilor şi Revoluţiei Române din Decembrie 1989

 • Hotărârea nr. 142/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 142/2005 privind aprobarea obiectivelor salariale trimestriale, pe anul 2005, pentru agenţii economici monitorizaţi potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar

 • Hotărârea nr. 1420/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1420/2005 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru implementarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie privind cooperarea în domeniul repatrierii voluntare umanitare asistate pentru anul 2005

 • Hotărârea nr. 1421/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1421/2005 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru implementarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie privind cooperarea în domeniul repatrierii voluntare umanitare asistate pentru anul 2006

 • Hotărârea nr. 1422/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1422/2005 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor, pentru Teatrul Naţional de Operetă Ion Dacian

 • Hotărârea nr. 1423/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1423/2005 pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie pe anul 2005

 • Hotărârea nr. 1424/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1424/2005 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale în domeniul public al oraşului Lipova şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Lipova, judeţul Arad

 • Hotărârea nr. 1425/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1425/2005 privind transmiterea unui imobil, aflat în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi, din domeniul privat al statului în domeniul public al judeţului Galaţi

 • Hotărârea nr. 1426/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1426/2005 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Suceava şi în administrarea Consiliului Judeţean Suceava

 • Hotărârea nr. 1427/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1427/2005 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al oraşului Teiuş şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Teiuş, judeţul Alba

 • Hotărârea nr. 1428/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1428/2005 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Reghin şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Reghin, judeţul Mureş

 • Hotărârea nr. 1429/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1429/2005 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Slatina şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina, judeţul Olt

 • Hotărârea nr. 1430/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1430/2005 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al oraşului Covasna şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Covasna, judeţul Covasna

 • Hotărârea nr. 1431/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1431/2005 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea unor consilii judeţene şi locale

 • Hotărârea nr. 1432/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1432/2005 privind măsurile şi instrumentele de reglementare a filierei vitivinicole

 • Hotărârea nr. 1433/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1433/2005 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul public al municipiului Satu Mare şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, judeţul Satu Mare

 • Hotărârea nr. 1434/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1434/2005 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Băneasa şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Băneasa, judeţul Giurgiu

 • Hotărârea nr. 1435/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1435/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Iaşi

 • Hotărârea nr. 1436/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1436/2005 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.982/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate, republicată, precum şi a formei şi conţinutului cărţii electronice de identitate

 • Hotărârea nr. 1437/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1437/2005 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale în domeniul public al judeţului Hunedoara şi în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara

 • Hotărârea nr. 1438/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1438/2005 privind înfiinţarea Sport Club Municipal Deva în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Sport

 • Hotărârea nr. 1439/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1439/2005 privind suplimentarea bugetului Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru măsurile ce trebuie să se aplice pentru limitarea difuzării influenţei aviare

 • Hotărârea nr. 144/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 144/2005 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2005 pentru companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului, precum şi a transferurilor pentru societăţile comerciale

 • Hotărârea nr. 144/2005, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 144/2005 pentru aprobarea Codului deontologic al magistraţilor

 • Hotărârea nr. 1440/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1440/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii

 • Hotărârea nr. 1441/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1441/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Călăraşi

 • Hotărârea nr. 1442/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1442/2005 pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, de către Regia Autonomă de Transport Bucureşti

 • Hotărârea nr. 1443/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1443/2005 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ISPA Reabilitarea Staţiei de epurare a apelor uzate Bucureşti, faza 1 în cadrul programului Finalizarea şi modernizarea Staţiei de epurare Bucureşti

 • Hotărârea nr. 1444/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1444/2005 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii cuprins în Programul ISPA Sistem integrat de management al deşeurilor solide în municipiul Galaţi şi zonele învecinate

 • Hotărârea nr. 1445/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1445/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale pe anul 2005 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005

 • Hotărârea nr. 1446/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1446/2005 privind preluarea unui sector de drum judeţean din domeniul public al judeţului Cluj şi din administrarea Consiliului Judeţean Cluj – R.A. de A.D.P. şi Privat a Judeţului Cluj în proprietatea publică a statului şi în administrarea M.T.C.T., în vederea realizării activităţilor de interes naţional de către C.N. de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor naţionale

 • Hotărârea nr. 1447/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1447/2005 privind darea în administrarea Ministerului Justiţiei – Administraţia Naţională a Penitenciarelor – Penitenciarul Gherla a unui imobil proprietate publică a statului

 • Hotărârea nr. 1448/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1448/2005 privind premierea colectivelor de cercetare ştiinţifică din cadrul unităţilor de cercetare-dezvoltare, cu realizări deosebite în domeniul ştiinţei şi tehnologiei în anul 2005

 • Hotărârea nr. 1449/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1449/2005 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică

 • Hotărârea nr. 145/2005, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 145/2005 pentru aprobarea Codului deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea

 • Hotărârea nr. 145/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 145/2005 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2005 ale agenţilor economici monitorizaţi conform O.U.G. nr. 79/2001, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, a pachetului minim necesar de servicii publice de transport feroviar de călători pentru C.N. a Căilor Ferate C.F.R. – S.A., precum şi a unor programe ale S.C. Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române – TAROM – S.A.

 • Hotărârea nr. 1450/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1450/2005 privind transmiterea unui obiectiv de investiţii din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul public al municipiului Turda şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda

 • Hotărârea nr. 1451/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1451/2005 pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimb de scrisori*) semnate la Zagreb la 21 iunie 2004 şi la Bucureşti la 13 iulie 2004, 11 iulie 2005 şi 14 iulie 2005, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare referitor la Proiectul privind forţa de muncă şi protecţia socială, semnat la Washington la 23 august 1995

 • Hotărârea nr. 1452/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1452/2005 pentru aprobarea Amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 8 iulie 2005, respectiv la Bucureşti la 13 iulie 2005 şi 25 iulie 2005, între Guvernul României, B.E.I. şi C.N. Administraţia Porturilor Maritime Constanţa – S.A., la Contractul de finanţare dintre România şi B.E.I. şi C.N. Administraţia Porturilor Maritime Constanţa – S.A. pentru finanţarea Proiectului privind mediul şi infrastructura în Portul Constanţa

 • Hotărârea nr. 1453/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1453/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor pe anul 2005 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, pentru Mănăstirea Celic Dere, comuna Frecăţei, judeţul Tulcea

 • Hotărârea nr. 1454/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1454/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005

 • Hotărârea nr. 1455/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1455/2005 privind acordarea unui ajutor

 • Hotărârea nr. 1456/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1456/2005 privind unele măsuri referitoare la recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat

 • Hotărârea nr. 1457/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1457/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2005 pentru construirea, reabilitarea şi consolidarea unor lăcaşuri de cult, precum şi pentru sprijinirea activităţilor de asistenţă socială organizate de cultele religioase

 • Hotărârea nr. 1458/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1458/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2005 pentru efectuarea lucrărilor de reparaţii la unele unităţi de cult

 • Hotărârea nr. 1459/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1459/2005 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane

 • Hotărârea nr. 146/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 146/2005 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2005 ale agenţilor economici monitorizaţi, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

 • Hotărârea nr. 146/2005, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 146/2005 privind modificarea Regulamentului de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti

 • Hotărârea nr. 1460/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1460/2005 privind aprobarea finanţării din bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării pe anul 2005 a unor obiective de investiţii, consolidări şi reabilitări imobile din învăţământul preuniversitar

 • Hotărârea nr. 1461/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1461/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei şi Cercetării pe anul 2005 pentru achiziţionarea unui imobil

 • Hotărârea nr. 1462/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1462/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, în vederea decontării lucrărilor executate la obiectivul de investiţii Unitatea 2 – CNE Cernavodă 5 x 700 MWe

 • Hotărârea nr. 1463/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1463/2005 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investiţii cuprinse în SAMTID – Programul de dezvoltare a infrastructurii în oraşele mici şi mijlocii din România – PHARE 2003 – Faza a 2-a

 • Hotărârea nr. 1464/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1464/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Harghita

 • Hotărârea nr. 1465/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1465/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Argeş

 • Hotărârea nr. 1466/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1466/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Teleorman

 • Hotărârea nr. 1467/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1467/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Dâmboviţa

 • Hotărârea nr. 1468/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1468/2005 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 309/1996 privind acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor pentru transportul local în comun, de suprafaţă şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi naval, de care beneficiază elevii şi studenţii din învăţământul de stat şi din învăţământul particular acreditat

 • Hotărârea nr. 1469/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1469/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România

 • Hotărârea nr. 14692/2004, Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior

  Hotărârea nr. 14692/2004 pentru aprobarea Normelor privind activitatea de acordare de bonificaţii de dobândă, în numele şi contul statului, nr. NI-CST-02-I/0

 • Hotărârea nr. 147/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 147/2005 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2005 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor

 • Hotărârea nr. 1470/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1470/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

 • Hotărârea nr. 14700/2004, Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior

  Hotărârea nr. 14700/2004 pentru reconfirmarea Normelor privind operaţiunile de emitere a garanţiilor de export de către EXIMBANK, în numele şi contul statului, în scopul stimulării realizării de obiective complexe şi a producţiei cu ciclu lung de fabricaţie, destinate exportului, nr. NI-GAR-02-II/0, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Normelor privind derularea activităţii de garantare a creditelor pentru producţia pentru export, în numele şi contul statului, nr. NI-CST-01-II/0

 • Hotărârea nr. 1471/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1471/2005 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor drumuri vicinale situate în judeţul Mureş

 • Hotărârea nr. 1472/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1472/2005 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale a unui drum vicinal situat pe raza administrativ-teritorială a comunei Stânceni, judeţul Mureş

 • Hotărârea nr. 14726/2004, Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior

  Hotărârea nr. 14726/2004 pentru aprobarea Normei privind derularea, în numele şi contul statului, a activităţii de asigurare pe termen scurt a riscului de neplată la extern (cod ISO: NI-ASR-07-I/0)

 • Hotărârea nr. 1473/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1473/2005 privind încadrarea în categoria funcţională a drumurilor judeţene a unor drumuri comunale situate pe raza administrativ-teritorială a comunelor Roşiori, Siliştea, Salcia Tudor şi Stăncuţa, judeţul Brăila

 • Hotărârea nr. 1474/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1474/2005 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor drumuri vicinale situate în judeţul Mureş

 • Hotărârea nr. 1475/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1475/2005 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome de Transport Timişoara în domeniul public al municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, judeţul Timiş

 • Hotărârea nr. 1476/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1476/2005 privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu din imobilul, proprietate privată a statului, aflat în administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, Asociaţiei Române pentru Transparenţă

 • Hotărârea nr. 1477/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1477/2005 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2005 al Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

 • Hotărârea nr. 1478/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1478/2005 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2005 al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

 • Hotărârea nr. 1479/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1479/2005 privind autorizarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor de a atribui un contract de achiziţie publică, finanţat din împrumuturi de stat externe pentru realizarea Sistemului informaţional integrat de gospodărire a apelor – WATMAN – etapa întâi

 • Hotărârea nr. 148/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 148/2005 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2005 al Companiei Naţionale Poşta Română – S.A., la care Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar

 • Hotărârea nr. 1480/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1480/2005 pentru aprobarea contribuţiei voluntare anuale a României la bugetul Programului Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) pe anii 2005, 2006 şi 2007

 • Hotărârea nr. 1481/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1481/2005 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale Fondul Proprietatea – S.A.

 • Hotărârea nr. 1482/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1482/2005 privind transmiterea unor sectoare de drumuri naţionale din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului în domeniul public al municipiului Botoşani şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Botoşani, judeţul Botoşani

 • Hotărârea nr. 1483/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1483/2005 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 326/2005 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru retehnologizarea, modernizarea şi dezvoltarea sistemelor centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice

 • Hotărârea nr. 1484/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1484/2005 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul public al oraşului Şomcuta Mare şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Şomcuta Mare, judeţul Maramureş

 • Hotărârea nr. 1485/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1485/2005 pentru reglementarea situaţiei juridice a unui imobil

 • Hotărârea nr. 1487/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1487/2005 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul

 • Hotărârea nr. 1488/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1488/2005 privind suplimentarea bugetului Camerei Deputaţilor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005

 • Hotărârea nr. 1489/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1489/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2005, pentru Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române

 • Hotărârea nr. 149/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 149/2005 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2005 al Societăţii Comerciale Rami-Dacia – S.A., aflată în coordonarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Hotărârea nr. 1490/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1490/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005

 • Hotărârea nr. 14900/2005, Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior

  Hotărârea nr. 14900/2005 privind aprobarea Normei pentru modificarea şi completarea Normelor privind derularea activităţii de garantare a creditelor pentru producţia de export (garanţii pentru capital de lucru), în numele şi contul statului (cod ISO: NI-CST-01-II/1)

 • Hotărârea nr. 1491/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1491/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Maramureş

 • Hotărârea nr. 1492/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1492/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Iaşi

 • Hotărârea nr. 14924/2005, Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior

  Hotărârea nr. 14924/2005 privind aprobarea Normei pentru modificarea şi completarea Normelor privind operaţiunile de emitere a garanţiilor de export de către EXIMBANK, în numele şi contul statului, în scopul stimulării realizării de obiective complexe şi a producţiei cu ciclu lung de fabricaţie, destinate exportului (cod ISO: NI-GAR-02-II/1)

 • Hotărârea nr. 1493/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1493/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Bihor

 • Hotărârea nr. 1494/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1494/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Bihor

 • Hotărârea nr. 1495/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1495/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Bihor

 • Hotărârea nr. 1496/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1496/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Covasna

 • Hotărârea nr. 1497/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1497/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Ilfov

 • Hotărârea nr. 1498/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1498/2005 privind alocarea unei sumei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Cluj

 • Hotărârea nr. 1499/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1499/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Giurgiu

 • Hotărârea nr. 15/2005, Biroul electoral de circumscripţie al municipiului Bucureşti

  Hotărârea nr. 15/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Biroului Electoral de Circumscripţie al Municipiului Bucureşti, oficiilor electorale şi birourilor electorale ale secţiilor de votare din Circumscripţia Electorală a Municipiului Bucureşti

 • Hotărârea nr. 15/2005, Banca Naţională a României – BNR

  Hotărârea nr. 15/2005 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a National Bank of Greece-S.A. – Sucursala Bucureşti

 • Hotărârea nr. 15/2005, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 15/2005 privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 3/2005 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989

 • Hotărârea nr. 15/2005, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 15/2005 privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 15/2005, Senatul României

  Hotărârea nr. 15/2005 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului