20 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 1331/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1331/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.664/2004 privind declanşarea procedurilor de expropriere a bunurilor imobile, proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării Infrastructura conexă de pe teritoriul românesc a obiectivului Pod peste fluviul Dunărea, la Calafat-Vidin, municipiul Calafat, judeţul Dolj

 • Hotărârea nr. 1332/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1332/2005 pentru alocarea din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, a unei sume în bugetul alocat Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, în vederea acordării unui ajutor financiar

 • Hotărârea nr. 1333/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1333/2005 privind modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 326/2001 pentru stabilirea componenţei Comisiei de privatizare a Băncii Comerciale Române – S.A.

 • Hotărârea nr. 1334/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1334/2005 privind modificarea art. 5 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 458/1997

 • Hotărârea nr. 1335/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1335/2005 pentru alocarea din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, a unei sume în bugetul alocat Ministerului Sănătăţii, în vederea acordării unui ajutor

 • Hotărârea nr. 1336/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1336/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în judeţul Gorj

 • Hotărârea nr. 1337/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1337/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului

 • Hotărârea nr. 1338/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1338/2005 privind suplimentarea bugetelor Ministerului Afacerilor Externe şi Ministerului Culturii şi Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru finanţarea cheltuielilor aferente acţiunilor de diplomaţie culturală care se vor desfăşura cu ocazia Zilei Naţionale a României în anul 2005

 • Hotărârea nr. 1339/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1339/2005 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru Ministerul Culturii şi Cultelor, ocazionate de organizarea şi desfăşurarea Festivalului Internaţional George Enescu

 • Hotărârea nr. 134/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 134/2005 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei din România şi Ministerul Industriei Informaţiei din Republica Populară Chineză privind cooperarea în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei, semnat la Bucureşti la 18 octombrie 2004

 • Hotărârea nr. 1340/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1340/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Giurgiu

 • Hotărârea nr. 1341/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1341/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Cluj

 • Hotărârea nr. 1342/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1342/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Sălaj

 • Hotărârea nr. 1343/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1343/2005 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 • Hotărârea nr. 1344/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1344/2005 privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război, văduvelor de război, precum şi accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat

 • Hotărârea nr. 1345/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1345/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005

 • Hotărârea nr. 1346/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1346/2005 privind transmiterea cu titlu gratuit a unor active cu caracter social din patrimoniul Societăţii Comerciale Uzina de Agent Termic şi Alimentare cu Apă – S.A. Motru în domeniul public al municipiului Motru, judeţul Gorj, şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Motru

 • Hotărârea nr. 1347/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1347/2005 pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 941/2002 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei

 • Hotărârea nr. 1348/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1348/2005 pentru abrogarea poziţiei nr. 6 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău

 • Hotărârea nr. 1349/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1349/2005 privind schimbul de imobile, compuse din teren şi clădire, dintre Administraţia Naţională de Meteorologie şi Societatea Comercială HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER – S.R.L.

 • Hotărârea nr. 135/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 135/2005 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei din România şi Ministerul Informaţiei şi Comunicaţiilor din Republica Ungară privind cooperarea în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei, semnat la Budapesta la 14 ianuarie 2005

 • Hotărârea nr. 1350/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1350/2005 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale în domeniul public al municipiului Suceava şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, judeţul Suceava

 • Hotărârea nr. 1351/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1351/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 764/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor, precum şi alocarea unei sume pentru judeţul Suceava din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005

 • Hotărârea nr. 1352/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1352/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei

 • Hotărârea nr. 1353/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1353/2005 pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 20 şi 28 iulie 2005, precum şi la Washington la 2 şi 4 august 2005, între Guvernul României şi B.I.R.D., la Acordul de împrumut dintre România şi B.I.R.D. privind finanţarea Proiectului de închidere a minelor şi de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucureşti la 13 octombrie 1999

 • Hotărârea nr. 1354/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1354/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 618/2005 privind constituirea Colegiului pentru Consultarea Societăţii Civile

 • Hotărârea nr. 1355/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1355/2005 privind acumularea de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat, ca stoc de urgenţă, a cantităţii de 400 de bucăţi de construcţii uşoare din elemente modulate pentru cazarea familiilor sinistrate şi acordarea unui ajutor umanitar populaţiei din judeţele Bacău, Galaţi, Giurgiu, Ialomiţa, Olt, Teleorman şi Vrancea

 • Hotărârea nr. 1356/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1356/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, în vederea realizării utilităţilor la obiectivul de investiţii Sistem ecologic de sortare, reciclare, tratare a deşeurilor menajere şi asimilate, oraşului Simeria, judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 1357/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1357/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Calificările din Învăţământul Superior şi Parteneriat cu Mediul Economic şi Social – ACPART

 • Hotărârea nr. 1358/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1358/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.549/2004 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării Varianta ocolitoare a municipiului Piteşti

 • Hotărârea nr. 1359/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1359/2005 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 392/2005 privind utilizarea sumelor încasate din privatizare pentru construirea şi/sau reabilitarea caselor de locuit din zonele calamitate, inclusiv pentru amenajarea terenurilor de construcţii şi a căilor de acces

 • Hotărârea nr. 136/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 136/2005 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei din România şi Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei din Republica Arabă Egipt privind cooperarea în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei, semnat la Bucureşti la 28 septembrie 2004

 • Hotărârea nr. 1360/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1360/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole

 • Hotărârea nr. 1362/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1362/2005 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază

 • Hotărârea nr. 1363/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1363/2005 privind eliberarea domnului Hărdău Mihail din funcţia de prefect al judeţului Cluj

 • Hotărârea nr. 1364/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1364/2005 privind numirea domnului Tişe Alin-Păunel în funcţia de prefect al judeţului Cluj

 • Hotărârea nr. 1365/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1365/2005 pentru propunerea Preasfinţitului Episcop dr. Laurenţiu (Liviu Streza) în funcţia de Arhiepiscop al Sibiului şi Mitropolit al Ardealului în vederea recunoaşterii prin decret al Preşedintelui României

 • Hotărârea nr. 1366/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1366/2005 privind exercitarea de către România a preşedinţiei Comitetului Miniştrilor al Consiliului Europei în perioada 15 noiembrie 2005 – 15 mai 2006

 • Hotărârea nr. 1367/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1367/2005 pentru aprobarea finanţării proiectului A IV-a ediţie a Forumului româno-francez al cooperării descentralizate din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României pe anul 2005

 • Hotărârea nr. 1368/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1368/2005 privind aprobarea stemei municipiului Slatina, judeţul Olt

 • Hotărârea nr. 1369/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1369/2005 privind aprobarea stemei municipiului Sebeş, judeţul Alba

 • Hotărârea nr. 137/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 137/2005 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 25 noiembrie 2004 şi la Zagreb la 5 ianuarie 2005 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut pentru Proiectul de dezvoltare instituţională a sectorului privat şi public, semnat la Bucureşti la 13 septembrie 2002 între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

 • Hotărârea nr. 1370/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1370/2005 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

 • Hotărârea nr. 1371/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1371/2005 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

 • Hotărârea nr. 1372/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1372/2005 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane

 • Hotărârea nr. 1373/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1373/2005 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română de către unele persoane

 • Hotărârea nr. 1374/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1374/2005 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului de onoare al Ordinului Meritul Sanitar

 • Hotărârea nr. 1375/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1375/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Braşov

 • Hotărârea nr. 1376/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1376/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Cluj

 • Hotărârea nr. 1377/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1377/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Brăila

 • Hotărârea nr. 1378/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1378/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în judeţul Bacău

 • Hotărârea nr. 1379/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1379/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Giurgiu

 • Hotărârea nr. 138/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 138/2005 pentru aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul Sesiunii a XVI-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Hajduszoboszlo la 18 noiembrie 2004

 • Hotărârea nr. 1380/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1380/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Constanţa

 • Hotărârea nr. 1381/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1381/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Tulcea

 • Hotărârea nr. 1382/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1382/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor pe anul 2005 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru aniversarea la data de 1 decembrie 2005 a Zilei Naţionale a României şi a 87 de ani de la Marea Unire

 • Hotărârea nr. 1383/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1383/2005 pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din H.G. nr. 64/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii, în anul 2005, producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru creşterea producţiei animaliere şi piscicole, precum şi a efectivelor de animale, precum şi a art. 3 din H.G. nr. 141/2005 pentru stabilirea nivelului sprijinului acordat producătorilor agricoli

 • Hotărârea nr. 1384/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1384/2005 privind transmiterea obiectivului de investiţii în curs de execuţie Dispensar medical uman în comuna Poiana Blenchii, judeţul Sălaj din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii în domeniul public al comunei Poiana Blenchii şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Poiana Blenchii, judeţul Sălaj

 • Hotărârea nr. 1385/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1385/2005 privind donarea de către statul român a unor bunuri mobile de uz didactic, aparţinând domeniului privat al statului, pentru Institutul de Limbi Străine al Forţelor Armate Iordaniene

 • Hotărârea nr. 1386/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1386/2005 privind aprobarea plăţii contribuţiei financiare a României pentru participarea la Programul comunitar de acţiune pentru promovarea cetăţeniei europene active (participare civică) pentru anii 2005 şi 2006

 • Hotărârea nr. 1387/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1387/2005 pentru completarea anexei nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud, precum şi al municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Bistriţa-Năsăud

 • Hotărârea nr. 1388/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1388/2005 privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor şi darea lui în folosinţă gratuită Fundaţiei Culturale Muşeata Armână

 • Hotărârea nr. 1389/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1389/2005 pentru modificarea poziţiei nr. 9 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea prefecturilor

 • Hotărârea nr. 139/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 139/2005 pentru aprobarea Protocolului de colaborare în domeniul arhivistic dintre Arhivele Naţionale din România şi Arhiva Federală a Republicii Federale Germania, semnat la Berlin la 14 octombrie 2004

 • Hotărârea nr. 1390/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1390/2005 privind schimbarea titularului dreptului de proprietate şi/sau de administrare asupra unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

 • Hotărârea nr. 1391/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1391/2005 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 174/2005 privind cuantumul sprijinului financiar acordat în anul 2005 pentru anumite cantităţi de legume şi fructe proaspete destinate prelucrării industriale

 • Hotărârea nr. 1392/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1392/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.369/2004 privind garantarea de către Ministerul Finanţelor Publice a unor împrumuturi externe, în valoare totală de maximum 210 milioane euro, contractate de Societatea Comercială Complexul Energetic Craiova – S.A., pentru finanţarea obiectivului Reabilitarea şi modernizarea blocului 7 de 315 MW din Termocentrala Işalniţa

 • Hotărârea nr. 1393/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1393/2005 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovace privind colaborarea şi asistenţa reciprocă în domeniul vamal, semnat la Bratislava la 16 noiembrie 2004

 • Hotărârea nr. 1394/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1394/2005 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul sanitar, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.006/2005

 • Hotărârea nr. 1395/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1395/2005 privind aprobarea Programului de măsuri existente şi planificate pentru promovarea producerii şi consumului de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie

 • Hotărârea nr. 1396/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1396/2005 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 166/2005 pentru aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor copilului

 • Hotărârea nr. 1397/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1397/2005 privind stabilirea gradului de deschidere a pieţei interne a gazelor naturale

 • Hotărârea nr. 1398/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1398/2005 pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 254/2005 privind aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2005 pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare la clădirile de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public

 • Hotărârea nr. 1399/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1399/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei şi Teledetecţiei – I.G.R. Bucureşti

 • Hotărârea nr. 14/2005, Biroul electoral de circumscripţie al municipiului Bucureşti

  Hotărârea nr. 14/2005 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a denumirilor şi semnelor electorale ale partidelor politice şi alianţelor electorale care participă la alegerile locale parţiale din data de 3 aprilie 2005

 • Hotărârea nr. 14/2005, Senatul României

  Hotărârea nr. 14/2005 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Senatului nr. 8/2005 privind înfiinţarea Comisiei speciale pentru modificarea şi completarea Regulamentului Senatului

 • Hotărârea nr. 14/2005, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 14/2005 privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 14/2005, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 14/2005 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 2/2005 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei Parlamentului României pentru Integrare Europeană

 • Hotărârea nr. 14/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 14/2005 privind numirea domnului Bîgiu Cristinel Marian în funcţia de prefect al judeţului Buzău

 • Hotărârea nr. 140/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 140/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 891/2004 privind stabilirea unor măsuri de supraveghere a pieţei produselor din domeniile reglementate, prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor

 • Hotărârea nr. 1400/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1400/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor – INCDFM Bucureşti

 • Hotărârea nr. 1401/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1401/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare – I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca

 • Hotărârea nr. 1402/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1402/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie şi Materie Condensată – INCEMC Timişoara

 • Hotărârea nr. 1403/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1403/2005 privind acceptarea donaţiei Guvernului Olandei de către Guvernul României în numele statului român

 • Hotărârea nr. 1404/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1404/2005 pentru modificarea anexelor privind subvenţiile unitare pentru companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului pe anul 2005, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 144/2005

 • Hotărârea nr. 1405/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1405/2005 privind transmiterea unui teren, proprietate publică a statului, din administrarea Autorităţii Naţionale a Vămilor în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

 • Hotărârea nr. 1406/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1406/2005 privind modificarea anexei la H.G. nr. 276/2005 pentru aprobarea Programului privind sprijinirea producătorilor agricoli pentru achiziţionarea de tractoare agricole noi, combine noi de recoltat cereale şi maşini agricole noi care lucrează în agregat cu tractoarele, cu finanţare de la bugetul de stat, precum şi pentru completarea H.G. nr. 1.399/2003

 • Hotărârea nr. 1407/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1407/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în unele judeţe ale ţării

 • Hotărârea nr. 1408/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1408/2005 privind desemnarea delegaţiei părţii române în Comisia mixtă româno-bulgară, pentru cooperarea dintre autorităţile de frontieră în scopul combaterii criminalităţii transfrontaliere în zona de frontieră şi pentru a asigura supravegherea şi controlul frontierei de stat comune

 • Hotărârea nr. 1409/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1409/2005 pentru modificarea art. 3 alin. (1) şi (3) din Hotărârea Guvernului nr. 803/2005 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea şi funcţionarea Teatrului Naţional I.L. Caragiale din Bucureşti

 • Hotărârea nr. 141/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 141/2005 pentru stabilirea nivelului sprijinului acordat producătorilor agricoli în vederea efectuării lucrărilor agricole mecanizate pentru anul 2005 şi aprobarea Normelor metodologice privind acordarea, verificarea şi plata sprijinului financiar pentru achiziţionarea de motorină în vederea efectuării lucrărilor agricole mecanizate

 • Hotărârea nr. 1410/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1410/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 1411/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1411/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii asupra infrastructurii rutiere

 • Hotărârea nr. 1412/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1412/2005 pentru completarea anexei la H.G. nr. 1.315/2005 privind aprobarea Listei societăţilor comerciale din portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, care efectuează concedieri colective în baza prevederilor art. 6 din O.U.G. nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale

 • Hotărârea nr. 1413/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1413/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Constanţa

 • Hotărârea nr. 1414/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1414/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005

 • Hotărârea nr. 1415/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1415/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Arad

 • Hotărârea nr. 1416/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1416/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2005

 • Hotărârea nr. 1417/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1417/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2005 pentru Catedrala ortodoxă Învierea Mântuitorului din Oradea

 • Hotărârea nr. 1418/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1418/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2005