23 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 1246/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1246/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în judeţul Vrancea

 • Hotărârea nr. 1247/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1247/2005 privind aprobarea Mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de creştere a competitivităţii produselor industriale

 • Hotărârea nr. 1248/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1248/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 943/2001 privind înfiinţarea Grupului Interministerial Român pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat

 • Hotărârea nr. 1249/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1249/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2005 privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare băneşti populaţiei cu venituri reduse care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale

 • Hotărârea nr. 125/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 125/2005 pentru stabilirea modelului ştampilelor care se folosesc la alegerile locale parţiale din perioada 2005-2008

 • Hotărârea nr. 1250/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1250/2005 privind cofinanţarea, din fondul constituit la nivelul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului în baza Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, a unor acţiuni ale autorităţilor administraţiei publice locale privind reconstruirea unor case de locuit din zonele în care s-au produs calamităţi naturale în lunile iulie – septembrie 2005 inundaţii şi/sau alunecări de teren

 • Hotărârea nr. 1251/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1251/2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat

 • Hotărârea nr. 1252/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1252/2005 privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienţa energetică pentru introducerea pe piaţă a maşinilor de spălat rufe de uz casnic

 • Hotărârea nr. 1253/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1253/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Vaslui

 • Hotărârea nr. 1254/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1254/2005 privind stabilirea nivelului preţului naţional de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, în scopul încălzirii locuinţelor şi al preparării apei calde

 • Hotărârea nr. 1255/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1255/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru asigurarea stocurilor de materiale de intervenţie pentru prevenirea şi diminuarea efectelor inundaţiilor produse în luna septembrie 2005

 • Hotărârea nr. 1256/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1256/2005 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea Programului privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, conectarea satelor la reţeaua de electrificare şi la reţelele telefonice

 • Hotărârea nr. 1257/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1257/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS)

 • Hotărârea nr. 1258/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP)

 • Hotărârea nr. 1259/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1259/2005 privind stabilirea unor măsuri pentru operaţionalizarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

 • Hotărârea nr. 126/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 126/2005 privind modelul timbrului autocolant, condiţiile de tipărire, de gestionare şi de utilizare a acestuia la alegerile locale parţiale din perioada 2005-2008

 • Hotărârea nr. 1260/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1260/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2005, pentru Mănăstirea Locurele din judeţul Gorj

 • Hotărârea nr. 1261/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1261/2005 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 23 martie 2005 şi la Zagreb la 16 iunie 2005, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru realizarea Proiectului de finanţare rurală, semnat la Washington DC la 30 aprilie 2001

 • Hotărârea nr. 1262/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1262/2005 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Tecuci şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi

 • Hotărârea nr. 1263/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1263/2005 privind transmiterea unor terenuri din proprietatea privată a statului şi din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în proprietatea publică sau, după caz, în proprietatea privată a municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 Bucureşti

 • Hotărârea nr. 1264/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1264/2005 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Medgidia şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Medgidia, judeţul Constanţa

 • Hotărârea nr. 1265/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1265/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 1266/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1266/2005 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Făgăraş şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Făgăraş, judeţul Braşov

 • Hotărârea nr. 1267/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1267/2005 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Mihail Kogălniceanu şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Tulcea

 • Hotărârea nr. 1268/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1268/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Gorj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Gorj

 • Hotărârea nr. 1269/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1269/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 • Hotărârea nr. 127/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 127/2005 privind asigurarea hârtiei necesare pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale din perioada 2005-2008

 • Hotărârea nr. 1270/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1270/2005 privind suplimentarea unor normative de cheltuieli pentru Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti şi instituţiile prefectului unor judeţe afectate de calamităţi naturale în perioada august-septembrie 2005

 • Hotărârea nr. 1271/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1271/2005 privind declararea utilităţii publice pentru lucrarea de interes naţional Mărirea gradului de siguranţă a instalaţiilor aferente staţiei 400/220/110 kV Sibiu Sud, judeţul Sibiu

 • Hotărârea nr. 1272/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1272/2005 pentru aprobarea listei persoanelor fizice şi juridice suspecte de săvârşirea sau finanţarea actelor de terorism

 • Hotărârea nr. 1273/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1273/2005 pentru aprobarea Programului naţional Lăcaşurile de cult – centre spirituale ale comunităţii

 • Hotărârea nr. 1274/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1274/2005 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării

 • Hotărârea nr. 1275/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1275/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, şi ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, referitoare la pensiile de serviciu şi la acordarea indemnizaţiilor pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani

 • Hotărârea nr. 1276/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1276/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în unele judeţe ale ţării şi în municipiul Bucureşti

 • Hotărârea nr. 1277/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1277/2005 pentru nominalizarea unităţilor şcolare afectate de inundaţiile din perioada aprilie-mai şi iulie-august 2005

 • Hotărârea nr. 1278/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1278/2005 privind aprobarea Protocolului celei de-a treia reuniuni a Comisiei mixte româno-ungare pentru aplicarea prevederilor Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului, semnat la Budapesta la 1 septembrie 2005

 • Hotărârea nr. 1279/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1279/2005 privind acordarea unui ajutor

 • Hotărârea nr. 128/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 128/2005 privind stabilirea modelelor proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatelor alegerilor locale din perioada 2005-2008 şi a modelului certificatului doveditor al alegerii primarilor, consilierilor locali şi a consilierilor judeţeni

 • Hotărârea nr. 128/2005, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 128/2005 privind modificarea Hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii nr. 157/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură

 • Hotărârea nr. 1280/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1280/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2005, pentru Catedrala ortodoxă Adormirea Maicii Domnului din Cluj-Napoca

 • Hotărârea nr. 1281/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1281/2005 pentru aprobarea Protocolului adiţional, semnat la Bucureşti la 13 septembrie 2005, la ConvEnţia generală dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind condiţiile de funcţionare a Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri Mihai Viteazul a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 19 decembrie 2003

 • Hotărârea nr. 1282/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1282/2005 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie privind funcţionarea Centrului pentru protecţie temporară, asistenţă medicală şi consiliere de specialitate pentru returnarea femeilor victime ale traficului de persoane, semnat la Bucureşti la 16 septembrie 2005

 • Hotărârea nr. 1283/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1283/2005 privind numirea unui consul general

 • Hotărârea nr. 1284/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1284/2005 privind numirea unui consul general

 • Hotărârea nr. 1285/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1285/2005 pentru aprobarea Protocolului adiţional, semnat la Bucureşti la 11 octombrie 2005, la Memorandumul de înţelegere dintre Secretariatul General al Guvernului, Agenţia Naţională pentru Romi şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, referitor la cofinanţarea şi administrarea Programului Activităţi de implementare şi monitorizare a Strategiei pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor Parteneriat pentru sprijinul romilor – 2005

 • Hotărârea nr. 1285/2005, Comisia Centrală de Rechiziţii

  Hotărârea nr. 1285/2005 pentru aprobarea Precizărilor privind stabilirea limitelor preţurilor pentru principalele bunuri consumptibile rechiziţionabile

 • Hotărârea nr. 1286/2005, Comisia Centrală de Rechiziţii

  Hotărârea nr. 1286/2005 pentru aprobarea Listei cu preţurile principalelor bunuri consumptibile rechiziţionabile necesare estimării fondurilor folosite la plata despăgubirilor acestora, valabile pe anul 2005

 • Hotărârea nr. 1286/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1286/2005 privind acordarea de către România a unui ajutor umanitar de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru Republica Islamică Pakistan

 • Hotărârea nr. 1287/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1287/2005 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

 • Hotărârea nr. 1288/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1288/2005 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

 • Hotărârea nr. 1289/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1289/2005 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

 • Hotărârea nr. 129/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 129/2005 privind transmiterea unor bunuri imobile în proprietatea publică a unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Hunedoara şi în administrarea consiliilor locale ale acestora

 • Hotărârea nr. 1290/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1290/2005 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

 • Hotărârea nr. 1291/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1291/2005 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

 • Hotărârea nr. 1292/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1292/2005 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

 • Hotărârea nr. 1293/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1293/2005 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane

 • Hotărârea nr. 1294/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1294/2005 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane

 • Hotărârea nr. 1295/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1295/2005 privind aprobarea plăţii cheltuielilor prilejuite de participarea României la Summitul Mondial pentru Societatea Informaţională din Tunisia

 • Hotărârea nr. 1296/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1296/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2005, pentru Biserica Sfânta Treime din Tulcea

 • Hotărârea nr. 1297/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1297/2005 privind suplimentarea bugetului Serviciului de Protecţie şi Pază pe anul 2005 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului

 • Hotărârea nr. 1298/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1298/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2005, pentru Biserica unitariană din Sângeorgiu de Pădure

 • Hotărârea nr. 1299/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1299/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2005, pentru Episcopia Romano-Catolică din Oradea

 • Hotărârea nr. 13/2005, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 13/2005 privind modificarea componenţei nominale a delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa

 • Hotărârea nr. 13/2005, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 13/2005 pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2004 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 13/2005, Senatul României

  Hotărârea nr. 13/2005 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 13/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 13/2005 privind numirea domnului Danu Aurelian-Leonard în funcţia de prefect al judeţului Braşov

 • Hotărârea nr. 130/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 130/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor

 • Hotărârea nr. 1300/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1300/2005 privind organizarea la Bucureşti, în perioada 3-5 noiembrie 2005, a celei de-a XXXI-a ediţii a Sesiunii de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională Tehnologii moderne în secolul XXI

 • Hotărârea nr. 1301/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1301/2005 privind majorarea bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţii de intervenţii operative şi reîntregirea stocurilor diminuate, finanţată integral din veniturile proprii ale Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat

 • Hotărârea nr. 1302/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1302/2005 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor, pentru Episcopia Romanului

 • Hotărârea nr. 1303/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1303/2005 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Lugoj şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Lugoj, judeţul Timiş

 • Hotărârea nr. 1304/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1304/2005 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al oraşului Lipova şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Lipova, judeţul Arad

 • Hotărârea nr. 1305/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1305/2005 privind trecerea unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi aprobarea desfiinţării acesteia

 • Hotărârea nr. 1306/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1306/2005 pentru modificarea alin. (1) al art. 31 din Statutul Academiei de Ştiinţe Medicale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.665/2004

 • Hotărârea nr. 1307/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1307/2005 privind transmiterea unui imobil, monument istoric, din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Naţional al Monumentelor Istorice

 • Hotărârea nr. 1308/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1308/2005 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Sânmartin, judeţul Bihor, şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Sânmartin

 • Hotărârea nr. 1309/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1309/2005 privind aprobarea Programului de realizare a Planului naţional pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor şi a finanţării acestuia

 • Hotărârea nr. 131/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 131/2005 privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 • Hotărârea nr. 1310/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1310/2005 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Centru administrativ pentru producerea şi valorificarea plăcilor cu numere de înmatriculare, evidenţa vehiculelor, permise de conducere şi examinare auto

 • Hotărârea nr. 1311/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1311/2005 privind completarea anexei nr. 14 la Hotărârea Guvernului nr. 2.060/2004 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului cu un imobil aflat în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi transmiterea acestuia în folosinţa gratuită a Asociaţiei Naţionale a Surzilor din România

 • Hotărârea nr. 1312/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1312/2005 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului de onoare al Ordinului Meritul Cultural

 • Hotărârea nr. 1313/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1313/2005 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului de onoare al Ordinului Meritul pentru Învăţământ

 • Hotărârea nr. 1314/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1314/2005 privind modificarea alin. (1) al art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 2.028/2004 pentru autorizarea Cancelariei Primului-Ministru de a accepta o donaţie în favoarea statului român

 • Hotărârea nr. 1315/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1315/2005 privind aprobarea Listei societăţilor comerciale din portofoliul A.V.A.S., care efectuează concedieri colective în baza prevederilor art. 6 din O.U.G. nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale

 • Hotărârea nr. 1316/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1316/2005 privind transmiterea imobilului Sala Polivalentă din municipiul Reşiţa, judeţul Caraş-Severin, din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Sport, prin Clubul Sportiv Municipal Reşiţa, în domeniul public al judeţului Caraş-Severin şi în administrarea Consiliului Judeţean Caraş-Severin

 • Hotărârea nr. 1317/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1317/2005 privind sprijinirea activităţilor de voluntariat în domeniul serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice

 • Hotărârea nr. 1318/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1318/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.211/2001 privind înfiinţarea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii

 • Hotărârea nr. 1319/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1319/2005 pentru aprobarea atestării comunei Moieciu, judeţul Braşov, ca staţiune turistică de interes local

 • Hotărârea nr. 132/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 132/2005 privind aprobarea Protocolului celei de-a doua reuniuni a Comisiei mixte româno-ungare pentru realizarea prevederilor Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului, semnat la Bucureşti la 19 noiembrie 2004

 • Hotărârea nr. 1320/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1320/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 763/2005 privind aprobarea Programului de iarnă în domeniul energetic pentru perioada octombrie 2005 – martie 2006

 • Hotărârea nr. 1321/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1321/2005 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii cuprins în Programul ISPA Reabilitarea şi extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în municipiul Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi

 • Hotărârea nr. 1322/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1322/2005 privind autorizarea Ministerului Administraţiei şi Internelor de a achiziţiona mijloace de transport din categoria autoturismelor, autospeciale şi autoutilitare derivate din autoturisme, prin intermediul unei finanţări de tip leasing financiar

 • Hotărârea nr. 1323/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1323/2005 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 539/2004 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor

 • Hotărârea nr. 1324/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1324/2005 pentru aprobarea atestării localităţii Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava, ca staţiune turistică de interes naţional

 • Hotărârea nr. 1325/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1325/2005 privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrarea de interes naţional Reabilitarea liniei de cale ferată Bucureşti Băneasa-Feteşti, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h

 • Hotărârea nr. 1326/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1326/2005 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2005 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, în vederea efectuării plăţilor reprezentând obligaţii de natură fiscală aferente anului 2005, rezultate din executarea contractului comercial de închiriere de licenţe, referitor la produsele Microsoft

 • Hotărârea nr. 1327/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1327/2005 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Varianta de ocolire a municipiului Constanţa cu profil de autostradă

 • Hotărârea nr. 1328/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1328/2005 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare şi a staţiei de epurare a apelor uzate din municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, cuprins în Programul ISPA

 • Hotărârea nr. 133/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 133/2005 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere în domeniul tehnologiei informaţiei şi al comunicaţiilor dintre Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei din România şi Ministerul Delegat al Industriei din Republica Franceză, semnat la Bucureşti la 27 septembrie 2004

 • Hotărârea nr. 1330/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1330/2005 privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2005 al Companiei Naţionale Loteria Română – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice