24 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 1159/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1159/2005 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului ICIM Bucureşti în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului

 • Hotărârea nr. 116/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 116/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 1160/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1160/2005 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Timiş şi în administrarea Consiliului Judeţean Timiş

 • Hotărârea nr. 1161/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1161/2005 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Herăşti, judeţul Giurgiu, şi în administrarea consiliului local al acesteia

 • Hotărârea nr. 1162/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1162/2005 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Baloteşti şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Baloteşti, judeţul Ilfov

 • Hotărârea nr. 1163/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1163/2005 privind transmiterea drumului forestier Ariniş şi a terenului aferent acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al oraşului Gura Humorului şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Gura Humorului, judeţul Suceava

 • Hotărârea nr. 1164/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1164/2005 privind organizarea Reuniunii miniştrilor mediului din statele membre ale Organizaţiei Cooperării Economice a Mării Negre (OCEMN), precedată de reuniunea Grupului de lucru privind mediul înconjurător

 • Hotărârea nr. 1165/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1165/2005 pentru lansarea campaniei antigripale până la 10 octombrie 2005

 • Hotărârea nr. 1166/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1166/2005 privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul public al judeţului Sibiu şi în administrarea Consiliului Judeţean Sibiu, pentru Regia Autonomă Aeroportul Sibiu

 • Hotărârea nr. 1167/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1167/2005 pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 21 februarie 2005 şi 22 iunie 2005 şi la Zagreb la 27 iunie 2005 şi 25 august 2005 între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut (Proiectul privind reabilitarea drumurilor – etapa a II-a) dintre România şi B.I.R.D., semnat la Washington D.C. la 1 iulie 1997

 • Hotărârea nr. 1168/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1168/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a echipamentelor sub presiune

 • Hotărârea nr. 1169/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1169/2005 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 567/2005 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat

 • Hotărârea nr. 117/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 117/2005 privind constituirea Comitetului interministerial pentru coordonarea reformei procesului politicilor publice

 • Hotărârea nr. 1170/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1170/2005 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 772/2003 pentru aprobarea Strategiei de privatizare a Băncii Comerciale Române – S.A.

 • Hotărârea nr. 1171/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1171/2005 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 2.209/2004 privind aprobarea Strategiei naţionale de combatere a criminalităţii organizate în perioada 2004-2007 şi pentru aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale de combatere a criminalităţii organizate 2005-2007

 • Hotărârea nr. 1172/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1172/2005 privind aprobarea Politicii industriale a României pentru perioada 2005-2008 şi a Planului de acţiune pentru implementarea politicii industriale a României în perioada 2005-2006

 • Hotărârea nr. 1173/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1173/2005 privind desemnarea reprezentantului Ministerului Educaţiei şi Cercetării în cadrul Comitetului director pentru educaţia pentru dezvoltarea durabilă

 • Hotărârea nr. 1174/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1174/2005 privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.424/2003 pentru aprobarea Strategiei naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale (2003-2007) şi privind aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale (2005-2007)

 • Hotărârea nr. 1175/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1175/2005 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006-2013

 • Hotărârea nr. 1176/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1176/2005 privind aprobarea Statutului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale Apele Române

 • Hotărârea nr. 1177/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1177/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii în luna septembrie 2005 în localitatea Tuzla, judeţul Constanţa

 • Hotărârea nr. 1178/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1178/2005 privind organizarea referendumului local pentru încetarea înainte de termen a mandatului unui primar

 • Hotărârea nr. 1179/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1179/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Maramureş

 • Hotărârea nr. 118/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 118/2005 privind modificarea componenţei Comisiei de privatizare a Băncii Comerciale Române – S.A., prevăzută la art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 326/2001

 • Hotărârea nr. 1180/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1180/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Maramureş

 • Hotărârea nr. 1181/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1181/2005 privind organizarea acţiunilor de comemorare a Zilei Holocaustului în România (9-10 octombrie 2005)

 • Hotărârea nr. 1182/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1182/2005 privind aprobarea stemei oraşului Târgu Frumos, judeţul Iaşi

 • Hotărârea nr. 1183/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1183/2005 privind aprobarea stemelor unor comune din judeţul Covasna

 • Hotărârea nr. 1184/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1184/2005 privind aprobarea stemelor unor comune din judeţul Prahova

 • Hotărârea nr. 1185/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1185/2005 privind aprobarea stemei comunei Lupac, judeţul Caraş-Severin

 • Hotărârea nr. 1186/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1186/2005 privind aprobarea stemei comunei Ţigănaşi, judeţul Iaşi

 • Hotărârea nr. 1187/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1187/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naţionale pe anul 2005 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat

 • Hotărârea nr. 1188/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1188/2005 pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor O.U.G. nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, de către S.C. Nicolina – S.A. Iaşi

 • Hotărârea nr. 1189/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1189/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Brăila

 • Hotărârea nr. 119/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 119/2005 privind aprobarea Programului de acţiuni şi lucrări finanţate din bugetul de stat în domeniul aviaţiei civile, pentru anul 2005

 • Hotărârea nr. 1190/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1190/2005 privind acordarea unor despăgubiri

 • Hotărârea nr. 1191/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1191/2005 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor drumuri situate în judeţul Tulcea

 • Hotărârea nr. 1192/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1192/2005 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2005 al Companiei Naţionale a Imprimeriilor Coresi – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii şi Cultelor

 • Hotărârea nr. 1193/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1193/2005 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2005 al Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

 • Hotărârea nr. 1194/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1194/2005 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Maramureş şi în administrarea Consiliului Judeţean Maramureş, pentru Regia Autonomă Aeroportul Baia Mare

 • Hotărârea nr. 1195/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1195/2005 privind donarea unor bunuri, aparţinând domeniului privat al statului, pentru Muzeul Naţional Tehnic din Kos??? ice – Republica Slovacă

 • Hotărârea nr. 1196/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1196/2005 privind transmiterea unei părţi din imobilul Casa Agronomului Cluj, proprietate publică a statului, din administrarea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă în administrarea Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Cluj

 • Hotărârea nr. 1197/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1197/2005 privind transmiterea, fără plată, a Bazei Sportive Voinicelul – construcţii şi teren – din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării – Clubul Copiilor din sectorul 3 în domeniul public al sectorului 3 al municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, pentru Grupul Şcolar Industrial Nicolae Teclu

 • Hotărârea nr. 1198/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1198/2005 privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al statului

 • Hotărârea nr. 1199/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1199/2005 pentru modificarea pct. VI din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 87/2005 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2005-2006

 • Hotărârea nr. 12/2005, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 12/2005 privind aprobarea componenţei nominale a delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO

 • Hotărârea nr. 12/2005, Senatul României

  Hotărârea nr. 12/2005 privind bugetul de venituri şi cheltuieli al Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989 pe anul 2005

 • Hotărârea nr. 12/2005, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 12/2005 privind demisia unui deputat

 • Hotărârea nr. 12/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 12/2005 privind numirea domnului Szilagyi Ioan în funcţia de prefect al judeţului Bistriţa-Năsăud

 • Hotărârea nr. 120/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 120/2005 privind rectificarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2005

 • Hotărârea nr. 1200/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1200/2005 privind suplimentarea bugetului Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat pe anul 2005 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005

 • Hotărârea nr. 1201/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1201/2005 privind aprobarea plăţii contribuţiei anuale pentru participarea Poliţiei Române la Reţeaua Europeană a Institutelor de Ştiinţe Criminalistice (E.N.F.S.I.)

 • Hotărârea nr. 1202/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1202/2005 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului de onoare al Ordinului Meritul Sportiv

 • Hotărârea nr. 1203/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1203/2005 privind transmiterea din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului Giurgiu a unui imobil aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu

 • Hotărârea nr. 1204/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1204/2005 privind darea în administrare Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate – Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti a unui bun imobil, proprietate publică a statului

 • Hotărârea nr. 1205/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1205/2005 privind transmiterea în folosinţă gratuită a navei Tismana, proprietate privată a statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Sport, Federaţiei Române de Canotaj

 • Hotărârea nr. 1206/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1206/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru finanţarea unor măsuri de prevenire a riscului epidemiologic şi a îmbolnăvirilor în rândul populaţiei afectate de calamităţile naturale produse de inundaţii

 • Hotărârea nr. 1207/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1207/2005 pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice privind deţinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea şi folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operaţiuni specifice în activităţile deţinătorilor, precum şi autorizarea artificierilor şi a pirotehniştilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 536/2002

 • Hotărârea nr. 1208/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1208/2005 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat în administrarea Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii

 • Hotărârea nr. 1209/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1209/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Suceava

 • Hotărârea nr. 121/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 121/2005 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2005 al Regiei Autonome Editura Didactică şi Pedagogică

 • Hotărârea nr. 1210/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1210/2005 privind concesionarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală

 • Hotărârea nr. 1211/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1211/2005 privind sprijinul direct al statului pentru activitatea de neutralizare a deşeurilor de origine animală

 • Hotărârea nr. 1212/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1212/2005 privind unele măsuri necesare pentru desfăşurarea activităţii comisiilor pentru înalţii funcţionari publici

 • Hotărârea nr. 1213/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1213/2005 privind realizarea de către instituţiile din sistemul judiciar, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, a reţelei securizate de comunicaţii de arie extinsă

 • Hotărârea nr. 1214/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1214/2005 pentru aprobarea Înţelegerii privind aplicarea Acordului din 8 aprilie 2005 dintre România şi Republica Federală Germania privind securitatea socială, semnată la Bucureşti la 8 aprilie 2005

 • Hotărârea nr. 1215/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1215/2005 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul R.F.G. privind reglementarea definitivă a restituirii cheltuielilor restante pentru prestaţii medicale datorate în cazul unor accidente de muncă, decurgând din aplicarea Acordului din 1973 dintre R.S.R. şi R.F.G. privind asigurările sociale şi a Acordului suplimentar la acesta din 1976, care şi-au încetat valabilitatea la 1 ianuarie 1996, semnat la Bucureşti la 8 aprilie 2005

 • Hotărârea nr. 1216/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1216/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului

 • Hotărârea nr. 1217/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1217/2005 privind suplimentarea bugetului Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru măsurile ce trebuie să se aplice ca urmare a suspiciunii influenţei aviare în judeţul Tulcea

 • Hotărârea nr. 1218/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1218/2005 privind constituirea şi componenţa Comandamentului antiepizootic central

 • Hotărârea nr. 1219/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1219/2005 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de organizarea şi desfăşurarea, în România, în perioada 20-21 octombrie 2005, a unei şedinţe comune a Guvernului României şi Guvernului Republicii Ungare

 • Hotărârea nr. 122/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 122/2005 privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale din perioada 2005-2008

 • Hotărârea nr. 1220/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1220/2005 privind acordarea unui ajutor umanitar de urgenţă pentru populaţia din comuna Ceamurlia de Jos, judeţul Tulcea

 • Hotărârea nr. 1221/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1221/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în unele judeţe ale ţării

 • Hotărârea nr. 1222/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1222/2005 privind stabilirea principiilor evacuării în situaţii de conflict armat

 • Hotărârea nr. 1223/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1223/2005 privind aprobarea stemei comunei Fărcaşa, judeţul Maramureş

 • Hotărârea nr. 1224/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1224/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii în luna septembrie 2005

 • Hotărârea nr. 1225/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1225/2005 pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale

 • Hotărârea nr. 1226/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1226/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii asupra infrastructurii rutiere şi feroviare

 • Hotărârea nr. 1227/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1227/2005 privind declararea stării de calamitate naturală în agricultură pentru culturile însămânţate în toamna anului 2004 şi în primăvara anului 2005, pentru culturile de viţă-de-vie şi pomi fructiferi, ca urmare a fenomenelor meteorologice din perioada aprilie-septembrie 2005, precum şi stabilirea nivelului maxim al sumei ce poate fi acordată ca despăgubire

 • Hotărârea nr. 1228/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1228/2005 pentru modificarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numărului de funcţii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, constituirea patrimoniului şi managementul resurselor umane, financiare şi materiale, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 2.104/2004

 • Hotărârea nr. 1229/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1229/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă şi a serviciilor teritoriale de expertiză medicală a capacităţii de muncă

 • Hotărârea nr. 123/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 123/2005 pentru stabilirea modelului copiei de pe lista electorală permanentă, modelului listei electorale suplimentare, al extrasului de pe lista electorală permanentă sau suplimentară, al listei susţinătorilor, al declaraţiei de acceptare a candidaturii, precum şi a modelului listei membrilor organizaţiei minorităţilor naţionale, ce vor fi folosite pentru alegerile locale parţiale din perioada 2005-2008

 • Hotărârea nr. 1230/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1230/2005 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei

 • Hotărârea nr. 1231/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1231/2005 privind aprobarea cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială Bani de liceu în anul şcolar 2005/2006

 • Hotărârea nr. 1232/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1232/2005 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 68/2005 privind înfiinţarea Centrului de Consultanţă pentru Programe Culturale Europene

 • Hotărârea nr. 1233/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1233/2005 pentru completarea anexei nr. 27 la Hotărârea Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mureş

 • Hotărârea nr. 1234/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1234/2005 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Chiscani, judeţul Brăila, şi în administrarea consiliului local al acesteia

 • Hotărârea nr. 1235/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1235/2005 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al oraşului Jibou şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Jibou, judeţul Sălaj

 • Hotărârea nr. 1236/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1236/2005 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, pentru Aeroclubul României

 • Hotărârea nr. 1237/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1237/2005 privind transmiterea drumului forestier Valea Secăturii şi a terenului aferent acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Călineşti şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Călineşti, judeţul Maramureş

 • Hotărârea nr. 1238/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1238/2005 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe concesionate Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica – S.A., Sucursala de Transport Cluj

 • Hotărârea nr. 1239/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1239/2005 privind trecerea unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 • Hotărârea nr. 124/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 124/2005 pentru stabilirea modelului buletinelor de vot care vor fi folosite la alegerile locale parţiale din perioada 2005-2008

 • Hotărârea nr. 1240/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1240/2005 privind recunoaşterea Asociaţiei Criminaliştilor din România ca fiind de utilitate publică

 • Hotărârea nr. 1241/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1241/2005 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării în domeniul public al sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, pentru Şcoala Generală nr. 3 Nicolae Titulescu, şi utilizarea acestuia de către unităţile şi instituţiile de învăţământ

 • Hotărârea nr. 1242/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1242/2005 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 880/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Diplomatic Român

 • Hotărârea nr. 1243/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1243/2005 pentru aprobarea Programului Marea Alianţă Română Antidrog (MARA)

 • Hotărârea nr. 1244/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1244/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Public pe anul 2005 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005

 • Hotărârea nr. 1245/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1245/2005 privind schimbarea regimului juridic şi a titularului dreptului de administrare asupra unor imobile situate în municipiul Bucureşti