19 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 92/2005, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 92/2005 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de informaticieni din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea

 • Hotărârea nr. 920/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 920/2005 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Control al Exporturilor

 • Hotărârea nr. 921/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 921/2005 privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2005, pentru Agenţia Naţională pentru Sport

 • Hotărârea nr. 922/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 922/2005 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii Post de inspecţie la frontiera Otopeni, Post de inspecţie la frontiera Constanţa Nord şi Post de inspecţie la frontiera Constanţa Sud, cuprinse în cadrul Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură

 • Hotărârea nr. 923/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 923/2005 privind finanţarea în anul 2005 a Centrului-pilot de consultanţă şi informare a consumatorilor din municipiul Bucureşti din bugetul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 • Hotărârea nr. 924/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 924/2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare

 • Hotărârea nr. 925/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 925/2005 pentru aprobarea Regulilor privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi cea privind alimentele şi cu regulile de sănătate şi de protecţie a animalelor

 • Hotărârea nr. 926/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 926/2005 privind aprobarea prealabilă în vederea recunoaşterii funcţionării în România a Filialei Asociaţiei Misiunea Interregională pentru Valorificarea Teritoriilor (MIRVALT) din Republica Franceză

 • Hotărârea nr. 927/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 927/2005 privind recunoaşterea Asociaţiei Solidaritatea Umană ca fiind de utilitate publică

 • Hotărârea nr. 928/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 928/2005 privind aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei referitor la finanţarea Proiectului privind refacerea şi consolidarea lucrărilor hidrotehnice distruse de inundaţiile din aprilie-mai 2005 în judeţele Timiş şi Caraş-Severin, semnat la Bucureşti la 26 iulie 2005 şi la Paris la 1 august 2005

 • Hotărârea nr. 929/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 929/2005 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii cuprinse în Proiectul Refacerea şi consolidarea lucrărilor hidrotehnice afectate de inundaţiile din aprilie-mai 2005 în judeţele Timiş şi Caraş-Severin, finanţat printr-un credit extern acordat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei şi cofinanţat de la bugetul de stat

 • Hotărârea nr. 93/2005, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 93/2005 privind aprobarea Regulamentului privind modul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru recrutarea grefierilor arhivari, a registratorilor şi a personalului conex

 • Hotărârea nr. 93/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 93/2005 pentru aprobarea amendamentelor convenite prin scrisoarea-acord, semnată la Zagreb la 21 octombrie 2004 şi la Bucureşti la 10 noiembrie 2004, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru realizarea Proiectului de finanţare rurală, semnat la Washington D.C. la 30 aprilie 2001

 • Hotărârea nr. 930/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică

 • Hotărârea nr. 931/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 931/2005 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul public al oraşului Târgu Frumos şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Târgu Frumos, judeţul Iaşi

 • Hotărârea nr. 932/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 932/2005 privind transmiterea, fără plată, a unor bunuri aflate în proprietatea privată a statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, către consiliile judeţene ale unor unităţi administrativ-teritoriale afectate de inundaţii

 • Hotărârea nr. 933/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 933/2005 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

 • Hotărârea nr. 934/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 934/2005 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 231/2005 privind stimularea investiţiilor în agricultură

 • Hotărârea nr. 935/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 935/2005 privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Hotărârea nr. 936/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 936/2005 pentru aprobarea atestării localităţii Horezu, judeţul Vâlcea, ca staţiune turistică de interes local

 • Hotărârea nr. 937/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 937/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005

 • Hotărârea nr. 938/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 938/2005 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

 • Hotărârea nr. 939/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 939/2005 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

 • Hotărârea nr. 94/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 94/2005 privind numirea în funcţia de preşedinte al Comitetului interministerial de coordonare a organizării şi funcţionării pieţelor produselor agricole şi alimentare în România

 • Hotărârea nr. 94/2005, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 94/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Şcolii Naţionale de Grefieri

 • Hotărârea nr. 940/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 940/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naţionale pe anul 2005 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005

 • Hotărârea nr. 941/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 941/2005 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 87/2005 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2005-2006

 • Hotărârea nr. 942/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 942/2005 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

 • Hotărârea nr. 943/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 943/2005 privind darea în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor a unui teren în suprafaţă de 1.200 m 2 aflat în domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 944/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 944/2005 privind trecerea unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al statului

 • Hotărârea nr. 945/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 945/2005 privind trecerea unor imobile aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al statului

 • Hotărârea nr. 946/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 946/2005 privind aprobarea statutului de consilier de stat al primului-ministru al doamnei Corina Coman, detaşată de Guvernul Republicii Franceze, precum şi a cheltuielilor ocazionate de deplasările efectuate în ţările Uniunii Europene

 • Hotărârea nr. 947/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 947/2005 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Consiliului Judeţean Timiş şi a Consiliului Judeţean Mureş

 • Hotărârea nr. 948/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 948/2005 pentru modificarea art. 27 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecţie în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.483/2004

 • Hotărârea nr. 949/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 949/2005 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli denominat şi rectificat pe anul 2005 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor

 • Hotărârea nr. 95/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 95/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 799/1990 privind recunoaşterea înfiinţării unor camere de comerţ şi industrie teritoriale judeţene

 • Hotărârea nr. 95/2005, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 95/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de efectuare şi de plată a concediului de odihnă al personalului auxiliar de specialitate şi personalului conex al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea

 • Hotărârea nr. 950/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 950/2005 privind transmiterea unui sector al drumului forestier Stejăreni şi a terenului aferent acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Daneş şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Daneş, judeţul Mureş

 • Hotărârea nr. 951/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 951/2005 privind organizarea în România a Reuniunii comune a grupurilor de lucru NATO pentru lupta apropiată a infanteriei şi blindatelor (LG 2 şi LG 3)

 • Hotărârea nr. 953/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 953/2005 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută şi celelalte drepturi în valută şi în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate şi pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar

 • Hotărârea nr. 954/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 954/2005 privind aprobarea Regulilor specifice de igienă pentru alimente de origine animală

 • Hotărârea nr. 955/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 955/2005 privind aprobarea Regulilor specifice pentru organizarea de controale oficiale referitoare la produse de origine animală destinate consumului uman

 • Hotărârea nr. 956/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide

 • Hotărârea nr. 957/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică

 • Hotărârea nr. 958/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 958/2005 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 443/2003 privind promovarea producţiei de energie electrică din surse regenerabile de energie şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.892/2004 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie

 • Hotărârea nr. 959/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 959/2005 privind modificarea art. 4 alin. (1) lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale de Acţiune împotriva Violenţei în Sport, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 116/2002

 • Hotărârea nr. 96/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 96/2005 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea consiliilor locale, a primarilor, respectiv a primarului general al municipiului Bucureşti, în unele circumscripţii electorale

 • Hotărârea nr. 96/2005, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 96/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de acordare a Diplomei Meritul Judiciar clasele II şi III personalului auxiliar de specialitate din instanţele judecătoreşti şi parchete

 • Hotărârea nr. 960/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 960/2005 privind acordarea unui ajutor

 • Hotărârea nr. 961/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 961/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială – ECOIND Bucureşti

 • Hotărârea nr. 962/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 962/2005 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 810/2005 privind alocarea de la bugetul de stat a sumelor necesare acoperirii cheltuielilor pentru recepţionarea, depozitarea şi păstrarea cantităţii de 1.500 mii tone grâu din recolta anului 2005

 • Hotărârea nr. 963/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 963/2005 privind atribuirea destinaţiei de reşedinţă oficială pentru Preşedintele României unui imobil, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, şi privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 126/2002 pentru stabilirea bazei materiale destinate activităţii de reprezentare şi protocol

 • Hotărârea nr. 964/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 964/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor

 • Hotărârea nr. 965/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 965/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară Horia Hulubei – IFIN – HH Bucureşti

 • Hotărârea nr. 966/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 966/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică – IFT Iaşi

 • Hotărârea nr. 967/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 967/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice – I.C.S.I. Râmnicu Vâlcea

 • Hotărârea nr. 968/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 968/2005 privind darea în administrarea Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului

 • Hotărârea nr. 969/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 969/2005 pentru modificarea H.G. nr. 466/1999 privind înfiinţarea Centrului Regional pentru Managementul Resurselor de Apărare pe lângă Academia Aviaţiei şi Apărării Antiaeriene Henri Coandă din Braşov şi a H.G. nr. 1.027/2003 privind schimbarea denumirii Academiei de Înalte Studii Militare în Universitatea Naţională de Apărare şi unele măsuri referitoare la organizarea şi funcţionarea acesteia

 • Hotărârea nr. 97/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 97/2005 pentru aprobarea Acordului dintre Agenţia Nucleară din România şi Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare din România şi Departamentul Energiei al Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul combaterii proliferării armelor şi tehnologiilor nucleare, semnat la New York la 19 iulie 2004

 • Hotărârea nr. 970/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 970/2005 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Finanţelor Publice în administrarea Ministerului Public – Parchetul Naţional Anticorupţie

 • Hotărârea nr. 971/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 971/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Constanţa

 • Hotărârea nr. 972/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 972/2005 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Constanţa

 • Hotărârea nr. 973/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 973/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Gorj

 • Hotărârea nr. 974/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 974/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Mureş

 • Hotărârea nr. 975/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 975/2005 privind asigurarea fondurilor necesare aplicării măsurilor prevăzute de legislaţia sanitară veterinară în scopul identificării animalelor domestice aflate pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării

 • Hotărârea nr. 976/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 976/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea unor efecte ale calamităţilor naturale produse în judeţul Ialomiţa

 • Hotărârea nr. 977/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 977/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Maramureş

 • Hotărârea nr. 978/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 978/2005 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Sport în domeniul public al municipiului Galaţi şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Galaţi, judeţul Galaţi

 • Hotărârea nr. 979/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 979/2005 pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor O.U.G. nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, de către S.C. C.E.T. Energoterm Reşiţa – S.A.

 • Hotărârea nr. 98/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 98/2005 privind numirea unui consul general

 • Hotărârea nr. 980/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 980/2005 pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor O.U.G. nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, de către S.C. Uzina Termoelectrica Giurgiu – S.A.

 • Hotărârea nr. 981/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 981/2005 pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor O.U.G. nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, de către S.C. Centrala Electrică de Termoficare Arad – S.A.

 • Hotărârea nr. 982/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 982/2005 privind acordarea cetăţeniei române unor persoane

 • Hotărârea nr. 983/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 983/2005 pentru aprobarea listelor produselor şi tehnologiilor cu dublă utilizare supuse regimului de control la export şi la import

 • Hotărârea nr. 984/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 984/2005 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor

 • Hotărârea nr. 985/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 985/2005 privind acordarea unui ajutor umanitar pentru populaţia din judeţele Dolj, Harghita, Iaşi, Neamţ, Olt, Suceava, Teleorman şi Vrancea, afectată de fenomenele meteorologice periculoase care s-au produs în perioada 15-22 august 2005

 • Hotărârea nr. 986/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 986/2005 privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru Autoritatea Naţională pentru Tineret

 • Hotărârea nr. 987/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 987/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică – INOE 2000 Bucureşti

 • Hotărârea nr. 988/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 988/2005 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Galaţi şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Galaţi, judeţul Galaţi

 • Hotărârea nr. 989/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 989/2005 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 166/2004 pentru aprobarea proiectului Dezvoltarea sistemului de colectare a deşeurilor de ambalaje PET postconsum în vederea reciclării

 • Hotărârea nr. 990/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 990/2005 pentru modificarea şi completarea art. 1 din HG 190/2005 privind schimbarea regimului juridic al unui teren, aflat în proprietatea publică a statului şi în administrarea M.Ap.N., în vederea realizării programului de construire de locuinţe pentru personalul acestei instituţii, precum şi pentru modificarea art. 1 alin. (1) din HG 570/2005 pentru modificarea regimului juridic al unui teren aflat în proprietatea privată a statului şi în administrarea M.Ap.N.

 • Hotărârea nr. 991/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al poliţistului

 • Hotărârea nr. 992/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 992/2005 privind limitarea utilizării anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice

 • Hotărârea nr. 994/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 994/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând 35 de obiective de investiţii şi a indicatorilor tehnico-economici din cadrul programului Săli de sport, derulat prin intermediul Companiei Naţionale de Investiţii C.N.I. – S.A.

 • Hotărârea nr. 995/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 995/2005 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat şi a Senatului României în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Hotărârea nr. 996/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 996/2005 pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor O.U.G. nr. 80/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, de către R.A. de Gospodărie Comunală şi Locativă Olteniţa, judeţul Călăraşi

 • Hotărârea nr. 997/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 997/2005 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 • Hotărârea nr. 998/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 998/2005 privind acordarea unui ajutor

 • Hotărârea nr. 999/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 999/2005 privind acordarea unui ajutor