20 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 834/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 834/2005 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 360/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor inundaţiilor produse în perioada aprilie-mai 2005

 • Hotărârea nr. 835/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 835/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Suceava

 • Hotărârea nr. 836/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 836/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Tulcea

 • Hotărârea nr. 837/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 837/2005 privind acordarea cetăţeniei române unei persoane

 • Hotărârea nr. 838/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 838/2005 privind aprobarea stemelor unor comune din judeţul Prahova

 • Hotărârea nr. 839/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 839/2005 privind aprobarea stemelor unor comune din judeţul Caraş-Severin

 • Hotărârea nr. 84/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 84/2005 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

 • Hotărârea nr. 840/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 840/2005 privind aprobarea stemei oraşului Breaza, judeţul Prahova

 • Hotărârea nr. 841/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 841/2005 privind aprobarea stemei oraşului Anina, judeţul Caraş-Severin

 • Hotărârea nr. 842/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 842/2005 privind aprobarea stemei judeţului Arad

 • Hotărârea nr. 843/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 843/2005 pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 12 ianuarie 2005, la Washington la 22 februarie 2005 şi la Bucureşti la 13 aprilie 2005, între Guvernul României şi B.I.R.D., la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (B.I.R.D.) pentru finanţarea Proiectului Facilitarea comerţului şi transportului în Sud-Estul Europei, semnat la Bucureşti la 7 iulie 2000

 • Hotărârea nr. 844/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 844/2005 privind transmiterea unor terenuri, în suprafaţă totală de 100,05 ha, din domeniul public şi privat al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul privat al oraşului Baraolt şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Baraolt, judeţul Covasna

 • Hotărârea nr. 845/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 845/2005 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

 • Hotărârea nr. 846/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 846/2005 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

 • Hotărârea nr. 847/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 847/2005 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Valea Mare şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Valea Mare, judeţul Olt

 • Hotărârea nr. 848/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 848/2005 privind trecerea unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 • Hotărârea nr. 849/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 849/2005 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Hotărârea nr. 85/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 85/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării, precum şi modificarea şi completarea Strategiei de privatizare a Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Electrica Moldova – S.A. şi a Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Electrica Oltenia – S.A.

 • Hotărârea nr. 850/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 850/2005 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul public al municipiului Carei şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Carei, judeţul Satu Mare

 • Hotărârea nr. 851/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 851/2005 privind transmiterea unor construcţii şi a terenului aferent acestora, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva

 • Hotărârea nr. 852/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 852/2005 privind schimbarea regimului juridic al unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

 • Hotărârea nr. 853/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 853/2005 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul public al oraşului Ovidiu şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Ovidiu, judeţul Constanţa

 • Hotărârea nr. 854/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 854/2005 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul de Interne şi al Relaţiilor Naţionale din Regatul Ţărilor de Jos privind cooperarea în domeniul urgenţelor civile, semnat la Bucureşti la 19 aprilie 2005

 • Hotărârea nr. 855/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 855/2005 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Sântimbru şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Sântimbru, judeţul Alba

 • Hotărârea nr. 856/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 856/2005 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Bistra şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Bistra, judeţul Alba

 • Hotărârea nr. 857/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 857/2005 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Poiana Mare şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Poiana Mare, judeţul Dolj

 • Hotărârea nr. 858/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 858/2005 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Public în domeniul public al comunei Podu Turcului şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Podu Turcului, judeţul Bacău

 • Hotărârea nr. 859/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 859/2005 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

 • Hotărârea nr. 86/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 86/2005 privind redistribuirea de posturi în vederea desfăşurării activităţii de recalculare a pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, stabilite anterior datei de 1 aprilie 2001, precum şi a activităţii privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale

 • Hotărârea nr. 860/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 860/2005 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare

 • Hotărârea nr. 861/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 861/2005 pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2005 al Regiei Autonome Multiproduct, aflată în coordonarea Ministerului Justiţiei

 • Hotărârea nr. 862/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 862/2005 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 276/2005 pentru aprobarea Programului privind sprijinirea producătorilor agricoli pentru achiziţionarea de tractoare agricole noi, combine noi de recoltat cereale şi maşini agricole noi care lucrează în agregat cu tractoarele, cu finanţare de la bugetul de stat, şi a anexei la Hotărârea Guvernului nr. 801/2003 pentru aprobarea Programului privind sprijinirea producătorilor agricoli şi asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigaţii pentru achiziţionarea de instalaţii de irigat noi, din producţia internă, cu finanţare de la bugetul de stat

 • Hotărârea nr. 863/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 863/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei

 • Hotărârea nr. 864/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 864/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în unele judeţe ale ţării

 • Hotărârea nr. 865/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 865/2005 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură

 • Hotărârea nr. 866/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 866/2005 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale a unui drum situat în comuna Bereşti-Meria, judeţul Galaţi

 • Hotărârea nr. 867/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 867/2005 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor imobile aflate în administrarea Ministerului Finanţelor Publice

 • Hotărârea nr. 868/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 868/2005 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Autoritatea Naţională a Vămilor în domeniul public al comunei Băcia şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Băcia, judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 869(r1)/2001, Guvernul României

  Hotărârea nr. 869/2001 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie

 • Hotărârea nr. 869/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 869/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

 • Hotărârea nr. 87/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 87/2005 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2005-2006

 • Hotărârea nr. 870/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 870/2005 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 • Hotărârea nr. 871/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 871/2005 privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanţelor Publice a unui credit extern în valoare de 100 milioane euro destinat realizării Autostrăzii Braşov-Cluj-Borş

 • Hotărârea nr. 872/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 872/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii

 • Hotărârea nr. 873/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 873/2005 privind aprobarea unor măsuri speciale pentru prevenirea şi combaterea faptelor de evaziune fiscală în domeniul alcoolului etilic de origine agricolă, băuturilor spirtoase, produselor din tutun şi al uleiurilor minerale

 • Hotărârea nr. 874/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 874/2005 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria de colaborare şi asistenţă reciprocă privind realizarea activităţii Centrului European Interuniversitar Româno-Bulgar – BRIE, semnat la Ruse la 4 februarie 2005

 • Hotărârea nr. 875/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 875/2005 privind aprobarea Strategiei pe termen scurt şi mediu pentru formare profesională continuă, 2005-2010

 • Hotărârea nr. 876/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 876/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare

 • Hotărârea nr. 877/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 877/2005 privind înfiinţarea unor filiale – societăţi comerciale miniere prin reorganizarea unor activităţi din cadrul Societăţii Naţionale a Cărbunelui – S.A. Ploieşti

 • Hotărârea nr. 878/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul

 • Hotărârea nr. 879/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 879/2005 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.197/2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele

 • Hotărârea nr. 88/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 88/2005 privind organizarea studiilor universitare de licenţă

 • Hotărârea nr. 880/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 880/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Diplomatic Român

 • Hotărârea nr. 881/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 881/2005 pentru modificarea anexei la H.G. 86/2005 privind redistribuirea de posturi în vederea desfăşurării activităţii de recalculare a pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, stabilite anterior datei de 1.04.2001, precum şi a activităţii privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi a anexei la H.G. 498/2005 pentru reglementarea măsurilor financiare privind asigurarea nr. de posturi de personal contractual

 • Hotărârea nr. 882/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 882/2005 privind actualizarea limitei valorii zilnice pentru produsele lactate şi de panificaţie acordate pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore, precum şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat, aprobat prin H.G. nr. 932/2002

 • Hotărârea nr. 883/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 883/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Botoşani

 • Hotărârea nr. 884/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 884/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Botoşani

 • Hotărârea nr. 885/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 885/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Călăraşi

 • Hotărârea nr. 886/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 886/2005 privind suplimentarea unor normative de cheltuieli pentru instituţiile prefectului unor judeţe afectate de calamităţi naturale în perioada aprilie-iulie 2005

 • Hotărârea nr. 887/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 887/2005 pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 821/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în unele judeţe ale ţării

 • Hotărârea nr. 888/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 888/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Brăila

 • Hotărârea nr. 889/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 889/2005 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 100/2005 privind numirea reprezentanţilor Guvernului în Consiliul Economic şi Social

 • Hotărârea nr. 89/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 89/2005 pentru aprobarea plăţii contribuţiilor voluntare, în lei, ale României la programele şi fondurile de dezvoltare ale O.N.U. pe anul 2005

 • Hotărârea nr. 890/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor

 • Hotărârea nr. 891/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 891/2005 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 2.251/2004 privind aprobarea Listei societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului, la care se efectuează concedieri colective în anul 2005 şi care vor beneficia de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale

 • Hotărârea nr. 892/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 892/2005 privind înfiinţarea Clubului Sporturilor de Iarnă Vatra Dornei în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Sport

 • Hotărârea nr. 893/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 893/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină

 • Hotărârea nr. 894/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 894/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecţie a plantelor în vederea plasării pe piaţă şi a utilizării lor pe teritoriul României

 • Hotărârea nr. 895/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 895/2005 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

 • Hotărârea nr. 896/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 896/2005 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 67/2005 privind înfiinţarea Centrului de Studii şi Cercetări în Domeniul Culturii

 • Hotărârea nr. 898/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 898/2005 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 635/2004

 • Hotărârea nr. 899/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 899/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Suceava

 • Hotărârea nr. 9/2005, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 9/2005 privind aprobarea componenţei nominale a delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei

 • Hotărârea nr. 9/2005, Banca Naţională a României – BNR

  Hotărârea nr. 9/2005 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a Cooperativei de credit Trandafirul Bereşti OC3

 • Hotărârea nr. 9/2005, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 9/2005 privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 9/2005, Senatul României

  Hotărârea nr. 9/2005 privind numirea secretarului general al Senatului

 • Hotărârea nr. 9/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 9/2005 privind numirea domnului Stragea Cristian-Dimitrie în funcţia de prefect al judeţului Arad

 • Hotărârea nr. 90/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 90/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Alba

 • Hotărârea nr. 900/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 900/2005 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale Zirom – S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome Zirom

 • Hotărârea nr. 901/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 901/2005 privind aprobarea Strategiei de reformă a sistemului achiziţiilor publice, precum şi a planului de acţiune pentru implementarea acesteia în perioada 2005-2007

 • Hotărârea nr. 902/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 902/2005 privind înfiinţarea Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România Elie Wiesel

 • Hotărârea nr. 903/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 903/2005 privind modificarea alin. (2) al art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 69/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind cazarea şi transportul persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică numite sau funcţii asimilate funcţiilor de demnitate publică

 • Hotărârea nr. 904/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 904/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 821/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în unele judeţe ale ţării

 • Hotărârea nr. 905/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 905/2005 privind suplimentarea bugetului Camerei Deputaţilor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005

 • Hotărârea nr. 906/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 906/2005 privind acordarea unui ajutor umanitar de urgenţă pentru judeţul Galaţi

 • Hotărârea nr. 907/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 907/2005 privind acordarea unui ajutor umanitar de urgenţă pentru judeţul Suceava

 • Hotărârea nr. 908/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 908/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2005, pentru finanţarea cheltuielilor aferente organizării şi desfăşurării Festivalului Naţional de Teatru I.L. Caragiale

 • Hotărârea nr. 909/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 909/2005 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

 • Hotărârea nr. 91/2005, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 91/2005 privind aprobarea Regulamentului privind concursul de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri

 • Hotărârea nr. 91/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 91/2005 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2005 al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală

 • Hotărârea nr. 910/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 910/2005 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane

 • Hotărârea nr. 911/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 911/2005 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de punere în funcţiune a dispozitivelor medicale

 • Hotărârea nr. 913/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 913/2005 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale a unui drum vicinal situat în judeţul Mureş

 • Hotărârea nr. 914/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 914/2005 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale a unui drum vicinal situat pe raza administrativ-teritorială a comunei Vărgata, judeţul Mureş

 • Hotărârea nr. 915/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 915/2005 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor drumuri situate în judeţul Mureş

 • Hotărârea nr. 916/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 916/2005 privind structurile instituţiilor de învăţământ superior acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu şi a specializărilor din domeniile studiilor universitare de licenţă

 • Hotărârea nr. 917/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 917/2005 privind înfiinţarea unor societăţi comerciale de transport feroviar regional de călători prin divizarea parţială a Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători C.F.R. Călători – S.A.

 • Hotărârea nr. 918/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 918/2005 privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială Complexul Energetic Turceni – S.A.

 • Hotărârea nr. 919/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 919/2005 privind trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul privat al statului şi vânzarea acestuia de către Ministerul Apărării Naţionale

 • Hotărârea nr. 92/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 92/2005 privind aprobarea hotărârilor adoptate prin Protocolul Sesiunii a IV-a a Împuterniciţilor, semnat la Cernăuţi la 3 decembrie 2004, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galaţi la 30 septembrie 1997