24 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 748/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 748/2005 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, între km 408+895 şi km 449+960 – Lot 4, pe teritoriul localităţilor Domaşnea, Teregova, Armeniş, Slatina-Timiş, Bucoşniţa şi Buchin din judeţul Caraş-Severin

 • Hotărârea nr. 749/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 749/2005 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin-Lugoj între km 358+000 şi km 495+800 din cadrul obiectivului de investiţie Variantă ocolitoare Domaşnea

 • Hotărârea nr. 75/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 75/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 74/1991 privind înfiinţarea Regiei autonome Administraţia română a serviciilor de trafic aerian – ROMATSA

 • Hotărârea nr. 750/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente

 • Hotărârea nr. 751/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 751/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2005, pentru Mănăstirea Lainici din judeţul Gorj

 • Hotărârea nr. 753/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 753/2005 privind organizarea şi funcţionarea direcţiilor pentru tineret judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti

 • Hotărârea nr. 754/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 754/2005 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării în lungime de 23,8 km din cadrul obiectivului de investiţii Variantă de ocolire a municipiului Sibiu – Tronson 1 de la km 0+000 (DN 1 km 302+150) la km 15+000 şi Tronson 2 de la km 15+000 la km 23+800 (DN 1 km 320+090)

 • Hotărârea nr. 755/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 755/2005 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării Fluidizare trafic DN 1 km 11+938 — 17+165 sector Băneasa-Otopeni din cadrul etapei a II-a de reabilitare a drumurilor naţionale

 • Hotărârea nr. 756/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 756/2005 privind cazarea unei delegaţii maghiare la Centrul de Cazare şi Proceduri pentru Solicitanţii de Azil Timişoara, aflat în subordinea Oficiului Naţional pentru Refugiaţi

 • Hotărârea nr. 757/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 757/2005 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui teren din domeniul privat al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul public al judeţului Tulcea şi în administrarea Regiei Autonome Aeroportul Tulcea

 • Hotărârea nr. 758/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 758/2005 privind transmiterea unor bunuri aparţinând domeniului public al statului din administrarea Consiliului Local al Municipiului Brăila în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi concesionarea, prin atribuire directă, către Compania Naţională Administraţia Porturilor Dunării Maritime – S.A. Galaţi

 • Hotărârea nr. 759/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 759/2005 privind aprobarea plăţii contribuţiei României la Fondul de prevenire şi combatere a terorismului nuclear al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA) – Viena

 • Hotărârea nr. 76/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 76/2005 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale

 • Hotărârea nr. 760/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 760/2005 privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 772/2003 pentru aprobarea Strategiei de privatizare a Băncii Comerciale Române – S.A.

 • Hotărârea nr. 761/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 761/2005 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 966/2004 pentru stabilirea procedurii privind virarea sumei reprezentând preţul încasat de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului din vânzarea acţiunilor deţinute la Societatea Comercială SIDERURGICA – S.A. Hunedoara către Parcul industrial Hunedoara

 • Hotărârea nr. 762/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 762/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2005

 • Hotărârea nr. 763/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 763/2005 privind aprobarea Programului de iarnă în domeniul energetic pentru perioada octombrie 2005 – martie 2006

 • Hotărârea nr. 764/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 764/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor, precum şi alocarea unei sume pentru judeţul Suceava din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005

 • Hotărârea nr. 765/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 765/2005 pentru modificarea şi completarea art. 16 din Procedurile privind achiziţiile publice de produse şi servicii care implică apărarea naţională, ordinea publică, siguranţa şi securitatea naţională, prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2001

 • Hotărârea nr. 766/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 766/2005 privind încetarea mandatului unui membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi numirea în funcţie pe postul rămas vacant a altui membru

 • Hotărârea nr. 767/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 767/2005 privind stabilirea conţinutului mandatului acordat Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului în conformitate cu art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2004 privind finalizarea investiţiei Turnătoria de tuburi de presiune din fontă ductilă pe platforma Sidermet Călan şi stabilirea unor măsuri pentru finalizarea proiectului Donasid Călăraşi

 • Hotărârea nr. 768/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 768/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Harghita

 • Hotărârea nr. 769/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 769/2005 privind acordarea unor burse de studii unor studenţi cu domiciliul în mediul rural

 • Hotărârea nr. 77/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 77/2005 privind înfiinţarea postului de comisar pentru programul Sibiu – capitală culturală europeană 2007

 • Hotărârea nr. 770/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 770/2005 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 385/2005 pentru aprobarea Calendarului de desfăşurare în anul 2005 a procedurii de atribuire a ajutorului financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare şi pentru modificarea anexelor nr. 3 şi 4 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004

 • Hotărârea nr. 771/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 771/2005 pentru aprobarea plăţii contribuţiei restante a României la Uniunea Internaţională pentru Telecomunicaţii (UIT)

 • Hotărârea nr. 772/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 772/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regională

 • Hotărârea nr. 773/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 773/2005 privind aprobarea structurii, indicatorilor şi fondurilor aferente subprogramului Asistenţă tehnică acordată birourilor regionale pentru cooperare transfrontalieră prin bugetul Ministerului Integrării Europene în cadrul programelor regionale specifice

 • Hotărârea nr. 774/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 774/2005 privind unele măsuri pentru declanşarea procesului de privatizare a Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii – S.A.

 • Hotărârea nr. 775/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 775/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel central

 • Hotărârea nr. 776/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 776/2005 privind corectarea limitelor de venituri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei şi a nivelurilor acestuia

 • Hotărârea nr. 777/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 777/2005 privind majorarea pensiilor agricultorilor începând cu luna septembrie 2005

 • Hotărârea nr. 778/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 778/2005 privind indexarea indemnizaţiei lunare cuvenite adulţilor cu handicap grav şi accentuat

 • Hotărârea nr. 779/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 779/2005 privind acordarea statutului de centru de excelenţă pentru activităţi medicale de o complexitate deosebită unei unităţi sanitare

 • Hotărârea nr. 78/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 78/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor

 • Hotărârea nr. 780/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 780/2005 privind transmiterea unei suprafeţe de teren aflate în proprietatea publică a statului din administrarea M.E.C. – Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în vederea realizării activităţilor de interes naţional de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A.

 • Hotărârea nr. 781/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 781/2005 privind deschiderea unor puncte de trecere a frontierei

 • Hotărârea nr. 782/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 782/2005 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Marghita şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Marghita, judeţul Bihor

 • Hotărârea nr. 783/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 783/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al funcţionarului public denumit manager public

 • Hotărârea nr. 784/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 784/2005 privind stabilirea nivelului dobânzii datorate pentru neachitarea la termen a obligaţiilor fiscale

 • Hotărârea nr. 785/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 785/2005 pentru aprobarea Programului privind sprijinirea asociaţiilor crescătorilor de animale pentru lapte, înfiinţate conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a producătorilor agricoli care deţin în exploataţie animale pentru lapte, pentru achiziţionarea de dotări şi instalaţii de muls şi de răcire a laptelui noi, cu finanţare de la bugetul de stat

 • Hotărârea nr. 786/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 786/2005 privind sprijinul direct al statului care se acordă pentru producţia de tutun brut realizată în anul 2005, în scopul creşterii producţiei şi a calităţii tutunului

 • Hotărârea nr. 787/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 787/2005 privind aprobarea înfiinţării Oficiului Român pentru Ştiinţă şi Tehnologie pe lângă Uniunea Europeană

 • Hotărârea nr. 788/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 788/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România

 • Hotărârea nr. 789/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 789/2005 privind aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă care poate fi recoltată în anul 2006

 • Hotărârea nr. 79/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 79/2005 pentru prelungirea mandatului directorului adjunct al proiectului Calea Ferată Transeuropeană (TER) din cadrul Acordului dintre Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (C.E.E./O.N.U.) şi guvernele participante privind Fondul de cooperare şi creditare, semnat la Geneva la 17 decembrie 1992

 • Hotărârea nr. 790/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 790/2005 pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 792/2003 privind autorizarea Academiei Române de Aviaţie de a contracta o finanţare de tip leasing financiar

 • Hotărârea nr. 791/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 791/2005 privind autorizarea Ministerului Administraţiei şi Internelor de a încheia contracte de achiziţie externă pentru realizarea Sistemului Naţional de Evidenţă Informatizată a Cazierului Judiciar

 • Hotărârea nr. 792/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 792/2005 privind achiziţia de echipamente în vederea realizării Sistemului antiefracţie, control acces şi supraveghere video la sediile unităţilor Poliţiei Române, de către Ministerul Administraţiei şi Internelor

 • Hotărârea nr. 793/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 793/2005 privind aprobarea Strategiei naţionale de luptă antifraudă pentru protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România

 • Hotărârea nr. 794/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 794/2005 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru Grupul de Pompieri Avram Iancu al judeţului Cluj

 • Hotărârea nr. 795/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 795/2005 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al oraşului Lipova şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Lipova, judeţul Arad

 • Hotărârea nr. 796/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 796/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii

 • Hotărârea nr. 797/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 797/2005 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi pentru amenzile care se indexează anual pe baza ratei inflaţiei, aplicabile în anul fiscal 2006

 • Hotărârea nr. 798/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 798/2005 pentru aprobarea Amendamentului nr. 2, convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 4 ianuarie 2005 şi la Luxemburg la 11 mai 2005, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţională a Drumurilor (AND) pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a IV-a, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000

 • Hotărârea nr. 799/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 799/2005 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Consiliul de Miniştri al Serbiei şi Muntenegrului privind condiţiile de călătorie a cetăţenilor şi a Acordului dintre Guvernul României şi Consiliul de Miniştri al Serbiei şi Muntenegrului cu privire la eliminarea obligativităţii vizelor pentru titularii de paşapoarte diplomatice şi oficiale/de serviciu, semnate la Bucureşti la 14 iulie 2004

 • Hotărârea nr. 8/2005, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 8/2005 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei Interparlamentare Bucureşti-Chişinău

 • Hotărârea nr. 8/2005, Senatul României

  Hotărârea nr. 8/2005 privind înfiinţarea Comisiei speciale pentru modificarea şi completarea Regulamentului Senatului

 • Hotărârea nr. 8/2005, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 8/2005 privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 8/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 8/2005 privind numirea domnului Covaciu Cosmin Adrian în funcţia de prefect al judeţului Alba

 • Hotărârea nr. 8/2005, Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti

  Hotărârea nr. 8/2005 privind aprobarea Tabloului executorilor judecătoreşti pe anul 2005

 • Hotărârea nr. 8/2005, Banca Naţională a României – BNR

  Hotărârea nr. 8/2005 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a Cooperativei de credit Salina Ocna Sibiului

 • Hotărârea nr. 80/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 80/2005 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/07a la Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004

 • Hotărârea nr. 800/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 800/2005 privind aprobarea Protocolului dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul de Interne al Republicii Slovace, semnat la Bratislava la 30 iunie 2005, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovace privind readmisia persoanelor, semnat la Bratislava la 30 iunie 2005

 • Hotărârea nr. 801/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 801/2005 pentru aprobarea atestării localităţii Albac, judeţul Alba, ca staţiune turistică de interes local

 • Hotărârea nr. 802/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 802/2005 privind organizarea şi funcţionarea Administraţiei Fondului Cultural Naţional

 • Hotărârea nr. 803/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 803/2005 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea şi funcţionarea Teatrului Naţional I.L. Caragiale din Bucureşti

 • Hotărârea nr. 804/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 804/2005 privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse materiale pentru pardoseli rigide

 • Hotărârea nr. 805/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 805/2005 privind aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2005 pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate

 • Hotărârea nr. 806/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 806/2005 pentru aprobarea Strategiei de privatizare a Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A.

 • Hotărârea nr. 807/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 807/2005 privind modificarea unor acte normative în domeniul agriculturii

 • Hotărârea nr. 808/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 808/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de construcţii

 • Hotărârea nr. 809/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 809/2005 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 115/2004 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecţie şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă

 • Hotărârea nr. 81/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 81/2005 privind darea în administrarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, pentru Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti, a unui imobil proprietate publică a statului

 • Hotărârea nr. 810/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 810/2005 privind alocarea de la bugetul de stat a sumelor necesare acoperirii cheltuielilor pentru recepţionarea, depozitarea şi păstrarea cantităţii de 1.500 mii tone grâu din recolta anului 2005

 • Hotărârea nr. 811/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 811/2005 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 64/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii, în anul 2005, producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru creşterea producţiei animaliere şi piscicole, precum şi a efectivelor de animale şi a Hotărârii Guvernului nr. 141/2005 pentru stabilirea nivelului sprijinului acordat producătorilor agricoli în vederea efectuării lucrărilor agricole mecanizate pentru anul 2005 şi aprobarea Normelor metodologice privind acordarea, verificarea şi plata sprijinului financiar pentru achiziţionarea de motorină în vederea efectuării lucrărilor agricole mecanizate

 • Hotărârea nr. 812/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 812/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, atribuţiile şi finanţarea Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar

 • Hotărârea nr. 813/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 813/2005 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 27/2004 pentru aprobarea condiţiilor de închiriere de către Compania Naţională de Căi Ferate C.F.R. – S.A. a unor părţi din infrastructura feroviară neinteroperabilă, precum şi de gestionare a acestora

 • Hotărârea nr. 814/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 814/2005 privind autorizarea Ministerului Administraţiei şi Internelor de a achiziţiona echipamentele, software-ul, investiţiile, serviciile şi materialele destinate modernizării şi dezvoltării reţelelor proprii de comunicaţii şi informatică – etapa a III-a

 • Hotărârea nr. 815/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 815/2005 privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse televizoare

 • Hotărârea nr. 816/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 816/2005 privind modificarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001

 • Hotărârea nr. 817/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 817/2005 pentru aprobarea Planului privind strategia pe termen lung a sectorului feroviar în vederea restabilirii echilibrului financiar al administratorului infrastructurii şi în vederea modernizării şi reînnoirii infrastructurii

 • Hotărârea nr. 818/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 818/2005 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.365/2000 pentru aprobarea schemei de microcredite în vederea administrării fondului de 3,6 milioane dolari S.U.A. prevăzut în Acordul de împrumut nr. 4.509 – RO acordat României de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

 • Hotărârea nr. 819/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 819/2005 privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea la Bucureşti, în perioada 29-31 august 2005, a Reuniunii anuale a ambasadorilor şi consulilor generali ai României în străinătate

 • Hotărârea nr. 82/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 82/2005 privind organizarea acţiunilor de lansare a Centrului de Studii Ebraice de la Iaşi, în perioada 14-16 februarie 2005

 • Hotărârea nr. 820/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 820/2005 privind acordarea unui ajutor umanitar pentru populaţia din judeţele Bacău, Brăila, Galaţi, Olt, Teleorman şi Vrancea, afectată de fenomenele meteorologice periculoase care s-au produs în perioada 11-16 iulie 2005

 • Hotărârea nr. 821/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 821/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în unele judeţe ale ţării

 • Hotărârea nr. 822/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 822/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii

 • Hotărârea nr. 823/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 823/2005 privind acordarea unui ajutor umanitar de urgenţă pentru populaţia sinistrată ca urmare a inundaţiilor din luna iulie 2005

 • Hotărârea nr. 824/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 824/2005 privind acordarea unui ajutor umanitar de urgenţă pentru populaţia sinistrată din judeţul Vrancea, ca urmare a inundaţiilor din luna iulie 2005

 • Hotărârea nr. 825/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 825/2005 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.124/2001 privind normarea parcului auto şi a consumului de carburanţi pentru activităţi specifice desfăşurate în unele unităţi din subordinea Ministerului Sănătăţii

 • Hotărârea nr. 826/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 826/2005 privind aprobarea Proiectului de reconstrucţie pentru eliminarea efectelor inundaţiilor – continuare, derulat prin intermediul Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva

 • Hotărârea nr. 827/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 827/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 446/2005 privind declararea stării de calamitate naturală în agricultură pentru culturile însămânţate în toamna anului 2004 şi în primăvara anului 2005 şi stabilirea nivelului maxim al sumei ce poate fi acordată ca despăgubire, ca urmare a fenomenelor meteorologice din perioada aprilie-mai 2005

 • Hotărârea nr. 828/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 828/2005 pentru aprobarea lucrărilor de înlăturare a efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii în luna iulie 2005, finanţate din Fondul pentru mediu

 • Hotărârea nr. 829/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 829/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii în bazinele hidrografice ale râurilor Timiş, Bega şi Bârzava, judeţele Timiş şi Caraş-Severin, în perioada aprilie-mai 2005

 • Hotărârea nr. 83/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei

 • Hotărârea nr. 830/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 830/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii în luna iulie 2005

 • Hotărârea nr. 831/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 831/2005 privind admiterea intrării pe teritoriul României, fără viză, din motive umanitare, a unor cetăţeni uzbeci aflaţi în Republica Kârgâză

 • Hotărârea nr. 832/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 832/2005 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României, pe de o parte, şi Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, pe de altă parte, privind asistenţa umanitară a unor cetăţeni uzbeci din Republica Kârgâză ce se vor afla temporar în România, semnat la Bucureşti la 27 iulie 2005

 • Hotărârea nr. 833/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 833/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005