20 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 656/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 656/2005 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane

 • Hotărârea nr. 657/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 657/2005 privind aprobarea participării României la Cea de-a Doua Conferinţă Mondială a Preşedinţilor de Parlamente, în perioada 7-9 septembrie 2005

 • Hotărârea nr. 658/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 658/2005 privind declanşarea procedurilor de expropriere a bunurilor imobile proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării Reabilitare DN 24 între km 46+000 şi km 51+000 din cadrul etapei a III-a de reabilitare a drumurilor naţionale pe teritoriul comunei Tutova din judeţul Vaslui

 • Hotărârea nr. 659/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 659/2005 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării Reabilitare DN 17 între km 116+000 şi km 183+000 din cadrul etapei a IV-a de reabilitare a drumurilor naţionale pe teritoriul localităţilor Poiana Stampei, Vatra Dornei, Iacobeni şi Pojorâta din judeţul Suceava

 • Hotărârea nr. 66/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 66/2005 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării

 • Hotărârea nr. 660/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 660/2005 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării Secţiunea 4 Drajna-Feteşti şi Secţiunea 5 Feteşti-Cernavodă din cadrul obiectivului de investiţie Autostrada Bucureşti-Cernavodă pe teritoriul localităţii Feteşti din judeţul Ialomiţa şi al localităţilor Borcea, Dragalina, Perişoru şi Ştefan cel Mare din judeţul Călăraşi

 • Hotărârea nr. 661/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 661/2005 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării Secţiunea 2 Fundulea-Lehliu şi Secţiunea 3 Lehliu-Drajna din cadrul obiectivului de investiţie Autostrada Bucureşti-Cernavodă pe teritoriul localităţilor Săruleşti, Tămădău, Lehliu-Gară, Dragoş Vodă, Dragalina, Vlad Ţepeş, Vâlcelele şi Dor Mărunt din judeţul Călăraşi

 • Hotărârea nr. 662/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 662/2005 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 100/2002 pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafaţă utilizate pentru potabilizare şi a Normativului privind metodele de măsurare şi frecvenţa de prelevare şi analiză a probelor din apele de suprafaţă destinate producerii de apă potabilă

 • Hotărârea nr. 663/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 663/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2004 privind instituirea unor măsuri speciale de reabilitare a unor blocuri de locuinţe situate în localităţi din zone defavorizate

 • Hotărârea nr. 664/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 664/2005 privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrarea de interes naţional Menţinerea şi dezvoltarea capacităţii de producţie în câmpul minier Amaradia – Tărâia, etapa a II-a, carierele Berbeşti şi Olteţ, judeţul Vâlcea

 • Hotărârea nr. 665/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 665/2005 privind numirea preşedintelui şi înlocuirea unui membru al Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrarea de interes naţional Mărirea gradului de siguranţă a instalaţiilor aferente staţiei 400/220/110 kV Sibiu Sud, judeţul Sibiu, din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 2.345/2004

 • Hotărârea nr. 666/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 666/2005 pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2005 al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii

 • Hotărârea nr. 667/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 667/2005 privind aprobarea organizării şi desfăşurării în România, în perioada 9-13 octombrie 2005, a celei de-a 7-a Conferinţe a Asociaţiei Serviciilor de Protecţie a Personalului

 • Hotărârea nr. 668/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 668/2005 pentru aprobarea fişelor tehnice ale măsurilor 1.1 Îmbunătăţirea prelucrării şi marketingului produselor agricole şi piscicole, 1.2 Îmbunătăţirea structurilor în vederea realizării controlului de calitate, veterinar şi fitosanitar, pentru calitatea produselor alimentare şi pentru protecţia consumatorilor, 2.1 Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale, 3.1 Investiţii în exploataţiile agricole, 3.2 Constituirea grupurilor de producători, 3.3 Metode agricole de producţie destinate să protejeze mediul şi să menţină peisajul rural, 3.4 Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice care generează activităţi multiple şi venituri alternative, 3.5 Silvicultură, 4.1. Îmbunătăţirea pregătirii profesionale şi 4.2. Asistenţă tehnică din Programul naţional pentru agricultură şi dezvoltare rurală finanţat din fonduri SAPARD

 • Hotărârea nr. 669/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 669/2005 privind aprobarea Planului de acţiuni pentru dezvoltarea şi consolidarea mediului de afaceri în România pe perioada 2005-2006

 • Hotărârea nr. 67/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 67/2005 privind înfiinţarea Centrului de Cercetare şi Consultanţă în Domeniul Culturii

 • Hotărârea nr. 670/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 670/2005 privind transmiterea a două imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Bihor şi în administrarea Consiliului Judeţean Bihor

 • Hotărârea nr. 671/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 671/2005 privind acordarea unui ajutor de urgenţă

 • Hotărârea nr. 672/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 672/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Galaţi

 • Hotărârea nr. 673/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 673/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Vrancea

 • Hotărârea nr. 674/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 674/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 675/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 675/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Suceava

 • Hotărârea nr. 676/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 676/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Brăila

 • Hotărârea nr. 677/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 677/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Brăila

 • Hotărârea nr. 678/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 678/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Suceava

 • Hotărârea nr. 679/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 679/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Maramureş

 • Hotărârea nr. 68/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 68/2005 privind înfiinţarea Centrului de Consultanţă pentru Programe Culturale Europene

 • Hotărârea nr. 680/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 680/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Sălaj

 • Hotărârea nr. 681/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 681/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Argeş

 • Hotărârea nr. 682/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 682/2005 pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, de către Societatea Comercială Braicar – S.A. Brăila

 • Hotărârea nr. 683/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 683/2005 pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor OUG nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, de către S.C. Apa Grup – S.A. Botoşani

 • Hotărârea nr. 684/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 684/2005 pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor OUG nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, de către S.C. Apa Termic Transport – S.A. Sighişoara

 • Hotărârea nr. 685/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 685/2005 privind aprobarea bilanţului general al Trezoreriei Statului şi a contului de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2004

 • Hotărârea nr. 686/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 686/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale în domeniul prevenirii şi combaterii fenomenului violenţei în familie

 • Hotărârea nr. 687/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 687/2005 privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 403/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 183 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Hotărârea nr. 688/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 688/2005 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Bărcăneşti, judeţul Ialomiţa, şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Bărcăneşti

 • Hotărârea nr. 689/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 689/2005 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor drumuri de exploatare, situate pe raza administrativ-teritorială a comunelor Oboga şi Morunglav, judeţul Olt

 • Hotărârea nr. 69/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 69/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind cazarea şi transportul persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică numite sau funcţii asimilate funcţiilor de demnitate publică

 • Hotărârea nr. 690/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 690/2005 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru retehnologizarea, modernizarea şi dezvoltarea sistemelor centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice

 • Hotărârea nr. 691/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 691/2005 privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul public al municipiului Târgovişte şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgovişte, judeţul Dâmboviţa

 • Hotărârea nr. 692/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 692/2005 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul public al municipiului Giurgiu şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu

 • Hotărârea nr. 693/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 693/2005 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul public al municipiului Giurgiu şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu

 • Hotărârea nr. 694/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 694/2005 privind aprobarea efectuării plăţilor restante pentru costurile de participare, pe perioada 2002-2003, la experimentele Organizaţiei Europene pentru Cercetări Nucleare (CERN), de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării

 • Hotărârea nr. 695/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 695/2005 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 24 februarie 2005 şi la Zagreb la 12 aprilie 2005, dintre Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru realizarea Proiectului de finanţare rurală, semnat la Washington DC la 30 aprilie 2001

 • Hotărârea nr. 696/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 696/2005 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Hotărârea nr. 697/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 697/2005 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii

 • Hotărârea nr. 698/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 698/2005 pentru aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei privind activitatea de privatizare pe anul 2005

 • Hotărârea nr. 699/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 699/2005 pentru aprobarea Precizărilor privind stabilirea modalităţilor de alocare a sumelor pentru realizarea obiectivelor prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2001 privind repartizarea profitului Companiei Naţionale Loteria Română – S.A.

 • Hotărârea nr. 7/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 7/2005 privind eliberarea din funcţie a unor prefecţi

 • Hotărârea nr. 7/2005, Banca Naţională a României – BNR

  Hotărârea nr. 7/2005 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a Cooperativei de credit Stăruinţa Bărbăteşti OC

 • Hotărârea nr. 7/2005, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 7/2005 privind aprobarea componenţei nominale a delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre

 • Hotărârea nr. 7/2005, Senatul României

  Hotărârea nr. 7/2005 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 7/2005, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 7/2005 pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2004 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 70/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 70/2005 pentru aprobarea Normelor privind organizarea în ţară a acţiunilor de protocol, specifice Ministerului Afacerilor Externe, precum şi cheltuielile ce se pot efectua în acest scop

 • Hotărârea nr. 700/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 700/2005 privind alocarea sumei de 3.700 mii lei (RON) din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2005 în bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării pe anul 2005, pentru finanţarea activităţilor de condiţionare şi depozitare în siguranţă a deşeurilor radioactive rezultate din procesul de curăţare şi pregătire a dezafectării Reactorului nuclear tip VVR-S din cadrul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară Horia Hulubei – IFIN-HH Bucureşti

 • Hotărârea nr. 708/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 708/2005 pentru modificarea pct. 1 şi 2 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.329/2004 privind mandatul instituţiei publice implicate şi aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică a unor societăţi din portofoliul Ministerului Economiei şi Comerţului

 • Hotărârea nr. 709/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 709/2005 privind recunoaşterea înfiinţării Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti

 • Hotărârea nr. 71/2005, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 71/2005 privind modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 159/2004

 • Hotărârea nr. 71/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 71/2005 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 844/1991 privind înfiinţarea Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior

 • Hotărârea nr. 710/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 710/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii în semestrul I al anului 2005

 • Hotărârea nr. 711/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 711/2005 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 179/1993 cu privire la stabilirea preţurilor şi tarifelor la unele produse şi servicii destinate populaţiei, în condiţiile eliminării subvenţiilor de la bugetul de stat

 • Hotărârea nr. 712/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 712/2005 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2005 al Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare

 • Hotărârea nr. 714/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 714/2005 privind schimbarea titularilor dreptului de administrare asupra unor terenuri situate pe teritoriul administrativ al municipiului Calafat, judeţul Dolj, necesare realizării infrastructurii conexe de pe teritoriul românesc aferente obiectivului de investiţie Pod peste fluviul Dunărea, la Calafat-Vidin

 • Hotărârea nr. 715/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 715/2005 privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrarea de interes naţional LEA 400 kV Oradea-Bekescsaba. Montarea unei bobine de compensare 100 MV Ar în staţia 400 kV Oradea Sud. Echipamente de telecomunicaţii şi teletransmisii pentru LEA 400 kV Oradea-Bekescsaba

 • Hotărârea nr. 716/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 716/2005 privind unele măsuri referitoare la funcţionarea Biroului consilierului economic din cadrul misiunilor diplomatice ale României

 • Hotărârea nr. 717/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 717/2005 privind numirea unui consul general

 • Hotărârea nr. 718/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 718/2005 pentru aprobarea efectuării concedierilor colective, în baza prevederilor O.U.G. nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, de către Societatea Comercială Goscom – S.A. Dorohoi

 • Hotărârea nr. 719/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 719/2005 privind paza sediilor instanţelor judecătoreşti, parchetelor şi Consiliului Superior al Magistraturii, a bunurilor şi valorilor aparţinând acestora, supravegherea accesului şi menţinerea ordinii interioare necesare desfăşurării normale a activităţii în aceste sedii, precum şi protecţia magistraţilor

 • Hotărârea nr. 72/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 72/2005 privind transferul competenţelor coordonatorului naţional al Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est (P.S.E.S.E.)

 • Hotărârea nr. 720/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 720/2005 privind schimbarea titularului dreptului de proprietate şi de administrare asupra unor terenuri situate în municipiul Arad, judeţul Arad

 • Hotărârea nr. 721/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 721/2005 privind aprobarea Regulamentului de lucru al Comisiei mixte de frontieră româno-ucraineană, semnat la Iaşi la 25 februarie 2004

 • Hotărârea nr. 722/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 722/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Suceava

 • Hotărârea nr. 723/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 723/2005 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 385/2004 privind accesul gratuit la actul de cultură, la nivel naţional, al pensionarilor care au activat minimum 10 ani în domeniul cultural-artistic

 • Hotărârea nr. 724/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 724/2005 privind organizarea în România a seminarului de formare a corespondenţilor naţionali ai CONFEMEN – Conferinţa miniştrilor educaţiei din ţările care au în comun folosirea limbii franceze

 • Hotărârea nr. 725/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 725/2005 pentru aprobarea închirierii terenurilor din fondul forestier proprietate publică a statului şi aflate în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, în scopul înfiinţării şi funcţionării crescătoriilor de vânat şi a complexurilor de vânătoare

 • Hotărârea nr. 726/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 726/2005 privind autorizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. de a emite bilete la ordin în favoarea unor creditori ai companiei

 • Hotărârea nr. 727/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 727/2005 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării Societăţii Comerciale Romtelecom – S.A.

 • Hotărârea nr. 728/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 728/2005 privind unele măsuri pentru declanşarea procesului de privatizare a Companiei Naţionale Poşta Română – S.A.

 • Hotărârea nr. 729/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 729/2005 privind stabilirea nivelurilor alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile publice de asistenţă socială

 • Hotărârea nr. 73/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 73/2005 privind aprobarea Strategiei naţionale antidrog în perioada 2005-2012

 • Hotărârea nr. 730/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 730/2005 privind acordarea unui ajutor umanitar pentru populaţia din judeţele Bacău, Olt şi Vrancea afectată de fenomenele meteorologice care s-au produs în perioada 11-13 iulie 2005

 • Hotărârea nr. 731/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 731/2005 privind acordarea unui ajutor

 • Hotărârea nr. 732/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 732/2005 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 • Hotărârea nr. 732(r1)/1994, Guvernul României

  Hotărârea nr. 732/1994 pentru aprobarea Normelor metodologice privind recuperarea creanţelor României provenite din activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională, derulată înainte de 31 decembrie 1989

 • Hotărârea nr. 733/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 733/2005 privind unele măsuri referitoare la recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat

 • Hotărârea nr. 734/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 734/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în unele judeţe ale ţării

 • Hotărârea nr. 735/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 735/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii infrastructurii din amenajările de desecare şi de combatere a eroziunii solului din judeţele Timiş şi Caraş-Severin, în perioada aprilie-mai 2005

 • Hotărârea nr. 736/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 736/2005 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Serviciului Român de Informaţii în domeniul public al judeţului Arad şi în administrarea Consiliului Judeţean Arad

 • Hotărârea nr. 737/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 737/2005 privind transmiterea Complexului Sportiv 1 Mai (Zăvoi) din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Sport în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea

 • Hotărârea nr. 738/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 738/2005 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia

 • Hotărârea nr. 739/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 739/2005 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării Sporire capacitate DN 7 km 11+200 – km 30+800 – pe teritoriul localităţilor Mogoşoaia şi Buftea – judeţul Ilfov din cadrul obiectivului de investiţie Dublare pasaj denivelat pe DN 7 km 18+274 peste CF Bucureşti-Piteşti la Săbăreni

 • Hotărârea nr. 74/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 74/2005 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv – S.A. prin reorganizarea activităţii din cadrul Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Electrica – S.A.

 • Hotărârea nr. 740/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 740/2005 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin – Lugoj, între km 358 + 000 şi km 388 + 100 – Lot 2, pe teritoriul localităţilor Orşova, judeţul Mehedinţi, Topleţ şi Mehadia, judeţul Caraş-Severin

 • Hotărârea nr. 741/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 741/2005 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin – Lugoj între km 358+000 şi km 495+800 din cadrul obiectivului de investiţie Variantă ocolitoare Mehadia

 • Hotărârea nr. 742/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 742/2005 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării Secţiunea 2B pe teritoriul localităţilor Câmpia Turzii, Gilău, Floreşti, Săvădisla, Petreştii de Jos, Luna şi Sănduleşti din judeţul Cluj şi Secţiunea 3C pe teritoriul localităţilor Abram, Suplacu de Barcău, Balc, Chişlaz, Tăuteu, Sârbi şi Biharia din judeţul Bihor din cadrul obiectivului de investiţie Autostrada Braşov-Cluj-Borş

 • Hotărârea nr. 743/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 743/2005 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării Centura de ocolire a municipiului Craiova – varianta de Nord din cadrul obiectivului de investiţii Centura de ocolire a municipiului Craiova – varianta de Nord

 • Hotărârea nr. 744/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 744/2005 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării Sporire capacitate DN 7 km 11 + 200 – km 30 + 800 – pe teritoriul localităţilor Mogoşoaia şi Buftea – judeţul Ilfov din cadrul obiectivului de investiţie Dublare pasaj denivelat pe DN 7 km 14 + 853 peste CF Bucureşti-Ploieşti la Chitila

 • Hotărârea nr. 745/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 745/2005 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării Reabilitare DN 17 între km 91 + 000 şi km 116 + 000 din cadrul etapei a IV-a de reabilitare a drumurilor naţionale pe teritoriul comunei Tiha Bârgăului din judeţul Bistriţa-Năsăud

 • Hotărârea nr. 746/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 746/2005 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării “Reabilitare DN 6 Craiova-Filiaşi între km 233+200 şi km 268+390 pe teritoriul localităţilor Almăj, Brădeşti, Filiaşi şi Coţofenii din Faţă din judeţul Dolj”

 • Hotărârea nr. 747/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 747/2005 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, între km 388+100 şi km 408+895 – Lot 3, pe teritoriul localităţilor Mehadia, Iablaniţa, Cornea şi Domaşnea din judeţul Caraş-Severin