19 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 571/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 571/2005 privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu, prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.989/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu şi a structurii organizatorice a acesteia

 • Hotărârea nr. 572/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 572/2005 privind numirea delegaţiei părţii române în Comisia mixtă pentru reconstituirea şi marcarea frontierei de stat dintre România şi Serbia şi Muntenegru

 • Hotărârea nr. 573/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 573/2005 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Consiliul de Miniştri al Republicii Albania privind reglementarea datoriei Republicii Albania către România, semnat la Bucureşti la 24 februarie 2005

 • Hotărârea nr. 574/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 574/2005 privind stabilirea cerinţelor referitoare la eficienţa cazanelor noi pentru apă caldă care funcţionează cu combustibili lichizi sau gazoşi

 • Hotărârea nr. 575/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 575/2005 privind transferul pachetului de acţiuni deţinut de stat la Societatea Comercială Romplumb – S.A. din administrarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului în administrarea Ministerului Economiei şi Comerţului

 • Hotărârea nr. 576/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 576/2005 pentru trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor imobile aflate în administrarea Serviciului de Informaţii Externe şi a Serviciului de Protecţie şi Pază

 • Hotărârea nr. 577/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 577/2005 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Băncii Naţionale a României în domeniul public al oraşului Vălenii de Munte şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Vălenii de Munte, judeţul Prahova

 • Hotărârea nr. 578/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 578/2005 privind deschiderea punctului de control pentru trecerea frontierei de stat şi înfiinţarea biroului vamal pentru traficul internaţional de călători şi de mărfuri pe Aeroportul Oradea

 • Hotărârea nr. 579/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 579/2005 pentru aprobarea Acordului de cooperare economică dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare, semnat la Budapesta la 26 aprilie 2005

 • Hotărârea nr. 58/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 58/2005 privind numirea doamnei Mantale Mioara în funcţia de prefect al municipiului Bucureşti

 • Hotărârea nr. 580/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 580/2005 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane

 • Hotărârea nr. 581/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 581/2005 privind acordarea unor ajutoare financiare

 • Hotărârea nr. 582/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 582/2005 privind numirea delegaţiei părţii române în Comisia mixtă pentru întreţinerea şi reconstituirea frontierei în sectorul de uscat al frontierei de stat româno-bulgare

 • Hotărârea nr. 583/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 583/2005 privind aprobarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Polone cu privire la inventarierea cadrului juridic bilateral, semnat la Bucureşti la 30 martie 2005

 • Hotărârea nr. 584/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 584/2005 privind stabilirea activităţilor specifice şi a finanţării unităţilor sanitare din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi a unităţilor sanitare din reţeaua Ministerului Justiţiei

 • Hotărârea nr. 585/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 585/2005 privind schimbarea titularului dreptului de proprietate şi de administrare a unor imobile situate în municipiul Bucureşti

 • Hotărârea nr. 585/2005, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 585/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind promovarea în funcţia de prim-magistrat-asistent şi de magistrat-asistent şef la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

 • Hotărârea nr. 586/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 586/2005 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 18 mai 2005 şi la Zagreb la 30 mai 2005 şi, respectiv, la Bucureşti la 15 iunie 2005, între Guvernul României şi B.I.R.D., la Scrisoarea de înţelegere dintre România şi B.I.R.D. privind acordarea unui avans, în valoare de 2 milioane dolari S.U.A., pentru pregătirea proiectului Economia bazată pe cunoaştere

 • Hotărârea nr. 587/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 587/2005 pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, de către Societatea Comercială Drumuri şi Poduri Vrancea – S.A.

 • Hotărârea nr. 588/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 588/2005 pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, de către Regia Autonomă de Interes Local Hunedoara

 • Hotărârea nr. 589/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 589/2005 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

 • Hotărârea nr. 59/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 59/2005 pentru modificarea pct. 1 din anexa Lista cuprinzând produsele din industria cărbunelui, minereurilor feroase, neferoase, radioactive, rare şi nemetalifere care se subvenţionează de la bugetul de stat până la data de 31 decembrie 2006 la Hotărârea Guvernului nr. 1.609/2003 privind preţurile produselor subvenţionate din sectorul minier

 • Hotărârea nr. 590/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 590/2005 privind suplimentarea bugetului Serviciului Român de Informaţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2005

 • Hotărârea nr. 591/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 591/2005 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Africa de Sud în domeniul cooperării ştiinţifice şi tehnologice, semnat la Bucureşti la 15 septembrie 2004

 • Hotărârea nr. 592/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 592/2005 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumei aferente sprijinirii activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, prevăzute în bugetul Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2005

 • Hotărârea nr. 593/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 593/2005 privind trecerea unor terenuri agricole din proprietatea publică a statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în proprietatea privată a statului şi în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului

 • Hotărârea nr. 594/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 594/2005 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova

 • Hotărârea nr. 595/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 595/2005 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor în domeniul public al judeţului Botoşani şi în administrarea Consiliului Judeţean Botoşani

 • Hotărârea nr. 595/2005, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 595/2005 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor

 • Hotărârea nr. 596/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 596/2005 privind trecerea unui bun imobil aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 • Hotărârea nr. 597/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 597/2005 privind trecerea unor imobile aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 • Hotărârea nr. 598/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 598/2005 privind trecerea unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 • Hotărârea nr. 599/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 599/2005 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul public al municipiului Giurgiu şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu

 • Hotărârea nr. 6/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 6/2005 privind eliberarea domnului Zimţea Constantin, la cerere, din funcţia de prefect al judeţului Mehedinţi

 • Hotărârea nr. 6/2005, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 6/2005 pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2004 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 6/2005, Senatul României

  Hotărârea nr. 6/2005 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 6/2005, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 6/2005 privind aprobarea componenţei nominale a delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Uniunii Europei Occidentale

 • Hotărârea nr. 6/2005, Banca Naţională a României – BNR

  Hotărârea nr. 6/2005 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a Cooperativei de credit Turţana Turţ OC

 • Hotărârea nr. 6/2005, Curtea Europeană a Drepturilor Omului

  Hotărârea nr. 6/2005 definitivă la 5 iulie 2005, în Cauza Monory împotriva României şi Ungariei (Cererea nr. 71.099/01)

 • Hotărârea nr. 60/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat

 • Hotărârea nr. 600/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 600/2005 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul public al municipiului Giurgiu şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu

 • Hotărârea nr. 601/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 601/2005 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Păltiniş şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Păltiniş, judeţul Caraş-Severin

 • Hotărârea nr. 602/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 602/2005 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al oraşului Beiuş şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Beiuş, judeţul Bihor

 • Hotărârea nr. 603/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 603/2005 privind darea în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru Prefectura Judeţului Dolj, a unui imobil trecut în domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 604/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 604/2005 privind transmiterea fără plată a unor imobile din domeniul public al statului, respectiv din domeniul privat al statului, şi din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor – Centrul pentru Testarea Soiurilor Lugoj, în domeniul privat al municipiului Lugoj şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Lugoj, judeţul Timiş

 • Hotărârea nr. 605/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 605/2005 pentru autorizarea Ministerului Public de a achiziţiona tehnică de calcul şi servicii aferente prin intermediul unei finanţări de tip leasing financiar

 • Hotărârea nr. 606/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 606/2005 privind organizarea programelor de studii universitare în instituţiile militare de învăţământ superior din subordinea Ministerului Apărării Naţionale

 • Hotărârea nr. 607/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 607/2005 privind organizarea în România a ceremoniei de predare-primire a preşedinţiei Comitetului de Coordonare a Procesului Reuniunilor Miniştrilor Apărării din Sud-Estul Europei (SEDM-CC) şi Comitetului Director Politico-Militar (PMSC) al Forţei Multinaţionale de Pace din Sud-Estul Europei (MPFSEE) şi de schimbare a comenzii Brigăzii din Sud-Estul Europei (SEEBRIG)

 • Hotărârea nr. 609/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 609/2005 privind plata debitului de 66.668 euro al României către Comisia Europeană pentru funcţionarea Agenţiei pentru Cooperare Europeană în Domeniul Tineretului (EUROTIN) – unitatea de implementare a Programului comunitar Youth în anul 2001

 • Hotărârea nr. 61/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 61/2005 privind trecerea unei suprafeţe de teren aferente obiectivului de investiţii în curs Sala polivalentă din domeniul privat al statului şi din administrarea Prefecturii Judeţului Galaţi în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi

 • Hotărârea nr. 610/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 610/2005 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

 • Hotărârea nr. 611/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 611/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind modul în care se realizează controlul producătorilor, comercianţilor şi utilizatorilor materialelor forestiere de reproducere

 • Hotărârea nr. 612/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 612/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 182/2002 privind lista autorităţilor contractante care au obligaţia de a aplica prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 20/2002 privind achiziţiile publice prin licitaţii electronice şi produsele care urmează să fie achiziţionate prin procedura de licitaţie electronică

 • Hotărârea nr. 613/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 613/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 2.059/2004 privind plata cheltuielilor prilejuite de organizarea în România a Conferinţei Europene a Administraţiilor de Poştă şi Telecomunicaţii (CEPT)

 • Hotărârea nr. 614/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 614/2005 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 855/1998 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic

 • Hotărârea nr. 615/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 615/2005 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.004/2002 privind stimularea elevilor şi studenţilor care au primit distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale organizate pentru învăţământul preuniversitar şi a doctoranzilor care au obţinut rezultate deosebite în activitatea de cercetare

 • Hotărârea nr. 616/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 616/2005 privind condiţiile, procedura de selecţie şi de propunere de către Consiliul Economic şi Social a candidaţilor pentru a fi numiţi ca asistenţi judiciari de către ministrul justiţiei, precum şi condiţiile de delegare, detaşare şi transfer ale asistenţilor judiciari

 • Hotărârea nr. 617/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 617/2005 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2005

 • Hotărârea nr. 618/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 618/2005 privind constituirea Colegiului pentru Consultarea Asociaţiilor şi Fundaţiilor

 • Hotărârea nr. 619/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 619/2005 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor active corporale de natura mijloacelor fixe concesionate Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica – S.A., Sucursala de Transport Sibiu

 • Hotărârea nr. 62/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 62/2005 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/07a la Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004

 • Hotărârea nr. 620/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 620/2005 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în concesiunea Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica – S.A., Sucursala de Transport Bucureşti

 • Hotărârea nr. 621/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

 • Hotărârea nr. 622(r1)/2001, Guvernul României

  Hotărârea nr. 622/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România

 • Hotărârea nr. 623/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 623/2005 privind unele măsuri pentru declanşarea procesului de privatizare a Societăţii Naţionale de Gaze Naturale Romgaz – S.A.

 • Hotărârea nr. 624/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 624/2005 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.369/2004 privind garantarea de către Ministerul Finanţelor Publice a unor împrumuturi externe, în valoare totală de maximum 196 milioane euro, contractate de Societatea Comercială Complexul Energetic Craiova – S.A., pentru finanţarea obiectivului Reabilitarea şi modernizarea blocului 7 de 315 MW din Termocentrala Işalniţa

 • Hotărârea nr. 625/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 625/2005 privind reorganizarea Muzeului Costumelor Populare din România

 • Hotărârea nr. 626/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 626/2005 privind aprobarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi

 • Hotărârea nr. 627/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 627/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 235/2005 privind aprobarea pentru anul 2005 a listei cuprinzând denumirile comune internaţionale ale medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman, de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală

 • Hotărârea nr. 628/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 628/2005 privind unele măsuri pentru organizarea Zilei Justiţiei

 • Hotărârea nr. 629/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 629/2005 pentru aprobarea plăţii contribuţiilor financiare anuale ale României la resursele comune ale structurilor NATO

 • Hotărârea nr. 63/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 63/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2005 pentru Teatrul Naţional de Operetă Ion Dacian

 • Hotărârea nr. 630/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 630/2005 pentru stabilirea semnului distinctiv naţional prin care se identifică personalul şi se marchează mijloacele tehnice, adăposturile, alte bunuri de protecţie civilă, uniforma şi cartea de identitate specifice personalului specializat cu atribuţii în domeniul protecţiei civile

 • Hotărârea nr. 631/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 631/2005 pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Serbia şi Muntenegru privind colaborarea în domeniul învăţământului şi pregătirii personalului militar şi civil, semnat la Belgrad la 19 aprilie 2005

 • Hotărârea nr. 632/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 632/2005 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane

 • Hotărârea nr. 633/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 633/2005 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

 • Hotărârea nr. 634/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 634/2005 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane

 • Hotărârea nr. 635/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 635/2005 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

 • Hotărârea nr. 636/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 636/2005 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane

 • Hotărârea nr. 637/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 637/2005 privind declasificarea unor informaţii secrete de stat cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 00100 din 23 ianuarie 2003

 • Hotărârea nr. 638/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 638/2005 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării în domeniul public al municipiului Reşiţa şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Reşiţa, judeţul Caraş-Severin, pentru Liceul Teoretic Traian Vuia

 • Hotărârea nr. 639/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 639/2005 privind garantarea de către Ministerul Finanţelor Publice a unui împrumut extern în valoare de maximum 7.203.215 euro, contractat de Societatea Comercială Compania de Apă Someş – S.A. de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, pentru finanţarea obiectivului de investiţii Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în localităţi urbane din Bazinul hidrografic Someş-Tisa

 • Hotărârea nr. 64/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 64/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii, pentru anul 2005, producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru creşterea producţiei animaliere şi piscicole, precum şi a efectivelor de animale

 • Hotărârea nr. 640/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 640/2005 privind organizarea de către România a celei de-a XI-a Reuniuni la nivel de şefi de stat şi de guvern a Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei, la Bucureşti, în perioada 25-29 septembrie 2006

 • Hotărârea nr. 641/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 641/2005 pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, de către Societatea Comercială Termoserv – S.A. Târgu Frumos

 • Hotărârea nr. 642/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 642/2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice

 • Hotărârea nr. 643/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 643/2005 privind transferul acţiunilor deţinute în numele statului de Ministerul Sănătăţii la Societatea Comercială Antibiotice – S.A. Iaşi în portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Hotărârea nr. 644/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 644/2005 privind majorarea gradului de deschidere a pieţei de energie electrică

 • Hotărârea nr. 645/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 645/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale a României privind schimbările climatice – 2005-2007

 • Hotărârea nr. 646/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 646/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 347/2003 privind restricţionarea introducerii pe piaţă şi a utilizării anumitor substanţe şi preparate chimice periculoase

 • Hotărârea nr. 647/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 647/2005 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat în domeniul public al comunei Podoleni şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Podoleni, judeţul Neamţ

 • Hotărârea nr. 648/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 648/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Populaţie şi Dezvoltare

 • Hotărârea nr. 649/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 649/2005 privind participarea României în anii 2005 şi 2006 la programul Uniunii Europene Cultura 2000 şi plata contribuţiei financiare la acest program

 • Hotărârea nr. 65/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 65/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii pentru anul de piaţă 2005-2006 producătorilor agricoli din sectorul vegetal, în scopul creşterii producţiei şi a indicilor de calitate a produselor agricole

 • Hotărârea nr. 650/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 650/2005 privind acordarea unui ajutor umanitar pentru populaţia din judeţele Olt şi Teleorman afectată de fenomenele meteorologice care s-au produs în perioada 2-4 iulie 2005

 • Hotărârea nr. 651/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 651/2005 pentru modificarea art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 512/2005 privind acordarea unui ajutor umanitar, cu titlu gratuit, locuitorilor din judeţele Caraş-Severin şi Timiş ale căror gospodării au fost distruse ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile din perioada aprilie-mai 2005

 • Hotărârea nr. 652/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 652/2005 privind acordarea unui ajutor

 • Hotărârea nr. 653/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 653/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Justiţiei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005

 • Hotărârea nr. 654/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 654/2005 pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Croaţia privind colaborarea în domeniul pregătirii personalului militar şi civil pe bază de reciprocitate, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2005

 • Hotărârea nr. 655/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 655/2005 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane