20 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 490/2005, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 490/2005 pentru modificarea Regulamentului privind concursul de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri

 • Hotărârea nr. 490/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 490/2005 privind unele măsuri pentru accelerarea procesului de implementare a reglementărilor privind ajutorul de stat

 • Hotărârea nr. 491/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 491/2005 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 • Hotărârea nr. 492/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 492/2005 privind acordarea unor ajutoare financiare

 • Hotărârea nr. 493/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 493/2005 privind suplimentarea bugetului Consiliului Superior al Magistraturii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005

 • Hotărârea nr. 494/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 494/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Suceava

 • Hotărârea nr. 495/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 495/2005 pentru constituirea Comitetului interministerial responsabil cu îndeplinirea angajamentelor asumate în cadrul negocierilor cu Uniunea Europeană privind Capitolul 6 Concurenţa

 • Hotărârea nr. 496/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 496/2005 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 360/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii în a doua decadă a lunii aprilie, în partea de vest a ţării

 • Hotărârea nr. 497/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 497/2005 pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 441/2004 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 • Hotărârea nr. 498/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 498/2005 pentru reglementarea măsurilor financiare privind asigurarea numărului de posturi de personal contractual necesar recalculării pensiilor în anul 2005

 • Hotărârea nr. 499/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 499/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.640/2004 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea şi funcţionarea Muzeului Costumelor Populare din România

 • Hotărârea nr. 5/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 5/2005 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.136/2001 privind normarea parcului auto şi a consumului de carburanţi la Ministerul Afacerilor Externe

 • Hotărârea nr. 5/2005, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 5/2005 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei pentru regulament

 • Hotărârea nr. 5/2005, Senatul României

  Hotărârea nr. 5/2005 privind revocarea Hotărârii Senatului nr. 63 din 22 decembrie 2004

 • Hotărârea nr. 5/2005, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 5/2005 privind aprobarea componenţei nominale a delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa

 • Hotărârea nr. 5/2005, Curtea Europeană a Drepturilor Omului

  Hotărârea nr. 5/2005 definitivă la 24 iunie 2005, în Cauza Şandor împotriva României (Cererea nr. 67.289/01)

 • Hotărârea nr. 50/2005, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 50/2005 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare pe anul 2006

 • Hotărârea nr. 50/2005, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 50/2005 privind modificarea şi completarea Registrului Auditorilor Financiari din România

 • Hotărârea nr. 50/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 50/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare

 • Hotărârea nr. 500/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 500/2005 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.611/2004 privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Camera Deputaţilor, Senat şi Preşedintele României din anul 2004

 • Hotărârea nr. 501/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 501/2005 pentru aprobarea Criteriilor privind asigurarea mijloacelor de protecţie individuală a cetăţenilor

 • Hotărârea nr. 502/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 502/2005 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul public al judeţului Sălaj şi în administrarea Consiliului Judeţean Sălaj

 • Hotărârea nr. 503/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 503/2005 privind transmiterea fără plată a imobilului – investiţie nefinalizată de utilitate publică – Bloc Materno Infantil cu 280 de paturi din incinta Spitalului Judeţean Drobeta-Turnu Severin din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii în domeniul privat al judeţului Mehedinţi şi în administrarea Consiliului Judeţean Mehedinţi

 • Hotărârea nr. 504/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 504/2005 privind transmiterea unor bunuri, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor în administrarea Complexului Naţional Muzeal Astra Sibiu

 • Hotărârea nr. 505/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 505/2005 privind aprobarea statutului de consilier al ministrului afacerilor externe al României al domnului Wolfgang Dix, diplomat în Ministerul Afacerilor Externe din Republica Federală Germania

 • Hotărârea nr. 506/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 506/2005 privind transmiterea unor terenuri din proprietatea privată a comunei Moraviţa şi din administrarea Consiliului Local al Comunei Moraviţa, judeţul Timiş, în domeniul public al statului şi în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

 • Hotărârea nr. 507/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 507/2005 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Dumbrăviţa, judeţul Maramureş, şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Dumbrăviţa

 • Hotărârea nr. 508/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 508/2005 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 839/2004 privind nivelul alocaţiilor de hrană pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice şi din creşe

 • Hotărârea nr. 509/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 509/2005 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

 • Hotărârea nr. 51/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 51/2005 privind eliberarea domnului Silvian Ionescu, la cerere, din funcţia de prefect al municipiului Bucureşti

 • Hotărârea nr. 51/2005, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 51/2005 privind atribuirea calităţii şi a dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar persoanelor fizice care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat

 • Hotărârea nr. 510/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 510/2005 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 495/2005 pentru constituirea Comitetului interministerial responsabil cu îndeplinirea angajamentelor asumate în cadrul negocierilor cu Uniunea Europeană privind Capitolul 6 Concurenţa

 • Hotărârea nr. 511/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 511/2005 privind aprobarea participării României la Summit-ul Organizaţiei Naţiunilor Unite în perioada 14-16 septembrie 2005

 • Hotărârea nr. 512/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 512/2005 privind acordarea unui ajutor umanitar, cu titlu gratuit, locuitorilor din judeţele Caraş-Severin şi Timiş ale căror gospodării au fost distruse ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile din perioada aprilie-mai 2005

 • Hotărârea nr. 513/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 513/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea unor efecte ale calamităţilor naturale produse în judeţul Timiş

 • Hotărârea nr. 514/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 514/2005 pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 228/2004 privind controlul introducerii în ţară a deşeurilor nepericuloase, în vederea importului, perfecţionării active şi a tranzitului

 • Hotărârea nr. 514(r2)/1999, Guvernul României

  Hotărârea nr. 514/1999 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 • Hotărârea nr. 515/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 515/2005 pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, de către Societatea Comercială Apa Canal – S.A. Galaţi

 • Hotărârea nr. 516/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 516/2005 pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, de către Regia Autonomă Municipală RAM Buzău

 • Hotărârea nr. 517/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 517/2005 privind organizarea la Bucureşti, pe data de 20 iunie 2005, a conferinţei internaţionale cu tema A investi în România, în parteneriat cu Vienna Economic Forum

 • Hotărârea nr. 518/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 518/2005 privind aprobarea plăţii contribuţiei financiare a României pentru participarea, în anul 2005, la programul comunitar FISCALIS 2003-2007

 • Hotărârea nr. 519/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 519/2005 privind plata contribuţiei voluntare a României, în dolari S.U.A., la Programul Naţiunilor Unite pentru Aşezări Umane (UN-HABITAT), pentru perioada 1998-2005

 • Hotărârea nr. 52/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 52/2005 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005

 • Hotărârea nr. 52/2005, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 52/2005 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România

 • Hotărârea nr. 520/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 520/2005 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor

 • Hotărârea nr. 521/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative

 • Hotărârea nr. 522/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 522/2005 privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse din hârtie absorbantă

 • Hotărârea nr. 523/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 523/2005 pentru aprobarea Strategiei Guvernului de comunicare internă şi externă privind integrarea României şi Uniunea Europeană

 • Hotărârea nr. 524/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 524/2005 privind suplimentarea bugetului Serviciului de Informaţii Externe din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005

 • Hotărârea nr. 525/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 525/2005 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 2.200/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică

 • Hotărârea nr. 526/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 526/2005 pentru suplimentarea bugetului Ministerului Economiei şi Comerţului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005

 • Hotărârea nr. 527/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 527/2005 privind participarea şi contribuţia financiară a României la programele de cercetare ale Fundaţiei Europene pentru Ştiinţă (ESF)

 • Hotărârea nr. 528/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 528/2005 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.459/2003 pentru aprobarea participării Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului în calitate de membru la Fundaţia Europeană pentru Ştiinţă (ESF) şi a plăţii cotizaţiei anuale

 • Hotărârea nr. 529/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 529/2005 privind trecerea unui teren agricol din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul privat al statului

 • Hotărârea nr. 53/2005, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 53/2005 privind Ziua naţională a auditorului financiar din România

 • Hotărârea nr. 530/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 530/2005 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional al Dansului Bucureşti

 • Hotărârea nr. 531/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 531/2005 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru activităţi specifice ale Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale

 • Hotărârea nr. 532/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 532/2005 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor drumuri situate în judeţul Tulcea

 • Hotărârea nr. 533/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 533/2005 pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 710/1996 privind intrarea, ieşirea din ţară şi tranzitul mărfurilor purtătoare de accize

 • Hotărârea nr. 534/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 534/2005 privind transferul acţiunilor deţinute în numele statului de Ministerul Administraţiei şi Internelor la Societatea Comercială RAMI DACIA – S.A. în portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Hotărârea nr. 535/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 535/2005 privind aprobarea plăţii contribuţiei financiare a României pentru participarea în anul 2005 la Programul comunitar Customs 2007

 • Hotărârea nr. 538/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 538/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 693/1991 privind înfiinţarea Institutului Bancar Român

 • Hotărârea nr. 539/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale

 • Hotărârea nr. 54/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 54/2005 privind finanţarea proiectului Reprezentantul special al Guvernului României pe probleme de integrare, cooperare şi dezvoltare durabilă din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României pe anul 2005

 • Hotărârea nr. 54/2005, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 54/2005 privind acordarea calităţii şi a dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar pentru persoanele care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat

 • Hotărârea nr. 540/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 540/2005 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.121/2002

 • Hotărârea nr. 541/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 541/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a sistemului de asistenţă socială pentru persoanele vârstnice în perioada 2005-2008

 • Hotărârea nr. 542/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 542/2005 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, precum şi a celor scoase din rezervele proprii, aflate în administrarea Ministerului de Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 81/2003

 • Hotărârea nr. 543/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 543/2005 privind aprobarea Strategiei de informatizare a sistemului judiciar pe perioada 2005-2009 şi organizarea şi funcţionarea Comisiei de monitorizare şi implementare a Strategiei

 • Hotărârea nr. 544/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 544/2005 pentru modificarea şi completarea art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 925/2003 privind reorganizarea Consiliului Guvernamental pentru Monitorizarea Reformei Administraţiei Publice

 • Hotărârea nr. 545/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 545/2005 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale Complexul Energetic Craiova – S.A. şi a Societăţii Comerciale Complexul Energetic Rovinari – S.A.

 • Hotărârea nr. 546/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 546/2005 privind aprobarea Strategiei de privatizare a Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Electrica Muntenia Sud – S.A., a unor măsuri pentru punerea în aplicare a strategiei, precum şi privind constituirea Comisiei pentru coordonarea privatizării acestei societăţi

 • Hotărârea nr. 547/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 547/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de protecţie civilă

 • Hotărârea nr. 548/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 548/2005 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 2.296/2004 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica – S.A. – Filiala Societatea Comercială de Formare a Energeticienilor din România Formenerg – S.A. şi înfiinţarea Societăţii Comerciale de Formare Profesională Formenerg – S.A.

 • Hotărârea nr. 549/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 549/2005 privind acordarea, de către România, a unui ajutor umanitar, cu titlu gratuit, pentru Republica Indonezia

 • Hotărârea nr. 55/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 55/2005 privind aprobarea Strategiei de restructurare a industriei siderurgice din România şi a planurilor individuale de viabilitate ale companiilor siderurgice, reactualizate pentru perioada 2003-2008

 • Hotărârea nr. 550/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 550/2005 privind unele măsuri referitoare la recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat

 • Hotărârea nr. 550/2005, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 550/2005 privind abrogarea Hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii nr. 446/2005

 • Hotărârea nr. 551/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 551/2005 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii cuprins în Programul ISPA Reabilitarea şi extinderea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în zona oraşului Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud

 • Hotărârea nr. 552/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 552/2005 privind aprobarea finanţării unor cheltuieli pentru reparaţia şi amenajarea unor unităţi de asistenţă medico-sociale

 • Hotărârea nr. 553/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 553/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005

 • Hotărârea nr. 554/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 554/2005 pentru modificarea anexelor privind subvenţiile unitare pentru companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului pe anul 2005, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 144/2005

 • Hotărârea nr. 555/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 555/2005 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

 • Hotărârea nr. 556/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 556/2005 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane

 • Hotărârea nr. 557/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 557/2005 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane

 • Hotărârea nr. 558/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 558/2005 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Mongoliei privind colaborarea în domeniile învăţământului, culturii, ştiinţei, tehnologiei, sănătăţii şi sportului, semnat la Bucureşti la 14 februarie 2005

 • Hotărârea nr. 559/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 559/2005 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor sectoare de drum situate în comuna Gura Şuţii şi a unei străzi situate în comuna Nucet, judeţul Dâmboviţa

 • Hotărârea nr. 56/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 56/2005 privind acordarea subvenţiilor şi transferurilor pe anul 2005 la Ministerul Economiei şi Comerţului

 • Hotărârea nr. 560/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 560/2005 pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la care se amenajează puncte de comandă

 • Hotărârea nr. 561/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 561/2005 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 28 februarie 2005 şi la Paris la 1 martie 2005 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, semnat la Paris la 4 iunie 1998

 • Hotărârea nr. 562/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 562/2005 pentru aprobarea Programului privind sprijinirea asociaţiilor şi producătorilor agricoli din zona montană pentru achiziţionarea de dotări specifice noi, cu finanţare de la bugetul de stat

 • Hotărârea nr. 563/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 563/2005 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor publice de interes judeţean şi comunal a unor sectoare de drumuri, precum şi modificarea lungimilor unor drumuri judeţene şi comunale existente, situate în judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 564/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 564/2005 pentru aprobarea Instrucţiunilor şi criteriilor privind înfiinţarea, autorizarea şi funcţionarea ocoalelor silvice care fac obiectul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 77/2004 pentru stimularea asocierii proprietarilor de păduri private în scopul gospodăririi durabile a acestora, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2004

 • Hotărârea nr. 565/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 565/2005 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Podari şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Podari, judeţul Dolj

 • Hotărârea nr. 566/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 566/2005 privind transmiterea unui teren arabil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul public al municipiului Giurgiu şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu

 • Hotărârea nr. 567/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 567/2005 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat

 • Hotărârea nr. 568/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 568/2005 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Justiţiei

 • Hotărârea nr. 569/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 569/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 880/2004 privind finanţarea şi funcţionarea componenţei române a Comisiei româno-ruse pentru studierea problemelor izvorâte din istoria relaţiilor bilaterale, inclusiv problema Tezaurului României, depus la Moscova în timpul primului război mondial

 • Hotărârea nr. 57/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 57/2005 privind acordarea unui ajutor Republicii Moldova prin furnizarea de energie electrică şi compensarea diferenţei de preţ pentru importul de energie electrică din România

 • Hotărârea nr. 570/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 570/2005 pentru modificarea regimului juridic al unui teren aflat în proprietatea privată a statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale