23 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 413/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 413/2005 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Mărirea gradului de siguranţă a Sistemului Energetic Naţional prin retehnologizarea staţiei 220 kV Paroşeni

 • Hotărârea nr. 414/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 414/2005 pentru modificarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 1.367/2002 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile proprietate publică a statului

 • Hotărârea nr. 415/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 415/2005 privind închiderea Punctului de control pentru trecerea frontierei de stat şi Biroului vamal Giurgiu (România)-Ruse (Bulgaria) km 489+500 (Ostrovul Mocănaşul) pentru traficul internaţional de călători şi mărfuri

 • Hotărârea nr. 416/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 416/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea unor efecte ale calamităţilor naturale produse în judeţul Timiş

 • Hotărârea nr. 417/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 417/2005 privind acordarea unui ajutor umanitar de urgenţă pentru judeţul Timiş

 • Hotărârea nr. 418/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 418/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Brăila

 • Hotărârea nr. 419/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 419/2005 privind revocarea şi numirea unor membri în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

 • Hotărârea nr. 42/2005, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 42/2005 pentru aprobarea Normelor privind atribuirea calităţii şi a dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar pentru persoanele care posedă o calificare profesională în audit financiar sau profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat

 • Hotărârea nr. 42/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 42/2005 privind numirea domnului Berca Gabriel în funcţia de prefect al judeţului Bacău

 • Hotărârea nr. 42/2005, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 42/2005 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 23/2005 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

 • Hotărârea nr. 420/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 420/2005 privind înfiinţarea şi funcţionarea Punctului Naţional de Contact pentru aplicarea recomandărilor propuse de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) în Ghidul pentru Întreprinderi Multinaţionale

 • Hotărârea nr. 421/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 421/2005 pentru continuarea finanţării proiectului Institutul Japoniei pentru Investiţii Străine – oportunităţi de afaceri pentru România din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României pe anul 2005

 • Hotărârea nr. 422/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 422/2005 pentru aprobarea plăţii contribuţiilor financiare anuale ale României, determinate de participarea la faza de proiectare şi dezvoltare a Programului NATO de realizare a Sistemului de Supraveghere Terestră a Alianţei

 • Hotărârea nr. 423/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 423/2005 privind transmiterea cu titlu gratuit a obiectivului de investiţii în curs de execuţie Spital 150 paturi şi policlinică în oraşul Aleşd, judeţul Bihor, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii în domeniul public al oraşului Aleşd şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Aleşd, judeţul Bihor

 • Hotărârea nr. 424/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 424/2005 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Gavojdia şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Gavojdia, judeţul Timiş

 • Hotărârea nr. 425/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 425/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe

 • Hotărârea nr. 426/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 426/2005 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Ialomiţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Ialomiţa

 • Hotărârea nr. 427/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 427/2005 privind transmiterea unor suprafeţe de teren din proprietatea publică a oraşului Otopeni şi din administrarea Consiliului Local al Oraşului Otopeni în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în vederea realizării activităţilor de interes naţional de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A.

 • Hotărârea nr. 428/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 428/2005 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Dej, judeţul Cluj, şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Dej

 • Hotărârea nr. 429/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 429/2005 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor, pentru Protopopiatul Ortodox Român Făgăraş

 • Hotărârea nr. 43/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 43/2005 privind numirea domnului Diaconu Ion în funcţia de prefect al judeţului Botoşani

 • Hotărârea nr. 43/2005, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 43/2005 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 4/2005 privind aprobarea componenţei nominale a delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei

 • Hotărârea nr. 430/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 430/2005 privind sistarea obiectivelor de investiţii aferente capacităţilor aprobate prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1984, nepuse în funcţiune până la data de 31 decembrie 2004 la filialele Societăţii Comerciale Uzina Mecanică Cugir – S.A. şi Societăţii Comerciale Uzina Mecanică Mija – S.A. din cadrul Companiei Naţionale Romarm – S.A.

 • Hotărârea nr. 435/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 435/2005 privind constituirea stocurilor minime de siguranţă pentru produse petroliere în anul 2005

 • Hotărârea nr. 436/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 436/2005 pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 • Hotărârea nr. 437/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 437/2005 privind aprobarea Listei cu substanţele active autorizate pentru utilizare în produse de protecţie a plantelor pe teritoriul României

 • Hotărârea nr. 438/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 438/2005 privind actualizarea taxelor prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie

 • Hotărârea nr. 439/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 439/2005 privind trecerea laboratoarelor naţionale de referinţă din structura organizatorică şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului – ICIM Bucureşti în structura organizatorică şi în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului

 • Hotărârea nr. 44/2005, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 44/2005 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea numărului mediu minim de ore pentru finalizarea unei misiuni de audit financiar

 • Hotărârea nr. 44/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 44/2005 privind numirea domnului Mitroi Nicolae în funcţia de prefect al judeţului Brăila

 • Hotărârea nr. 44/2005, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 44/2005 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 6/2005 privind aprobarea componenţei nominale a delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Uniunii Europei Occidentale

 • Hotărârea nr. 440/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 440/2005 pentru reorganizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu

 • Hotărârea nr. 441/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 441/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 334/2000 privind reorganizarea Societăţii Naţionale de Gaze Naturale Romgaz – S.A.

 • Hotărârea nr. 442/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 442/2005 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii destinat finanţării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005

 • Hotărârea nr. 443/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 443/2005 pentru aprobarea Programului naţional de securitate aeronautică

 • Hotărârea nr. 444/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 444/2005 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 • Hotărârea nr. 445/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 445/2005 privind aprobarea repartizării sumei de 52 miliarde lei de la bugetul de stat pe anul 2005, destinată finanţării unor cheltuieli pentru protejarea patrimoniului genetic al animalelor, precum şi stabilirea numărului de animale pentru care se acordă această sumă

 • Hotărârea nr. 446/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 446/2005 privind declararea stării de calamitate naturală în agricultură pentru culturile însămânţate în toamna anului 2004 şi în primăvara anului 2005 şi stabilirea nivelului maxim al sumei ce poate fi acordată ca despăgubire, ca urmare a fenomenelor meteorologice din perioada aprilie-iulie 2005

 • Hotărârea nr. 446/2005, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 446/2005 pentru modificarea Regulamentului privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi procurorilor stagiari, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 306/2005

 • Hotărârea nr. 447/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 447/2005 privind stabilirea unor măsuri pentru operaţionalizarea Agenţiei de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială

 • Hotărârea nr. 448/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 448/2005 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice

 • Hotărârea nr. 449/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 449/2005 privind aprobarea stemelor unor comune din judeţul Prahova

 • Hotărârea nr. 45/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 45/2005 privind numirea domnului Soran Gavril în funcţia de prefect al judeţului Caraş-Severin

 • Hotărârea nr. 45/2005, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 45/2005 pentru aprobarea Normelor privind asigurarea pentru risc profesional

 • Hotărârea nr. 45/2005, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 45/2005 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 7/2005 privind aprobarea componenţei nominale a delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre

 • Hotărârea nr. 450/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 450/2005 privind transmiterea cu titlu gratuit a unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Economiei şi Comerţului în domeniul public al comunei Cacica şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Cacica, judeţul Suceava

 • Hotărârea nr. 451/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 451/2005 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Dorna Candrenilor şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Dorna Candrenilor, judeţul Suceava

 • Hotărârea nr. 452/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 452/2005 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Autoritatea Naţională a Vămilor

 • Hotărârea nr. 453/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 453/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.223/1996 privind reorganizarea activităţii de coordonare şi dezvoltare a patrimoniului genetic naţional din zootehnie

 • Hotărârea nr. 453(r1)/2003, Guvernul României

  Hotărârea nr. 453/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi

 • Hotărârea nr. 454/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 454/2005 pentru aprobarea destinaţiei excedentului rezultat din execuţia bugetară a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului pe anul 2004

 • Hotărârea nr. 455/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 455/2005 pentru autorizarea Ministerului Justiţiei de a achiziţiona tehnică de calcul şi servicii aferente prin intermediul unei finanţări de tip leasing financiar

 • Hotărârea nr. 456/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 456/2005 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Doclin, judeţul Caraş-Severin, şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Doclin

 • Hotărârea nr. 457/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 457/2005 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Buchin şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Buchin, judeţul Caraş-Severin

 • Hotărârea nr. 458/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 458/2005 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul public al oraşului Târgu Lăpuş şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Târgu Lăpuş, judeţul Maramureş

 • Hotărârea nr. 459/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 459/2005 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului

 • Hotărârea nr. 46/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 46/2005 privind numirea domnului Şerban Jenel în funcţia de prefect al judeţului Călăraşi

 • Hotărârea nr. 46/2005, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 46/2005 a Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România cu privire la aprobarea materialelor prezentate în cadrul Conferinţei

 • Hotărârea nr. 46/2005, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 46/2005 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 10/2005 privind aprobarea componenţei nominale a delegaţiei Parlamentului României la Iniţiativa Central-Europeană – Dimensiunea Parlamentară

 • Hotărârea nr. 460/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 460/2005 privind conţinutul, etapele, condiţiile de finanţare, publicare şi distribuire a Buletinului procedurilor de insolvenţă

 • Hotărârea nr. 461/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 461/2005 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale Guvernul României pentru formarea managerilor din sectorul public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.516/2004

 • Hotărârea nr. 462/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 462/2005 pentru alocarea echivalentului în lei al sumei de 146.000 euro din Fondul Elveţian de Contrapartidă Consiliului Local al Oraşului Vişeu de Sus, judeţul Maramureş

 • Hotărârea nr. 463/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 463/2005 pentru modificarea Normelor metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 427/2001

 • Hotărârea nr. 464/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 464/2005 pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2003 privind stabilirea formei şi conţinutului permiselor de şedere şi ale documentelor de călătorie care se eliberează străinilor

 • Hotărârea nr. 465/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 465/2005 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unui imobil aflat în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale

 • Hotărârea nr. 466/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 466/2005 privind acordarea unui ajutor

 • Hotărârea nr. 467/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 467/2005 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea nr. 772/2003 pentru aprobarea Strategiei de privatizare a Băncii Comerciale Române – S.A.

 • Hotărârea nr. 468/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 468/2005 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Apărării Naţionale a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii

 • Hotărârea nr. 469/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 469/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii în bazinele hidrografice ale râurilor Timiş, Bega şi Bârzava, judeţele Timiş şi Caraş-Severin, în perioada aprilie-mai 2005

 • Hotărârea nr. 47/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 47/2005 privind numirea domnului Madaras Lazar în funcţia de prefect al judeţului Mehedinţi

 • Hotărârea nr. 47/2005, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 47/2005 a Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România cu privire la adoptarea unor modificări şi completări ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România

 • Hotărârea nr. 47/2005, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 47/2005 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 12/2005 privind aprobarea componenţei nominale a delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO

 • Hotărârea nr. 470/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 470/2005 privind înfiinţarea Spitalului Municipal Bacău şi suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005

 • Hotărârea nr. 471/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 471/2005 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Mădăras şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Mădăras, judeţul Bihor

 • Hotărârea nr. 472/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 472/2005 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Recea, judeţul Maramureş, şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Recea

 • Hotărârea nr. 473/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 473/2005 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al oraşului Chişineu-Criş şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Chişineu-Criş, judeţul Arad

 • Hotărârea nr. 474/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 474/2005 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Mica, judeţul Cluj, şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Mica

 • Hotărârea nr. 475/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 475/2005 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Drăgăneşti, judeţul Bihor, şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Drăgăneşti

 • Hotărârea nr. 476/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 476/2005 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Hotărârea nr. 477/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 477/2005 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a obiectivului de investiţii în curs de execuţie Centrul de diagnostic şi tratament cu staţionar de 100 paturi – Drăgăneşti-Olt, judeţul Olt din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii în domeniul public al oraşului Drăgăneşti-Olt şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Drăgăneşti-Olt, judeţul Olt

 • Hotărârea nr. 478/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 478/2005 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Hotărârea nr. 479/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 479/2005 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Înlocuirea contoarelor mecanice pe circuitul primar în punctele termice RADET, cuprins în Proiectul de reabilitare şi modernizare a sistemului de termoficare din municipiul Bucureşti

 • Hotărârea nr. 479(r1)/2003, Guvernul României

  Hotărârea nr. 479/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 • Hotărârea nr. 48/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 48/2005 privind numirea doamnei Handolescu Anuţa în funcţia de prefect al judeţului Vâlcea

 • Hotărârea nr. 48/2005, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 48/2005 a Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România cu privire la organizarea alegerilor pentru membrii Consiliului în cadrul Conferinţei anuale ordinare din anul 2006

 • Hotărârea nr. 48/2005, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 48/2005 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 16/2005 privind instituirea Comisiei comune speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru controlul execuţiei bugetului Curţii de Conturi pe anul 2003

 • Hotărârea nr. 480/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 480/2005 privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor în administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, pentru Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi

 • Hotărârea nr. 481/2005, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 481/2005 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură

 • Hotărârea nr. 482/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 482/2005 pentru aprobarea suplimentării bugetului Programului naţional multianual pe perioada 2002-2005 de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri prin contribuţia obţinută de către Guvernul României din partea Guvernului Japoniei şi provenind din Fondul de contrapartidă

 • Hotărârea nr. 483/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 483/2005 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2003 privind unele măsuri pentru reglementarea efectelor conversiei în acţiuni a datoriilor unor societăţi comerciale către furnizorii de utilităţi

 • Hotărârea nr. 484/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 484/2005 privind reglementarea efectelor conversiei în acţiuni a datoriilor unor societăţi comerciale către Societatea Comercială de Distribuţie a Gazelor Naturale Distrigaz Nord – S.A. Târgu Mureş

 • Hotărârea nr. 484/2005, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 484/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, delegarea judecătorilor, precum şi numirea judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător

 • Hotărârea nr. 485/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 485/2005 privind echivalarea funcţiilor militare din Ministerul Apărării Naţionale cu funcţii civile

 • Hotărârea nr. 486/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 486/2005 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.464/2003 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi

 • Hotărârea nr. 487/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 487/2005 privind transmiterea unui imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Hotărârea nr. 488/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 488/2005 privind aprobarea sistemului naţional de indicatori de incluziune socială

 • Hotărârea nr. 489/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 489/2005 pentru aprobarea modelului declaraţiei privind interesele personale ale aleşilor locali

 • Hotărârea nr. 49/2005, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 49/2005 privind aprobarea Registrului Auditorilor Financiari din România

 • Hotărârea nr. 49/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 49/2005 privind numirea domnului Oprea Ion în funcţia de prefect al judeţului Vrancea

 • Hotărârea nr. 49/2005, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 49/2005 pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare pe anul 2005