26 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 341/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 341/2005 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Buceş şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Buceş, judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 342/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 342/2005 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Moşniţa Nouă şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Moşniţa Nouă, judeţul Timiş

 • Hotărârea nr. 343/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 343/2005 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al localităţilor Ianca şi Şuţeşti, judeţul Brăila, şi în administrarea consiliilor locale ale acestora

 • Hotărârea nr. 344/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 344/2005 privind modificarea componenţei Consiliului de supraveghere şi îndrumare a activităţii Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Hotărârea nr. 346/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 346/2005 privind suplimentarea numărului maxim de posturi pentru Ministerul Public

 • Hotărârea nr. 347/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 347/2005 privind asigurarea condiţiilor de implementare a prevederilor Proiectului de închidere a minelor, refacere a mediului şi regenerare socioeconomică

 • Hotărârea nr. 348/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 348/2005 privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

 • Hotărârea nr. 349/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor

 • Hotărârea nr. 35/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 35/2005 privind numirea domnului Ariton Ion în funcţia de prefect al judeţului Sibiu

 • Hotărârea nr. 35/2005, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 35/2005 privind desemnarea membrilor Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Televiziune

 • Hotărârea nr. 35/2005, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 35/2005 privind bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2006

 • Hotărârea nr. 350/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 350/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 357/2004 privind aprobarea mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de creştere a competitivităţii produselor industriale

 • Hotărârea nr. 351/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de măsuri împotriva poluării cu substanţe chimice

 • Hotărârea nr. 352/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 352/2005 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate

 • Hotărârea nr. 353/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 353/2005 pentru modificarea unor dispoziţii legale în domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală

 • Hotărârea nr. 354/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 354/2005 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 626/2001

 • Hotărârea nr. 355/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 355/2005 privind acordarea unui ajutor umanitar de urgenţă pentru populaţia din judeţul Timiş, afectată de fenomenele meteorologice deosebit de periculoase care s-au produs în perioada 20-26 aprilie 2005

 • Hotărârea nr. 356/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 356/2005 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Consiliului Judeţean Timiş

 • Hotărârea nr. 357/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 357/2005 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 • Hotărârea nr. 358/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 358/2005 pentru aprobarea Amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 1 decembrie 2004 şi la Bucureşti la 18 ianuarie 2005, între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, B.E.I. şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, la Contractul de finanţare dintre România, B.E.I. şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti pentru finanţarea Proiectului privind infrastructura urbană în Bucureşti, semnat la Luxemburg la 18 decembrie 2000 şi la Bucureşti la 19 decembrie 2000

 • Hotărârea nr. 359/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 359/2005 privind derularea Programului CEEPUS II în România

 • Hotărârea nr. 36/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 36/2005 privind numirea domnului Onofrei Orest în funcţia de prefect al judeţului Suceava

 • Hotărârea nr. 36/2005, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 36/2005 privind desemnarea membrilor Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune

 • Hotărârea nr. 36/2005, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 36/2005 privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 360/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 360/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor inundaţiilor produse în anul 2005

 • Hotărârea nr. 361/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 361/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

 • Hotărârea nr. 362/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 362/2005 pentru aprobarea finanţării proiectului Vizita Casei Regale a României în Republica Cehă, Republica Slovacă şi Federaţia Rusă, în perioada 3-10 mai 2005, din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României

 • Hotărârea nr. 363/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 363/2005 pentru aprobarea Înţelegerii dintre Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei din România şi Agenţia Federală a Muncii din Republica Federală Germania cu privire la medierea lucrătorilor români pentru prestarea unei activităţi cu durată determinată în Republica Federală Germania, semnată la Nurnberg la 3 februarie 2005 şi la Bucureşti la 11 februarie 2005

 • Hotărârea nr. 364/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 364/2005 privind aprobarea Strategiei Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor în perioada 2005-2008

 • Hotărârea nr. 365/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 365/2005 privind aprobarea stemei oraşului Azuga, judeţul Prahova

 • Hotărârea nr. 366/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 366/2005 pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.577/2004 privind desemnarea reprezentanţilor părţii române în Comisia mixtă de frontieră româno-ucraineană

 • Hotărârea nr. 367/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 367/2005 pentru aprobarea contribuţiei financiare anuale a României, corespunzătoare anului 2005, la Programul comunitar de acţiune în domeniul sănătăţii publice (2003-2008)

 • Hotărârea nr. 368/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 368/2005 privind aprobarea Programului Cercetare de Excelenţă – CEEX

 • Hotărârea nr. 369/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 369/2005 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 216/2005 privind redistribuirea de posturi şi fonduri aferente în vederea întăririi structurilor cu atribuţii în procesul aderării României la Uniunea Europeană din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului

 • Hotărârea nr. 37/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 37/2005 privind numirea domnului Izină Ionel în funcţia de prefect al judeţului Teleorman

 • Hotărârea nr. 37/2004, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 37/2004 privind modificarea cotizaţiilor fixe şi a unor tarife pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România şi pentru stagiarii în activitatea de audit financiar

 • Hotărârea nr. 37/2005, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 37/2005 privind numirea vicepreşedinţilor şi a unui membru ai Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare

 • Hotărârea nr. 37/2005, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 37/2005 pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2004 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 370/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 370/2005 privind aprobarea structurii organizatorice a Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap

 • Hotărârea nr. 371/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 371/2005 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2005 ale operatorilor economici nemonitorizaţi, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului

 • Hotărârea nr. 372/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 372/2005 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2005 al Companiei Naţionale Unifarm – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii

 • Hotărârea nr. 373/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 373/2005 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Biblioteca Naţională

 • Hotărârea nr. 374/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 374/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

 • Hotărârea nr. 375/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 375/2005 privind trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Aeroclubului României în domeniul public al judeţului Hunedoara şi în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara

 • Hotărârea nr. 376/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 376/2005 privind aprobarea Listei cuprinzând echipamentul complex pentru procesarea deşeurilor siderurgice, scutit de la plata taxelor vamale şi a taxei pe valoarea adăugată

 • Hotărârea nr. 377/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 377/2005 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al oraşului Breaza şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Breaza, judeţul Prahova

 • Hotărârea nr. 378/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 378/2005 privind trecerea cu titlu gratuit a unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române în domeniul public al municipiului Bacău şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău, judeţul Bacău

 • Hotărârea nr. 379/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 379/2005 privind recunoaşterea Asociaţiei Proprietarilor de Păduri din România ca fiind de utilitate publică

 • Hotărârea nr. 38/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 38/2005 privind numirea domnului Drăgănescu Ovidiu-Virgil în funcţia de prefect al judeţului Timiş

 • Hotărârea nr. 38/2004, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 38/2004 privind înscrierea la stagiu a candidaţilor declaraţi admişi în urma testului de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil

 • Hotărârea nr. 38/2005, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 38/2005 privind numirea preşedintelui Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Televiziune

 • Hotărârea nr. 380/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 380/2005 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind aplicarea Convenţiei dintre România şi Republica Ungară privind controlul traficului de frontieră rutier şi feroviar, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2004

 • Hotărârea nr. 381/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 381/2005 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea consiliilor locale şi a primarilor în unele circumscripţii electorale

 • Hotărârea nr. 382/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 382/2005 privind introducerea specificaţiilor detaliate pentru dispozitivele medicale produse prin utilizarea ţesuturilor de origine animală

 • Hotărârea nr. 383/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 383/2005 privind transmiterea unui teren în suprafaţă de 20 ha, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale – Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor în administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Grupul Şcolar Apor Peter, judeţul Covasna

 • Hotărârea nr. 384/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 384/2005 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Tineret

 • Hotărârea nr. 385/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 385/2005 pentru aprobarea Calendarului de desfăşurare în anul 2005 a procedurii de atribuire a ajutorului financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare şi pentru modificarea anexelor nr. 3 şi 4 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004

 • Hotărârea nr. 386/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 386/2005 privind aprobarea plăţii unui procent de 50% din contribuţia României pe anul 2005 la bugetul Agenţiei Mondiale Antidoping

 • Hotărârea nr. 387/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 387/2005 privind aprobarea bazei de calcul pentru stabilirea taxelor privind furnizarea datelor din Registrul permanent de evidenţă a populaţiei

 • Hotărârea nr. 387/2005, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 387/2005 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti

 • Hotărârea nr. 388/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 388/2005 privind recunoaşterea Fundaţiei de Sprijin Comunitar ca fiind de utilitate publică

 • Hotărârea nr. 389/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 389/2005 privind aprobarea participării Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie la organizarea Convenţiei Mondiale a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi a contribuţiei la cheltuielile aferente

 • Hotărârea nr. 39/2005, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 39/2005 privind numirea preşedintelui Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune

 • Hotărârea nr. 39/2005, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 39/2005 pentru aprobarea Normelor privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar

 • Hotărârea nr. 39/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 39/2005 privind numirea domnului Chirică Lefter în funcţia de prefect al judeţului Tulcea

 • Hotărârea nr. 390/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 390/2005 privind acordarea unui ajutor umanitar de urgenţă pentru populaţia din judeţul Caraş-Severin, afectată de fenomenele meteorologice deosebit de periculoase care s-au produs în perioada 17-20 aprilie 2005

 • Hotărârea nr. 391/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 391/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2005

 • Hotărârea nr. 392/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 392/2005 privind utilizarea sumelor încasate din privatizare pentru construirea şi/sau reabilitarea caselor de locuit din zonele calamitate, inclusiv pentru amenajarea terenurilor de construcţii şi a căilor de acces

 • Hotărârea nr. 393/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 393/2005 privind organizarea Reuniunii şefilor de stat şi de guvern din statele participante la Procesul de cooperare în Europa de Sud-Est (Summitul S.E.E.C.P.) şi a Reuniunii miniştrilor afacerilor externe din statele participante la S.E.E.C.P.

 • Hotărârea nr. 394/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 394/2005 privind constituirea Comisiei de organizare a Reuniunii şefilor de stat şi de guvern din statele participante la Procesul de cooperare în Europa de Sud-Est

 • Hotărârea nr. 395/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 395/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Botoşani

 • Hotărârea nr. 396/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 396/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Botoşani

 • Hotărârea nr. 397/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 397/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Dâmboviţa

 • Hotărârea nr. 398/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 398/2005 pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor parţiale pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de 12 iunie 2005

 • Hotărârea nr. 399/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 399/2005 pentru aprobarea Protocolului privind colaborarea dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Federal de Interne al Republicii Austria în domeniul combaterii corupţiei, semnat la Budapesta la 17 martie 2005

 • Hotărârea nr. 4/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 4/2005 pentru aprobarea participării României cu un pavilion naţional la Expoziţia Internaţională pentru Industrie Alimentară, Agricultură şi Horticultură Săptămâna Verde, Berlin, 21 – 30 ianuarie 2005

 • Hotărârea nr. 4/2005, Senatul României

  Hotărârea nr. 4/2005 privind validarea unui mandat de senator

 • Hotărârea nr. 4/2005, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 4/2005 cu privire la validarea unor mandate de deputat

 • Hotărârea nr. 4/2005, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 4/2005 privind aprobarea componenţei nominale a delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei

 • Hotărârea nr. 4/2005, Curtea Europeană a Drepturilor Omului

  Hotărârea nr. 4/2005 definitivă la 28 iulie 2005, în Cauza Albina împotriva României

 • Hotărârea nr. 40/2005, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 40/2005 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 34/2005 privind desemnarea unor deputaţi şi senatori în calitate de observatori la Parlamentul European

 • Hotărârea nr. 40/2005, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 40/2005 pentru aprobarea Normelor privind controlul calităţii activităţii de audit aferent angajamentelor de asigurare

 • Hotărârea nr. 40/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 40/2005 privind numirea domnului Toderică Paul în funcţia de prefect al judeţului Vaslui

 • Hotărârea nr. 400/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 400/2005 privind stabilirea tarifului de licenţiere a Regiei Autonome Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA pentru anul 2005

 • Hotărârea nr. 401/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 401/2005 privind înfiinţarea Consiliului Contabilităţii şi Raportărilor Financiare prin reorganizarea Colegiului Consultativ al Contabilităţii

 • Hotărârea nr. 401/2005, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 401/2005 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor

 • Hotărârea nr. 402/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 402/2005 privind atribuirea denumirii Dimitrie Cantemir Institutului Cultural Român de la Istanbul, Republica Turcia

 • Hotărârea nr. 403/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 403/2005 pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare a României la programele comunitare Program comunitar referitor la strategia comunitară-cadru privind egalitatea între femei şi bărbaţi (2001-2005), Program comunitar de acţiune pentru combaterea excluziunii sociale (2002-2006) şi Măsuri comunitare de stimulare în domeniul ocupării forţei de muncă pentru anul 2005

 • Hotărârea nr. 404/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 404/2005 pentru aprobarea contribuţiei financiare a României la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001

 • Hotărârea nr. 405/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 405/2005 privind emiterea autorizaţiei de mediu pentru Societatea Naţională Nuclearelectrica – S.A. – Sucursala Fabrica de Combustibil Nuclear Piteşti

 • Hotărârea nr. 406/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 406/2005 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Consiliului Judeţean Tulcea

 • Hotărârea nr. 407/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 407/2005 privind schimbarea titularului dreptului de proprietate şi de administrare asupra unor imobile situate în municipiul Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud

 • Hotărârea nr. 408/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 408/2005 privind aprobarea stemelor unor oraşe din judeţul Caraş-Severin

 • Hotărârea nr. 409/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 409/2005 privind aprobarea stemelor unor comune din judeţul Caraş-Severin

 • Hotărârea nr. 41/2005, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 41/2005 privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 9/2001 a Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România pentru aprobarea Regulilor privind pregătirea profesională continuă a auditorilor financiari

 • Hotărârea nr. 41/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 41/2005 privind numirea domnului Ionescu Silvian în funcţia de prefect al municipiului Bucureşti

 • Hotărârea nr. 41/2005, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 41/2005 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 11/2005 privind aprobarea componenţei nominale a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare

 • Hotărârea nr. 410/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 410/2005 pentru modificarea şi completarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002

 • Hotărârea nr. 411/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 411/2005 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice şi pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice

 • Hotărârea nr. 412/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei